Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Badanie wizerunku, jakości życia, działań promocyjnych Bydgoszczy Prezentacja wyników badań ilościowych dla Urzędu Miasta Bydgoszcz marzec 2010

3 Powitanie i kim jest Wykonawca
Pentor Research International Poznań to część: RESEARCH INTERNATIONAL TNS The Kantar Group - jedna z największych grup badawczych świata WPP – jednego z największych koncernów reklamowo – medialnych świata Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym i działamy na wszystkich kontynentach w 146 krajach. Wiedzę badawczą i marketingową czerpiemy z 19 lat praktyki w Polsce i 60 lat działania firmy na świecie. Research International pomaga podejmować trafne decyzje władzom państwowym i samorządowym w oparciu o rzetelne dane

4 (GUS, Rocznik Demograficzny 2009)
Cele badania MIESZKAŃCY 500 badanych mieszkańców (GUS, Rocznik Demograficzny 2009) PRZEDSIĘBIORCY 200 badanych przedsiębiorców (GUS; stan na 31 XII 2008) STUDENCI około studentów (GUS, rok 2008/ 2009) Przeprowadzone badania miały pozwolić na: analiza jakości życia w mieście analiza wizerunku Bydgoszczy analiza efektywności działań promocyjnych miasta

5 Metodologia PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL POZNAŃ SP. Z O.O.
BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY BADANIE OPINII STUDENTÓW BADANIE OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW METODA standaryzowany wywiad kwestionariuszowy TECHNIKA BADANIA wywiad osobisty (PAPI) wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) TERMIN BADANIA 07.10 – DOBÓR PRÓBY kwotowo-losowy badanie z punktów startowych kwotowo - losowy DEFINICJA PRÓBY reprezentatywna próba mieszkańców Bydgoszczy powyżej 18 + studenci studiujący w Bydgoszczy, szkoły państwowe, prywatne przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Bydgoszczy – właściciele, kadra zarządzająca WIELKOŚĆ PRÓBY zasadnicza - 500 uzupełnienie 900* 200 MAKSYMALNY BŁĄD STATYSTYCZNY zasadnicza +/- 4,4% uzupełnienie +/- 3,3% +/- 6,9 +/- 6,9% WYKONAWCA PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL POZNAŃ SP. Z O.O. * dodatkowo po zakończeniu badań - na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadzono badanie CATI (próba 900) z mieszkańcami na temat znajomości biuletynu Kurier Ratuszowy oraz spotkań prezydenta z mieszkańcami

6 1. Jak się żyje/ studiuje/ prowadzi firmę w Bydgoszczy?
6

7 Bydgoszcz miasto, w którym się dobrze żyje, ale gorzej prowadzi działalność gospodarczą, studiuje
Bydgoszcz to miasto, w którym: 85% mieszkańców deklaruje, że dobrze się czuje w Bydgoszczy, 83% przedsiębiorców, 65% studentów 81% mieszkańców, dobrze się żyje w Bydgoszczy (37% twierdzi, że zdecydowanie dobrze). Odmiennego zdania jest 2% mieszkańców, 81% mieszkańców identyfikuje się miastem - uważa, że to miasto dla nich, 76% przedsiębiorców, 63% studentów 57% przedsiębiorców twierdzi, że Bydgoszcz jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej (14% twierdzi, że zdecydowanie tak) – odmiennego zdania jest 14% badanych 54% studentów twierdzi, że Bydgoszcz jest atrakcyjnym ośrodkiem akademickim (19% zdecydowanie tak), odmiennego zdania jest 15% badanych.

