Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia polityki 3. Egzystencjalizm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia polityki 3. Egzystencjalizm"— Zapis prezentacji:

1 Filozofia polityki 3. Egzystencjalizm

2 Materializm historyczny
Myśl wtórna względem materialnego działania Materia jest pierwotna względem ducha Jedność poznania i działania (aktywizm  pasywizm) Materia: przedmiot działania różny ode mnie przyroda społeczeństwo Karl Marx Filozofia polityki.Egzystencjalizm

3 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
Alienacja religijna religia jako forma samowiedzy ludzkości: „jaki jest człowiek, taki jest jego Bóg” (Ludwig Feuerbach 1841) człowiek pod postacią Boga wielbi swą własną istotę odziera siebie z mądrości, potęgi i miłości własnej zniesienie: uświadomienie sobie alienacji „religia = opium dla ludu” (Marx) zniesienie materialnych źródeł alienacji zniesienie podziału klasowego Filozofia polityki.Egzystencjalizm

4 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
Alienacja pracy Filozofia polityki.Egzystencjalizm

5 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
Alienacja pracy produktu pracy procesu pracy alienacja gatunkowa Alienacja kapitału Filozofia polityki.Egzystencjalizm

6 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
Marksizm Socjalizm „naukowy”  socjalizm utopijny Zależność nadbudowy od bazy materialnej sił wytwórczych stosunków produkcji „Byt określa świadomość” Filozofia polityki.Egzystencjalizm

7 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
Formacje społeczne komunizm pierwotny powstanie wielkich gospodarstw, potrzeba pracy niewolniczej niewolnictwo komplikacja narzędzi feudalizm powstanie przemysłu, potrzeba mobilnej siły roboczej kapitalizm malejąca stopa zysku socjalizm Filozofia polityki.Egzystencjalizm

8 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
Leninizm Teoria imperializmu kapitalizm zamiast upadać przekształca się w imperializm trzeba wzniecić rewolucję nie czekając na powstanie „świadomości proletariackiej” Władimir Iljicz Lenin Filozofia polityki.Egzystencjalizm

9 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
Leninizm Teoria partii partia jest awangardą proletariatu ma świadomość proletariacką dlatego po rewolucji rządzi w imieniu proletariatu otwarta krytyka partii wzmacnia wroga klasowego Władimir Iljicz Lenin Filozofia polityki.Egzystencjalizm

10 Socjalna krytyka liberalizmu
Zwiększenie korzyści nielicznych nie usprawiedliwia wykluczenia innych z udziału w owocach wzrostu Filozofia polityki.Egzystencjalizm

11 Sprawiedliwość: liberalizm proceduralny
Umowa społeczna za zasłoną niewiedzy co do pozycji społecznej co do własnych uzdolnień Usprawiedliwione są tylko te nierówności, które przyczyniają się do poprawy położenia najgorzej uposażonych John Rawls ( ) Theory of Justice 1971 Filozofia polityki.Egzystencjalizm

12 Sprawiedliwość: libertarianizm
Na gruncie liberalizmu problem sprawiedliwości nie powstaje, liczy się tylko rachunek korzyści Robert Nozick ( ) Anarchy, State, Utopia 1974 Filozofia polityki.Egzystencjalizm

13 Sprawiedliwość: komunitaryzm
Komunitaryzm filozoficzny: Jednostka jest zakorzeniona w społeczeństwie i jego tradycji Dlatego zasłona niewiedzy jest niemożliwa Charles Taylor, (1931- Filozofia polityki.Egzystencjalizm

14 Sprawiedliwość: komunitaryzm
Komunitaryzm filozoficzny: Jednostka jest zakorzeniona w społeczeństwie i jego tradycji Dlatego zasłona niewiedzy jest niemożliwa Komunitaryzm ideologiczny: Prawa pozytywne: do edukacji do ochrony zdrowia do czystego środowiska Filozofia polityki.Egzystencjalizm

15 Współczesne krzyżówki
Liberalizm proceduralny = liberalizm + socjalizm Komunitaryzm = konserwatyzm + socjalizm Neokonserwatyzm = konserwatyzm + liberalizm Filozofia polityki.Egzystencjalizm

16 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
„jeżeli nie istnieje Bóg, to istnieje przynajmniej jeden byt, którego egzystencja poprzedza esencję” człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni (przez swoje wybory) człowiek jest subiektywnie przeżywanym projektem Jean-Paul Sartre Filozofia polityki.Egzystencjalizm

17 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
człowiek jest skazany na wolność „trwoga Abrahama” (Kierkegaard) wolność i jej konsekwencje samotność odpowiedzialność (za wszystkich ludzi) Filozofia polityki.Egzystencjalizm

18 Filozofia polityki.Egzystencjalizm
złuda podstawowych wyborów: podążanie za naturalnymi skłonnościami człowiek jest odpowiedzialny za swoje skłonności kierowanie się przykazaniami Bożymi człowiek sam decyduje, jak stosować przykazania, konformizm człowiek sam decyduje, czego od niego oczekują inni Filozofia polityki.Egzystencjalizm


Pobierz ppt "Filozofia polityki 3. Egzystencjalizm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google