Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybierz swoją klasę niezależnie od języków obcych. IA1 HUMANISTYCZNA IB BIOLOGICZNO- CHEMICZNA IC MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA ID WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybierz swoją klasę niezależnie od języków obcych. IA1 HUMANISTYCZNA IB BIOLOGICZNO- CHEMICZNA IC MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA ID WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE."— Zapis prezentacji:

1 Wybierz swoją klasę niezależnie od języków obcych. IA1 HUMANISTYCZNA IB BIOLOGICZNO- CHEMICZNA IC MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA ID WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE IA2 MATEMATYCZNA Język wiodący, w każdej klasie do wyboru spośród: angielski/niemiecki/rosyjski-zróżnicowany poziom nauczania. Drugi język wybierasz SAM w zależności od zainteresowania spośród: niemiecki (od podstaw), niemiecki (zaawansowany), rosyjski (od podstaw), rosyjski (zaawansowany), włoski, hiszpański (dotyczy wiodącego angielskiego).

2 Ib BIOLOGICZNO-CHEMICZNA przygotowująca na kierunki medyczne i przyrodnicze W tej klasie będą realizowane w zakresie rozszerzonym dwa przedmioty : biologia (duża liczba godzin) oraz jeden z wybranych przez Ciebie przedmiotów. Biologia chemia fizyka geografia Pierwszy slajd MOŻESZ RÓWNIEŻ WYBRAĆ wos lub j. polski !!!j. polski Nowość !

3 I A2 MATEMATYCZNA przygotowująca na logistykę i kierunki ekonomiczne. W tej klasie w zakresie rozszerzonym realizowane będą dwa lub trzy przedmioty: matematyka, oraz jeden z wybranych przez Ciebie przedmiotów. Matematyka biologiageografia fizyka chemia Pierwszy slajd

4 I C MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA przygotowująca na informatykę, politechnikę, studia inżynieryjne. W tej klasie będą realizowane w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty : matematyka, informatyka oraz jeden z wybranych przez Ciebie przedmiotów. Matematyka i informatyka chemia fizykageografiabiologia Pierwszy slajd

5 I D WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE przygotowująca na prawo i bezpieczeństwo narodowe. W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym : wiedza o społeczeństwie w połączeniu z wybranym przez Ciebie dodatkowym przedmiotem biologiageografia Pierwszy slajd WOS historia MOŻESZ RÓWNIEŻ WYBRAĆ fizykę lub chemię !!!

6 I A1 HUMANISTYCZNA przygotowująca na dziennikarstwo, psychologię i kierunki społeczne. W tej klasie będą realizowane w zakresie rozszerzonym dwa przedmioty : język polski oraz jeden z wybranych przez Ciebie przedmiotów. Język polsk i biologia historia geografia Pierwszy slajd MOŻESZ RÓWNIEŻ WYBRAĆ fizykę lub chemię !!!

7 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I A1 HUMANISTYCZNEJ W systemie klasowym będ zie realizowan y w zakresie rozszerzonym j. polski a wybrana przez Ciebie biologia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter- Komunikacja interpersonalna. Zajęcia z zakresu tego przedmiotu zwiększą umiejętności interpersonalne w relacjach międzyludzkich niezbędnych w zdobywaniu i przetwarzaniu informacji oraz zrozumieniu mechanizmów funkcjonujących w społeczeństwie. Drugim przedmiotem będzie Wiedza o społeczeństwie w j. angielskim, która poszerzy Twoją znajomość słownictwa języka angielskiego w zakresie funkcjonowania państwa i stosunków międzynarodowych. Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Socjologia Psychologia Zdrowie publiczne Zdrowie Środowiskowe Pedagogika Dziennikarstwo Praca socjalna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja i wiele innych Pierwszy slajd

8 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy przy wyborze klasy I A1 HUMANISTYCZNEJ W systemie klasowym będ zie realizowan y w zakresie rozszerzonym j. polski a wybrana przez Ciebie geografia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter- Komunikacja interpersonalna. Zajęcia z zakresu tego przedmiotu zwiększą umiejętności interpersonalne w relacjach międzyludzkich niezbędnych w zdobywaniu i przetwarzaniu informacji oraz zrozumieniu mechanizmów funkcjonujących w społeczeństwie. Drugim przedmiotem będzie Wiedza o społeczeństwie w j. angielskim, która poszerzy Twoją znajomość słownictwa języka angielskiego w zakresie funkcjonowania państwa i stosunków międzynarodowych. Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Turystyka i rekreacja Stosunki międzynarodowe Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Turystyka zrównoważona Krajoznawstwo i turystyka historyczna Gospodarka turystyczna i wiele innych Pierwszy slajd

