Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1. 2 Badanie wizerunku, jakości życia, działań promocyjnych Bydgoszczy Prezentacja wyników badań ilościowych dla Urzędu Miasta Bydgoszcz marzec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1. 2 Badanie wizerunku, jakości życia, działań promocyjnych Bydgoszczy Prezentacja wyników badań ilościowych dla Urzędu Miasta Bydgoszcz marzec 2010."— Zapis prezentacji:

1 1 1

2 2 Badanie wizerunku, jakości życia, działań promocyjnych Bydgoszczy Prezentacja wyników badań ilościowych dla Urzędu Miasta Bydgoszcz marzec 2010

3 3 Powitanie i kim jest Wykonawca Pentor Research International Poznań to część: RESEARCH INTERNATIONAL TNS The Kantar Group - jedna z największych grup badawczych świata WPP – jednego z największych koncernów reklamowo – medialnych świata Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym i działamy na wszystkich kontynentach w 146 krajach. Wiedzę badawczą i marketingową czerpiemy z 19 lat praktyki w Polsce i 60 lat działania firmy na świecie. Research International pomaga podejmować trafne decyzje władzom państwowym i samorządowym w oparciu o rzetelne dane

4 4 Cele badania Przeprowadzone badania miały pozwolić na: 1. analiza jakości życia w mieście 2. analiza wizerunku Bydgoszczy 3. analiza efektywności działań promocyjnych miasta MIESZKAŃCY 500 badanych 358 928 mieszkańców (GUS, Rocznik Demograficzny 2009) PRZEDSIĘBIORCY 200 badanych 45 233 przedsiębiorców (GUS; stan na 31 XII 2008) STUDENCI 200 badanych około 43 900 studentów (GUS, rok 2008/ 2009)

5 5 Metodologia BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY BADANIE OPINII STUDENTÓW BADANIE OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW METODA standaryzowany wywiad kwestionariuszowy TECHNIKA BADANIAwywiad osobisty (PAPI) wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) TERMIN BADANIA07.10 – 23.10. 2009 DOBÓR PRÓBY kwotowo-losowy badanie z punktów startowych kwotowo - losowy DEFINICJA PRÓBY reprezentatywna próba mieszkańców Bydgoszczy powyżej 18 + studenci studiujący w Bydgoszczy, szkoły państwowe, prywatne przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Bydgoszczy – właściciele, kadra zarządzająca WIELKOŚĆ PRÓBY zasadnicza - 500 uzupełnienie 900* 200 MAKSYMALNY BŁĄD STATYSTYCZNY zasadnicza +/- 4,4% uzupełnienie +/- 3,3%+/- 6,9+/- 6,9% WYKONAWCA PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL POZNAŃ SP. Z O.O. * dodatkowo po zakończeniu badań - na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadzono badanie CATI (próba 900) z mieszkańcami na temat znajomości biuletynu Kurier Ratuszowy oraz spotkań prezydenta z mieszkańcami

6 6 1. Jak się żyje/ studiuje/ prowadzi firmę w Bydgoszczy?

7 7 Bydgoszcz to miasto, w którym: 85% mieszkańców deklaruje, że dobrze się czuje w Bydgoszczy, 83% przedsiębiorców, 65% studentów 81% mieszkańców, dobrze się żyje w Bydgoszczy (37% twierdzi, że zdecydowanie dobrze). Odmiennego zdania jest 2% mieszkańców, 81% mieszkańców identyfikuje się miastem - uważa, że to miasto dla nich, 76% przedsiębiorców, 63% studentów Bydgoszcz miasto, w którym się dobrze żyje, ale gorzej prowadzi działalność gospodarczą, studiuje 57% przedsiębiorców twierdzi, że Bydgoszcz jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej (14% twierdzi, że zdecydowanie tak) – odmiennego zdania jest 14% badanych 54% studentów twierdzi, że Bydgoszcz jest atrakcyjnym ośrodkiem akademickim (19% zdecydowanie tak), odmiennego zdania jest 15% badanych.

