Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

2 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
„Nadchodzący czas, to czas umysłowego robotnika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.” PETER DRUKER

3 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
PIRAMIDA TAYLORA – I połowa XX wieku KADRA KIEROWNICZA SPECJALIŚCI PRACOWNICY WYKONAWCY

4 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
STRUKTURA LIŚCIA – II połowa XX wieku MENEDŻEROWIE SAMODZIELNI SPECJALIŚCI PRACOWNICY - WYKONAWCY

5 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
STRUKTURA GRZYBA – przełom XX i XXI wieku LIDERZY SAMODZIELNI SPECJALIŚCI PRACOWNICY - WYKONAWCY

6 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
CZYNNIKI WARUNKUIJĄCE ZMINAY NA RYNKU PRACY XXI WIEKU: globalizacja gospodarki rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych wzrost znaczenia sektora usług zmieniający się system wartości wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszenie kwalifikacji częste zmiany miejsca pracy wzrost samozatrudnienia (konieczność tworzenia sobie miejsca pracy)

7 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Zmiana - to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji Psychologia organizacji

8 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Zmiana luka Teraźniejszość Przyszłość (to, co znane, (to, co nieznane, oczywiste) niejasne)

9 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Postrzeganie zmian przez człowieka: zapowiedź potencjalnych zagrożeń, strat zapowiedź potencjalnych korzyści, sukcesów

10 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Konsekwencje zmian dla firm: zdolność do zmian zdolność do uczenia się otwartość dynamiczność

11 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Globalizacja, a zmiana oczekiwań wobec współczesnych firm i ich pracowników Procesy globalizacyjne, nowe otoczenie człowieka, nowy świat Zmiany w firmie, nowy wizerunek firmy Zmiana oczekiwań wobec pracowników, nowy wizerunek pracownika

12 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Stała, nie zmieniająca się Struktura firmy Elastyczna, zmieniająca się Stabilne, bezpieczne miejsce pracy, realizowanie zadań zawodowych jak najdłużej przez cały okres aktywności zawodowej w jednej firmie Mało stabilne miejsce pracy, umiejętność radzenia sobie ze zmianami, potrzeba bycia elastycznym, gotowym do przekwalifikowania się

13 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Stabilna hierarchia pionowa Hierarchia organizacyjna Spłaszczenie hierarchii, hierarchia pozioma Umiejętność funkcjonowania w określonej roli w zależności od zajmowanego miejsca w hierarchii Umiejętność współpracy w zespole, większa samodzielność, odpowiedzialność. Profesjonalizm, fachowość, kreatywność - gwarancją sukcesu

14 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Znalezienie właściwych ludzi na właściwe miejsce Cele organizacji Zarządzanie zasobami ludzkimi Człowiek jednym z trwałych, mało zmieniających się elementów organizacji. Podnoszenie kwalifikacji w okresowych szkoleniach pracowniczych. Rola pracownika raczej bierna. Wspieranie i motywowanie pracowników do wykorzystania własnych zasobów. Zaangażowanie pracownika, wysoka motywacja. Rola czynna

15 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Firma dużą, rozbudowana Wielkość firmy Firma odchudzona Wykonywanie stabilnych niezmiennych zadań w ściśle określonych przedziałach czasowych, możliwość planowania stabilnej kariery. Większa liczba zadań, obciążenie dodatkowymi obowiązkami, wyczerpanie, niepewność pracy, niemożność planowania stabilnej kariery.

16 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Silna tożsamość organizacyjna Tożsamość organizacyjna Słaby związek z firmą Lojalność i przywiązanie do firmy – czasowe i terytorialne (trudność zmiany miejsca pracy oraz zamieszkania). Silniejszy związek z wykonywaną pracą a nie z firmą, łatwość zmiany miejsca pracy i zamieszkania.

17 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Kariera liniowa, stopniowy awans Zmiana modelu kariery Uczenie się przez całe życie Kariera realizowana w jednej firmie, korzystanie zasobów firmy (doświadczenie, kontakty) brak konieczności planowania kariery, długotrwałe zatrudnienie. Kariera jako pełne realizowanie aspiracji jednostki oraz planów firmy. Konieczność planowania kariery uwzględniającej potrzebę uczenia się.

18 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Stabilne, dające się przewidzieć warunki otoczenia Otoczenie firmy Zmieniające się wymagania i oczekiwania otoczenia Realizowanie stałych nie zmieniających się w czasie zadań. Stabilność planowania i przewidywania. Szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany, przystosowywanie się do zmian, kreatywność.

19 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Decyzje podejmowane centralnie Decyzje kierownicze Decentralizacja, delegowanie uprawnień Źródło władzy nierozłącznie związane z rangą zajmowanego stanowiska, skuteczne realizowanie poleceń gwarancją uniknięcia ryzyka. Centralne decyzje zmniejszają się na rzecz współpracy i samodzielności, większa partycypacja w decydowaniu, zespołowe podejmowanie decyzji.

