Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chojnice 2015. Spotkanie z przedstawicielami: uczelni wy ż szych; szkó ł policealnych; Powiatowego Urz ę du Pracy w Chojnicach; M ł odzie ż owe Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chojnice 2015. Spotkanie z przedstawicielami: uczelni wy ż szych; szkó ł policealnych; Powiatowego Urz ę du Pracy w Chojnicach; M ł odzie ż owe Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Chojnice 2015

2 Spotkanie z przedstawicielami: uczelni wy ż szych; szkó ł policealnych; Powiatowego Urz ę du Pracy w Chojnicach; M ł odzie ż owe Centrum Kariery w Chojnicach; Centrum Kszta ł cenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach; Medyczno-Spo ł eczny Zespó ł Szkó ł Policealnych w Chojnicach; Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy Dzisiaj proponujemy!

3

4 Najpopularniejsze typy uczelni:

5

6 Najpopularniejsze kierunki studiów 2014/2015 1) Informatyka 2) Prawo 3) Zarz ą dzanie 4) Ekonomia 5) Budownictwo 6) Mechanika i budowa maszyn 7) Finanse i rachunkowo ść

7  mi ę dzykierunkowe studia ekonomiczno-mened ż erskie – 20,2;  podstawy nauk technicznych – 14,9;  sinologia – 13,9  kierunek lekarski - 18;  in ż ynieria procesowa - 10,1;  finanse, rachunkowo ść i ubezpieczenia - 9,8;  kryminologia - 9,6;  skandynawistyka - 9,6;  filologia hiszpa ń ska - 9,5;  komunikacja wizerunkowa - 9,2;  in ż ynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych - 9,2;  mi ę dzykierunkowe studia ekonomiczno- matematyczne - 9,1;

8 POLITECHNIKA GDAŃSKA - gospodarka przestrzenna – 19,71 os/miejsce -geodezja i kartografia – 16,04 os/miejsce -Inżynieria materiałowa – 15,23 os/miejsce -energetyka – 13,75 os/miejsce

9 Najpopularniejsze kierunki studiów 2014/2015 na Uniwersytecie Gda ń skim  Psychologia – 10,24  Kryminologia – 10, 22  Skandynawistyka – 9,56  Bezpiecze ń stwo narodowe – 7,95  Filologia angielska – 7,26  Psychologia, sp. neurobiopsychologia – 6,84  Iberystyka – 6, 46  Sinologia – 5,78  Zarz ą dzanie instytucjami artystycznymi, sp. menad ż erska – 5,71  Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – 5, 26  Biotechnologia – 5,08  Dziennikarstwo i komunikacja spo ł eczna – 4, 83  Finanse i rachunkowo ść – 4, 46

10 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Filologia norweska najpopularniejsza– 28 os. Prawo – 5,5 osoby; Psychologia – 5,6 osób; Filologia angielska – 3,8 osób; Chemia sądowa – ponad 6 osób. Akademia Morska w Gdyni  Nawigacja – 6 os.  Innowacyjna gospodarka – 4 os.  Towaroznawstwo - 4 os.

11 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunek prawno-ekonomiczny finanse i rachunkowo ść Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu weterynaria - ponad 15 osób; dietetyka – 7 osób; biologia, ekonomia, towaroznawstwo, zootechnika

12 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu lekarsko-dentystyczny – ponad 18 zg ł osze ń ; kierunek lekarski - ponad 13 zg ł osze ń na jedno miejsce; analityka medyczna – ponad 7 zg ł osze ń na jedno miejsce. Gda ń ski Uniwersytet Medyczny 2014/2015 kierunek lekarski -18 lekarsko-dentystyczny – 35 elektroradiologia – ok. 3 piel ę gniarstwo – ok. 3 fizjoterapia – ok. 5 dietetyka – 10

13 Uniwersytet Miko ł aja Kopernika w Toruniu filologia angielska - 6 osób na miejsce, bezpiecze ń stwo wewn ę trzne - 5,5 os.; japonistyka - 5,4 os.; prawo – 4,7 os/miejsce. Collegium Medicum UMK Toru ń kierunek lekarski – 30 os/miejsce; farmacja – 12 os.; kosmetologia - 7 os.; dietetyka - 6,7 os..

14 … ż e, nie ma jednej recepty na to, jak odnie ść sukces na rynku pracy, bo sytuacja na nim bardzo szybko si ę zmienia. Powstaj ą nowe zawody i nowe specjalizacje…

15 Dzisiaj już nie mówimy o tzw. „ZAWODACH Z PRZYSZŁOŚCIĄ”, dzisiaj to „DŁUGOTRWAŁE TRENDY SPOŁECZNE” wyznaczają zapotrzebowanie rynku pracy!

16 NISZOWE NOWO Ś CI, czyli próba odpowiedzi uczelni na potrzeby rynku! Ofercie uczelni pojawiaj ą si ę zupe ł nie nowe kierunki; Studia mi ę dzyuczelniane, mi ę dzywydzia ł owe, makrokierunki itp.; Nowe specjalno ś ci przypisane do kierunków studiów np. ogrodnictwo sp. dekoracja przestrzenna i florystyka.

17 Nowe propozycje uczelni! In ż ynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych; Filologia portugalska; Makrokierunek – technologie energii odnawialnej; Behawiorystyka zwierz ą t; Prawo europejskie; Studia azjatyckie; Elektroniczne przetwarzanie informacji; logistyka mediów; Logopedia z audiologią; Publikowanie cyfrowe i sieciowe Inżynieria cyfryzacji Optyka okularowa z elementami optometrii.

18 Nowe propozycje uczelni!

19

20 Jakie kierunki wybiera ć ?!

21 Patronat medialny XI Powiatowych Targów Edukacyjnych „Akademus” www.kierunkistudiow.pl

22 www.kierunkistudiow.pl

23 Dzi ę kuj ę za uwag ę ! Opracowanie: szkolny doradca zawodowy Alina Urbańska


Pobierz ppt "Chojnice 2015. Spotkanie z przedstawicielami: uczelni wy ż szych; szkó ł policealnych; Powiatowego Urz ę du Pracy w Chojnicach; M ł odzie ż owe Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google