Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cześć. Nazywam się Dyzio Statystyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cześć. Nazywam się Dyzio Statystyk"— Zapis prezentacji:

1 Cześć. Nazywam się Dyzio Statystyk
Cześć ! Nazywam się Dyzio Statystyk. Będę Twoim przewodnikiem w Świecie Statystyki !!!

2 Prezentacja i odczytywanie danych statystycznych
PODRÓŻ 1 Prezentacja i odczytywanie danych statystycznych PODRÓŻ 2 Co to jest średnia? PODRÓŻ 3 Moda i mediana TEST PODRÓŻ 4 Nie dajmy się oszukać! Wyjście z programu

3 Prezentacja i odczytywanie danych statystycznych
Podróż 1 Prezentacja i odczytywanie danych statystycznych

4 Statystyka zajmuje się metodami gromadzenia i prezentacji danych oraz ich opisu.
Dane statystyczne mogą być przedstawione w postaci tabelek, wykresów lub diagramów prostokątnych, słupkowych, kołowych i innych. Menu Dalej

5 Przeanalizuj teraz przykład prezentowania danych statystycznych !
Menu Dalej

6 Oceny z matematyki 30 uczniów klasy I e
Tabela Wykres Diagram kolumnowy Diagram kołowy Diagram pierścieniowy Diagram punktowy Kliknij na wybranym sposobie przedstawienia danych. Menu Dalej

7 Tabela Wróć

8 Wykres Wróć

9 Diagram kolumnowy Wróć

10 Diagram kołowy Wróć

11 Diagram pierścieniowy
Wróć

12 Diagram punktowy Wróć

13 Znasz już sposoby przedstawiania danych statystycznych
Znasz już sposoby przedstawiania danych statystycznych. Jestem ciekawy czy potrafisz odczytywać dane z wykresów ??? Menu Dalej

14 Masz do dyspozycji diagram przedstawiający udział poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów Ziemi. Korzystając z niego dowolną ilość razy, rozwiąż test. Trzymam za Ciebie kciuki! Powodzenia !!! Menu Diagram

15 Test

16 Który kontynent ma największy udział procentowy w całkowitej powierzchni lądów Ziemi?
Azja Australia i Oceania Afryka Europa Jaki procent wszystkich lądów Ziemi stanowią lądy Australii i Oceanii? 7% 6% 20% 12% Oblicz różnicę procentowego udziału w całkowitej powierzchni lądów Ziemi, między lądami obu Ameryk a Europy. 11% 21% 35% 65% Diagram Menu

17 BRAWO !!! Powrót do testu

18 Błędna odpowiedź... Powrót do testu

19 Podróż 2 Co to jest średnia?

20 Średnia arytmetyczna n liczb a1,a2,
Średnia arytmetyczna n liczb a1,a2,...,an jest to ich suma podzielona przez n. Menu Dalej

21 Na pewno spotkałeś się ze średnią arytmetyczną w wielu sytuacjach: liczymy średnią pensję, średnią ocen itd. Jednak często okazuje się, że otrzymana liczba nie zawsze mówi nam „jak jest średnio”. Menu Dalej

22 Jako uczeń pewnie wielokrotnie zastanawiałeś się „Czy liczenie średniej ocen ma sens?”. Przeanalizuj teraz tabelę przedstawiającą wyniki sprawdzianu w czterech równoległych dwudziestoosobowych klasach. Menu Dalej

23 W każdej klasie średnia ocen wynosi 3,0
W każdej klasie średnia ocen wynosi 3,0. Czy można na tej podstawie powiedzieć, że są to „klasy trójkowe”? Menu Dalej

24 Na pewno jest to słuszne stwierdzenie w wypadku 2a
Na pewno jest to słuszne stwierdzenie w wypadku 2a. Tutaj najwięcej jest trójek, po równo ocen wyższych i niższych. To właśnie dla takich przypadków pojęcie średniej arytmetycznej zostało stworzone. Spotykamy się z nimi dość często w przyrodzie: w danym gatunku najwięcej osobników ma masę zbliżoną do średniej. Podobnie jest ponoć z inteligencją. Menu Dalej

25 Ale już w 2b średnia niczego nie mówi o klasie
Ale już w 2b średnia niczego nie mówi o klasie. Nikt tutaj nie dostał trójki! Zdecydowanie nie jest to klasa trójkowa, dużo jest dobrych uczniów (połowa ma co najmniej czwórkę), ale i dużo osób wcale sobie nie radzi. Można przypuszczać, że nauczyciel narzucił tu wysoki poziom i uczniowie zdolni mają dobre warunki rozwoju, ale za to słabsi odpadają. Menu Dalej

26 Klasa 2c jest wyraźnie najsłabsza
Klasa 2c jest wyraźnie najsłabsza. Jest wprawdzie kilku zdolnych uczniów, ale połowa nie dostała nawet trójki Menu Dalej