20 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
KONSEKWENCJE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW Obszar zmiany Konsekwencje niekorzystne pozytywne Struktura organizacyjna Brak stałości zatrudnienia, zagrożenie utratą pracy Rozwój, dążenie do doskonalenia, zdobywanie kwalifikacji

21 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Hierarchia organizacyjna Mniejsza liczba miejsc pracy, mniejsza możliwość awansu, większa intensywność pracy Większa samodzielność, większa odpowiedzialność, kreatywność Wielkość firmy Przeciążenie, stres, przemęczenie; mała skuteczność działania Większa sprawność działania, większa elastyczność, ekonomiczność, łatwiejsze przystosowanie się do zmian

22 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Zadania wobec pracowników Inercja, mała gotowość do uczenia się, mała elastyczność, bierność Uczenie się umiejętności rozpoznawania i rozwijania własnych zasobów, uczenie się brania losu w swoje ręce Otoczenie firmy Poczucie niestabilności, konieczność stałego przystosowywania się do zmian Kreatywność, elastyczność, plastyczność, uczenie się przystosowywania do zmian

23 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Model kariery Brak potrzeby planowania kariery, brak motywacji do uczenia się, podnoszenia własnych kwalifikacji Wykorzystywanie własnych zasobów, rozwój, uczenie się Decyzje kierownicze Lęk przed odpowiedzialnością za centralne decyzje, współodpowiedzial-ność pracownicza Partycypacja, tożsamość organizacyjna, współudział w zarządzaniu, uczenie się rozwiązywania problemów i współdziałania

24 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Tożsamość organizacyjna Brak zakorzenienia, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji Mobilność, niezależność, satysfakcja z pracy a nie z przynależności

25 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Wymagania współczesnych firm wobec pracowników: umiejętności przywódcze łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich umiejętność pracy w zespole umiejętność efektywnego komunikowania się, zwięzłego wypowiadania swoich poglądów i racji oraz łatwość formułowania swoich myśli na piśmie

26 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Wymagania współczesnych firm wobec pracowników: umiejętność zarządzania własnym czasem inicjatywa i umiejętność realizowania postawionych sobie celów kreatywność oraz umiejętność znajdywania niekonwencjonalnych rozwiązań problemów, a także szybkiego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach

27 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Wymagania współczesnych firm wobec pracowników: umiejętność podejmowania efektywnych decyzji, rozwiązywania problemów oraz myślenia koncepcyjnego i analitycznego bardzo dobra znajomości języków obcych (szczególnie angielskiego)

28 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
Cechy idealnego kandydata (absolwenta) do pracy Wykształcenie kierunkowe (często liczy się renoma uczelni) Wiedza specjalistyczna (zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk inżynierskich) Znajomość języków obcych (co najmniej jednego w stopniu bardzo dobrym) Znajomość programów komputerowych Doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie studiów

29 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
umiejętności interpersonelne i predyspozycje osobowościowe: komunikatywność systematyczność kreatywność samodzielność zdolności analityczne chęć uczenia się dyspozycyjność motywacja entuzjazm zaradność uczciwość otwartość na doświadczenia umiejętność pracy w grupie stabilność emocjonalna odporność na stres optymizm

30 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
ZAWODY, KTÓRE BĘDĄ SIĘ NAJLEPIEJ ROZWIJAŁY INFORMATYKA, TELEINFORMATYKA, TELEKOMUNIKACJA Analityk systemów informatycznych Administrator sieci komputerowych Administrator baz danych Informatyk/specjalista ds. telekomunikacji Grafik komputerowy Projektant stron www Programista Operator sprzętu komputerowego Specjalista ds. bezpieczeństwa sieci Specjalista ds. tworzenia i wdrażania systemów informatycznych

31 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
LOGISTYKA I SPEDYCJA Logistyk SPRZEDAŻ DÓBR I USLUG Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel farmaceutyczny Specjalista ds. sprzedaży Merchendaiser (specjalista pozycjonowania produktu) Telemarketer Specjalista ds. obsługi klienta Pracownik call center Doradca klienta Negocjator

32 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
TURYSTYKA/ROZRYWKA Zawody związane z turystyką Zawody związane z organizacją czasu wolnego PSYCHOTERAPIA Terapeuta Psycholog Psychiatra PRAWNICY INŻYNIEROWIE/SPECJALIŚCI Elektronicy Elektrotechnicy Inżynier budowlany architekt

33 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
PUBLIC RELATION (PR) Specjalista ds. marketingu Specjalista ds. PR Specjalista ds. komunikacji międzyludzkiej HUMAN RESORCES (HR) Specjalista ds. personalnych Specjalista ds. rekrutacji Terener/szkoleniowiec REHABILITACJA I GERIATRIA Fizjoterapeuta Opiekun osób starszych Specjalista rehabilitacji ruchowej

34 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
DORADCY Doradca inwestycyjny Doradca finansowy Doradca zawodowy Doradca ds. funduszy europejskich FINANSE I UBEZPIECZENIA Analityk rynku Specjalista ds. kredytów Specjalista ds. finansów Ekonomista

35 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
OCHRONA ŚRODOWISKA Inspektor ochrony środowiska Inżynier ochrony środowiska Technolog recyklingu Edukator ekologiczny USŁUGI Archiwista dokumentów elektronicznych Pracownik usług domowych Pracownik usług gastronomicznych Pracownik usług ochrony Robotnik budowlany Goniec Bagażowy Portier

36 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
BRANŻE PRZYSZŁOŚCI: Spółki giełdowe Biura maklerskie Fundusze inwestycyjne Bankowość Ubezpieczenia Towarzystwa emerytalne Leasing Sprzedaż ratalna Telekomunikacja – producenci i operatorzy Produkcja oprogramowania Produkcja elektronicznego sprzętu biurowego Media Szkolnictwo wyższe Poligrafia Motoryzacja Transport Budownictwo

37 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
NOWE ZAWODY: Mediator Negocjator Menadżer programów pomocy pracownikom Prawnik zajmujący się sprawami zdrowotnymi Rehabilitant geriatryczny Organizator pracy wirtualnej Etyczny haker Specjalista ds. komunikacji międzykulturowej i międzykulturowego zarządzania Specjalista ds. zarządzania zmianą

38 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Czarnul Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi (w prezentacji wykorzystano materiał E. Turskiej, UŚ)


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google