Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w języku Visual Basic Zapisywanie danych Andrzej Borowiecki Kraków 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w języku Visual Basic Zapisywanie danych Andrzej Borowiecki Kraków 2009."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w języku Visual Basic Zapisywanie danych Andrzej Borowiecki Kraków 2009

2 Otwarcie pliku tekstowego do zapisywania Jeżeli chcemy zapisywać wyniki do pliku tekstowego, na przykład o nazwie plikw – otwieramy go do pisania (Output) instrukcją: Open plikw For Output As #2 - jeżeli chcemy dopisywać (Append) do istniejącego pliku

3 Pisanie wyników do pliku tekstowego Do zapisywania wyników w pliku tekstowym można wykorzystać dwie instrukcje Write i Print: Write #2, nr, x, y Print #2, nr, x, y Sposób zapisywania danych w pliku przez te dwie instrukcje jest różny: Write: "A",1000,1000 "B",2000,2000 "C",1000,2000 Print: A B C

4 Zapisywanie za pomocą instrukcji WRITE jest korzystne, kiedy np. numery (nazwy) punktów zawierają litery. Wtedy instrukcja do czytania z pliku - INPUT z łatwością odróżni nazwę punktu od współrzędnej, ponieważ są oddzielone przecinkiem, a tekst jest wzięty w cudzysłowy: "A",1000,1000 Jak widać przecinek służy do oddzielania zmiennych od siebie, a nie części całkowitej od ułamkowej. Te same zmienne zapisane instrukcją PRINT: A Nie wiadomo, gdzie kończy się nazwa punktu, a gdzie zaczyna się współrzędna.

5 Private Sub CommandButton6_Click() Open PLIKW For Append As #2 Write #2, nra, nrb, DAB, AZYM Close #2 End Sub Proste zastosowanie instrukcji WRITE w sposób pokazany poniżej: 22,23, , ,2, , ,21, , ,21, , prowadzi do powstania pliku tekstowego, którego czytelność dla człowieka pozostawia wiele do życzenia: Oczywiście komputer nie będzie miał żadnych kłopotów z odczytem.

6 Raport przeznaczony dla człowieka musi mieć bardziej uporządkowaną formę. Tym razem stosujemy instrukcję PRINT: Private Sub CommandButton6_Click() Open PLIKW For Append As #2 Print #2, nra, nrb, DAB, AZYM Close #2 End Sub

7 Konieczne jest sformatowanie zapisywanych wartości oraz dodanie nagłówka: Open PLIKW For Append As #2 Print #2, Format(nra, Format(nrb, Format(DAB, "###.00"), Format(AZYM, "###.0000") Close #2 OD DO DŁUGOŚĆ AZYMUT Open PLIKW For Append As #2 Print #2, " OD DO DŁUGOŚĆ AZYMUT Close #2

8 Dodawanie obiektów do ToolBox Jeżeli w ToolBox nie występuje jakiś obiekt np. tabelka vsFlexArray, trzeba uzupełnić zawartość ToolBox: - kliknąć prawym klawiszem myszy na wolne miejsce wewnątrz ToolBox, - wybrać opcję: Additional Controls - zaznaczyć pole obok Formant VideoSoft FlexArray - kliknąć OK

9

10

11

12

13

14 Instrukcje związane z tabelą: tab1.Cols = - określa liczbę kolumn w tabeli tab1.Rows = - określa liczbę wierszy w tabeli tab1.Col = - określa aktualną kolumnę w tabeli tab1.Row = - określa aktualny wiersz w tabeli tab1 = x - wstawia zmienną x do tabeli w miejscu określonym przez aktualny wiersz i kolumnę y = tab1 - podstawia pod zmienną y zawartość tabeli określoną przez aktualny wiersz i kolumnę

15

16 Private Sub UserForm_Activate() tab1.Rows = 1: tab1.Cols = 5 tab1.Row = 0 tab1.Col = 1: tab1 = "OD" tab1.Col = 2: tab1 = "DO" tab1.Col = 3: tab1 = "Długość" tab1.Col = 4: tab1 = "Azymut" End Sub

17

18 Public Sub Obliczenia() DX = XB - XA DY = YB - YA DAB = Sqr(DX ^ 2 + DY ^ 2) AZYM = azymut tab1.Rows = tab1.Rows + 1: tab1.Row = tab1.Rows - 1 tab1.Col = 0: tab1 = tab1.Row tab1.Col = 1: tab1 = nra tab1.Col = 2: tab1 = nrb tab1.Col = 3: tab1 = Format(DAB, "#.00") tab1.Col = 4: tab1 = Format(AZYM, "#.0000") End Sub

19

20 OD DO DŁUGOŚĆ AZYMUT Private Sub CommandButton7_Click() tab1.Col = 1: t1 = tab1 tab1.Col = 2: t2 = tab1 tab1.Col = 3: t3 = tab1 tab1.Col = 4: t4 = tab1 Open PLIKW For Append As #2 Print #2, Format(t1, Format(t2, Format(t3, "###.00"), Format(t4, "###.0000") Close #2 End Sub Przycisk: Wybrany wiersz do raportu


Pobierz ppt "Programowanie w języku Visual Basic Zapisywanie danych Andrzej Borowiecki Kraków 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google