9 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy przy wyborze klasy I A1 HUMANISTYCZNEJ W systemie klasowym będ zie realizowan y w zakresie rozszerzonym j. polski a wybrana przez Ciebie historia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter- Komunikacja interpersonalna. Zajęcia z zakresu tego przedmiotu zwiększą umiejętności interpersonalne w relacjach międzyludzkich niezbędnych w zdobywaniu i przetwarzaniu informacji oraz zrozumieniu mechanizmów funkcjonujących w społeczeństwie. Drugim przedmiotem będzie Wiedza o społeczeństwie w j. angielskim, która poszerzy Twoją znajomość słownictwa języka angielskiego w zakresie funkcjonowania państwa i stosunków międzynarodowych. Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Prawo Prawo kanoniczne Administracja Bezpieczeństwo wewnętrzne Kulturoznawstwo i wiele innych Pierwszy slajd

10 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I C MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA W systemie klasowym będą realizowane w zakresie rozszerzonym 2 przedmioty matematyka i informatyka a wybrana przez Ciebie fizyka w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka Informatyka będzie wzbogacona o elementy grafiki inżynierskiej Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Informatyka, Fizyka Fizyka techniczna Elektronika i telekomunikacja Inżynieria obliczeniowa Zarządzanie i inżynieria produkcji Automatyka i robotyka Elektrotechnika Mechatronika Energetyka i wiele innych Pierwszy slajd

11 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I C MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA W systemie klasowym będą realizowane w zakresie rozszerzonym 2 przedmioty matematyka i informatyka a wybrana przez Ciebie chemia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka Informatyka będzie wzbogacona o elementy grafiki inżynierskiej Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Ekoenergetyka Chemia budowlana Inżynieria chemiczna i procesowa Materiały współczesnej technologii Metalurgia Technologia chemiczna i wielu innych Pierwszy slajd

12 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I C MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA W systemie klasowym będą realizowane w zakresie rozszerzonym 2 przedmioty matematyka i informatyka a wybrana przez Ciebie biologia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka Informatyka będzie wzbogacona o elementy grafiki inżynierskiej Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Informatyka, Biotechnologia Inżynieria ekologiczna Inżynieria biomedyczna Ochrona środowiska i wiele innych Pierwszy slajd

13 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I C MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA W systemie klasowym będą realizowane w zakresie rozszerzonym 2 przedmioty matematyka i informatyka a wybrana przez Ciebie geografia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka Informatyka będzie wzbogacona o elementy grafiki inżynierskiej Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Górnictwo i geologia Geodezja i kartografia Geofizyka Inżynieria naftowa i gazownicza Ochrona środowiska na terenach uprzemysłowionych i wiele innych Pierwszy slajd

14 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I D WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W systemie klasowym będzie realizowana w zakresie rozszerzonym wiedza o społeczeństwie oraz wybrana przez Ciebie geografia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter-Elementy prawa i filozofii.. Przedmiot ten pozwala poszerzyć w znacznym stopniu wiedzę z zakresu prawa. Uczestnicząc w zajęciach poznasz w jaki sposób funkcjonuje Wymiar Sprawiedliwości w Polsce. Drugim przedmiotem jest Matematyka dla prawników realizowana w klasie III (wprowadzona dla bardzo dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym). Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Stosunki międzynarodowe Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Turystyka zrównoważona Krajoznawstwo i turystyka historyczna Gospodarka turystyczna i wiele innych Pierwszy slajd

15 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I D WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W systemie klasowym będzie realizowana w zakresie rozszerzonym wiedza o społeczeństwie oraz wybrana przez Ciebie historia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter- Elementy prawa i filozofii. Przedmiot ten pozwala poszerzyć w znacznym stopniu wiedzę z zakresu prawa. Uczestnicząc w zajęciach poznasz w jaki sposób funkcjonuje Wymiar Sprawiedliwości w Polsce. Drugim przedmiotem jest Matematyka dla prawników realizowana w klasie III (wprowadzona dla bardzo dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym). Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Prawo Policja, wojsko, służby celne Administracja Bezpieczeństwo wewnętrzne Politologia Stosunki międzynarodowe Pierwszy slajd

