Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doktryny polityki społecznej- wykład 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doktryny polityki społecznej- wykład 4"— Zapis prezentacji:

1 Doktryny polityki społecznej- wykład 4

2 Doktryna to:

3 Doktryny w polityce społecznej:

4 Wspólne cechy doktryn:

5 Modele polityki społecznej:
model liberalno – marginalny; model instytucjonalny - nazywany redystrybucyjnym; model motywacyjny nazywany modelem osiągnięć zawodowych;

6 Doktryny polityki społecznej:
Liberalizm; Katolicyzm; Socjalizm;

7 Zasady liberalizmu:

8 Ewolucja myśli liberalnej:
liberalizm socjalny ; neoliberalizm;

9 Liberalizm na gruncie polskim:
naukowy; polityczny; praktyczny;

10 Katolicyzm- płaszczyzny odniesienia:
teoretyczna; historyczna; aplikacyjna – praktyczna;

11 Społeczna nauka Kościoła:
Zasada dobra wspólnego; Zasada solidarności; Zasada pomocniczości; Zasada uczestnictwa Zasada proporcjonalnego rozwoju;

12 ENCYKLIKI PAPIESKIE: Leon XIII: „Rerum novarum”, 1891 r .;
Piusa XI: „Quadragesimo anno”; Jan XXIII: „Mater et Magistra”; „Pacem in terris” ; Sobor Watykański II:„Gaudium et spes” ; Paweł VI: „Populorum progressio”

13 Encykliki Jana Pawła II:
„Laborem exercens” – 1981 r.; „Sollicitudo rei socialis” r.; „Centisimus Annus” – 1991 r.;

14 Socjalizm: Marksizm; Socjaldemokratyzm;


Pobierz ppt "Doktryny polityki społecznej- wykład 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google