8 Mieszkańcy Bydgoszczy są bardziej zadowoleni z życia niż ogół Polaków
Mieszkańcy Bydgoszczy są bardziej zadowoleni z życia niż ogół Polaków. Pozytywnie oceniają swoją sytuację, mimo, że najgorzej odnoszą się do swojej sytuacji ekonomicznej. MIESZKAŃCY N=500 Top box: Uczniowie, studenci N=48 69% 85% 86% 56% 93% Właściciele firm N=36 83% 88% 96% 78% 93% Polska* 69% 67% 90% 31% 76% Jestem w tej chwili zadowolony(a) z moich warunków mieszkaniowych Jestem w tej chwili zadowolony(a) ze swojego życia osobistego Jestem w tej chwili zadowolony(a) z sytuacji rodzinnej Jestem w tej chwili zadowolony(a) z mojej sytuacji ekonomicznej Jestem osobą szczęśliwą Top box 80% Top box 83% Top box 85% Top box 56% Top box 86% * źródło: Diagnoza społeczna, Warunki i jakość życia Polaków, realizacja badania: marzec, kwiecień TOP BOX

9 Spontanicznie wskazane zalety mieszkania w Bydgoszczy: głównie aspekty związane z przestrzenią miejską. Jednak co piąty mieszkaniec nie potrafi wymienić zalet mieszkania w Bydgoszczy Mieszkańcy N=500 Studenci N=200 Właściciele firm N=36 PRZESTRZEŃ MIEJSKA I JEJ ELEMENTY 49%/ 36%/48%* ŁATWY DOSTĘP DO USŁUG, WIELE CENTRÓW HANDLOWYCH, MARKETÓW 12% 2% 7% DOBRA KOMUNIKACJA MIEJSKA 10% 5% WSZĘDZIE BLISKO/ ŁATWY DOJAZD DO CENTRUM 9% 8% PARKI, DUŻO ZIELENI, RZEKI DUŻO MIEJSC REKREACYJNYCH 6% 4% SZKOŁY ŚREDNIE/ UCZELNIE WYŻSZE – SZEROKI, ŁATWY DOSTĘP DO EDUKACJI 18% MIASTO WOJEWÓDZKIE 0% DOBRE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 1% IMPREZY, WYDARZENIA 17%/ 23%/17%* IMPREZY SPORTOWE/ MOŻLIWOŚĆ UPRAWIANIA SPORTU WIELE IMPREZ/ ŻYCIE KULTURALNE I ROZRYWKOWE 22% BRAK ZALET 20% / 15%/20%* NIE WIEM/ TRUDNO POWIEDZIEĆ 13% BRAK ZALET/ ŻADNYCH/ NIE WYRÓŻNIA SIĘ EMOCJE 12%/ 9%/10%* DOBRZE SIĘ W NIM ŻYJE/ ZACHĘCAJĄCE SPOKOJNE/ BEZPIECZNE MIASTO, ŻYCIE Spontaniczne wskazania: * % łącznie dla grup: mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy

10 * % łącznie dla grup: mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy
W Bydgoszczy potrzebna jest modernizacja dróg oraz walka z bezrobociem. Studenci zwracają uwagę na komunikację miejską, estetykę i bezpieczeństwo Mieszkańcy Bydgoszczy N=500 Studenci N=200 Właściciele firm N=36 PRZESTRZEŃ MIEJSKA I JEJ ELEMENTY 57%/ 56%/54%* zrobić porządek na bydgoskich drogach \ zakończyć remonty i modernizację dróg 30% 33% 32% zwiększyć dostępność do służby zdrowia 10% 0% 5% poprawa estetyki w terenie i w centrum miasta\ remont Starego Miasta 9% 15% 2% chodniki, \ lepsza nawierzchnia na chodnikach, usprawnienia dla niepełnosprawnych 8% 3% więcej rozrywek dla dzieci, młodzieży i mieszkańców (koncerty, mecze) remonty (renowacja) budynków użyteczności publicznej 4% 6% szkolnictwo\ przedszkola \place zabaw\opieka lekarska w szkołach 1% usprawnić komunikację miejską \linie nocne\ zakończyć remonty torów tramwajowych 17% ASPEKTY EKONOMICZNE 30%/ 10% / 35%* zmniejszyć bezrobocie\ więcej miejsc pracy dla młodych 24% 34% bieda\pomoc dla ubogich\żebractwo, Cyganie 7% BRAK ZDANIA 11%/ 23%/0%* nie wiem, trudno powiedzieć, nie mam zdania 11% 23% DZIAŁANIA WŁADZ 12%/ 15%/10%* zwiększyć bezpieczeństwo \monitoring dać zielone światło dla prywatnych firm * % łącznie dla grup: mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy

