Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 2 Copyright, 2004 © Adam Czajka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 2 Copyright, 2004 © Adam Czajka."— Zapis prezentacji:

1 C# Windows Forms adam.czajka@wsnhid.pl Zastosowania Informatyki Wykład 2 Copyright, 2004 © Adam Czajka

2 Spis treści Wprowadzenie Środowisko Visual C# Pierwsza aplikacja

3 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny Aplikacja_1 DOS wejście: klawiatura, mysz wyjście: cały ekran

4 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny Aplikacja_1 DOS wejście: klawiatura, mysz wyjście: cały ekran

5 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny Aplikacja_2 DOS wejście: klawiatura, mysz wyjście: cały ekran

6 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny Aplikacja_3 DOS wejście: klawiatura, mysz wyjście: cały ekran

7 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie DOS – jednozadaniowy system operacyjny Aplikacja_1 Aplikacja_2 Aplikacja_3 DOS wejście: klawiatura, mysz wyjście: cały ekran

8 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny Aplikacja_1 WINDOWS wejście: zdarzenia wyjście: okienko

9 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny Aplikacja_1 Aplikacja_2 WINDOWS wejście: zdarzenia wyjście: okienko

10 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny Aplikacja_1 Aplikacja_2 Aplikacja_3 WINDOWS wejście: zdarzenia wyjście: okienko

11 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny Aplikacja_1 Aplikacja_2 Aplikacja_3 WINDOWS wejście: zdarzenia wyjście: okienko

12 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – wielozadaniowy system operacyjny Tworzenie i usuwanie procesów Szeregowanie procesów do wykonania Zarządzanie pamięcią (kontrola dostępu do pamięci) Zapewnienie dostępu do urządzeń systemowych Obsługa wejścia/wyjścia dla aplikacji

13 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – system sterowany zdarzeniami Proces_2 kolejka Proces_3 kolejka Proces_1 kolejka WINDOWS

14 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – system sterowany zdarzeniami Proces_2 kolejka Proces_3 kolejka Proces_1 kolejka WINDOWS

15 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – system sterowany zdarzeniami Proces_2 kolejka Proces_3 kolejka Proces_1 kolejka WINDOWS

16 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – aplikacja sterowana zdarzeniami kolejka komunik atów start koniec komunikat ? WM_QUIT ? wywołaj procedurę obsługi TAK NIE

17 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – system okienkowy (rodzaje okien) okno systemu pomocyokno główne aplikacji okno dialogowe

18 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – system okienkowy (budowa okna) ramka z tytułem obszar roboczy aplikacji pasek przewijania menu aplikacji pasek narzędzi wiersz statusu aplikacji

19 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – programowanie API – Application Programming Interface (wyeksportowane funkcje systemu dostępne z poziomu aplikacji użytkownika – pliki *.dll) SDK – Software Developement Kit – biblioteki (*.lib) i nagłówki (*.h) zapewniające dostęp do API z poziomu programu w języku C (SDK zawiera deklaracje funkcji, typów i stałych pogrupowane według przeznaczenia)

20 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – programowanie SDK kod źródłowy w C zasoby programu (ikony, bitmapy, teksty, menu) SDK (*.h, *.lib) VISUAL C++ 6.0 plik *.exe (zawiera zasoby)

21 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – programowanie.NET Platforma.NET (CLR) Ładowanie modułów Zarządzanie pamięcią (Garbage Collection) Badanie zgodności typów (type safety) Obsługa wyjątków Zapewnienie bezpieczeństwa

22 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – programowanie.NET kolejka komuni katów start koniec komunikat ? WM_QUIT ? wywołaj procedurę obsługi TAK NIE Platforma.NET Aplikacja.NET Funkcja_obsługi_zdarzenia_1 Funkcja_obsługi_zdarzenia_2 Funkcja_obsługi_zdarzenia_3 Funkcja_obsługi_zdarzenia_4... Funkcja_obsługi_zdarzenia_N

23 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – programowanie.NET kolejka komuni katów start koniec komunikat ? WM_QUIT ? wywołaj procedurę obsługi TAK NIE Platforma.NET Aplikacja.NET Funkcja_obsługi_zdarzenia_1 Funkcja_obsługi_zdarzenia_2 Funkcja_obsługi_zdarzenia_3 Funkcja_obsługi_zdarzenia_4... Funkcja_obsługi_zdarzenia_N

24 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – programowanie.NET klasy C# (okna, kontrolki, moduły, dowiązania) Zasoby (bitmapy, kursory, meta-pliki).NET Framework VISUAL C# plik *.exe (kod pośredni, zawiera zasoby)

25 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – programowanie.NET Skadowe okienka: Forma (Form) Elementy wizualizujące (kontrolki) - interaktywne - pasywne Elementy pomocnicze

26 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – programowanie.NET Skadowe kontrolek i form : Właściwości Metody Procedury przekierowania (ang. Delegates)

27 Copyright, 2004 © Adam Czajka Wprowadzenie Windows – rodzaje aplikacji Aplikacja okienkowa Biblioteka oienkowa Aplikacja dla palmtopów ASP.NET aplikacja sieciowa ASP.NET serwis sieciowy Aplikacja konsolowa Serwis systemowy

28 Copyright, 2004 © Adam Czajka Środowisko Visual C# Visual Studio.NET Okno kodu Okno zadań Okno pomocy Okno projektu, klas, zasobów

29 Copyright, 2004 © Adam Czajka Środowisko Visual C#

30 Copyright, 2004 © Adam Czajka Środowisko Visual C#

31 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

32 Copyright, 2004 © Adam Czajka Visual Studio.NET – wybór typu aplikacji Pierwszy program

33 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

34 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

35 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

36 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

37 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

38 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

39 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

40 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

41 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program Aby dodać obsługę zdarzenia, należy dwukrotnie kliknąć myszką

42 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program Tutaj dopisujemy kod w języku C#

43 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

44 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program Uruchamianie programu Okienko można: przesuwać, powiększać, pomniejszać, zamknąć

45 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program MessageBox.Show("Witaj"); MessageBox.Show("Witaj, Tytuł); MessageBox.Show("Witaj, Tytuł, MessageBoxButtons.OKCancel); //YesNo, YesNoCancel... MessageBoxButtons.OKCancel); //YesNo, YesNoCancel... MessageBox.Show("Witaj, Tytuł, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation); //None, Hand, Stop... MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation); //None, Hand, Stop... MessageBox.Show("Witaj, Tytuł, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button2); // 1 - 3 MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button2); // 1 - 3 Funkcja MessageBox

46 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

47 Copyright, 2004 © Adam Czajka Pierwszy program

48 Copyright, 2004 © Adam Czajka Podsumowanie Wprowadzenie Środowisko Visual C# Pierwsza aplikacja


Pobierz ppt "C# Windows Forms Zastosowania Informatyki Wykład 2 Copyright, 2004 © Adam Czajka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google