8 8 Mieszkańcy Bydgoszczy są bardziej zadowoleni z życia niż ogół Polaków. Pozytywnie oceniają swoją sytuację, mimo, że najgorzej odnoszą się do swojej sytuacji ekonomicznej. Jestem w tej chwili zadowolony(a) z moich warunków mieszkaniowych Jestem w tej chwili zadowolony(a) ze swojego życia osobistego Jestem w tej chwili zadowolony(a) z sytuacji rodzinnej Jestem w tej chwili zadowolony(a) z mojej sytuacji ekonomicznej Jestem osobą szczęśliwą Polska* 69% 67% 90% 31% 76% * źródło: Diagnoza społeczna, Warunki i jakość życia Polaków, realizacja badania: marzec, kwiecień 2009. TOP BOX Top box 80% Top box 83% Top box 85% Top box 56% Top box 86% Uczniowie, studenci N=48 69% 85% 86% 56% 93% Właściciele firm N=36 83% 88% 96% 78% 93% Top box: MIESZKAŃCY N=500

9 9 Mieszkańcy N=500 Studenci N=200 Właściciele firm N=36 PRZESTRZEŃ MIEJSKA I JEJ ELEMENTY 49%/ 36%/48%* ŁATWY DOSTĘP DO USŁUG, WIELE CENTRÓW HANDLOWYCH, MARKETÓW 12%2% 7% DOBRA KOMUNIKACJA MIEJSKA 10%5% WSZĘDZIE BLISKO/ ŁATWY DOJAZD DO CENTRUM 9%5% 8% PARKI, DUŻO ZIELENI, RZEKI 7%5% DUŻO MIEJSC REKREACYJNYCH 6%4% 5% SZKOŁY ŚREDNIE/ UCZELNIE WYŻSZE – SZEROKI, ŁATWY DOSTĘP DO EDUKACJI 5%18% 2% MIASTO WOJEWÓDZKIE 5%0% 7% DOBRE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 5%1% 7% IMPREZY, WYDARZENIA 17%/ 23%/17%* IMPREZY SPORTOWE/ MOŻLIWOŚĆ UPRAWIANIA SPORTU 8%1% 7% WIELE IMPREZ/ ŻYCIE KULTURALNE I ROZRYWKOWE 12%22% 12% BRAK ZALET 20% / 15%/20%* NIE WIEM/ TRUDNO POWIEDZIEĆ 8%13% 4% BRAK ZALET/ ŻADNYCH/ NIE WYRÓŻNIA SIĘ 12%2% 22% EMOCJE 12%/ 9%/10%* DOBRZE SIĘ W NIM ŻYJE/ ZACHĘCAJĄCE 7%8% 5% SPOKOJNE/ BEZPIECZNE MIASTO, ŻYCIE 6%1% 5% Spontanicznie wskazane zalety mieszkania w Bydgoszczy: głównie aspekty związane z przestrzenią miejską. Jednak co piąty mieszkaniec nie potrafi wymienić zalet mieszkania w Bydgoszczy Spontaniczne wskazania: * % łącznie dla grup: mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy

10 10 W Bydgoszczy potrzebna jest modernizacja dróg oraz walka z bezrobociem. Studenci zwracają uwagę na komunikację miejską, estetykę i bezpieczeństwo Mieszkańcy Bydgoszczy N=500 Studenci N=200 Właściciele firm N=36 PRZESTRZEŃ MIEJSKA I JEJ ELEMENTY 57%/ 56%/54%* zrobić porządek na bydgoskich drogach \ zakończyć remonty i modernizację dróg 30%33% 32% zwiększyć dostępność do służby zdrowia 10%0% 5% poprawa estetyki w terenie i w centrum miasta\ remont Starego Miasta 9%15% 2% chodniki, \ lepsza nawierzchnia na chodnikach, usprawnienia dla niepełnosprawnych 8%2% 3% więcej rozrywek dla dzieci, młodzieży i mieszkańców (koncerty, mecze) 5%2% 8% remonty (renowacja) budynków użyteczności publicznej 4% 6% szkolnictwo\ przedszkola \place zabaw\opieka lekarska w szkołach 4%1% 0% usprawnić komunikację miejską \linie nocne\ zakończyć remonty torów tramwajowych 3%17% 9% ASPEKTY EKONOMICZNE 30%/ 10% / 35%* zmniejszyć bezrobocie\ więcej miejsc pracy dla młodych 24%5% 34% bieda\pomoc dla ubogich\żebractwo, Cyganie 7%5% BRAK ZDANIA 11%/ 23%/0%* nie wiem, trudno powiedzieć, nie mam zdania 11%23% 0% DZIAŁANIA WŁADZ 12%/ 15%/10%* zwiększyć bezpieczeństwo \monitoring 8%15% 7% dać zielone światło dla prywatnych firm 4%1% 5% * % łącznie dla grup: mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy

11 11 Silne strony to możliwość nauki, uprawiania sportu, dostęp do instytucji kulturalnych. Skala od 1 do 5, gdzie: 1 – zdecydowanie nie 5 – zdecydowanie tak Mieszkańcy Bydgoszczy N=500 Studenci N=200 Przedsiębiorcy N=200 4+5 średnie 4+5 średnie 4+5 średnie Dzieci mają w Bydgoszczy odpowiednie możliwości nauki 84% 4,2 77% 4,1 74% 3,9 W Bydgoszczy jest wystarczająca liczba miejsc do uprawiania sportu 75% 4,0 84% 4,3 56% 3,5 Dorośli mają w Bydgoszczy odpowiednie możliwości kształcenia przez całe życie 75% 4,1 84% 4,2 69% 3,8 W Bydgoszczy jest wystarczająca liczba instytucji kulturalnych 66% 3,8 72% 3,9 56% 3,5 Bydgoszcz ma dobrze działającą komunikację miejską 59% 3,6 46% 3,4 50% 3,5 Mieszkańcy Bydgoszczy są ogólnie zadowoleni ze swoich warunków mieszkaniowych 54% 3,5 37% 3,4 44% 3,3

12 12 Słabszą stroną jest infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo, pomoc potrzebującym Skala od 1 do 5, gdzie: 1 – zdecydowanie nie 5 – zdecydowanie tak Mieszkańcy Bydgoszczy N=500 Studenci N=200 Przedsiębiorcy N=200 4+5 średnie 4+5 średnie 4+5 średnie Bydgoszcz jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej 44% 3,4 24% 3,1 57% 3,5 Bydgoszcz to miejsce przyjazne dla pieszych 43% 3,2 31% 3,0 44% 3,2 Poruszając się po mieście często spotyka się strażników miejskich/ policję 41% 3,1 26% 2,9 55% 3,4 W Bydgoszczy osoby, które chcą znaleźć pracę znajdują 31% 2,9 37% 3,2 37% 3,0 W Bydgoszczy nie ma problemu z dostępnością do służby zdrowia 31% 2,8 51% 3,7 40% 3,0 Bydgoszcz jest miastem przyjaznym dla rowerzystów 29% 2,7 35% 3,1 29% 2,8 W Bydgoszczy dobrze rozwiązane są kwestie wsparcia dla osób wymagających pomocy 22% 2,9 21% 2,9 33% 3,0 Bydgoszcz jest bezpiecznym miastem nawet w nocy 21% 2,5 19% 2,5 41% 3,1 Bydgoszcz jest miejscem przyjaznym dla kierowców 16% 2,5 30% 2,8 22% 2,5

13 13 osoby, które kontaktowały się w ciągu ostatniego roku URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY, N=216/142 Administracja Domów Miejskich, N=160/38 Straż miejska, N=60/68 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, N=56/59 Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, N=83/40 Biblioteki, N=130/60 Domy kultury, N=87/48 Muzea, N=112/87 Teatry, N=161/118 Kina, N=308/155 Państwowe placówki służby zdrowia w Bydgoszczy, N=413/149 Prywatne placówki służby zdrowia w Bydgoszczy, N=210/138 Szkoły, N=198/70 Ośrodki pomocy społecznej, N=32*/9* MIESZKAŃCYPRZEDSIĘBIORCY * uwaga mała liczebność Urząd Miasta znajduje się na 8 miejscu pod względem zadowolenia (na 14 badanych instytucji)