11 Mieszkańcy Bydgoszczy N=500
Silne strony to możliwość nauki, uprawiania sportu, dostęp do instytucji kulturalnych. Skala od 1 do 5, gdzie: 1 – zdecydowanie nie 5 – zdecydowanie tak Mieszkańcy Bydgoszczy N=500 Studenci N=200 Przedsiębiorcy 4+5 średnie Dzieci mają w Bydgoszczy odpowiednie możliwości nauki 84% 4,2 77% 4,1 74% 3,9 W Bydgoszczy jest wystarczająca liczba miejsc do uprawiania sportu 75% 4,0 4,3 56% 3,5 Dorośli mają w Bydgoszczy odpowiednie możliwości kształcenia przez całe życie 69% 3,8 W Bydgoszczy jest wystarczająca liczba instytucji kulturalnych 66% 72% Bydgoszcz ma dobrze działającą komunikację miejską 59% 3,6 46% 3,4 50% Mieszkańcy Bydgoszczy są ogólnie zadowoleni ze swoich warunków mieszkaniowych 54% 37% 44% 3,3

12 Mieszkańcy Bydgoszczy N=500
Słabszą stroną jest infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo, pomoc potrzebującym Skala od 1 do 5, gdzie: 1 – zdecydowanie nie 5 – zdecydowanie tak Mieszkańcy Bydgoszczy N=500 Studenci N=200 Przedsiębiorcy 4+5 średnie Bydgoszcz jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej 44% 3,4 24% 3,1 57% 3,5 Bydgoszcz to miejsce przyjazne dla pieszych 43% 3,2 31% 3,0 Poruszając się po mieście często spotyka się strażników miejskich/ policję 41% 26% 2,9 55% W Bydgoszczy osoby, które chcą znaleźć pracę znajdują 37% W Bydgoszczy nie ma problemu z dostępnością do służby zdrowia 2,8 51% 3,7 40% Bydgoszcz jest miastem przyjaznym dla rowerzystów 29% 2,7 35% W Bydgoszczy dobrze rozwiązane są kwestie wsparcia dla osób wymagających pomocy 22% 21% 33% Bydgoszcz jest bezpiecznym miastem nawet w nocy 2,5 19% Bydgoszcz jest miejscem przyjaznym dla kierowców 16% 30%

13 Urząd Miasta znajduje się na 8 miejscu pod względem zadowolenia (na 14 badanych instytucji)
osoby, które kontaktowały się w ciągu ostatniego roku MIESZKAŃCY PRZEDSIĘBIORCY URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY, N=216/142 Administracja Domów Miejskich, N=160/38 Straż miejska, N=60/68 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, N=56/59 Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, N=83/40 Biblioteki, N=130/60 Domy kultury, N=87/48 Muzea, N=112/87 Teatry, N=161/118 Kina, N=308/155 Państwowe placówki służby zdrowia w Bydgoszczy, N=413/149 Prywatne placówki służby zdrowia w Bydgoszczy, N=210/138 Szkoły, N=198/70 Ośrodki pomocy społecznej, N=32*/9* * uwaga mała liczebność

14 Ocena Urzędu Miast: więcej ocen pozytywnych niż negatywnych, ale znaczny odsetek osób niezdecydowanych MIESZKAŃCY N=500 PRZEDSIĘBIORCY N=200 ogólnie dobrze spełnia swoją rolę dobrze reprezentuje interesy mieszkańców uczciwie informuje mieszkańców o swoich zamiarach ma jasną wizję/ plan rozwoju Bydgoszczy jest łatwo dostępny dla mieszkańców 42% 47% 41% 42% 36% 45% 35% 41% 47% 44%

