Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do języka skryptowego PHP – cz. 2 Funkcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP – cz. 2 Funkcje."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do języka skryptowego PHP – cz. 2 Funkcje

2 Funkcje stosuje się w celu przekształcenia zadań obejmujących wiele wierszy kodu w procedurę wywoływaną za pomocą pojedynczej instrukcji, Definiowanie funkcji: function nazwa(argumenty) { instrukcje; return wartość; } Wywołanie funkcji: nazwa(argumenty);

3 Przykład zastosowania funkcji function add_tax($amount) { $total = $amount * 1.22; return $total; } $price = 16.00; echo Cena bez podatku VAT: $price ; echo Cena wraz z podatkiem VAT: ; echo add_tax($price);

4 Operacje arytmetyczne dodawaniea+b odejmowaniea-b mnożeniea*b dzieleniea/b reszta z dzieleniaa%b inkrementacjaa++ dekrementacjaa--

5 Zastosowanie funkcji printf Funkcja printf służy do wyświetlania sformatowanych ciągów znaków, Sposoby użycia: printf(Tekst) – analogiczne do polecenia echo Tekst, $zmienna = wartość; printf(Tekst %symbol_formatujący, $zmienna); Symbole formatujące: dCałkowita liczba dziesiętna fLiczba zmiennoprzecinkowa sCiąg znaków

6 Przykład zastosowania printf $price = 5.99; printf(Cena wyrażona jako liczba całkowita wynosi %d, $price); $item = Pochodzenie gatunków; $price = 5.99; printf(Cena książki %s wynosi %f, $item, $price);

7 Tablice Tablica jest typem danych umożliwiającym zapisanie zaindeksowanego zbioru wartości 56071234 … wartości Tworzenie tablicy: $tablica = array(wart1, wart2, …, wart8); Odwołanie się do wartości tablicy: $tablica[indeks];

8 Przykład zastosowania tablic Tablica w której przypisano 12 wartości reprezentujących temperatury w miesiącach od stycznia do grudnia: $temps = array(2, 3, 8, 12, 17, 22, 28, 26, 18, 13, 8, 4); Wyświetlenie temperatury dla marca: echo $temps[2]; Przypisanie nowej wartości temperatury dla listopada: $temps[10] = 16;

9 Tablice asocjacyjne W tablicach asocjacyjnych wykorzystuje się indeksy tekstowe zamiast numerycznych, Definiowanie tablicy asocjacyjnej: $tablica[nazwa_indeksu] = wartość; $tablica = array(indeks1 => wartość1, indeks2 => wartość2, … indeksn => wartośćn);

10 Przykład zastosowania tablicy asocjacyjnej $temps[sty] = 2; echo $temps[sty]; $temps = array(sty => 2, lut => 3, mar => 8, kwi => 12, maj => 17, cze => 22, lip => 28, sie => 26, wrz => 18, paz => 13, lis => 8, gru => 4);

11 Przetwarzanie tablic w pętli Pętla znajdująca wszystkie klucze indeksowe i odpowiadające im wartości z tablicy: foreach($table as $key => $value) { … }

12 Tablice wielowymiarowe Tablica wielowymiarowa jest tablicą tablic, Inicjowanie tablicy: $tablica[1][1] = wartość1; $tablica[1][2] = wartość2; … $tablica[n][m] = wartośćx; Inicjowanie poprzez zagnieżdżanie funkcji array w odpowiednich miejscach.

13 Przykład tablicy wielowymiarowej $temps = array ( 1995 => array(sty => 3, lut => 4, mar => 5), 1996 => array(sty => 4, lut => 3, mar => 5), 1997 => array(sty => 2, lut => 4, mar => 7) );

14 Wykorzystanie klas Klasa jest szablonową strukturą, która definiuje obiekt, Każda klasa składa się ze zbioru instrukcji języka PHP, które definiują sposób realizacji zadań przeznaczonych do częstego wykonania, Klasa grupuje funkcje i zmienne

15 Definicja klasy class Klasa { var $zmienna; function metoda() { instrukcje; }

16 Tworzenie obiektu Obiekt tworzy się w następujący sposób: $obiekt = new Klasa; Tę samą klasę można wykorzystać w skrypcie wiele razy, tworząc kilka obiektów o różnych nazwach.

17 Odwoływanie się do metod Do metod i właściwości zdefiniowanych w klasie można się odwoływać za pośrednictwem obiektu: $obiekt->zmienna = wartość; $obiekt->funkcja();

18 Konstruktor Konstruktor to metoda o takiej samej nazwie jak klasa wywoływana podczas tworzenia obiektu i stosowana do inicjowania zbioru własności (zmiennych) każdego z egzemplarzy obiektu. Korzystanie z konstruktora: $obiekt = new Klasa($zm1, $zm2);


Pobierz ppt "Wprowadzenie do języka skryptowego PHP – cz. 2 Funkcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google