Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Iga Lewandowska I EMII MU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Iga Lewandowska I EMII MU"— Zapis prezentacji:

1 Iga Lewandowska I EMII MU

2 JSON (JavaScript Object Notation) jest prostym formatem wymiany danych
JSON (JavaScript Object Notation) jest prostym formatem wymiany danych. Zapis i odczyt danych w tym formacie jest jest bardzo łatwy do opanowania przez ludzi oraz z łatwością odczytują go i generują komputery.

3 JSON jest formatem tekstowym, co sprawia , że jest całkowicie niezależny od języków programowania, ale używa konwencji, które są znane programistom korzystającym z języków z rodziny C, w tym C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python itp.

4 Prekursorem formatu JSON był Douglas Crockford .
W 2002 roku została uruchomiona pierwsza strona poświęcona standardowi JSON, mianowicie . W grudniu 2005 r. Yahoo! rozpoczął oferowanie niektórych swoich usług internetowych w formacie JSON

5 Standard JSON powstał w oparciu o dwie podstawowe struktury danych:
- Zbiór par nazwa/wartość. W różnych językach jest to implementowane jako obiekt, rekord, struktura, słownik, tabela hash, lista z kluczem. - Uporządkowana lista wartości. W większości języków implementuje się to za pomocą tabeli, wektora, listy, lub sekwencji

6 Format JSON przybiera następujące formy:
Obiekt jest nieuporządkowanym zbiorem par nazwa/wartość. Opis każdego obiektu rozpoczyna { (lewa klamra) a kończy } (prawa klamra). Po każdej nazwie następuje : (dwukropek) oraz pary nazwa/wartość, oddzielone , (przecinkiem).

7

8 Tabela jest uporządkowanym zbiorem wartości
Tabela jest uporządkowanym zbiorem wartości. Opis tabeli rozpoczyna znak [ (lewy nawias kwadratowy) a kończy znak ] (prawy nawias kwadratowy). Poszczególne wartości oddzielane są znakiem , (przecinek)

9

10 Wartość to ciąg znakowy, której początek i koniec oznacza podwójny cudzysłów, liczba, lub wartość true (prawda), false (fałsz) lub null. Może być to także obiekt lub tabela. Struktury te można zagnieżdżać.

11

12 STWORZENIE LISTY UŻYTKOWNIKÓW GADU GADU
Pierwszym krokiem jest stworzenie przykładowego zbioru danych, np. listy numerów GG użytkowników forum dyskusyjnego. Możemy wykorzystać do tego obiekt, zdefiniowany następująco: {"lista_gg": [" ", " ", " ", " ", " ", " "]}

13 Przekształcenie tak przygotowanej zmiennej JavaScriptu w obiektcie JSON można osiągnąć za pomocą funkcji eval (skrót od evaluate) var obiekt_json = eval("(" + lista_gg_tekst + ")");

14 Dostęp do wartości zapisanych w tablicy w obiekcie uzyskujemy przez podanie jego nazwy:
var gg_tablica = jsonobj["lista_gg"];Jeśli chcemy pobrać pierwszy element tablicy, robimy to tak, jak się to robi w JavaScripcie: var gg_1 = gg_tablica[0];

15 Obiekty JSON rzadko kiedy służą do przetrzymywania takich pojedynczych informacji, ponieważ zazwyczaj każdy obiekt ma wiele atrybutów. Może to być np. obiekt zapisujący adres, w którym znajdować się będą ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i nazwa miasta. {"ulica": "Krakowska", "dom": "5", "lokal": "23", "kod": "53-216", "miasto": "Wrocław"}

16 A następnie przekazujemy do funkcji eval.
var jsonobj = eval("(" + adres + ")");Jeśli chcemy uzyskać teraz kod pocztowy, wywołujemy: var kod_pocztowy = jsonobj["kod"];albo korzystając ze skróconej formy zapisu, var kod_pocztowy = jsonobj.kod; (4)

17 Skrypty dla danych JSON są nieco prostsze niż skrypty do danych XML.
ZALETY JavaScript nie pozwalają na dostęp do dokumentów (zarówno XML lub HTML), które pochodzą z innego serwera. Jednakże, jeśli zaimportować plik JSON jako znak skrypt oraz wszelkie dane, JSON może być importowany do dowolnej strony internetowej.  Skrypty dla danych JSON są nieco prostsze niż skrypty do danych XML.

18 JSON może być zbyt skomplikowany dla nowicjuszy.
WADY Specyficzne dla JSON jest to, że każdy przecinek, cudzysłów powinien być dokładnie w danym miejscu. JSON może być zbyt skomplikowany dla nowicjuszy. 


Pobierz ppt "Iga Lewandowska I EMII MU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google