14 14 ogólnie dobrze spełnia swoją rolę dobrze reprezentuje interesy mieszkańców uczciwie informuje mieszkańców o swoich zamiarach ma jasną wizję/ plan rozwoju Bydgoszczy jest łatwo dostępny dla mieszkańców MIESZKAŃCY N=500PRZEDSIĘBIORCY N=200 Ocena Urzędu Miast: więcej ocen pozytywnych niż negatywnych, ale znaczny odsetek osób niezdecydowanych 42%47% 41% 36% 35% 44% 42% 45% 41% 47%

15 15 2. Wizerunek Bydgoszczy

16 16 Cel ogólny: Budowa pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku Bydgoszczy, wśród turystów, mieszkańców, potencjalnych inwestorów – poprzez organizowanie imprez miejskich, wsparcie wydarzeń sportowych, kulturalnych, muzycznych Współpraca z bydgoskimi uczelniami w celu wypromowania Bydgoszczy jako ważnego ośrodka akademickiego Promowanie Bydgoszczy jako miejsca turystyki biznesowej i kongresowej Strategia promocji miasta – główne założenia* * Polityka promocyjna miasta Bydgoszczy i instrumenty jej realizacji. Strona www.bydgoszcz.pl; 25.02.2009www.bydgoszcz.pl

17 17 Mieszkańcy N=500 Studenci N=200 Przedsiębiorcy N=200 PRZESTRZEŃ MIEJSKA I JEJ ELEMENTY 58%/ 68%/ 52%* PARKI/RZEKI/ KRAJOBRAZY/ POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE/ 22%11%26% ATRAKCJE TURYSTYCZNE- ZABYTKI, POMNIKI 16%17%18% STARÓWKA, RYNEK, STARY RYNEK 11%9%10% UNIWERSYTETY, EDUKACJA, SZKOŁY ŚREDNIE 8%28%0% OŚRODEK MUZYCZNY 7%10%8% BYŁE MIASTO WOJEWÓDZKIE/ STOLICA WOJEWÓDZTWA 5%0%1% CENTRA HANDLOWE/ MARKETY 5%4%3% ULICE, RUCH ULICZNY, TŁOK NA ULICACH, PROBLEMY PARKINGOWE, 4% 5% REMONTY ULIC, CHODNIKÓW 4%1%2% CHAOS, BAŁAGAN, SZARE MIASTO- NIC CIEKAWEGO, NIC TU NIE TRZYMA 6%8%4% EMOCJE 25%/ 9%/ 23%* MOJE MIASTO, RODZINNE MIASTO 22%8%22% KLIMATYCZNE/ BEZPIECZNE/ GOŚCINNE MIASTO/ PRZYJEMNE 5%1%2% IMPREZY 22%/ 20%/ 17%* IMPREZY SPORTOWE 18% 16% WIELE IMPREZ, w tym kulturalnych 5%4%3% BRAK SKOJARZEŃ 14%/ 14%/ 7%* NIC/ BRAK 7%0%1% NIE WIEM 7%14%6% Skojarzenia z Bydgoszczą są bardzo rozproszone. Dominują te związane z przestrzenią miejską i jej elementami. Część badanych nie ma żadnych skojarzeń. * % łącznie dla grup: mieszkańcy, studenci, przedsiębiorcy

18 18 OCENA MIASTA BYDGOSZCZ: Istotnie gorzej o Bydgoszczy wypowiadają się studenci – w odniesieniu do niektórych aspektów miasto, z którym wiążą się miłe wspomnienia jest otoczone piękną przyrodą to miasto, w którym dobrze się czuję kojarzy się ze sportem to miasto dla mnie jest miastem przyjaznym i gościnnym jest miastem wielkich wydarzeń kulturalnych i społecznych jest miastem prężnie rozwijającym się jest miastem otwartym na świat to miasto dużych możliwości jest atrakcyjnym ośrodkiem akademickim jest miastem nowoczesnym jest miastem znanych marek jest miastem zabytków jest miastem biznesu i ludzi przedsiębiorczych jest miastem przedsięwzięć realizowanych z sukcesem jest miastem ludzi sukcesu czuję, że mógłbym tu osiągnąć sukces to miasto zadbane, estetyczne dla tych, którzy cenią spokój/ chcą żyć spokojnie atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjnie* Skala od 1 do 5 - gdzie 1 – zdecydowanie nie pasuje, a 5 – zdecydowanie pasuje

