Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia polityki 3. Egzystencjalizm. Filozofia polityki.Egzystencjalizm2 Materializm historyczny Myśl wtórna względem materialnego działania Materia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia polityki 3. Egzystencjalizm. Filozofia polityki.Egzystencjalizm2 Materializm historyczny Myśl wtórna względem materialnego działania Materia."— Zapis prezentacji:

1 Filozofia polityki 3. Egzystencjalizm

2 Filozofia polityki.Egzystencjalizm2 Materializm historyczny Myśl wtórna względem materialnego działania Materia jest pierwotna względem ducha Jedność poznania i działania (aktywizm pasywizm) Materia: przedmiot działania różny ode mnie przyroda społeczeństwo Karl Marx

3 Filozofia polityki.Egzystencjalizm3 Alienacja religijna religia jako forma samowiedzy ludzkości: jaki jest człowiek, taki jest jego Bóg (Ludwig Feuerbach 1841) człowiek pod postacią Boga wielbi swą własną istotę odziera siebie z mądrości, potęgi i miłości własnej zniesienie: uświadomienie sobie alienacji religia = opium dla ludu (Marx) zniesienie materialnych źródeł alienacji zniesienie podziału klasowego

4 Filozofia polityki.Egzystencjalizm4 Alienacja pracy

5 Filozofia polityki.Egzystencjalizm5 Alienacja pracy produktu pracy procesu pracy alienacja gatunkowa Alienacja kapitału

6 Filozofia polityki.Egzystencjalizm6 Marksizm Socjalizm naukowy socjalizm utopijny Zależność nadbudowy od bazy materialnej sił wytwórczych stosunków produkcji Byt określa świadomość

7 Filozofia polityki.Egzystencjalizm7 Formacje społeczne komunizm pierwotny powstanie wielkich gospodarstw, potrzeba pracy niewolniczej niewolnictwo komplikacja narzędzi feudalizm powstanie przemysłu, potrzeba mobilnej siły roboczej kapitalizm malejąca stopa zysku socjalizm

8 Filozofia polityki.Egzystencjalizm8 Leninizm Teoria imperializmu kapitalizm zamiast upadać przekształca się w imperializm trzeba wzniecić rewolucję nie czekając na powstanie świadomości proletariackiej Władimir Iljicz Lenin

9 Filozofia polityki.Egzystencjalizm9 Leninizm Teoria partii partia jest awangardą proletariatu ma świadomość proletariacką dlatego po rewolucji rządzi w imieniu proletariatu otwarta krytyka partii wzmacnia wroga klasowego Władimir Iljicz Lenin

10 Filozofia polityki.Egzystencjalizm10 Socjalna krytyka liberalizmu Zwiększenie korzyści nielicznych nie usprawiedliwia wykluczenia innych z udziału w owocach wzrostu

11 Filozofia polityki.Egzystencjalizm11 Sprawiedliwość: liberalizm proceduralny Umowa społeczna za zasłoną niewiedzy co do pozycji społecznej co do własnych uzdolnień Usprawiedliwione są tylko te nierówności, które przyczyniają się do poprawy położenia najgorzej uposażonych John Rawls ( ) Theory of Justice 1971

12 Filozofia polityki.Egzystencjalizm12 Sprawiedliwość: libertarianizm Na gruncie liberalizmu problem sprawiedliwości nie powstaje, liczy się tylko rachunek korzyści Robert Nozick ( ) Anarchy, State, Utopia 1974

13 Filozofia polityki.Egzystencjalizm13 Sprawiedliwość: komunitaryzm Komunitaryzm filozoficzny: Jednostka jest zakorzeniona w społeczeństwie i jego tradycji Dlatego zasłona niewiedzy jest niemożliwa Charles Taylor, (1931-

14 Filozofia polityki.Egzystencjalizm14 Sprawiedliwość: komunitaryzm Komunitaryzm filozoficzny: Jednostka jest zakorzeniona w społeczeństwie i jego tradycji Dlatego zasłona niewiedzy jest niemożliwa Komunitaryzm ideologiczny: Prawa pozytywne: do edukacji do ochrony zdrowia do czystego środowiska

15 Filozofia polityki.Egzystencjalizm15 Współczesne krzyżówki Liberalizm proceduralny = liberalizm + socjalizm Komunitaryzm= konserwatyzm + socjalizm Neokonserwatyzm= konserwatyzm + liberalizm

16 Filozofia polityki.Egzystencjalizm16 Egzystencjalizm jeżeli nie istnieje Bóg, to istnieje przynajmniej jeden byt, którego egzystencja poprzedza esencję człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni (przez swoje wybory) człowiek jest subiektywnie przeżywanym projektem Jean-Paul Sartre

17 Filozofia polityki.Egzystencjalizm17 Egzystencjalizm człowiek jest skazany na wolność trwoga Abrahama (Kierkegaard) wolność i jej konsekwencje samotność odpowiedzialność (za wszystkich ludzi)

18 Filozofia polityki.Egzystencjalizm18 Egzystencjalizm złuda podstawowych wyborów: podążanie za naturalnymi skłonnościami człowiek jest odpowiedzialny za swoje skłonności kierowanie się przykazaniami Bożymi człowiek sam decyduje, jak stosować przykazania, konformizm człowiek sam decyduje, czego od niego oczekują inni


Pobierz ppt "Filozofia polityki 3. Egzystencjalizm. Filozofia polityki.Egzystencjalizm2 Materializm historyczny Myśl wtórna względem materialnego działania Materia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google