Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia polityki 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia polityki 2."— Zapis prezentacji:

1 Filozofia polityki 2

2 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka
Liberalizm libertas (łac.) = wolność Zasada utylitaryzmu: jak najwięcej dóbr dla jak największej liczby osób Zasada wolności: granicą wolności każdego jest wolność innego np. wolność zrzeszania się, wolność słowa Państwo = zbiór jednostek związanych wzajemnymi, dobrowolnymi umowami John Stuart Mill ( ) Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

3 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka
Leseferyzm Skrajny liberalizm laisse faire (franc.) = pozwólcie działać Państwo-„nocny stróż” utrzymuje wojsko, policję, sądy, więzienia Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

4 Umiarkowany liberalizm
Zadanie państwa: usuwanie przeszkód do rozwoju rozwój przyczynia się do wzrostu dóbr obowiązek szkolny ustawodawstwo społeczne Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

5 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka
Socjalizm socialis (łac.) = towarzyski Państwo = zrzeszenie producentów i konsumentów Zadanie państwa: organizacja produkcji i podziału zaspokajanie potrzeb materialnych, sprawiedliwość Utopijne projekty społeczne ou topos (gr.) = nigdzie Utopia = tytuł dzieła Thomasa More’a 1516 Regulacja produkcji i podziału  „niewidzialna ręka rynku” Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

6 Koncepcja społeczeństwa Podstawowe zadanie państwa Główny mechanizm
Konserwatyzm organicyzm realizm zachowanie ciągłości tradycji przywiązanie do tradycji, obyczaj paternalizm Liberalizm indywidualizm nominalizm sprzyjanie inicjatywie jednostek dobrowolne umowy między jednostkami i zrzeszeniami niewidzialna ręka rynku Socjalizm konstruktywizm konceptualizm zapewnienie sprawiedliwości realizacja projektu idealnego ustroju (utopizm) reglamentacja Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

7 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka
Pojęcie wolności Wolność polityczna wolność od przymusu Wolność metafizyczna wolność podejmowania wyboru Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

8 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

9 Idealizm absolutny (Hegel)
Krytyka kantowskiego dualizmu zjawiska i rzeczy samej w sobie Wolność atrybutem ducha. Duch jest wolny, gdy jest u siebie samego Duch dąży do samowiedzy do uświadomienia sobie własnej wolności (przez swoje przedstawienia) tworzy siebie samego Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( ) Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

10 Idealizm absolutny (Hegel)
Alienacja (wyobcowanie) = przedstawienie sobie czegoś własnego jako coś obcego Zniesienie Dialektyczny schemat rozwoju Ducha: teza antyteza synteza Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

11 Idealizm absolutny (Hegel)
Byt Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( ) Niebyt Stawanie się Przyroda Idea Duch Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

12 Idealizm absolutny (Hegel)
Dzieje powszechne przedstawieniem Ducha Bieg dziejów jest rozumny; zatem konieczny „Chytrość rozumu” „Herosi ducha” „Wolność = uświadomiona konieczność” Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

13 Materializm historyczny
Myśl wtórna względem materialnego działania Materia jest pierwotna względem ducha Jedność poznania i działania (aktywizm  pasywizm) Materia: przedmiot działania różny ode mnie przyroda społeczeństwo Karl Marx Filozofia polityki. Koncepcje człowieka

14 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka
Alienacja religijna religia jako forma samowiedzy ludzkości: „jaki jest człowiek, taki jest jego Bóg” (Ludwig Feuerbach 1841) człowiek pod postacią Boga wielbi swą własną istotę odziera siebie z mądrości, potęgi i miłości własnej zniesienie: uświadomienie sobie alienacji „religia = opium dla ludu” (Marx) zniesienie materialnych źródeł alienacji zniesienie podziału klasowego Filozofia polityki. Koncepcje człowieka


Pobierz ppt "Filozofia polityki 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google