19 19 Wg części badanych Bydgoszczy brakuje cech wyróżniających na tle innych miast w Polsce, choć część je dostrzega MieszkańcówStudentówPrzedsiębiorców Nie50%59%48% Czy jest coś wyjątkowego co odróżnia Bydgoszcz od innych miast w Polsce? TORUŃ Czy Bydgoszcz wyróżnia się na tle najbliższych dużych miast ?

20 20 WIZERUNEK MIAST – MIESZKAŃCY: Bydgoszcz jest postrzegana częściej niż inne badane miasta jako ośrodek sportu oraz miasto bliskie emocjonalnie, rozumiejące potrzeby mieszkańców, w którym się dobrze czują i w którym dobrze się żyje wiążą się miłe wspomnienia otoczone piękną przyrodą dobrze się czuję kojarzy się ze sportem miasto dla mnie w którym się dobrze żyje miastem przyjaznym i gościnnym miasto, które rozumie moje potrzeby wielkich wydarzeń kulturalnych i społecznych prężnie rozwijającym się otwartym na świat dużych możliwości atrakcyjnym ośrodkiem akademickim miastem nowocze snym miastem znanych marek miastem zabytków miastem biznesu i ludzi przedsię biorczyc h miastem przedsięwzięć realizowanych z sukcesem miastem ludzi sukcesu czuję, że mógłbym tu osiągnąć sukces zadbane, estetyczne z atrakcyjny m rynkiem pracy* dla tych, którzy cenią spokój/ chcą żyć spokojnie atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjnie Skala od 1 do 5 - gdzie 1 – zdecydowanie nie pasuje, a 5 – zdecydowanie pasuje

21 21 kojarzy się ze sportem miasto, z którym wiążą się miłe wspomnie nia miastem znanych marek miejscem w którym nie sposób się nudzić/nie brakuje czuję, że mógłbym tu osiągnąć sukces dużych możliwości miasto, w którym dobrze się czuję wielkich wydarzeń kulturalny ch i społeczn to miasto, które rozumie moje potrzeby to miasto dla mnie otoczone piękną przyrodą otwartym na świat miastem przedsięw zięć realizowan ych z sukcesem miastem biznesu i ludzi przedsiębi orczych miastem przyjazny m i gościnnym miastem, w którym się dobrze żyje atrakcyjnym ośrodkiem akademickim miastem ludzi sukcesu miastem zabytków gdzie nie ma problemów ze znalezienie m mieszkań studenckich miastem prężnie rozwijają cym się miastem nowocze snym Nie za drogie dla studenta (wyżywienie, wynajem nocleg Z atrakcyjny m rynkiem pracy* dla tych, którzy cenią spokój/ chcą żyć spokojnie zadbane, estetyczn e atrakcyjnym turystycznie i rekreacyjne* WIZERUNEK MIAST - STUDENCI: Bydgoszcz wyróżnia kojarzenie ze sportem oraz miłe wspomnienia Skala od 1 do 5 - gdzie 1 – zdecydowanie nie pasuje, a 5 – zdecydowanie pasuje

22 22 z którym wiążą się miłe wspomnien ia w którym dobrze się czuję kojarzy się ze sportem otoczone piękną przyrodą to miasto dla mnie miastem przyjaznym i gościnnym miastem otwartym na świat czuję, że mógłbym tu osiągnąć sukces dla tych, którzy cenią spokój/ chcą żyć spokojnie atrakcyjnym ośrodkiem akademicki m atrakcyjne miasto do inwestowani a miasto, gdzie firma może się stale rozwijać posiada atrakcyj ne tereny pod nowe inwesty cje wielkich wydarzeń kulturalny ch i społeczny ch zadbane, estetyczn e dużych możliwoś ci prężnie rozwijaj ącym się przedsię wzięć realizowa nych z sukcese m biznes ma łatwy dostęp do wysoko wykwalifi kowanyc h pracowni ków miast em ludzi sukc esu miastem biznesu i ludzi przedsię biorczyc h miastem nowocze snym kompete ntnych i przyjazn ych urzędnik ów wielu udogod nień dla przedsię biorców miastem zabytków miaste m znany ch marek atrakcyj nym turystyc znie i rekreacy jnie* WIZERUNEK MIAST - PRZEDSIĘBIORCY: częściej postrzegają Bydgoszcz niż inne badane miasta jako miasto bliskie emocjonalnie, otoczone piękną przyrodą, będące ośrodkiem sportu, w którym się dobrze czują Skala od 1 do 5 - gdzie 1 – zdecydowanie nie pasuje, a 5 – zdecydowanie pasuje

