Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np"— Zapis prezentacji:

1 Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np
Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np. ustalenie wpływu określonego leku na skuteczność leczenia określonej choroby. Przy planowaniu analizy statystycznej należy sformułować hipotezę badawczą, np. lek zwiększa skuteczność leczenia.

2 Statystyka Parametr Próba (zbiorowość próbna)
Populacja (zbiorowość generalna) (selekcja) (opis) (obliczenie) (szacowanie) Statystyka Parametr

3 populacja próba Statystyka, jako wartość liczona z próby, zmienia się za każdym razem, gdy wybieramy inną próbę.

4 Jednostki statystyczne będące elementami składowymi zbiorowości charakteryzują się określonymi właściwościami, które nazywamy cechami statystycznymi. Najogólniej rzecz ujmując, cechy statystyczne można podzielić na stałe i zmienne. Cechy stałe (rzeczowe, przestrzenne i czasowe) są wspólne dla wszystkich jednostek zbiorowości. Taką zbiorowość nazywamy wówczas jednorodną. Cechy stałe nie podlegają badaniu statystycznemu a jedynie umożliwiają zaliczanie jednostek do określonych zbiorowości. Właściwości, które różnicują jednostki statystyczne między sobą, nazywa cechami zmiennymi. Przedmiotem badania statystycznego są zbiorowości składające się z jednostek posiadających jedną lub kilka cech wspólnych (stałych) oraz jedną lub wiele cech (zmiennych) je różnicujących.

5 Cechy, których warianty podawane są w sposób opisowy, nazywamy cechami niemierzalnymi (jakościowymi). Cechy, których warianty są wyrażane za pomocą liczb, określa się mianem cech mierzalnych (ilościowych). Wśród cech ilościowych wyróżnia się cechy skokowe i ciągłe. Pierwsze z nich przyjmują warianty zmieniające się skokowo (bez wartości pośrednich), w postaci liczb całkowitych (np. liczba studentów w poszczególnych grupach ćwiczeniowych). Cechy ilościowe ciągłe mogą przyjmować każdą wartość z różną dokładnością (np. wiek, wzrost, BMI).

6 Tabela

7 Diagram kolumnowy

8 Diagram kołowy

9

10 Diagram pierścieniowy

11 Diagram punktowy

12 (występowanie udarów mózgu w zależności od pory roku i pory dnia)
OBRAZKOWY WYKRES ROZRZUTU (występowanie udarów mózgu w zależności od pory roku i pory dnia) zaczerpnięte z wykładów M. Sobolewskiego

13 (udział w badaniach profilaktycznych związanych z pewnym schorzeniem)
WYKRES MAPKOWY (udział w badaniach profilaktycznych związanych z pewnym schorzeniem) zaczerpnięte z wykładów M. Sobolewskiego

14 Znamy już sposoby przedstawiania danych statystycznych
Znamy już sposoby przedstawiania danych statystycznych. Ale czy potrafimy odczytywać dane z wykresów ???

15 Oto wyniki klasówki w klasach 1a i 1b:
klasa 1a (wykres kolumnowy) klasa 1b (wykres kolumnowy)

16 Wyniki klasówki klasy 1a i 1b (połączony wykres kolumnowy)

17 Nie dajmy się oszukać!

18 Dochody firmy „M&M” 200 tys. 400 tys. 1999 r. 2000 r.
Liczby zamieszczone przy obrazkach mówią, że dochód w 2000 r. był dwa razy większy niż w roku poprzednim. Patrząc na ten rysunek odnosimy jednak wrażenie, że dochody w roku 2000 są znacznie większe niż dwa razy większe od dochodów z roku poprzedniego. Banknot reprezentujący rok 2000 jest co prawda dwa razy wyższy od banknotu reprezentującego rok 1999, ale ma od niego cztery razy większe pole. A wielkość obrazka nieświadomie oceniamy według pola, a nie wysokości!

19 Na podstawie poniższych danych, proszę przedstawić:
Ćwiczenie 1. Na podstawie poniższych danych, proszę przedstawić: Kobiety z podziałem na palące i niepalące, wykres kolumnowy Mężczyzn z podziałem na palących i niepalących, wykres kolumnowy Wszystkich z uwzgl. płci i faktu palenia papierosów, wykres kolumnowy Wszystkich z podziałem wg płci, wykres kołowy Wszystkich z podziałem ze względu na palenie, wykres kołowy KOBIETY MĘŻCZYŹNI RAZEM PALĄCY 24 36 60 NIEPALĄCY 62 32 94 86 68 154

20 Ćwiczenie 2. Na podstawie poniższych danych, proszę przedstawić: Studentów dziennych wg grup dochodu, wykres kolumnowy Studentów zaocznych wg grup dochodu, wykres kolumnowy Studentów dziennych i zaocznych łącznie wg grup dochodu, wykres kolumnowy Wszystkich ze względu na typ studiów, wykres kołowy Wszystkich ze względu na poziom dochodu, wykres kołowy DOCHÓD STUDIA < 1000 ZŁ > 2 000 RAZEM DZIENNE 14 16 26 56 ZAOCZNE 45 37 32 114 59 53 58 170


Pobierz ppt "Powinien być określony w sposób zwięzły i precyzyjny, np"

Podobne prezentacje


Reklamy Google