Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opisy gleb Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opisy gleb Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany."— Zapis prezentacji:

1 Opisy gleb Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany morfologiczne w ich poziomach genetycznych do głębokości 40 cm. Główne zmiany wystąpiły w barwie, strukturze – kształcie i trwałości agregatów glebowych, układzie gleby i ilości konkrecji Fe3+ świadczących o rożnych warunkach wodno-powietrznych w tych poziomach genetycznych. Występowały one przede wszystkim na głębokości przejścia poziomu próchnicznego w poziom brunatnienia. Zaobserwowano również różnice w głębokości korzenienia się roślin i aktywności edafonu - głównie mezofauny pomiędzy analizowanymi glebami, o czym świadczyło występowanie różnej ilości lub brak koprolitów – ekskrementów dżdżownic i gładko wyścielonych zooporów. Analizowane pod względem morfologicznym gleby charakteryzują się poziomem próchnicznym A o głębokości od 15 do 20 cm co może wskazywać na ich wcześniejsze orne użytkowanie. W poziomach tych występuje zróżnicowanie barwy – jej nasycenia i jasności określonej według skali barwnej Munsell’a, pomiędzy glebami różnie nawożonymi. W glebie nie nawożonej stwierdzono najciemniejszą brunatnoczrną barwę. Pod poziomem próchnicznym zalega brunatno zabarwiony poziom brunatnienia BbrC o niewielkiej zawartości części szkieletowych.

2 PK Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm] 0-20 20-36 Symbol barwy
10YR 4/3 2,5Y 5/6 Konkrecje Fe3+ - Struktura s3gr d3os Zoopory Koprolity Układ sł. zwięzły Korzenie b. liczne liczne Przejście poziomu wyraźne Uwagi: podobna do gleby nienawożonej

3 90 kg N+PK (saletra amonowa)
Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm] 0-7 7-20 20-36 Symbol barwy 10YR 5/4; 2,5Y 4/4 10YR 3/5 2,5 6/6 Konkrecje Fe3+ +++ ++ - Struktura s3gr d3os Zoopory  - Koprolity Układ sł. zwięzły Korzenie b. liczne liczne przejście poziomu wyraźne Uwagi: duże trwałe agregaty i duże przestwory międzyagregatowe

4 180 kg N+PK (saletra amonowa)
Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm] 0-18 18-36 Symbol barwy 10YR 5/3 2,5 6/6 Konkrecje Fe3+ + Struktura s2gr g2os Zoopory  - - Koprolity Układ zwięzły Korzenie b.liczne liczne przejście poziomu ostre Uwagi: gęstość gleby podobna do gleby kontroli - równomiernie zagęszczona, konkrecje Fe3+ na przejściu poziomów

5 90 kg N+PK (mocznik) Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm] 0-5 5-17
17-36 Symbol barwy 10YR 4/4 10YR 4/5 2,5Y 5/6 Konkrecje Fe3+ +++ ++ + Struktura s3gr d2os Zoopory - Koprolity Układ sł. zwięzły zwięzły Korzenie b. liczne liczne przejście poziomu stopniowe Uwagi:

6 180 kg N+PK (mocznik) Symbol poziomu Ahg Ah BbrC Głębokość [cm] 0-2
2-19 19-36 Symbol barwy 2,5Y 5/4 10YR 4/3 2,5Y 5/6 Konkrecje Fe3+ ++ - Struktura s2gr g2os Zoopory + Koprolity Układ sł. zwięzły zwięzły Korzenie b. liczne liczne przejście poziomu wyraźne Uwagi: niewielka ilość drobnych zooporów i koprolitów

7 90 kg N (saletra amonowa) Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm] 0-17
17-36 Symbol barwy 10YR 4/4 2,5Y 6/8 Konkrecje Fe3+ +++ + Struktura s2gr g2os Zoopory - Koprolity Układ zwięzły Korzenie b. liczne liczne przejście poziomu wyraźne Uwagi: agregaty jakby lekko scementowane

8 P Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm] 0-17/19 19-36 Symbol barwy
10YR 5/4 2,5 5/6 Konkrecje Fe3+ +++ - Struktura s3gr g2os Zoopory  - Koprolity Układ zwięzły Korzenie b. liczne liczne przejście poziomu wyraźne Uwagi: dużo drobnych koprolitów, pionowych i poziomych zooporów

9 kontrola Symbol poziomu Ahg BbrC Głębokość [cm] 0-18 18-36
Symbol barwy 10YR 3/3 2,5Y5/6 Konkrecje Fe3+ +++ - Struktura s3gr s2os Zoopory Koprolity + Układ zwięzły Korzenie b. liczne liczne przejście poziomu wyraźne Uwagi: cały profil równomiernie zagęszczony

10 Plamy glejowe - Fe3+ występujące bardzo intensywnie na przejściach pomiędzy poziomami próchnicznymi do poziomów brunatnienia (widok z góry)


Pobierz ppt "Opisy gleb Badane gleby zaliczone zostały do brunatnych kwaśnych o uziarnieniu gliny lekkiej pylastej. W wyniku wieloletniego nawożenia stwierdzono zmiany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google