23 23 3.Efektywność działań komunikacyjnych i promocyjnych Bydgoszczy

24 24 Znajomość imprez organizowanych w Bydgoszczy jest zróżnicowana MieszkańcówStudentów Przedsiębiorców przynajmniej jedną80%42%89% średnia liczba znanych1,60,51,8 sportowe61%40%82% muzyczne19%1%4% inne17%1%7% Znajomość imprez: spontanicznie imprezy organizowane przez miasto potrafi wymienić asystowanie znajomość imprez organizowanych w Bydgoszcz deklaruje: MieszkańcówStudentówPrzedsiębiorców przynajmniej jedną92%74%97% średnia liczba znanych 6,23,06,9 MieszkańcówStudentów Przedsiębiorców w przynajmniej jednej57%50%60% średnia liczba 1,91,11,4 uczestnictwo w imprezach wymienionych:

25 25 Grand Prix na Żużlu Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn IX Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro's Cup ENEA Cup Bydgoszcz 2009 - 9. Europejski Festiwal Lekkoatlety 12 Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej atletyce * 85. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce Kabaretowy Turniej Miast Festiwal operowy BYDGOSKI FESTIWAL WODNY "Ster na Bydgoszcz" Smooth Jazz Festival Festiwal prapremier NIE WSKAZAŁ/BRAK ODP. ŚREDNIA 6,23,06,9 Największą znajomością (po odczytaniu) cieszy się Grand Prix na Żużlu. Lepszą znajomością wykazują się mieszkańcy i przedsiębiorcy niż studenci Znajomość asystowana Asystowanie przynajmniej 1 imprezę 92%74%97% Mieszkańcy N=500 Studenci N=200 Przedsiębiorcy N=200

26 26 Największym powodzeniem cieszy się Grand Prix na ŻUŻLU IX Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro's Cup Smooth Jazz Festival BYDGOSKI FESTIWAL WODNY "Ster na Bydgoszcz" ENEA Cup Bydgoszcz 2009 - 9. Europejski Festiwal Lekkoatlety Kabaretowy Turniej Miast * 85. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet 12 Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej atletyce Grand Prix na Żużlu Festiwal operowy Festiwal prapremier MIESZKAŃCY N=500STUDENCI N=200PRZEDSIĘBIORCY N=200

27 27 W opinii mieszkańców działania promocyjne pozytywnie wpływają na wizerunek Bydgoszczy – szczególnie wydarzenia kulturalne IX Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro's Cup Smooth Jazz Festival BYDGOSKI FESTIWAL WODNY "Ster na Bydgoszcz" ENEA Cup Bydgoszcz 2009 - 9. Europejski Festiwal Lekkoatlety Kabaretowy Turniej Miast * 85. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet 12 Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej atletyce Grand Prix na Żużlu Festiwal operowy Festiwal prapremier MIESZKAŃCY N=500STUDENCI N=200PRZEDSIĘBIORCY N=200 Zdecydowanie poprawiła wizerunek Raczej poprawiła wizerunek Nic nie zmieniła Raczej pogorszyła Zdecydowanie pogorszyła wizerunek

