Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia polityki 2. Filozofia polityki. Koncepcje człowieka2 Liberalizm libertas (łac.) = wolność Zasada utylitaryzmu: jak najwięcej dóbr dla jak największej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia polityki 2. Filozofia polityki. Koncepcje człowieka2 Liberalizm libertas (łac.) = wolność Zasada utylitaryzmu: jak najwięcej dóbr dla jak największej."— Zapis prezentacji:

1 Filozofia polityki 2

2 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka2 Liberalizm libertas (łac.) = wolność Zasada utylitaryzmu: jak najwięcej dóbr dla jak największej liczby osób Zasada wolności: granicą wolności każdego jest wolność innego np. wolność zrzeszania się, wolność słowa Państwo = zbiór jednostek związanych wzajemnymi, dobrowolnymi umowami John Stuart Mill ( )

3 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka3 Leseferyzm Skrajny liberalizm laisse faire (franc.) = pozwólcie działać Państwo-nocny stróż utrzymuje wojsko, policję, sądy, więzienia

4 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka4 Umiarkowany liberalizm Zadanie państwa: usuwanie przeszkód do rozwoju rozwój przyczynia się do wzrostu dóbr obowiązek szkolny ustawodawstwo społeczne

5 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka5 Socjalizm socialis (łac.) = towarzyski Państwo = zrzeszenie producentów i konsumentów Zadanie państwa: organizacja produkcji i podziału zaspokajanie potrzeb materialnych, sprawiedliwość Utopijne projekty społeczne ou topos (gr.) = nigdzie Utopia = tytuł dzieła Thomasa Morea 1516 Regulacja produkcji i podziału niewidzialna ręka rynku

6 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka6 Koncepcja społeczeństwa Podstawowe zadanie państwa Główny mechanizm Konserwatyzm organicyzm realizm zachowanie ciągłości tradycji przywiązanie do tradycji, obyczaj paternalizm Liberalizmindywidualizm nominalizm sprzyjanie inicjatywie jednostek dobrowolne umowy między jednostkami i zrzeszeniami niewidzialna ręka rynku Socjalizmkonstruktywizm konceptualizm zapewnienie sprawiedliwości realizacja projektu idealnego ustroju (utopizm) reglamentacja

7 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka7 Pojęcie wolności Wolność polityczna wolność od przymusu Wolność metafizyczna wolność podejmowania wyboru

8 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka8

9 9 Idealizm absolutny (Hegel) Krytyka kantowskiego dualizmu zjawiska i rzeczy samej w sobie Wolność atrybutem ducha. Duch jest wolny, gdy jest u siebie samego Duch dąży do samowiedzy do uświadomienia sobie własnej wolności (przez swoje przedstawienia) tworzy siebie samego Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( )

10 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka10 Idealizm absolutny (Hegel) Alienacja (wyobcowanie) = przedstawienie sobie czegoś własnego jako coś obcego Zniesienie Dialektyczny schemat rozwoju Ducha: antyteza synteza teza

11 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka11 Idealizm absolutny (Hegel) Byt Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( ) Niebyt Stawanie się Idea Przyroda Duch

12 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka12 Idealizm absolutny (Hegel) Dzieje powszechne przedstawieniem Ducha Bieg dziejów jest rozumny; zatem konieczny Chytrość rozumu Herosi ducha Wolność = uświadomiona konieczność

13 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka13 Materializm historyczny Myśl wtórna względem materialnego działania Materia jest pierwotna względem ducha Jedność poznania i działania (aktywizm pasywizm) Materia: przedmiot działania różny ode mnie przyroda społeczeństwo Karl Marx

14 Filozofia polityki. Koncepcje człowieka14 Alienacja religijna religia jako forma samowiedzy ludzkości: jaki jest człowiek, taki jest jego Bóg (Ludwig Feuerbach 1841) człowiek pod postacią Boga wielbi swą własną istotę odziera siebie z mądrości, potęgi i miłości własnej zniesienie: uświadomienie sobie alienacji religia = opium dla ludu (Marx) zniesienie materialnych źródeł alienacji zniesienie podziału klasowego


Pobierz ppt "Filozofia polityki 2. Filozofia polityki. Koncepcje człowieka2 Liberalizm libertas (łac.) = wolność Zasada utylitaryzmu: jak najwięcej dóbr dla jak największej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google