15 2. Wizerunek Bydgoszczy

16 Strategia promocji miasta – główne założenia*
Cel ogólny: Budowa pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku Bydgoszczy, wśród turystów, mieszkańców, potencjalnych inwestorów – poprzez organizowanie imprez miejskich, wsparcie wydarzeń sportowych, kulturalnych, muzycznych Współpraca z bydgoskimi uczelniami w celu wypromowania Bydgoszczy jako ważnego ośrodka akademickiego Promowanie Bydgoszczy jako miejsca turystyki biznesowej i kongresowej * Polityka promocyjna miasta Bydgoszczy i instrumenty jej realizacji. Strona

17 PRZESTRZEŃ MIEJSKA I JEJ ELEMENTY
Skojarzenia z Bydgoszczą są bardzo rozproszone. Dominują te związane z przestrzenią miejską i jej elementami. Część badanych nie ma żadnych skojarzeń. Mieszkańcy N=500 Studenci N=200 Przedsiębiorcy N=200 PRZESTRZEŃ MIEJSKA I JEJ ELEMENTY 58%/ 68%/ 52%* PARKI/RZEKI/ KRAJOBRAZY/ POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE/ 22% 11% 26% ATRAKCJE TURYSTYCZNE- ZABYTKI, POMNIKI 16% 17% 18% STARÓWKA, RYNEK, STARY RYNEK 9% 10% UNIWERSYTETY, EDUKACJA, SZKOŁY ŚREDNIE 8% 28% 0% OŚRODEK MUZYCZNY 7% BYŁE MIASTO WOJEWÓDZKIE/ STOLICA WOJEWÓDZTWA 5% 1% CENTRA HANDLOWE/ MARKETY 4% 3% ULICE, RUCH ULICZNY, TŁOK NA ULICACH, PROBLEMY PARKINGOWE, REMONTY ULIC, CHODNIKÓW 2% CHAOS, BAŁAGAN, SZARE MIASTO- NIC CIEKAWEGO, NIC TU NIE TRZYMA 6% EMOCJE 25%/ 9%/ 23%* MOJE MIASTO, RODZINNE MIASTO KLIMATYCZNE/ BEZPIECZNE/ GOŚCINNE MIASTO/ PRZYJEMNE IMPREZY 22%/ 20%/ 17%* IMPREZY SPORTOWE WIELE IMPREZ, w tym kulturalnych BRAK SKOJARZEŃ 14%/ 14%/ 7%* NIC/ BRAK NIE WIEM 14% * % łącznie dla grup: mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy

18 OCENA MIASTA BYDGOSZCZ: Istotnie gorzej o Bydgoszczy wypowiadają się studenci – w odniesieniu do niektórych aspektów miasto, z którym wiążą się miłe wspomnienia jest otoczone piękną przyrodą to miasto, w którym dobrze się czuję kojarzy się ze sportem   to miasto dla mnie jest miastem przyjaznym i gościnnym jest miastem wielkich wydarzeń kulturalnych i społecznych jest miastem prężnie rozwijającym się jest miastem otwartym na świat   to miasto dużych możliwości Skala od 1 do 5 - gdzie 1 – zdecydowanie nie pasuje, a 5 – zdecydowanie pasuje jest atrakcyjnym ośrodkiem akademickim jest miastem nowoczesnym jest miastem znanych marek jest miastem zabytków jest miastem biznesu i ludzi przedsiębiorczych jest miastem przedsięwzięć realizowanych z sukcesem jest miastem ludzi sukcesu czuję, że mógłbym tu osiągnąć sukces to miasto zadbane, estetyczne dla tych, którzy cenią spokój/ chcą żyć spokojnie atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjnie*

19 Czy Bydgoszcz wyróżnia się na tle najbliższych dużych miast ?
„Czy jest coś wyjątkowego co odróżnia Bydgoszcz od innych miast w Polsce?” Mieszkańców Studentów Przedsiębiorców Nie 50% 59% 48% Wg części badanych Bydgoszczy brakuje cech wyróżniających na tle innych miast w Polsce, choć część je dostrzega TORUŃ Czy Bydgoszcz wyróżnia się na tle najbliższych dużych miast ?