28 28 Znajomość i ocena innych działań komunikacyjnych MieszkańcówStudentów Przedsiębiorców spontaniczna57%63%75% asystowana75%76% nie badano (wywiad telefoniczny) z portalu miasta Bydgoszcz ( www.bydgoszcz.pl) częściej korzystają studenci i przedsiębiorcy niż mieszkańcy. Oceny głównych użytkowników portalu wskazują na konieczność jego dopracowania: www.bydgoszcz.pl MieszkańcówStudentów Przedsiębiorców korzystają37%64%67% oceny korzystających TOP BOX - skal 1- 5 (5 bardzo dobrze + 4 raczej dobrze) 76%24%52% Mieszkańców wie o istnieniu72% miało styczność z nim83% oceny korzystających TOP BOX skal 1- 5 (5 bardzo dobrze + 4 raczej dobrze) 65% blisko ¾ mieszkańców deklaruje, że wie o istnieniu Kurier Ratuszowy – większość z tych osób zetknęła się osobiście z biuletynem i dobrze go ocenia znajomość logo

29 29 Mieszkańcy przychylnie wypowiadają się o spotkaniach Prezydenta z Mieszkańcami. Choć dla części mieszkańców jest to obojętne. Badanie dodatkowe. 5. Prezydent Miasta Bydgoszcz spotyka się z mieszkańcami na osiedlach mieszkaniowych. Co sądzi Pan/i o tej inicjatywnie? N=900 Zdecydowanie dobry pomysł Raczej dobry pomysł Ani zły, ani dobry pomysł Raczej zły pomysł Zdecydowanie zły pomysł Średnia 4,1

30 30 Działania komunikacyjne i promocyjne miasta wpływają na: wizerunek miasta - im częściej badany słyszał o imprezie organizowanej w Bydgoszczy tym wyżej ocenia Bydgoszcz szczególnie w kontekście: skojarzeń miasta ze sportem pogląd, iż w mieście dobrze się żyje pogląd, iż Bydgoszcz to miasto przedsięwzięć realizowanych z sukcesem pogląd, że czuję, że mógłbym osiągnąć sukces w Bydgoszczy wzrost identyfikację z Bydgoszczą (w tym budują dumę z własnego miasta) poprawę relacji między Obywatelami a Urzędem Miasta poprawę klimatu społecznego Działania komunikacyjne przynoszą efekty na wielu polach kilku polach

31 31 PODSUMOWANIE

32 32 Podsumujmy: I. Jakość życia i prowadzenia biznesu oraz uczenia się i elementy z tym związane 1.Większości mieszkańcom dobrze się żyje w Bydgoszczy (81%) 2.Nieco ponad połowa przedsiębiorców twierdzi, że Bydgoszcz jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności (57%) 3.Nieco ponad połowa studentów twierdzi, że Bydgoszcz jest atrakcyjnym ośrodkiem akademickim (54%) 4.Szczególnie mieszkańcy, odczuwają silne poczucie więzi z miastem (91%). 5.Są zazwyczaj osobami szczęśliwymi (86%), choć nieco ponad połowa (56%) jest zadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej 6.Silne strony to możliwość nauki, uprawiania sportu, dostęp do instytucji kulturalnych. 7.Słabą stroną jest infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo, pomoc potrzebującym 8.Badani średnio oceniają działalność Urzędu Miasta – 42% mieszkańców twierdzi, że Urząd dobrze spełnia swoją rolę, 11% było odmiennego zdania. Pozostali (47%) to osoby niezdecydowane. Lepsze oceny wystawiają ogólnie Urzędowi badani, którzy mieli kontakt z Urzędem (48% ocen pozytywnych niż ogólnie mieszkańcy (33%).

