Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doktryny polityki społecznej- wykład 4. Doktryna to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doktryny polityki społecznej- wykład 4. Doktryna to:"— Zapis prezentacji:

1 Doktryny polityki społecznej- wykład 4

2 Doktryna to:

3 Doktryny w polityce społecznej:

4 Wspólne cechy doktryn:

5 Modele polityki społecznej: model liberalno – marginalny; model instytucjonalny - nazywany redystrybucyjnym; model motywacyjny nazywany modelem osiągnięć zawodowych;

6 Doktryny polityki społecznej: Liberalizm; Katolicyzm; Socjalizm;

7 Zasady liberalizmu:

8 Ewolucja myśli liberalnej: liberalizm socjalny ; neoliberalizm;

9 Liberalizm na gruncie polskim: naukowy; polityczny; praktyczny;

10 Katolicyzm- płaszczyzny odniesienia: teoretyczna; historyczna; aplikacyjna – praktyczna;

11 Społeczna nauka Kościoła: Zasada dobra wspólnego; Zasada solidarności; Zasada pomocniczości; Zasada uczestnictwa Zasada proporcjonalnego rozwoju;

12 ENCYKLIKI PAPIESKIE: Leon XIII: Rerum novarum, 1891 r.; Piusa XI: Quadragesimo anno; Jan XXIII: Mater et Magistra; Pacem in terris ; Sobor Watykański II:Gaudium et spes ; Paweł VI: Populorum progressio

13 Encykliki Jana Pawła II: Laborem exercens – 1981 r.; Sollicitudo rei socialis r.; Centisimus Annus – 1991 r.;

14 Socjalizm: Marksizm; Socjaldemokratyzm;


Pobierz ppt "Doktryny polityki społecznej- wykład 4. Doktryna to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google