20 WIZERUNEK MIAST – MIESZKAŃCY: Bydgoszcz jest postrzegana częściej niż inne badane miasta jako ośrodek sportu oraz miasto bliskie emocjonalnie, rozumiejące potrzeby mieszkańców, w którym się dobrze czują i w którym dobrze się żyje wiążą się miłe wspomnienia otoczone piękną przyrodą dobrze się czuję kojarzy się ze sportem miasto dla mnie w którym się dobrze żyje miastem przyjaznym i gościnnym miasto, które rozumie moje potrzeby wielkich wydarzeń kulturalnych i społecznych prężnie rozwijającym się otwartym na świat Skala od 1 do 5 - gdzie 1 – zdecydowanie nie pasuje, a 5 – zdecydowanie pasuje dużych możliwości atrakcyjnym ośrodkiem akademickim miastem nowoczesnym miastem znanych marek miastem zabytków miastem biznesu i ludzi przedsiębiorczych miastem przedsięwzięć realizowanych z sukcesem miastem ludzi sukcesu czuję, że mógłbym tu osiągnąć sukces zadbane, estetyczne z atrakcyjnym rynkiem pracy* dla tych, którzy cenią spokój/ chcą żyć spokojnie atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjnie

21 WIZERUNEK MIAST - STUDENCI: Bydgoszcz wyróżnia kojarzenie ze sportem oraz miłe wspomnienia
kojarzy się ze sportem miasto, z którym wiążą się miłe wspomnienia miastem znanych marek  miejscem w którym nie sposób się nudzić/nie brakuje czuję, że mógłbym tu osiągnąć sukces dużych możliwości miasto, w którym dobrze się czuję wielkich wydarzeń kulturalnych i społeczn to miasto, które rozumie moje potrzeby to miasto dla mnie otoczone piękną przyrodą otwartym na świat miastem przedsięwzięć realizowanych z sukcesem Skala od 1 do 5 - gdzie 1 – zdecydowanie nie pasuje, a 5 – zdecydowanie pasuje miastem biznesu i ludzi przedsiębiorczych miastem przyjaznym i gościnnym miastem, w którym się dobrze żyje atrakcyjnym ośrodkiem akademickim miastem ludzi sukcesu miastem zabytków gdzie nie ma problemów ze znalezieniem mieszkań studenckich miastem prężnie rozwijającym się miastem nowoczesnym Nie za drogie dla studenta (wyżywienie, wynajem nocleg Z atrakcyjnym rynkiem pracy* dla tych, którzy cenią spokój/ chcą żyć spokojnie zadbane, estetyczne atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjne*

22 WIZERUNEK MIAST - PRZEDSIĘBIORCY: częściej postrzegają Bydgoszcz niż inne badane miasta jako miasto bliskie emocjonalnie, otoczone piękną przyrodą, będące ośrodkiem sportu, w którym się dobrze czują z którym wiążą się miłe wspomnienia w którym dobrze się czuję kojarzy się ze sportem otoczone piękną przyrodą to miasto dla mnie miastem przyjaznym i gościnnym miastem otwartym na świat czuję, że mógłbym tu osiągnąć sukces dla tych, którzy cenią spokój/ chcą żyć spokojnie atrakcyjnym ośrodkiem akademickim atrakcyjne miasto do inwestowania miasto, gdzie firma może się stale rozwijać Skala od 1 do 5 - gdzie 1 – zdecydowanie nie pasuje, a 5 – zdecydowanie pasuje posiada atrakcyjne tereny pod nowe inwestycje wielkich wydarzeń kulturalnych i społecznych zadbane, estetyczne   dużych możliwości prężnie rozwijającym się przedsięwzięć realizowanych z sukcesem biznes ma łatwy dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników miastem ludzi sukcesu miastem biznesu i ludzi przedsiębiorczych miastem nowoczesnym kompetentnych i przyjaznych urzędników wielu udogodnień dla przedsiębiorców miastem zabytków miastem znanych marek atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjnie*