27 Natomiast 2d jest zdecydowanie dobra
Natomiast 2d jest zdecydowanie dobra. Wprawdzie nie ma tam geniuszy, ale połowa ma czwórki, a tylko trzy osoby dostały jedynki. Menu Dalej

28 A w każdej klasie średnia jest taka sama
A w każdej klasie średnia jest taka sama !!! Czy należy zatem zrezygnować z liczenia średniej ocen? Nie zawsze, trzeba jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku dobrze opisuje ona rzeczywistość !!! W starym dowcipie pewien statystyk utonął w jeziorze o średniej głębokości 1 metra! Menu

29 Podróż 3 Moda i mediana

30 Opracowała: mgr Lucyna Daniec
Podróże w ŚWIAT STATYSTYKI Opracowała: mgr Lucyna Daniec

31 Pojęcie mody wyjaśnię Ci przy pomocy krótkiej historyjki: Właściciel firmy krawieckiej chce się dowiedzieć z iloma kieszeniami ma szyć spodnie, by cieszyły się jak największą popularnością. W tym celu spytał pewną liczbę ludzi, ile kieszeni powinny mieć ich wymarzone spodnie. Menu Dalej

32 Uzyskane od jedenastu osób odpowiedzi uporządkował według wielkości: 0,1,1,2,2,2,4,4,4,4,8.
Czy średnia (2,9 kieszeni) jest wartością, którą powinien się kierować właściciel firmy? Raczej wątpliwe. Trudno uszyć spodnie z 2,9 kieszeniami, a jeśli zdecyduje się na 3, to może się zdarzyć, że nie znajdzie na nie nabywcy! Przecież nikt z pytanych nie marzył o 3 kieszeniach. Menu Dalej

33 Krawiec zrobiłby najrozsądniej, wybierając najczęściej spotykaną wśród odpowiedzi liczbę kieszeni. Przyjrzyjmy się jeszcze raz odpowiedziom uczestników sondy: 0,1,1,2,2,2,4,4,4,4,8. Najpopularniejszą liczbą kieszeni jest 4. Ta wielkość, która występuje wśród danych największą liczbę razy nazywa się „modą” albo „dominantą”. Menu Dalej

34 Może się zdarzyć, że na liście danych znajdzie się nie jedna, a kilka danych o takich samych, największych częstościach występowania. Wtedy każdą z nich nazywa się dominantą ( modą). Zestaw danych może mieć zatem kilka dominant. Menu Dalej

35 Inną sytuacją, w której średnia zamiast informować – dezinformuje i irytuje są raporty o średnich zarobkach. Łatwo obliczyć średnią płacę w małej firmie zatrudniającej cztery osoby: trzech pracowników zarabiających po 1000 złotych i szefa zarabiającego 5000 złotych miesięcznie. Wynosi ona 2000 złotych chociaż 75% zatrudnionych otrzymuje zaledwie połowę tej sumy. W tym przypadku informację o średniej należy uzupełnić wartością mody równej 1000 złotych. Menu Dalej

36 W takich sytuacjach wielkością niosącą ważną informację jest mediana
W takich sytuacjach wielkością niosącą ważną informację jest mediana. „Mediana” znaczy po łacinie „środkowa” i rzeczywiście jest to środkowa wartość na liście danych uporządkowanych według wielkości. Jeśli liczba danych jest parzysta, to medianą jest średnia z dwóch danych najbliższych środka. Można stwierdzić, że 50% danych jest nie większe niż mediana. Menu Dalej

37 n – nieparzysta liczba danych
0,1,1,2,2,2,4,4,4,4,8 mediana Medianą jest środkowa, a więc wielkość o numerze (n+1)/2 na uporządkowanej liście danych. Menu Dalej

38 n – parzysta liczba danych
1,1,2,2,2,4,4,4,4,8 Mediana=(2+4):2=3 „środkowe” wartości Mediana jest średnią arytmetyczną, wielkości o numerach n/2 i n/2+1 na uporządkowanej liście danych. Menu Dalej

39 Przyjrzyjmy się jeszcze raz liście płac firmy „Kowalski i spółka”: 500, 500, 600, 800, 800, 900, 1000, 1000, 1000, 1100, 1500, 1600, 5000, 5000, 5000,5000, 5000, 8000, (złotych). Jest ona uporządkowanym zestawem 19 liczb, zatem środkową jest dziesiąta wartość. Wynika stąd, że medianą jest 1100 złotych, a więc 50% pracowników firmy nie zarabia więcej niż 1100 złotych. Menu Dalej

40 Warto zwrócić uwagę, jak bardzo różne wartości mają średnia, moda i mediana dla tej listy płac i jak niedoskonały obraz rzeczywistej sytuacji daje znajomość tylko jednej z tych wielkości. Menu

