Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np. ustalenie wpływu określonego leku na skuteczność leczenia określonej choroby. Przy planowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np. ustalenie wpływu określonego leku na skuteczność leczenia określonej choroby. Przy planowaniu."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np. ustalenie wpływu określonego leku na skuteczność leczenia określonej choroby. Przy planowaniu analizy statystycznej należy sformułować hipotezę badawczą, np. lek zwiększa skuteczność leczenia.

3 Populacja (zbiorowość generalna) Parametr Statystyka Próba (zbiorowość próbna) (selekcja) (obliczenie) (szacowanie) (opis) 2

4 populacja próba Statystyka, jako wartość liczona z próby, zmienia się za każdym razem, gdy wybieramy inną próbę. 3

5 4 Jednostki statystyczne będące elementami składowymi zbiorowości charakteryzują się określonymi właściwościami, które nazywamy cechami statystycznymi. Najogólniej rzecz ujmując, cechy statystyczne można podzielić na stałe i zmienne. Cechy stałe (rzeczowe, przestrzenne i czasowe) są wspólne dla wszystkich jednostek zbiorowości. Taką zbiorowość nazywamy wówczas jednorodną. Cechy stałe nie podlegają badaniu statystycznemu a jedynie umożliwiają zaliczanie jednostek do określonych zbiorowości. Właściwości, które różnicują jednostki statystyczne między sobą, nazywa cechami zmiennymi. Przedmiotem badania statystycznego są zbiorowości składające się z jednostek posiadających jedną lub kilka cech wspólnych (stałych) oraz jedną lub wiele cech (zmiennych) je różnicujących.

6 5 Cechy, których warianty podawane są w sposób opisowy, nazywamy cechami niemierzalnymi (jakościowymi). Cechy, których warianty są wyrażane za pomocą liczb, określa się mianem cech mierzalnych (ilościowych). Wśród cech ilościowych wyróżnia się cechy skokowe i ciągłe. Pierwsze z nich przyjmują warianty zmieniające się skokowo (bez wartości pośrednich), w postaci liczb całkowitych (np. liczba studentów w poszczególnych grupach ćwiczeniowych). Cechy ilościowe ciągłe mogą przyjmować każdą wartość z różną dokładnością (np. wiek, wzrost, BMI).

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 OBRAZKOWY WYKRES ROZRZUTU (występowanie udarów mózgu w zależności od pory roku i pory dnia) zaczerpnięte z wykładów M. Sobolewskiego 12

14 WYKRES MAPKOWY zaczerpnięte z wykładów M. Sobolewskiego 13 (udział w badaniach profilaktycznych związanych z pewnym schorzeniem)

15 Znamy już sposoby przedstawiania danych statystycznych. Ale czy potrafimy odczytywać dane z wykresów ??? 14

16 Oto wyniki klasówki w klasach 1a i 1b: 1a: 2,1,2,2,4,5,6,5,1,1,3,5,2,4,3,1,5,2,2,5,2,3,2,2,5,5,2 1b: 4,2,4,3,4,1,4,4,4,1,1,4,2,4,4,4,2,1,4,3,2,4,5,1,2,4,4 15 klasa 1a (wykres kolumnowy) klasa 1b (wykres kolumnowy)

17 Wyniki klasówki klasy 1a i 1b (połączony wykres kolumnowy) 16

18 17

19 Dochody firmy M&M 200 tys.400 tys r r. 18 Liczby zamieszczone przy obrazkach mówią, że dochód w 2000 r. był dwa razy większy niż w roku poprzednim. Patrząc na ten rysunek odnosimy jednak wrażenie, że dochody w roku 2000 są znacznie większe niż dwa razy większe od dochodów z roku poprzedniego. Banknot reprezentujący rok 2000 jest co prawda dwa razy wyższy od banknotu reprezentującego rok 1999, ale ma od niego cztery razy większe pole. A wielkość obrazka nieświadomie oceniamy według pola, a nie wysokości!

20 KOBIETYMĘŻCZYŹNIRAZEM PALĄCY NIEPALĄCY RAZEM Ćwiczenie 1. Na podstawie poniższych danych, proszę przedstawić: 1.Kobiety z podziałem na palące i niepalące, wykres kolumnowy 2.Mężczyzn z podziałem na palących i niepalących, wykres kolumnowy 3.Wszystkich z uwzgl. płci i faktu palenia papierosów, wykres kolumnowy 4.Wszystkich z podziałem wg płci, wykres kołowy 5.Wszystkich z podziałem ze względu na palenie, wykres kołowy

21 Ćwiczenie 2. Na podstawie poniższych danych, proszę przedstawić: 1.Studentów dziennych wg grup dochodu, wykres kolumnowy 2.Studentów zaocznych wg grup dochodu, wykres kolumnowy 3.Studentów dziennych i zaocznych łącznie wg grup dochodu, wykres kolumnowy 4.Wszystkich ze względu na typ studiów, wykres kołowy 5.Wszystkich ze względu na poziom dochodu, wykres kołowy DOCHÓD STUDIA< 1000 ZŁ > 2 000RAZEM DZIENNE ZAOCZNE RAZEM


Pobierz ppt "1 Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np. ustalenie wpływu określonego leku na skuteczność leczenia określonej choroby. Przy planowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google