16 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I D WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W systemie klasowym będzie realizowana w zakresie rozszerzonym wiedza o społeczeństwie oraz wybrana przez Ciebie biologia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter- Elementy prawa i filozofii. Przedmiot ten pozwala poszerzyć w znacznym stopniu wiedzę z zakresu prawa. Uczestnicząc w zajęciach poznasz w jaki sposób funkcjonuje Wymiar Sprawiedliwości w Polsce. Drugim przedmiotem jest Matematyka dla prawników realizowana w klasie III (wprowadzona dla bardzo dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym) Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Socjologia Psychologia Zdrowie publiczne Zdrowie Środowiskowe Praca socjalna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja i wiele innych Pierwszy slajd

17 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy IB BIOLOGICZNO-CHEMICZNA W systemie klasowym (w dużej liczbie godzin) realizowana w zakresie rozszerzonym będzie biologia a wybrana przez Ciebie chemia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA. Ponieważ wiele uczelni medycznych bierze pod uwagę przy rekrutacji wyniki z matematyki( zakres podstawowy) oraz aparat matematyczny jest potrzebny dla realizacji chemii, fizyki przygotowaliśmy dodatkowy przedmiot w klasie III Matematykę dla medyków (dodatkowe lekcje ćwiczeń i pracy z arkuszami maturalnymi). Pierwszy slajd Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Medycyna Farmacja Weterynaria Kosmetologia Pielęgniarstwo Położnictwo Ratownictwo medyczn Analityka medyczna

18 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy IB BIOLOGICZNO-CHEMICZNA W systemie klasowym (w dużej liczbie godzin) realizowana w zakresie rozszerzonym będzie biologia a wybrana przez Ciebie fizyka w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA. Ponieważ wiele uczelni medycznych bierze pod uwagę przy rekrutacji wyniki z matematyki( zakres podstawowy) oraz aparat matematyczny jest potrzebny dla realizacji chemii, fizyki przygotowaliśmy dodatkowy przedmiot w klasie III Matematykę dla medyków (dodatkowe lekcje ćwiczeń i pracy z arkuszami maturalnymi). Pierwszy slajd Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Biofizyka Fizyka medyczna Inżynieria biomedyczna Geofizyka Elektrokardiolog Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie i wiele innych

19 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy IB BIOLOGICZNO-CHEMICZNA W systemie klasowym (w dużej liczbie godzin) realizowana w zakresie rozszerzonym będzie biologia a wybrana przez Ciebie geografia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA. Ponieważ wiele uczelni medycznych bierze pod uwagę przy rekrutacji wyniki z matematyki( zakres podstawowy) oraz aparat matematyczny jest potrzebny dla realizacji chemii, fizyki przygotowaliśmy dodatkowy przedmiot w klasie III Matematykę dla medyków (dodatkowe lekcje ćwiczeń i pracy z arkuszami maturalnymi). Pierwszy slajd Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Zdrowie publiczne Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie środowiskiem Analityka żywności środowiska wodnego Oceanografia i wiele innych

20 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I A2 MATEMATYCZNA W systemie klasowym będ zie realizowan a w zakresie rozszerzonym matematyka a wybrana przez Ciebie biologia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów zarządzania dysponujących umiejętnościami w zakresie informatyki, oraz przybliżyć naszym uczniom ekonomiczne kierunki studiów stworzyliśmy przedmiot Informatyka w zarządzaniu finansami nauczany według autorskiego programu.Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną odnośnie oprogramowania najczęściej wykorzystywanego w biznesie. Przedmiot Elementy prawa i ekonomii w języku angielskim przewidziany dla tej klasy pogłębi Twoją znajomość z zakresu stosunków ekonomicznych i prawnych funkcjonujących w Polsce i na świecie. Ponadto wprowadzone elementy języka angielskiego dotyczące tych dziedzin pogłębią Twoje umiejętności językowe. Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Socjologia Psychologia Zdrowie publiczne Zdrowie Środowiskowe Praca socjalna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja i wiele innych Pierwszy slajd

