Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opisy gleb Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opisy gleb Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany."— Zapis prezentacji:

1 Opisy gleb Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany morfologiczne w ich poziomach genetycznych do głębokości 40 cm. Główne zmiany wystąpiły w barwie, strukturze – kształcie i trwałości agregatów glebowych, układzie gleby i ilości konkrecji Fe 3+ świadczących o rożnych warunkach wodno-powietrznych w tych poziomach genetycznych. Występowały one przede wszystkim na głębokości przejścia poziomu próchnicznego w poziom brunatnienia. Zaobserwowano również różnice w głębokości korzenienia się roślin i aktywności edafonu - głównie mezofauny pomiędzy analizowanymi glebami, o czym świadczyło występowanie różnej ilości lub brak koprolitów – ekskrementów dżdżownic i gładko wyścielonych zooporów. Analizowane pod względem morfologicznym gleby charakteryzują się poziomem próchnicznym A o głębokości od 15 do 20 cm co może wskazywać na ich wcześniejsze orne użytkowanie. W poziomach tych występuje zróżnicowanie barwy – jej nasycenia i jasności określonej według skali barwnej Munsella, pomiędzy glebami różnie nawożonymi. W glebie nie nawożonej stwierdzono najciemniejszą brunatnoczrną barwę. Pod poziomem próchnicznym zalega brunatno zabarwiony poziom brunatnienia BbrC o niewielkiej zawartości części szkieletowych.

2 PK Symbol poziomu AhgBbrC Głębokość [cm]0-2020-36 Symbol barwy10YR 4/32,5Y 5/6 Konkrecje Fe 3 + -- Strukturas3grd3os Zoopory- - Koprolity-- Układsł. zwięzły Korzenieb. liczneliczne Przejście poziomu wyraźne- Uwagi: podobna do gleby nienawożonej

3 90 kg N+PK (saletra amonowa) Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm]0-77-2020-36 Symbol barwy10YR 5/4; 2,5Y 4/4 10YR 3/52,5 6/6 Konkrecje Fe 3 + +++++- Strukturas3gr d3os Zoopory --- Koprolity--- Układsł. zwięzły Korzenieb. liczne liczne przejście poziomu wyraźne - Uwagi: duże trwałe agregaty i duże przestwory międzyagregatowe

4 180 kg N+PK (saletra amonowa) Symbol poziomu AhgBbrC Głębokość [cm]0-1818-36 Symbol barwy10YR 5/32,5 6/6 Konkrecje Fe 3 + + + Strukturas2grg2os Zoopory -- Koprolity-- Układzwięzły Korzenieb.liczneliczne przejście poziomu ostre- Uwagi: gęstość gleby podobna do gleby kontroli - równomiernie zagęszczona, konkrecje Fe 3 + na przejściu poziomów

5 Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm]0-55-1717-36 Symbol barwy10YR 4/410YR 4/52,5Y 5/6 Konkrecje Fe 3 + ++++++ Strukturas3gr d2os Zoopory- -- Koprolity--- Układsł. zwięzłyzwięzły Korzenieb. liczne liczne przejście poziomu stopniowe - 90 kg N+PK (mocznik) Uwagi:

6 180 kg N+PK (mocznik) Symbol poziomu AhgAhBbrC Głębokość [cm]0-22-1919-36 Symbol barwy2,5Y 5/410YR 4/32,5Y 5/6 Konkrecje Fe 3 + ++-- Strukturas2gr g2os Zoopory- +- Koprolity-+- Układsł. zwięzłyzwięzły Korzenieb. liczne liczne przejście poziomu wyraźne - Uwagi: niewielka ilość drobnych zooporów i koprolitów

7 90 kg N (saletra amonowa) Symbol poziomu AhgBbrC Głębokość [cm]0-1717-36 Symbol barwy10YR 4/42,5Y 6/8 Konkrecje Fe 3 + ++++ Strukturas2grg2os Zoopory- - Koprolity-- Układzwięzły Korzenieb. liczneliczne przejście poziomu wyraźne- Uwagi: agregaty jakby lekko scementowane

8 P Symbol poziomu AhgBbrC Głębokość [cm]0-17/1919-36 Symbol barwy10YR 5/42,5 5/6 Konkrecje Fe 3 + +++- Strukturas3grg2os Zoopory -- Koprolity+++- Układzwięzły Korzenieb. liczneliczne przejście poziomu wyraźne- Uwagi: dużo drobnych koprolitów, pionowych i poziomych zooporów

9 kontrola Symbol poziomu AhgBbrC Głębokość [cm]0-1818-36 Symbol barwy10YR 3/32,5Y5/6 Konkrecje Fe 3 + +++- Strukturas3grs2os Zoopory-- Koprolity++++ Układzwięzły Korzenieb. liczneliczne przejście poziomu wyraźne Uwagi: cały profil równomiernie zagęszczony

10 Plamy glejowe - Fe 3+ występujące bardzo intensywnie na przejściach pomiędzy poziomami próchnicznymi do poziomów brunatnienia (widok z góry)


Pobierz ppt "Opisy gleb Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google