Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultant Komputer Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultant Komputer Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Konsultant Komputer Sp. z o.o.
PODPIS ELEKTRONICZNY

2 Konsultant Komputer Sp. z o.o.
Od 21 lipca 2008 r. - Płatnicy składek ZUS są zobowiązani do składania elektronicznych deklaracji rozliczeniowych wykorzystując wyłącznie certyfikaty kwalifikowane (zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005).

3 Co to jest certyfikat kwalifikowany?
Konsultant Komputer Sp. z o.o. Co to jest certyfikat kwalifikowany? Certyfikat ten jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdza naszą tożsamość w sieci. Certyfikat kwalifikowany umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego i jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.

4 Konsultant Komputer Sp. z o.o.
Dla kogo? Certyfikaty kwalifikowane wydawane są wyłącznie osobom fizycznym, jednak mogą być wykorzystywane w imieniu innych podmiotów (Np. firm). W takich przypadkach informacja o reprezentowanym podmiocie zostaje zawarta w certyfikacie kwalifikowanym.

5 Konsultant Komputer Sp. z o.o.

6 Certyfikaty kwalifikowane dzielimy na:
Konsultant Komputer Sp. z o.o. Certyfikaty kwalifikowane dzielimy na: a) osobisty - osoba fizyczna w imieniu własnym, b) profesjonalny - osoba fizyczna w imieniu innej osoby fizycznej lub instytucji, c) anonimowy - nie będziemy się nim zajmować bo nigdy nie został nikomu wydany i raczej nie będzie.

7 Skutki prawne użycia certyfikatu:
Konsultant Komputer Sp. z o.o. Skutki prawne użycia certyfikatu: równoważny z podpisem własnoręcznym, pewna identyfikacja i niezaprzeczalność podpisującego dokumentu, integralność dokumentu - gwarancja, że nic nie zostało w nim zmienione od momentu podpisania, pewność co do czasu podpisania.

8 Zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego.
Konsultant Komputer Sp. z o.o. Zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego. Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do: kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Np.: podpisania wniosku wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji, nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (Np. upoważnienia elektroniczne w ZUS), pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (pdi.cors.gov.pl), podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

9 składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
Konsultant Komputer Sp. z o.o. składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl), zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej, wystawiania faktur w formie elektronicznej, uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (Np. podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

10 Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych:
Konsultant Komputer Sp. z o.o. Zalety wykorzystywania certyfikatów kwalifikowanych: jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną, możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem Internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji, zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (Np. USB),

11 Konsultant Komputer Sp. z o.o.
c.d. zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione, znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów, dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

12 Konsultant Komputer Sp. z o.o.

13 Konsultant Komputer Sp. z o.o.
Udając się do Punktu Potwierdzania Tożsamości (PPT) należy zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów wraz z dokumentem tożsamości wskazanym podczas wypełniania formularza. Jeśli pragną Państwo skorzystać z pomocy PPK przy weryfikacji dokumentów oraz ich kompletacji przed wysyłką do CENTRUM PCC, należy także zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. UWAGA!!! Do PPT należy zabrać oryginały lub notarialnie poświadczone kopie dokumentów firmy oraz dowód tożsamości. Operator zrobi kserokopie Państwa dokumentów. Będą one załącznikiem do protokołu, jaki sporządzi po weryfikacji Państwa danych osobowych.

14 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI:
Konsultant Komputer Sp. z o.o. POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI: Lista dokumentów jakie musi posiadać osoba ubiegająca się o certyfikat kwalifikowany, która pobrała dokumenty za pośrednictwem strony „www”: Kopia dokumentów firmy – oryginału do wglądu, -odpis KRS -potwierdzenie nadania numeru NIP -zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, -EDG Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku osób występujących w imieniu innych podmiotów lub innych osób fizycznych, 3. Załącznik nr 1 - (wydrukowana 2x) Umowa z Subskrybentem – (wydrukowana 2x), Dowód osobisty lub paszport. Podpisanie dokumentów odbywa się w obecności Operatora PPT

15 Konsultant Komputer Sp. z o.o.
WARIANT WYMAGANE DOKUMENTY CENA (NETTO) I. Potwierdzenie tożsamości: (w PPT lub u klienta) -formularze wcześniej wypełnia klient na stronie komplet dokumentów (otrzymanych od UNIZETO) [umowa z subskrybentem, załącznik nr 1 oraz oświadczenie] dowód osobisty lub paszport 20,00 zł +105,00zł (opłata z tytułu usługi w siedzibie klienta) + dojazd (km) II. Potwierdzenie tożsamości: -formularze wypełnia Operator PPT Umowa z Subskrybentem Załącznik nr 1 Oświadczenie Dowód osobisty lub paszport KRS NIP i REGON EDG 49,00zł* + 105,00zł (opłata z tytułu wykonania usługi w siedzibie klienta) + dojazd (km) * za każde rozpoczęte 30 minut

16 Konsultant Komputer Sp. z o.o.
PRODUKTY CENA (NETTO) Zestaw CENTRUM Standard (1 rok) 296,00zł Zestaw CENTRUM Standard (2 lata) 359,00zł Zestaw CENTRUM bez czytnika (1 rok) 269,00zł Zestaw CENTRUM bez czytnika (2 lata) 314,00zł

17 Konsultant Komputer Sp. z o.o.
Zestaw CENTRUM otrzymacie Państwo pocztą, na podany adres, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez CENTRUM PCC wszystkich wymaganych i prawidłowo wypełnionych dokumentów. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, osobną przesyłką zostaną do Państwa przekazane kody PIN i PUK do karty kryptograficznej. Wszelkich informacji na temat wymaganych dokumentów i procesu zakupu udzieli Państwu infolinia Unizeto Technologies S.A. Nr tel.: (czynna 24h na dobę), dla tel. Komórkowych: +48(0)

18 Dane kontaktowe: Konsultant Komputer Sp. z o.o.
Barbara Ożarek-Łaganowska – Poznań ul. Szamotulska 44 Tel Marta Sobieraj – Poznań ul. Szamotulska 44 Operator Punktu Potwierdzania Tożsamości CERTPOL Sp. z o.o.  - Oddział Poznań Autoryzowany Partner UNIZETO Technologies S.A Konsultant Komputer Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Konsultant Komputer Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google