33 33 Podsumujmy: II. Wizerunek Bydgoszczy oraz Torunia, Gdańska, Bydgoszczy 1.Z bezpośrednich wypowiedzi badanych wynika, że miastu Bydgoszcz brakuje cech wyróżniających w porównaniu do innych miast w Polsce. Wśród badanych przeważają osoby, które uważają, że Bydgoszcz nie wyróżnia się niczym szczególnym (50%). 2.Z analizy porównawczej (w oparciu o 24 stwierdzenia) wynika, że Bydgoszcz na tle innych badanych miast [Torunia, Gdańska, Poznania] to miasto, w którym odbywają się imprezy sportowe oraz miasto, w którym się dobrze, w którym się dobrze czują. Ponadto, dla przedsiębiorców cechą wyróżniającą się jest piękna przyroda (brak cech wyróżniających związanych z rozwojem firmy). Toruń posiada status miasta zabytków oraz atrakcyjnego ośrodka akademickiego. Gdańsk to miasto otwarte na świat, otoczone piękną przyrodą. Poznań to miasto przedsiębiorcze, nowoczesne, miasto biznesu. 3.Mieszkańcy pozytywnie oceniają aspekty składające się na wizerunek Bydgoszczy – średnie powyżej 3,5 (na skali od 1 do 5), top box (4+5) 17 stwierdzeń wynosi powyżej 60% (a 7 stwierdzeń powyżej 81%) (łączna liczba stwierdzeń 24). Na wizerunek głównie mają wpływ wspomniane aspekty emocjonalne oraz piękna przyroda i sport.

34 34 Podsumujmy: III. Efektywność działań promocyjnych 1.Mieszkańcy wymieniają spontanicznie od 1 do 2 imprez, które miały miejsce w Bydgoszczy, w ciągu ostatniego 1,5 roku – najczęściej są to imprezy sportowe – zawody żużlowe 2.Asystowanie (po odczytaniu nazw) wymieniają 6 imprez – najczęściej Grand Prix na Żużlu 3.Ponad połowa mieszkańców (57%) uczestniczyła w przynajmniej 1 imprezie – najczęściej Grand Prix na Żużlu 4.W opinii mieszkańców działania promocyjne pozytywnie wpływają na wizerunek Bydgoszczy 5.Ponad połowa mieszkańców (57%) twierdzi, że zetknęła się z logo. Znajomość wzrasta po pokazaniu logo przez ankietera (do 75%). 6.Mniejsza część mieszkańców deklaruje, że korzystała z portalu Miasta (37%). Częściej z portalem zetknęli się studenci (64%) i przedsiębiorcy (67%). Zazwyczaj trudno im jednoznacznie ocenić na ile im się podoba. 7.Niecałe ¾ mieszkańców wie o istnieniu biuletynu Kurier Ratuszowy. Większość z osób, które słyszało zetknęło się bezpośrednio z biuletynem (83%). 8.Mieszkańcy przychylnie wypowiadają się o spotkaniach Prezydenta z Mieszkańcami..

35 35 MIESZKAŃCY PRZEDSIĘBIORCY Najważniejsze rekomendacje i kierunki działań STUDENCI GŁÓWNE PROBLEMY: Modernizacja dróg miejskich i chodników Budowa dróg rowerowych Budowa i usprawnienie parkingów Walka z bezrobociem Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście, monitoring Zwiększyć estetykę miasta Większy dostęp do służby zdrowia GŁÓWNE PROBLEMY: Budowa dróg rowerowych Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście, monitoring Zwiększyć estetykę miasta Poprawa komunikacji miejskiej (w tym: brak opóźnień, linie nocne, zakończenie remontów) GŁÓWNE PROBLEMY: Modernizacja dróg miejskich i chodników Budowa dróg rowerowych Budowa i usprawnienie parkingów 1. Dalsze działania promocyjne budowanie dumy poprzez fakty, sport, kultura rozwój komunikacji i dialogu społecznego (konsultacje, społeczeństwa obywatelskiego) dopracowanie narzędzi komunikacji 2. Aktywniejsze działania skierowane do młodszych grup wiekowych 1.Poprawa wizerunku uczelni i miasta jako ośrodka akademickiego 2.Dalsze działania promocyjne pokazywanie realnej atrakcyjności rynku pracy 1.Poprawa wizerunku jako ośrodka przedsiębiorczości i biznesu (pokazywanie sukcesów i dynamiki) 2.Tworzenie realnych udogodnień w prowadzeniu biznesu i ich promocja

36 36 Dziękujemy za uwagę i prosimy o pytania

37 37


Pobierz ppt "1 1. 2 Badanie wizerunku, jakości życia, działań promocyjnych Bydgoszczy Prezentacja wyników badań ilościowych dla Urzędu Miasta Bydgoszcz marzec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google