Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy projektowania i grafika inżynierska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy projektowania i grafika inżynierska"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy projektowania i grafika inżynierska
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2007 r.

2 Praktyka Całość społeczno-historycznej działalności człowieka przekształcającej i dostosowującej rzeczywistość do jego potrzeb. Dwa znaczenia praktyki: Rezultaty (produkty działań), Czynności (same działania).

3 Postępowanie praktyczne
Jest to taka działalność, której: Cel jest jasno określony, Rezultaty są dostępne do kontroli obiektywnej. Działalność praktyczna: Inżynier, lekarz, menedżer, … Działalność „niepraktyczna”: Artysta, mistyk, duchowny.

4 Zmiana Celem działań praktycznych jest zmiana rzeczywistości.
Rodzaje zmian: Rzeczywiste, pozorne (istotność), Zamierzone, niezamierzone (człowiek), Racjonalne, nieracjonalne (poznanie), Dodatnie, ujemne (przydatność), Dopuszczalne, niedopuszczalne (etyka), Dodatnie, ujemne (estetyka).

5 „Działać – źle, nie działać jeszcze gorzej”
Działanie Sytuacje przymusowe: Nieczynienie czegoś powoduje nie tylko zło ale także pogorszenie, któremu zapobiegłoby się czyniąc to właśnie. Konsekwencje działań… Działać czy nie działać? „Działać – źle, nie działać jeszcze gorzej” Jak działać? Poszukiwanie metod modyfikacji rzeczywistości przez człowieka.

6 Działanie twórcze Poszukiwanie, obmyślanie i tworzenie nowych rozwiązań (innowacji) poszerzających poznanie problemu, lepiej zaspokajających potrzeby organizacji i jej zachowanie się w zmieniających się środowisku, a także przynoszących określone efekty materialne i społeczne. Według T. Kotarbińskiego: "twórczo działa ten, kto czynem osiągnął coś nowego a cennego. Każdy przeto czyn skuteczny jest twórczy. Różna jest wszelako miara twórczości czynów".

7 Rodzaje linii Bardzo gruba – 2a, Gruba – a, Cienka – b=a/3
Tylko ciągła Gruba – a, Ciągła i punktowa Cienka – b=a/3 Ciągła, kreskowa, punktowa, dwupunktowa, falista, zygzakowa

8 Pierwszeństwo linii Widoczne zarysy obiektu,
Niewidoczne zarysy obiektu, Ślad płaszczyzny przekroju, Osie i ślady płaszczyzn symetrii, Linie środka ciężkości, Linie pomocnicze.

9 Zastosowanie linii Ciągła bardzo gruba Ciągła gruba Ciągła cienka
Kreskowa Punktowa gruba Punktowa cienka Dwupunktowa cienka Falista Zygzakowa

10 Pismo techniczne Konstrukcja pisma technicznego oparta jest o siatkę pomocniczą kwadratową (lub równoległoboczną) Bok siatki ma długość „s” Dwa rodzaje pisma A i B A - wysokość wynosi 14s B - wysokość wynosi 10s Wysokości pisma dobierane do arkusza

11 Podziałki rysunkowe Stosunek liczbowy wymiarów liniowych przedstawionych na rysunku do odpowiednich wymiarów rzeczywistych Powiększające: 100:1, 50:1, 20:1, :1, 5:1, 2:1 Naturalna: 1:1 Zmniejszające: 1:2, (1:2,5), 1:5, 1:10, (1:15), 1:20, (1:25), :50, 1:100, 1:200, (1:250), 1:500

12 Tabliczki rysunkowe Wzór tabliczki zależy od rodzaju rysunku, dziedziny techniki, branży itd. Trzy rodzaje tabliczek: Podstawowe – najwięcej informacji Zmniejszone – mniejsza ilość informacji Uproszczone – najbardziej ubogie Informacje grupuje się w strefach – dokładny opis w normie i literaturze

13 KONIEC…

14 Ciągła bardzo gruba Połączenia lutowane i klejone
Linie wykresowe (stosowane do rysowania wykresów) Powrót

15 Ciągła gruba Widoczne krawędzie i wyraźne zarysy przedmiotów w widokach i przekrojach Zarysy kładów przesuniętych Krótkie kreski oznaczające końce śladów przekrojów Zarysy powierzchni obrabianych na rysunkach operacyjnych i zabiegowych Linie obramowania arkusza Linie wykresowe Powrót

16 Ciągła cienka Linie wymiarowe (główne i pomocnicze)
Inne pomocnicze (np. linia odniesienia) Kreskowanie przekrojów Zarysy „y” kładów miejscowych Zarysy rdzeni gwintów, rowków w wałach Zarysy wrębów kół zębatych Osie kół o śr.<=12 i przedm. o wym.<=12 Przekątne prostokątów pow. płaskich Znaki chropowatości Inne (w tym linie wykresowe) Powrót

17 Kreskowa Niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotów Linie wykresowe
Powrót

18 Punktowa gruba Linie zaznaczające powierzchnie podlegające obróbce cieplnej lub powierzchniowej Linie wykresowe Powrót

19 Punktowa cienka Osie symetrii
Linii podziałowych w kołach zębatych, ślimakach i gwintach Osie okręgów o średnicy pow. 12 oraz innych obiektów o wym. Pow. 12 Linie wykresowe Powrót

20 Dwupunktowa cienka Skrajne położenia części ruchomych
Zarysy przedmiotów przyległych dorysowanych dla celów orientacyjnych Pierwotny kształt przedmiotu Ostateczny kształtu przedmiotu Linie gięcia przedmiotów Linie osi ciężkości Powrót

21 Linia falista Linie urwania i przerwania (przy rysowaniu odręcznym)
Linie ograniczające przekroje cząstkowe Powrót

22 Linia zygzakowa Takie samo zastosowanie jak linia falista tylko wykorzystywana przy rysowaniu „maszynowym” Długie linie urwania lub przerwania (rysowanie przy linijce) Powrót


Pobierz ppt "Podstawy projektowania i grafika inżynierska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google