Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeba porozumiewania się ludzi na odległość jest tak dawna jak sama ludzkość. Ludzie pierwotni musieli sobie radzić bez nowoczesnych urządzeń, których.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeba porozumiewania się ludzi na odległość jest tak dawna jak sama ludzkość. Ludzie pierwotni musieli sobie radzić bez nowoczesnych urządzeń, których."— Zapis prezentacji:

1

2 Potrzeba porozumiewania się ludzi na odległość jest tak dawna jak sama ludzkość. Ludzie pierwotni musieli sobie radzić bez nowoczesnych urządzeń, których używamy w dzisiejszych czasach. Jedynym ich sposobem na zwiększenie donośności głosu było przykładanie rąk do ust i uszów.

3 W późniejszym okresie zaczęli robić gwizdki z kości, które były pierwowzorem instrumentów muzycznych. W celu porozumiewania się, używali także rogów i trąbit. Bardzo ważną rolę w komunikacji odegrały również bębny. Należą one do najbardziej pierwotnych instrumentów. Najstarszym przykładem jest bęben wykopaliskowy - wydrążony pień drzewa, który uderzany kijem wydaje niski, głuchy ton. Instrumenty te są nadal używane przez zacofane szczepy murzyńskie, a także przez Indian Ameryki Południowej i u Papuasów na Nowej Gwinei.

4 Bębny i trąby używane były również od dawna do sygnalizacji w wojsku. Stary Testament wspomina o zdobyciu Jerycha przez wojska żydowskie za pomocą i bębnów do wydawania rozkazów. Ważną rolę odgrywały również dzwony, które alarmowały przed zbliżającym się zagrożeniem. Najstarsze z nich odlewane były już za czasów dynastii Szang (1600 - 1027 rok p.n.e.). Dzwon Xing (1100 - 771 pne.)

5 W starożytnym Egipcie widzimy już całą orkiestrę, w skład której wchodziły: trąby, harfy, oboje, dzwonki, kastaniety, cymbały i bębny. W tym samym czasie w Rzymie i Grecji używano w teatrach zwierciadeł akustycznych. Miały one za zadanie odbijać, a zarazem skupiać fale akustyczne wychodzące z ust mówców lub aktorów.

6 POCZĄTKI KOMUNIKACJI Nasi przodkowie dosyć szybko przekonali się, że w komunikacji z innymi nie zawsze wystarcza głos - sprawdza się bowiem tylko przy małych odległościach. Zaczęli więc wymyślać inne metody, dzięki którym wiadomość mogła dobre, że z małymi zmianami korzystamy z nich do dziś.

7 Zaczęły powstawać telefony sznurkowe, rurowe i tubowe. Pierwsze z nich wynaleziono w Chinach. Zbudowane były z dwóch płaskich kubków połączonych ze sobą sznurkiem. Wynalazek ten został później powtórzony w Europie przez angielskiego fizyka Roberta Hooka. W telefonie rurowym natomiast, wykorzystano zjawisko odbijania się fal głosowych. Urządzeń tych używano nie tylko do porozumiewania się, ale także do podsłuchu. Jak dowiadujemy się ze źródeł historycznych, rozwiązanie takie znane było już w starożytnej Pompei. Dziś telefon rurowy używany jest na okrętach i łodziach podwodnych.

8 Tak więc, jak widzimy informacja pozwalała nie tylko wygrać wojnę, ale również ocalić życie, czy ułatwić przekazywanie wiadomości. Ludzie wiedzieli o tym już setki lat temu i pomimo, iż nie znali telefonów, ani poczty elektronicznej, mieli sposoby, by wieści szybko docierały do adresata. Jednym z najstarszych pomysłów na przenoszenie wiadomości na dalekie odległości, a znanym już w starożytności były gołębie pocztowe, które odpowiednio wyszkolone zanosiły listy do adresata, a następnie wracały do nadawcy.

9 Jednym z pierwszych sposobów przekazywania informacji na dalekie odległości były sygnały ogniowe i dymne. Wykorzystano tę metodę podczas wojny trojańskiej. Wiadomość o zdobyciu Troi została przesłana do Myken w ciągu jednego dnia. Podobne rozwiązanie zastosowano w Imperium Rzymskim. Na jego granicach rozmieszczono wieże strażnicze. Rozpalano na ich szczytach ogniska, które zawiadamiały załogi o niebezpieczeństwach.

10 Wielki Mur Chiński, po którym maszerowali w szyku 10-ciu żołnierzy jest jednym z najznakomitszych dokonań budowlanych wszechczasów. Jego budowa została rozpoczęta po roku 220 p.n.e. i trwała około 10 lat. Mur chronił Chiny przed wojowniczymi koczownikami z równin mongolskich. Mur wił się, wznosił i opadając, wśród gór, pustkowi i moczarów. Sygnały dymne, a w nocy ogniska pozwalały z niespotykaną szybkością przesyłać informacje z wież strażniczych przez cały kraj.