41 Podróż 4 Nie dajmy się oszukać!

42 Zaprezentuję Ci teraz kilka przykładów pokazujących jak łatwo można nabrać się na umiejętnie spreparowane wykresy. Menu Dalej

43 Kilka osób z rady nadzorczej firmy „ABC” uznało, że należy zmienić zarząd. Na posiedzeniu przedstawili dotychczasowe wyniki produkcji za pomocą wykresu, twierdząc, że w „ABC” od lat panuje stagnacja. W tym momencie wtrącił się prezes. Twierdził, że jest wręcz przeciwnie – w „ABC” widać dynamiczny wzrost produkcji. I przedstawił inny wykres prezentujący te same dane. Przeanalizuj uważnie obydwa wykresy! Menu Wykresy

44 Dalej Produkcja prawie nie rośnie (wykres rady)
Produkcja wspaniale rośnie (wykres prezesa) Dalej

45 Który z wykresów był sfałszowany
Który z wykresów był sfałszowany? Jeśli uważnie je przeanalizowałeś, na pewno zgodzisz się, że żaden, a mimo to zasugerowały zupełnie inne stanowisko na temat produkcji w firmie! Jeśli tego nie zauważyłeś, przyjrzyj się im ponownie. Wykresy Menu Dalej

46 Dalej Produkcja prawie nie rośnie (wykres rady)
Produkcja wspaniale rośnie (wykres prezesa) Dalej

47 Różnie dobrane skale na osi pionowej dały dwie różne prezentacje tych samych informacji!
Menu Dalej

48 To nie koniec problemów w „ABC”
To nie koniec problemów w „ABC” ! Związki zawodowe twierdzą, że płace pracowników ostatnio spadły. Zarząd uważa, że pracownicy nie powinni narzekać, bo od lat płace rosną. Menu Wykresy

49 Dalej Płace stale rosną (wykres zarządu)
Płace ostatnio spadły (wykres związkowców) Dalej

50 Związki korzystały z tych samych danych o płacach co zarząd
Związki korzystały z tych samych danych o płacach co zarząd! Żaden z wykresów nie był sfałszowany! Myślę, że domyślasz się, dlaczego te wykresy tak różnią się od siebie? Jeśli nie znasz przyczyny, przyjrzyj się im ponownie zwracając uwagę na skalę na osi poziomej. Wykresy Menu Dalej

51 Dalej Płace stale rosną (wykres zarządu)
Płace ostatnio spadły (wykres związkowców) Dalej

52 Ostatnio bardzo modne stało się przedstawianie danych nie w formie diagramów, a rozmaitych obrazków. Ulegamy wtedy pewnemu złudzeniu. Menu Rysunek

53 Dochody firmy „M&M” 400 tys. 200 tys. 1999 r. 2000 r. Menu Dalej

54 Liczby zamieszczone przy obrazkach mówią, że dochód w 2000 r
Liczby zamieszczone przy obrazkach mówią, że dochód w 2000 r. Był dwa razy większy niż w roku poprzednim. Patrząc na ten rysunek odnosimy jednak wrażenie, że dochody w roku 2000 są znacznie większe niż dwa razy większe od dochodów z roku poprzedniego. Banknot reprezentujący rok 2000 jest co prawda dwa razy wyższy od banknotu reprezentującego rok 1999, ale ma od niego cztery razy większe pole. A wielkość obrazka nieświadomie oceniamy według pola, a nie wysokości! Rysunek Menu Dalej

55 Dochody firmy „M&M” 400 tys. 200 tys. 1999 r. 2000 r. Menu Dalej

56 Graficzne przedstawianie danych ma ułatwiać ich odczytywanie
Graficzne przedstawianie danych ma ułatwiać ich odczytywanie. Po tych przykładach widać, że nie zawsze tak jest. Sam sposób przedstawienia niesie dodatkowe informacje, które mogą utrudnić odczytanie właściwych danych statystycznych. Menu Dalej

57 Na koniec warto pokazać autentyczną reklamę, w której wykorzystano kilka sposobów manipulowania diagramami. Tytuł też jest oryginalny. Menu Dalej

58 MISTRZOWSKIE POSUNIĘCIE
Oglądalność 15 września 1997 8,2 mln 6,4 mln POLSAT TVP 1 Menu Dalej

59 Nie dość, że słupek „Polsatu” umieszczono wyżej, dano mu bardziej wyrazisty kolor, to jeszcze długości słupków nie są proporcjonalne do danych liczbowych (słupek „Polsatu” jest za długi). Rzeczywiście – „Mistrzowskie posunięcie”! Reklama Menu Dalej