21 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I A2 MATEMATYCZNA W systemie klasowym będ zie realizowan a w zakresie rozszerzonym matematyka a wybrana przez Ciebie geografia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów zarządzania dysponujących umiejętnościami w zakresie informatyki, oraz przybliżyć naszym uczniom ekonomiczne kierunki studiów stworzyliśmy przedmiot Informatyka w zarządzaniu finansami nauczany według autorskiego programu.Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną odnośnie oprogramowania najczęściej wykorzystywanego w biznesie. Przedmiot Elementy prawa i ekonomii w języku angielskim przewidziany dla tej klasy pogłębi Twoją znajomość z zakresu stosunków ekonomicznych i prawnych funkcjonujących w Polsce i na świecie. Ponadto wprowadzone elementy języka angielskiego dotyczące tych dziedzin pogłębią Twoje umiejętności językowe. Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Stosunki międzynarodowe Ekonomia, zarządzanie,finanse i bankowość Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Turystyka zrównoważona Krajoznawstwo i turystyka historyczn Pierwszy slajd

22 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I A2 MATEMATYCZNA W systemie klasowym będ zie realizowan a w zakresie rozszerzonym matematyka a wybrana przez Ciebie chemia w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów zarządzania dysponujących umiejętnościami w zakresie informatyki, oraz przybliżyć naszym uczniom ekonomiczne kierunki studiów stworzyliśmy przedmiot Informatyka w zarządzaniu finansami nauczany według autorskiego programu.Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną odnośnie oprogramowania najczęściej wykorzystywanego w biznesie. Przedmiot Elementy prawa i ekonomii w języku angielskim przewidziany dla tej klasy pogłębi Twoją znajomość z zakresu stosunków ekonomicznych i prawnych funkcjonujących w Polsce i na świecie. Ponadto wprowadzone elementy języka angielskiego dotyczące tych dziedzin pogłębią Twoje umiejętności językowe. Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Ekoenergetyka Chemia budowlana Inżynieria chemiczna i procesowa Materiały współczesnej technologii Metalurgia Pierwszy slajd

23 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy I A2 MATEMATYCZNA W systemie klasowym będ zie realizowan a w zakresie rozszerzonym matematyka a wybrana przez Ciebie fizyka w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów zarządzania dysponujących umiejętnościami w zakresie informatyki, oraz przybliżyć naszym uczniom ekonomiczne kierunki studiów stworzyliśmy przedmiot Informatyka w zarządzaniu finansami nauczany według autorskiego programu.Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną odnośnie oprogramowania najczęściej wykorzystywanego w biznesie. Przedmiot Elementy prawa i ekonomii w języku angielskim przewidziany dla tej klasy pogłębi Twoją znajomość z zakresu stosunków ekonomicznych i prawnych funkcjonujących w Polsce i na świecie. Ponadto wprowadzone elementy języka angielskiego dotyczące tych dziedzin pogłębią Twoje umiejętności językowe. Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Informatyka, Fizyka Fizyka techniczna Elektronika i telekomunikacj Zarządzanie i inżynieria produkcji Automatyka i robotyka Elektrotechnik Energetyka i wiele innych Pierwszy slajd

24 Ten układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest możliwy przy wyborze klasy IB BIOLOGICZNO-CHEMICZNA W systemie klasowym (w dużej liczbie godzin) realizowana w zakresie rozszerzonym będzie biologia a wybrany przez Ciebie polski lub wos w grupie międzyoddziałowej. Ciekawostka !!! Dodatkowo w tej klasie będzie realizowany przedmiot uwzględniający jej charakter – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA. Ponieważ wiele uczelni Medycznych bierze pod uwagę przy rekrutacji wyniki z matematyki( zakres podstawowy) oraz aparat matematyczny jest potrzebny dla realizacji chemii, fizyki przygotowaliśmy dodatkowy przedmiot w klasie III Matematykę dla medyków (dodatkowe lekcje ćwiczeń i pracy z arkuszami maturalnymi). Twoja przyszłość ( przykładowe kierunki studiów) Socjologia Psychologia Zdrowie publiczne Zdrowie Środowiskowe Praca socjalna Profilaktyka społeczna i resocjalizacja i wiele innych


Pobierz ppt "Wybierz swoją klasę niezależnie od języków obcych. IA1 HUMANISTYCZNA IB BIOLOGICZNO- CHEMICZNA IC MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA ID WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google