23 3. Efektywność działań komunikacyjnych i promocyjnych Bydgoszczy
23

24 Znajomość imprez organizowanych w Bydgoszczy jest zróżnicowana
spontanicznie imprezy organizowane przez miasto potrafi wymienić Mieszkańców Studentów Przedsiębiorców przynajmniej jedną 80% 42% 89% średnia liczba znanych 1,6 0,5 1,8 sportowe 61% 40% 82% muzyczne 19% 1% 4% inne 17% 7% asystowanie znajomość imprez organizowanych w Bydgoszcz deklaruje: Mieszkańców Studentów Przedsiębiorców przynajmniej jedną 92% 74% 97% średnia liczba znanych 6,2 3,0 6,9 uczestnictwo w imprezach wymienionych: Mieszkańców Studentów Przedsiębiorców w przynajmniej jednej 57% 50% 60% średnia liczba 1,9 1,1 1,4

25 Największą znajomością (po odczytaniu) cieszy się Grand Prix na Żużlu
Największą znajomością (po odczytaniu) cieszy się Grand Prix na Żużlu. Lepszą znajomością wykazują się mieszkańcy i przedsiębiorcy niż studenci Znajomość asystowana Grand Prix na Żużlu Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn IX Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro's Cup ENEA Cup Bydgoszcz Europejski Festiwal Lekkoatlety 12 Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej atletyce * 85. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce Kabaretowy Turniej Miast Festiwal operowy BYDGOSKI FESTIWAL WODNY "Ster na Bydgoszcz" Smooth Jazz Festival Festiwal prapremier NIE WSKAZAŁ/BRAK ODP. ŚREDNIA 6,2 3,0 6,9 Mieszkańcy N=500 Studenci N=200 Przedsiębiorcy Asystowanie przynajmniej 1 imprezę 92% 74% 97%

26 Największym powodzeniem cieszy się Grand Prix na ŻUŻLU
MIESZKAŃCY N=500 STUDENCI N=200 PRZEDSIĘBIORCY N=200 IX Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro's Cup Smooth Jazz Festival BYDGOSKI FESTIWAL WODNY "Ster na Bydgoszcz" ENEA Cup Bydgoszcz Europejski Festiwal Lekkoatlety Kabaretowy Turniej Miast * 85. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet 12 Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej atletyce Grand Prix na Żużlu Festiwal operowy Festiwal prapremier

27 W opinii mieszkańców działania promocyjne pozytywnie wpływają na wizerunek Bydgoszczy – szczególnie wydarzenia kulturalne Zdecydowanie pogorszyła wizerunek Raczej pogorszyła Nic nie zmieniła Raczej poprawiła wizerunek Zdecydowanie poprawiła wizerunek MIESZKAŃCY N=500 STUDENCI N=200 PRZEDSIĘBIORCY N=200 IX Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro's Cup Smooth Jazz Festival BYDGOSKI FESTIWAL WODNY "Ster na Bydgoszcz" ENEA Cup Bydgoszcz Europejski Festiwal Lekkoatlety Kabaretowy Turniej Miast * 85. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet 12 Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej atletyce Grand Prix na Żużlu Festiwal operowy Festiwal prapremier