60 MISTRZOWSKIE POSUNIĘCIE
Oglądalność 15 września 1997 8,2 mln 6,4 mln POLSAT TVP 1 Menu Dalej

61 Gdy jako argument w dyskusji używany jest wykres lub diagram, wygląda to bardzo wiarygodnie. Powszechnie uważa się, że wykres to nauka, a nauka jest przecież obiektywna. Sprytny manipulator może to wykorzystać i za pomocą spreparowanych diagramów przekonać nas do najdziwaczniejszych tez. Dlatego należy siebie uodpornić na takie działania! Menu

62 Sprawdź co zapamiętałeś !
TEST Sprawdź co zapamiętałeś !

63 Na wykresie przedstawiono drogę Ewy ze szkoły do domu
Na wykresie przedstawiono drogę Ewy ze szkoły do domu. Po wyjściu ze szkoły Ewa idzie na przystanek autobusowy. Następnie jedzie autobusem na zajęcia z języka angielskiego. Po zajęciach idzie na przystanek tramwajowy, skąd jedzie do domu. Korzystając z wykresu dowolną ilość razy odpowiedz na pytania: Ile trwały zajęcia z języka angielskiego? 70 min. 1 h 1,20 h 1,5 h Jaki był łączny czas jazdy autobusem i tramwajem? 10 min. 40 min. 20 min. 15 min. Wykres Menu Dalej

64 Powrót do testu

65 BRAWO !!! Powrót do testu

66 Błędna odpowiedź... Powrót do testu

67 W październiku 2000 roku 1000 ankietowanych zadano pytanie: Czy w porównaniu z sytuacją sprzed 1989 roku żyje się nam obecnie lepiej czy gorzej? Wyniki badań przedstawiono na diagramie. Ilu spośród ankietowanych żyje się lepiej? 60 osobom 240 osobom 460 osobom 480 osobom Menu Dalej

68 BRAWO !!! Powrót do testu

69 Błędna odpowiedź... Powrót do testu

70 Policzono litery w pierwszych 18 słowach Inwokacji w „Panu Tadeuszu”
Policzono litery w pierwszych 18 słowach Inwokacji w „Panu Tadeuszu”. Wyniki zamieszczono w tabeli poniżej. Jaka jest dominanta liter w wyrazie? Menu Dalej

71 BRAWO !!! Powrót do testu

72 Błędna odpowiedź... Powrót do testu

73 W serii strzelań do tarczy otrzymano następujący ciąg wyników: 10, 8, 10, 10, 3, 3, 7, 8, 10, 9. Aby obliczyć medianę, wyniki doświadczenia należy przedstawić w następujący sposób: 3,7,8,9,10 10,9,8,7,3 3,3,7,8,8,9,10,10,10,10 3,3,5,7,8,9,10,10,10,10 Menu Dalej Mediana wyników z zadania 5 to: ,5 Moda wyników z zadania 5 to: 10 8, , 8 3, 10

74 BRAWO !!! Powrót do testu

75 Błędna odpowiedź... Powrót do testu

76 Dziennik „Rzeczpospolita” 17 sierpnia 1999 roku opublikował wykres zmian cen żywności w okresie od stycznia do lipca 1999 roku. W którym miesiącu ceny żywności były najniższe? V IV VI VII O ile procent zwiększyły się ceny w maju w porównaniu do stycznia? 1% 2% 3% 20% W których miesiącach ceny były równe cenom ze stycznia? III,IV II,V II,III VII Wykres Menu

77 Powrót do testu

78 BRAWO !!! Powrót do testu

79 Błędna odpowiedź... Powrót do testu

80 Dziękuję Ci, że towarzyszyłeś mi w podróżach po Świecie Statystyki !

81 Aby zakończyć kliknij lewy przycisk myszki
W opowieściach o tajemnicach tego świata korzystałem z: Ewa Duvnjak, Ewa Jurkiewicz „Matematyka wokół nas” B. Biernat, S. Biernat, M. Bierówka, I. Rutkowska „Zbiór zadań z matematyki dla gimnazjum” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe „Matematyka w szkole” Aby zakończyć kliknij lewy przycisk myszki

82 Jednak nawet średnia w towarzystwie mody może wprowadzić w błąd
Jednak nawet średnia w towarzystwie mody może wprowadzić w błąd! Pokażę Ci to na przykładzie: Zarobki pracowników firmy „Kowalski i spółka” są następujące: 500, 500, 600, 800, 800, 900, 1000, 1000, 1000, 1100, 1500, 1600, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 8000, (złotych). Szukając pracowników pan Kowalski może ogłaszać, że średnia płaca w jego firmie wynosi około 2860 złotych, a najczęstszą płacą (modą) jest 5000 złotych. Jednak łatwo zauważyć, że te informacje nie oddają pełnego obrazu listy płac firmy. Menu Dalej


Pobierz ppt "Cześć. Nazywam się Dyzio Statystyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google