Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
ŚLUSARZ wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2 ŚLUSARZ Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: ŚLUSARZ
Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 722[03] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy:

3 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że ślusarz: Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, zasuwy, zawiasy, młynki, roboty kuchenne, maszyny do szycia, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych. Demontuje urządzenia na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych. Ustala przyczyny wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części urządzeń. Dorabia, dopasowuje i wymienia uszkodzone części. Czyści oraz konserwuje maszyny, urządzenia i narzędzia ślusarskie. Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy: ślusarz konstrukcji stalowych, ślusarz urządzeń komunalnych i sprzętu domowego, ślusarz samochodowy, ślusarz wyrobów artystycznych. Przeważnie pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, na ogół ogrzewanych i niewymagających specjalnej wentylacji. Rzadziej wykonuje prace na wolnym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Pracuje zwykle indywidualnie lub w małych (1-3 osobowych) firmach usługowych. Zwykle pracuje od 6 do 8 godzin dziennie w systemie jednozmianowym. Nie musi wyjeżdżać poza miejsce pracy (wyjątkiem są ślusarze konstrukcji stalowych, którzy zatrudniają się okresowo na budowie).

4 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś niezrozumiałe dla Ciebie sformułowania. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić ich znaczenie. W tym celu, najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

5 NA WESOŁO Powrót Kumpel do kumpla: - Na jakie studia idziesz?
- Na filozofię. - A gdzie po tym można pracować? - Wszędzie! W zakładzie ślusarskim, w supermarkecie, w Mc Donaldzie... Klucz się zaciął w zamku, to się czasem zdarza. Sam nie zreperujesz, biegnij po... ślusarza! Powrót

6 Zadania i umiejętności zawodowe
Zabezpiecza miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udziela pomocy przedlekarskiej. Wykonuje i naprawia narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne. Wykonuje i naprawia części maszyn i urządzeń oraz montuje zespoły maszynowe. Użytkuje i naprawia maszyny i urządzenia technologiczne. Konserwuje i naprawia mechaniczny i niemechaniczny sprzęt powszechnego użytku. Wykonuje i naprawia galanterię metalową. Wykonuje i montuje konstrukcje metalowe.

7 Posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz normami technicznymi.
Wykonuje szkice części maszyn i mechanizmów. Dobiera materiały do wykonywanych prac ślusarskich. Użytkuje obrabiarki do metalu, narzędzia i przyrządy ślusarskie. Wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej. Wykonuje podstawowe operacji obróbki mechanicznej skrawania, obróbki plastycznej, spawania. Przeprowadza ocenę stanu technicznego i naprawy maszyn, urządzeń, przyrządów i narzędzi. Wykonuje pomiary warsztatowe. Zabezpiecza gotowe wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Kontroluje jakość wykonanych prac. Wykonuje operacje montażowe i demontażowe maszyn, urządzeń oraz mechanizmów. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. I wiele innych… Praca własna… Uwaga: W podanych powyżej tekstach dotyczących zadań i umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

8 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie ślusarz niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis przecinak służy do profesjonalnego przecinania i kucia podczas prac monterskich i napraw młotek wykorzystywany przy drobnych jak i bardziej profesjonalnych pracach, np. kucia metalowych elementów, obróbce ręcznej piłka ręczna stosuje się ją m.in. do docinania i przycinania metalowych elementów przy typowych pracach ślusarskich pilnik do metalu służy do piłowania elementów metalowych przy naprawach, dorabianiu nowych elementów wkrętak pomocny przy pracach montażowych i demontażowych gwinciarka stosowana do nacinania gwintów rurowych stożkowych albo rurowych walcowych wykonywanych przy naprawach, montażu instalacji grzewczych, gazowych klucz monterski narzędzie monterskie ogólnego przeznaczenia pomocne np. przy montażu maszyn, urządzeń lutownica służy do lutowania elementów przy montażu, naprawie drobnego sprzętu gospodarstwa domowego suwmiarka przyrząd pomiarowy używany do wykonania pomiarów warsztatowych, np. do pomiaru gwintów

9 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie ślusarz, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

10 Cechy psychofizyczne - test samooceny 2/3
Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy jesteś osobą cierpliwą? 2 Czy masz skłonności do bałaganiarstwa? 3 Czy potrafisz przez dłuższy czas (np. 2 godziny) skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności? 4 Czy Twoją mocną stroną jest zręczność rąk i palców i w związku z tym potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy ich użyciu? 5 Czy posiadasz zdolności manualne? 6 Czy masz dobrą koordynację wzrokowo-ruchową? 7 Czy możesz o sobie powiedzieć, że masz zainteresowania typowo techniczne? 8 Czy jesteś osobą zdyscyplinowaną? 9 Czy precyzja i dokładność to Twoje mocne strony? 10 Na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że wolisz pracować w małej grupie? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zapisz wynik. Razem punktów:

11 Cechy psychofizyczne - test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

12 NA WESOŁO Powrót Jaka jest różnica między prezesem banku a ślusarzem?
– Aby zostać ślusarzem, trzeba mieć kwalifikacje. Zima.... Alpy... Stok narciarski... Facet rusza z góry, odbija się kijkami i jedzie na bombę. Nagle podskakuje na muldzie, obraca go, leci, koziołkuje, w tumanie śniegu wali w drzewo... Kijki w jedną, narty w drugą stronę, gość rozwalony, zęby wybite, krew z nosa, nogi poskręcane w dziwny sposób. Otwiera nieprzytomne oczy, wciąga górskie powietrze i mówi: - I tak lepiej niż w pracy... Powrót 12

13 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie ślusarz, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwe odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim na nie odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

14 Przeciwwskazania zdrowotne - test samooceny 2/3
Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz skłonność do alergii i uczuleń, szczególnie skóry rąk? 2 Czy masz znaczną wadę wzroku? 3 Czy odczuwasz czasem zawroty głowy? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy dotyczą cię zaburzenia zmysłu dotyku? 6 Czy cierpisz zna choroby ograniczające ruchy Twoich rąk, np. na reumatyzm?