28 Znajomość i ocena innych działań komunikacyjnych
znajomość logo Mieszkańców Studentów Przedsiębiorców spontaniczna 57% 63% 75% asystowana 76% nie badano (wywiad telefoniczny) z portalu miasta Bydgoszcz (www.bydgoszcz.pl) częściej korzystają studenci i przedsiębiorcy niż mieszkańcy. Oceny głównych użytkowników portalu wskazują na konieczność jego dopracowania: Mieszkańców Studentów Przedsiębiorców korzystają 37% 64% 67% oceny korzystających TOP BOX - skal („5” bardzo dobrze + „4 ”raczej dobrze) 76% 24% 52% blisko ¾ mieszkańców deklaruje, że wie o istnieniu „Kurier Ratuszowy” – większość z tych osób zetknęła się osobiście z biuletynem i dobrze go ocenia Mieszkańców wie o istnieniu 72% miało styczność z nim 83% oceny korzystających TOP BOX skal („5” bardzo dobrze + „4 ”raczej dobrze) 65%

29 Mieszkańcy przychylnie wypowiadają się o spotkaniach Prezydenta z Mieszkańcami. Choć dla części mieszkańców jest to obojętne. Badanie dodatkowe. 5. Prezydent Miasta Bydgoszcz spotyka się z mieszkańcami na osiedlach mieszkaniowych. Co sądzi Pan/i o tej inicjatywnie? N=900 Zdecydowanie dobry pomysł Raczej dobry pomysł Ani zły, ani dobry pomysł Raczej zły pomysł Zdecydowanie zły pomysł Średnia 4,1

30 Działania komunikacyjne przynoszą efekty na wielu polach kilku polach
Działania komunikacyjne i promocyjne miasta wpływają na: wizerunek miasta - im częściej badany słyszał o imprezie organizowanej w Bydgoszczy tym wyżej ocenia Bydgoszcz szczególnie w kontekście: skojarzeń miasta ze sportem pogląd, iż w mieście dobrze się żyje pogląd, iż Bydgoszcz to miasto przedsięwzięć realizowanych z sukcesem pogląd, że czuję, że mógłbym osiągnąć sukces w Bydgoszczy wzrost identyfikację z Bydgoszczą (w tym budują dumę z własnego miasta) poprawę relacji między Obywatelami a Urzędem Miasta poprawę klimatu społecznego

31 PODSUMOWANIE 31

32 Podsumujmy: I. Jakość życia i prowadzenia biznesu oraz uczenia się i elementy z tym związane Większości mieszkańcom dobrze się żyje w Bydgoszczy (81%) Nieco ponad połowa przedsiębiorców twierdzi, że Bydgoszcz jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności (57%) Nieco ponad połowa studentów twierdzi, że Bydgoszcz jest atrakcyjnym ośrodkiem akademickim (54%) Szczególnie mieszkańcy, odczuwają silne poczucie więzi z miastem (91%). Są zazwyczaj osobami szczęśliwymi (86%), choć nieco ponad połowa (56%) jest zadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej Silne strony to możliwość nauki, uprawiania sportu, dostęp do instytucji kulturalnych. Słabą stroną jest infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo, pomoc potrzebującym Badani średnio oceniają działalność Urzędu Miasta – 42% mieszkańców twierdzi, że Urząd dobrze spełnia swoją rolę, 11% było odmiennego zdania. Pozostali (47%) to osoby niezdecydowane. Lepsze oceny wystawiają ogólnie Urzędowi badani, którzy mieli kontakt z Urzędem (48% ocen pozytywnych niż ogólnie mieszkańcy (33%).