11 Według źródeł starożytnych wysokość wieży wyliczono na 113 m. Inne źródła podają jednak wysokość 120-140 m. Światło latarni widoczne było z odległości ponad 50 metrów. Budowlę tą uważa się za jedno z największych osiągnięć technicznych starożytności. Najstarszym spośród do dziś stosowanych urządzeń telekomunikacyjnych jest latarnia morska. Jej starożytnym odpowiednikiem była latarnia morska w Aleksandrii w Egipcie. Zbudowano ją między 300 a 280 rokiem p.n.e. przez greckiego architekta Sostratosa z Knidos.

12 W 30 roku p.n.e. cesarz Oktawian August zorganizował w granicach imperium sprawny system pocztowy. Wiadomości przesyłano za pośrednictwem konnych posłańców. Wzdłuż dróg budowano specjalne stacje, w których mogli oni zmienić zmęczone konie oraz sami odpocząć. Stacje te nazywanoposita. Właśnie od tego wyrazu w wielu krajach utworzono nazwę poczta.

13 Lata 1700-1900 to okres wielu prób zastosowania energii elektrycznej do przesyłania znaków telegraficznych, dźwięków oraz innych informacji na odległość. Obfituje on w bardzo wiele nazwisk i pomysłów, które pojawiały się w miarę rozwoju wiedzy o elektryczności i magnetyzmie. Niektóre z tych pomysłów nie wytrzymały próby praktycznej i zostały całkowicie odrzucone, inne zaś rozwijając się i przekształcając doprowadziły technikę do jej dzisiejszego stanu. Jedną z pierwszych prób przesyłania informacji za pomocą elektryczności podjął Anglik Watson. W 1746 roku przesłał on po drucie ładunek elektryczny wytworzony w maszynie elektrostatycznej, na odległość 3 km, używając do tego celu drutu uziemionego na drugim końcu.

14 Urządzenie to składało się z wysoko umieszczonego, drewnianego ramienia o ruchomych końcach. Odpowiednie ich ustawienie odpowiadało określonej literze, a czasem całym słowom. Linie telegrafu optycznego składały się z wież oddalonych od siebie o 10-20 km. Przełomem w szybkości przesyłania bardziej skomplikowanych informacji było skonstruowanie w latach 1790-1794 telegrafu optycznego przez francuskiego wynalazcę Claudea Chappea. Dzięki temu wiadomość z Lyonu do Paryża docierała w ciągu 2 minut. W 1795 roku pierwsza linia telegrafu optycznego połączyła Londyn z portami południowej Angli.

15 Bardzo ważną postacią w rozwoju komunikacji był Samuel Finlej Morse. Podczas jednej ze swoich podróży spotkał się z profesorem K. Jaksonem i wysłuchał opowieści na temat jego doświadczeń dotyczących elektromagnetyzmu i prędkości przepływu prądu. Morse wykorzystał te wiadomości do skonstruowania pierwszego aparatu telegraficznego. Jako datę swojego wynalazku podał on dzień 13 października 1832 roku. Dnia 2 września 1837 roku zademonstrował swój telegraf na uniwersytecie,

16 Bardzo ważnym wydarzeniem w historii telekomunikacji było wynalezienie telefonu przez Grahama Bella. Miało to miejsce 14 lutego 1876 roku. W nadajniku i odbiorniku telefonu Bella znajdowały się elektromagnesy z rdzeniami z miękkiej stali zasilane prądem z baterii. Kotwice elektromagnesów były połączone mechanicznie z błonami zwierzęcymi. Uderzenie fal głosowych powodowały drgania membrany i ruch kotwic elektromagnesu co powodowało zmiany natężenia pola magnetycznego.Zmiany te wywoływały przepływ prądu w cewce, którego rytmiczne zmiany wywoływały drgania kotwicy i błony odbiornika. Następowało kolejno przetworzenie energii mechanicznej na elektryczną, jej przesył a następnie proces odwrotny.

17 Poważną wadą wynalazku Bella był niewielki zasięg. Przez długi okres czasu jego zasięg ograniczał się do kilkudziesięciu kilometrów. Poważny rozwój tego wynalazku nastąpił w momencie wynalezienia mikrofonu węglowego (przez Tomasza alva Edisona) oraz jego następców Dawida Hughesa, Hunningsa czy Whitea, który właśnie funkcjonuje w bardzo podobnej postaci aż do dnia dzisiejszego. Równocześnie rozwijała się słuchawka telefonu i jego główna część- głośniki. Ciągle jednak pomimo ulepszeń efekt końcowy nie był w pełni zadawalający.