15 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie ślusarz. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym.

16 Kształcenie w zawodzie ślusarz
Aby pracować w zawodzie ślusarz, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum wybrać trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego, możesz wybrać jednoroczną szkołę policealną 1.3. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej możesz kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym w zawodzie technik mechanik, a po uzyskaniu matury możesz podjąć naukę na uczelni wyższej 1.4. Pracując w zawodzie, po 3 latach przygotować się do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, a następnie zdać egzamin mistrzowski Co zrobić, aby rozpocząć naukę w zasadniczej szkole zawodowej? – należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej 8-letniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu ślusarz. Zasadnicze szkoły zawodowe przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

17 Kształcenie w zawodzie ślusarz
Czego będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej przygotowując się do wykonywania zawodu ślusarz? W ramach modułu: 3.1. Techniczne podstawy ślusarstwa: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; posługiwania się dokumentacją techniczną; wykonywania pomiarów warsztatowych; rozpoznawania materiałów konstrukcyjnych, narzędziowych i eksploatacyjnych, elementów maszyn i mechanizmów, elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych. 3.2. Technologia ślusarstwa, w tym wykonywania: półwyrobów metalowych za pomocą przecinania i wycinania, przedmiotów za pomocą gięcia, przedmiotów za pomocą obróbki ręcznej skrawaniem, otworów okrągłych oraz montażu wyrobów. 3.3. Technologia wytwarzania części maszyn: pracy na tokarkach, frezarkach, szlifierkach oraz wykonywania obróbki cieplnej i plastycznej, a także połączeń spajanych. 3.4. Technologia napraw: rozróżniania procesów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń; naprawy części maszyn, mechanizmów hydraulicznych, sprzętu powszechnego użytku.

18 Kształcenie w zawodzie ślusarz
Z jakich podręczników będziesz się uczył w zasadniczej szkole zawodowej, przygotowując się do wykonywania zawodu ślusarz? Przykładowe: Giełdowski L.: Wymiarowanie, WSiP, 2004, Górecki A.:Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych, WSiP, 2004, Górecki A., Grzegórski Z.: Ślusarstwo przemysłowe i usługowe. Technologia, WSiP, 2003, Maksymowicz A.: Rysunek zawodowy dla szkół zasadniczych, WSiP, 1999.

19 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie ślusarz. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie; przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych; rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie; i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie, sukcesywnie wkładaj do teczki. 2. Zapoznaj się z ofertą Związku Rzemiosła Polskiego (www.zrp.pl). Na wesoło

20 NA WESOŁO Powrót Wszędzie dobrze, ale poza pracą najlepiej…
Ślusarz się złości i krzyczy: - Gdzie jest mój ołówek? - Za uchem - odpowiada pomocnik. - Nie mam czasu na ogólniki, za którym? Powrót

21 Rynek pracy Czy wiesz, że:
Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie ślusarz są: ślusarz warsztatowy, monter maszyn i urządzeń przemysłowych, ślusarz narzędziowy, traser, konserwator sprzętu mechanicznego, spawacz, ślusarz wyrobów artystycznych, pracownik obsługi maszyn i urządzeń technologicznych, pracownik działu kontroli technicznej. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować ślusarz, są: monter instalacji sanitarnych, monter konstrukcji stalowych, metaloplastyk, monter maszyn i urządzeń mechanicznych, technik mechanik, ślusarz narzędziowy. Ślusarz może poszukiwać pracy w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego itp. Może prowadzić również własny warsztat ślusarski.

22 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie ślusarz? Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej ze ślusarzem pracującym na własny rachunek lub zatrudnionym w czyjejś firmie. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. Wyniki zapisz w przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca tabeli. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

23 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Przegląd mechaniczny (http://www.przegladmechaniczny.pl/, ). Narzędziowiec – kwartalnik techniczny Magazyn przemysłowy (http://www.magazynprzemyslowy.com/, ).

24 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Ślusarz (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, ). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Ślusarz, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Warszawa, (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_ZSZ/slusarz.pdf, ). Lecyk K., Sadowska E., Sitek J.: Modułowy program nauczania. Ślusarz 722 [03]. Warszawa, MEN 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, ). Przewodnik po zawodach. Wydanie II. Tom IV. Warszawa, MGPiPS, 2003, s. IV-265–IV-270. Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego. Warszawa, MEN, s Gabor A., Górny J., Olsza M., Poloczek G.: Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Ślusarz (722204). Warszawa MPiPS, 2006. Standard wymagań – egzamin czeladniczy dla zawodu ślusarz. Warszawa, Związek Rzemiosła Polskiego (http://www4.zrp.pl, link: Oświata zawodowa, ). Standard wymagań – egzamin mistrzowski dla zawodu ślusarz. Warszawa, Związek Rzemiosła Polskiego (http://www4.zrp.pl, link: Oświata zawodowa, ).

25 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 124, poz. 860 z późn. zm.).

26 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat interesujących Cię zawodów.


Pobierz ppt "wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google