33 Podsumujmy: II. Wizerunek Bydgoszczy oraz Torunia, Gdańska, Bydgoszczy
Z bezpośrednich wypowiedzi badanych wynika, że miastu Bydgoszcz brakuje cech wyróżniających w porównaniu do innych miast w Polsce. Wśród badanych przeważają osoby, które uważają, że Bydgoszcz nie wyróżnia się niczym szczególnym (50%). Z analizy porównawczej (w oparciu o 24 stwierdzenia) wynika, że Bydgoszcz na tle innych badanych miast [Torunia, Gdańska, Poznania] to miasto, w którym odbywają się imprezy sportowe oraz miasto, w którym się dobrze, w którym się dobrze czują. Ponadto, dla przedsiębiorców cechą wyróżniającą się jest piękna przyroda (brak cech wyróżniających związanych z rozwojem firmy). Toruń posiada status miasta zabytków oraz atrakcyjnego ośrodka akademickiego. Gdańsk to miasto otwarte na świat, otoczone piękną przyrodą. Poznań to miasto przedsiębiorcze, nowoczesne, miasto biznesu. Mieszkańcy pozytywnie oceniają aspekty składające się na wizerunek Bydgoszczy – średnie powyżej 3,5 (na skali od 1 do 5), top box (4+5) 17 stwierdzeń wynosi powyżej 60% (a 7 stwierdzeń powyżej 81%) (łączna liczba stwierdzeń 24). Na wizerunek głównie mają wpływ wspomniane aspekty emocjonalne oraz piękna przyroda i sport.

34 Podsumujmy: III. Efektywność działań promocyjnych
Mieszkańcy wymieniają spontanicznie od 1 do 2 imprez, które miały miejsce w Bydgoszczy, w ciągu ostatniego 1,5 roku – najczęściej są to imprezy sportowe – zawody żużlowe Asystowanie (po odczytaniu nazw) wymieniają 6 imprez – najczęściej Grand Prix na Żużlu Ponad połowa mieszkańców (57%) uczestniczyła w przynajmniej 1 imprezie – najczęściej Grand Prix na Żużlu W opinii mieszkańców działania promocyjne pozytywnie wpływają na wizerunek Bydgoszczy Ponad połowa mieszkańców (57%) twierdzi, że zetknęła się z logo. Znajomość wzrasta po pokazaniu logo przez ankietera (do 75%). Mniejsza część mieszkańców deklaruje, że korzystała z portalu Miasta (37%). Częściej z portalem zetknęli się studenci (64%) i przedsiębiorcy (67%). Zazwyczaj trudno im jednoznacznie ocenić na ile im się podoba. Niecałe ¾ mieszkańców wie o istnieniu biuletynu „Kurier Ratuszowy”. Większość z osób, które słyszało zetknęło się bezpośrednio z biuletynem (83%). Mieszkańcy przychylnie wypowiadają się o spotkaniach Prezydenta z Mieszkańcami. .

35 Najważniejsze rekomendacje i kierunki działań
GŁÓWNE PROBLEMY: Modernizacja dróg miejskich i chodników Budowa dróg rowerowych Budowa i usprawnienie parkingów Walka z bezrobociem Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście, monitoring Zwiększyć estetykę miasta Większy dostęp do służby zdrowia 1. Dalsze działania promocyjne budowanie dumy poprzez fakty, sport, kultura rozwój komunikacji i dialogu społecznego (konsultacje, społeczeństwa obywatelskiego) dopracowanie narzędzi komunikacji 2. Aktywniejsze działania skierowane do młodszych grup wiekowych MIESZKAŃCY Poprawa wizerunku uczelni i miasta jako ośrodka akademickiego Dalsze działania promocyjne pokazywanie realnej atrakcyjności rynku pracy Poprawa wizerunku jako ośrodka przedsiębiorczości i biznesu (pokazywanie sukcesów i dynamiki) Tworzenie realnych udogodnień w prowadzeniu biznesu i ich promocja PRZEDSIĘBIORCY STUDENCI GŁÓWNE PROBLEMY: Budowa dróg rowerowych Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście, monitoring Zwiększyć estetykę miasta Poprawa komunikacji miejskiej (w tym: brak opóźnień, linie nocne, zakończenie remontów) GŁÓWNE PROBLEMY: Modernizacja dróg miejskich i chodników Budowa dróg rowerowych Budowa i usprawnienie parkingów

36 Dziękujemy za uwagę i prosimy o pytania
36

37 37


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google