18 Alfabet Morse'a został stworzony w 1840 przez wynalazcę i malarza, Samuela Finleya Breeze Morse'a(1791-1872), który po długich podróżach morskich stworzył telegraf elektromagnetyczny w roku 1837, do którego opracował ów alfabet. Po raz pierwszy alfabet opracowany przez Samuela został zastosowany w 1844r. Morsa można przekazywać za pomocą telegrafu sygnałów świetlnych, dźwiękowych, oraz rąk. W tym alfabecie znaki są prezentowane w postaci impulsów długich (kresek) i krótkich (kropek). Wszystkie znaki przekazywane są seriami sygnałów. Długość kreski powinna trwać co najmniej trzy kropki, natomiast odstępy między elementami znaku - jedną kropkę. Alfabet Morsa Ręczny alfabet Morsa kropka - uniesienie rąk pionowo w górę kreska - uniesienie ramion poziomo na boki rozdzielenie znaków - ramiona skrzyżowane na piersi

19 znakkodznakkodznakkodznakkodznakkod a.-n-.ą.-.-1.----..-.-.- b-...o---ć-.-..2..---,--..-- c-.-.p.--.ę..-..3...--'.----. d-..q--.-ź--..-4....-:---... e.r.-.ch----5.....(-.--. f..-.s...ł.-..-6-....)-.--.- g--.t-ń--.--7--...?..--.. h....u..-ó---.8---..–-....- i..v...-ś...-...9----._..--.- j.---w.--ż--..-.0-----/-..-. k-.-x-..- =-...- l.-..y-.-- @.--.-. m--z--.. +.-.-. Alfabet Morsa

20 Przetłumacz tekst z alfabetu Morsa --/---/-/---/--/-/--///--/-/-//-//////-/-/-/--///-/-//---/-/-//-- /-/---//--/// Stanowisko 1, 4 i 8 Stanowisko 2 i 5 --/-/--/-/-//-/---/-///--//--/---/--/-/-//--/-/--/---///---/-//--/-/-/- /---///-//-/-/---// Stanowisko 3 i 6 --///-/--//--/---///-//--/-/-/---/--/--/-/---//-//-//--/-/-/-//-- /-/-/-/---/--/-/-/---//--/---//-/-/-//--//----/---/--/--/ Stanowisko 4, 7 i 9 -//-/-/---////-/-/-/-/---//-/--/---/--/-/-///-/---/-/---//-/---///-- -/--/-/-/-//--/-/--/---///--//--/---/---//--/-//

21 --/-/--/-/-//-/---/-///---/-/--/-/---/--/-/-/---//-/---/--/-///--//-/--/--/- --/-/---// Stanowisko 5 i 10 Stanowisko 6 i 1 Stanowisko 7 i 2 Stanowisko 8, 3 i 10 Stanowisko 9 i 4 --/---/--/-/--/-/-//--/-/-/-//--/---/-/-/-/-/--/--/-//-//-/-/-//-/--- /-//-///--///-/--///--/-////--// -//-////-//-//--/-/-/-/-//---/--/-/---/--/--/-//--/---///--/-/-/-/- /-/---//////--//--///--/// -/-///--/-/-/-//--/-/--///-/---/--/--////--/--/--/---/-/---//--///-- ////-/-/-/--/-//--/--/// -/-/-/--////--///-/--/---/-/-///--/-////-////---/-////-/-/-/-- //--//-//--//-/---/--/---/--/--///-/---/--///-/-/--/-/-/--//-//

22 Pytania 1.Jakie miasto zostało zdobyte przy pomocy bębnów? 2.W jakim celu i gdzie używano zwierciadeł akustycznych ? 3.Gdzie w XXI wieku używa się telefonów rurowych ? 4.W jaki sposób porozumiewali się żołnierze na murze chińskim? 5.Skąd wywodzi się słowo poczta ? 6.Kto był twórcą pierwszego aparatu telegraficznego ? 7.W jakim kraju pierwszy raz użyto telegrafu optycznego? 8.Najstarszym spośród do dziś stosowanych urządzeń telekomunikacyjnych jest ……………………... 9.Jaka była zasada działania pierwszego telefonu 10.W którym wieku wynaleziono telefon? 11.Napisz za pomocą alfabetu Morsa swoje imię i nazwisko 12.Za pomocą alfabetu Morsa przedstaw używając rąk słowo telekomunikacja


Pobierz ppt "Potrzeba porozumiewania się ludzi na odległość jest tak dawna jak sama ludzkość. Ludzie pierwotni musieli sobie radzić bez nowoczesnych urządzeń, których."

Podobne prezentacje


Reklamy Google