Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane zadania i inwestycje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane zadania i inwestycje"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane zadania i inwestycje
Sprawozdanie za okres Wybrane zadania i inwestycje

2 Remont drogi gminnej Dobrociesz-Psiorki
2007 Dofinansowanie: 34 000,00 zł Środki własne: 8 688,29 zł RAZEM: 42688,29 zł

3 Remont drogi gminnej Kąty-Grabie-Michalczowa
2007 Dofinansowanie: 37 780,00 zł Środki własne: 11 008,47 zł RAZEM: 48 788,47 zł

4 Remont drogi gminnej Iwkowa-Pagórek
2007 Dofinansowanie: 30 500,00 zł Środki własne: 7 676,00 zł RAZEM: 38 176,00 zł

5 Remont drogi gminnej Wojakowa-Piechówka
2007 Dofinansowanie: 33 900,00 zł Środki własne: 8 583,28 zł RAZEM: 42 483,28 zł

6 Remont drogi gminnej Połom Mały - Witowice
2007 Dofinansowanie: 18 400,00 zł Środki własne: 4 602,90 zł RAZEM: 23 002,90 zł

7 Remont drogi gminnej Połom Mały – Porąbka Iwkowska
2007 Dofinansowanie: 37 400,00 zł Środki własne: 9 397,49 zł RAZEM: 46 797,49 zł

8 Remont drogi gminnej Wojakowa - Gaboń
2007 Dofinansowanie: 11 200,00 zł Środki własne: 25 100,00 zł RAZEM: 36 300,00 zł

9 Remont drogi gminnej Kąty - Pasterniki
2007 Dofinansowanie: 16 300,00 zł Środki własne: 4 165,50 zł RAZEM: 20 465,50 zł

10 Remont drogi gminnej Kąty - Pasterniki
2007 Dofinansowanie: 17 600,00 zł Środki własne: 4 418,06 zł RAZEM: 22 018,06 zł

11 Remont drogi gminnej Iwkowa – Bacówka
2007 Dofinansowanie: 24 400,00 zł Środki własne: 6 358,64 zł RAZEM: 30 758,64 zł

12 Remont drogi gminnej Połom Mały – Wytrzyszczka
2007 Dofinansowanie: 59 090,00 zł Środki własne: 15 129,31 zł RAZEM: 74 219,31 zł

13 Zabezpieczenie przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej Kąty-Grabie
2007 Dofinansowanie: ,00 zł Środki własne: 25 354,82 zł RAZEM: 126,754,82 zł

14 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dobrociesz - Bieleckówka
2007 Dofinansowanie: 20 000,00 zł Środki własne: 38 076,14 zł RAZEM: 58 076,14 zł

15 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W IWKOWEJ
2008 RAZEM: 65 970,64 zł

16 Remont chodnika przy Publicznym Gimnazjum w Iwkowej
2008 RAZEM: 33 956,83 zł

17 Remont placu przy Szkole Podstawowej w Iwkowej Nagorzu
2008 RAZEM: 33 528,66 zł

18 Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
2008 RAZEM: ,76 zł

19 Remont drogi gminnej Kąty - Sławikówka
2008 Dofinansowanie: 70 000,00 zł Środki własne: 17 659,20 zł RAZEM: 87 659,20 zł

20 Remont drogi gminnej Połom Mały-Wytrzyszczka
2008 Dofinansowanie: 61 000,00 zł Środki własne: 15 879,38 zł RAZEM: 77 379,38 zł

21 Remont drogi gminnej Iwkowa - Piłkówka
2009 Dofinansowanie: 50 000,00 zł Środki własne: 34 806,35 zł RAZEM: 84 806,35 zł

22 Remont drogi gminnej Wojakowa - Stawiska
2009 Dofinansowanie: 50 000,00 zł Środki własne: 28 953,04 zł RAZEM: 78 953,04 zł

23 Remont chodnika w Iwkowej
2009 Dofinansowanie: ,82 zł Środki własne: RAZEM: ,64 zł

24 Remont chodnika w Wojakowej
2009 Dofinansowanie: ,75 zł Środki własne: RAZEM: 304,931,50 zł

25 Stabilizacja osuwiska w miejscowości WOJAKOWA - Piechówka
2009 Dofinansowanie: ,00 zł Środki własne: 29 573,49 zł RAZEM: ,49 zł

26 Stabilizacja osuwiska w miejscowości Iwkowa - Pańskie
2009 Dofinansowanie: 68 340,20 zł Środki własne: 17 085,93 zł RAZEM: 85 426,13 zł

27 Remont drogi gminnej Dobrociesz - Kąty - Pasterniki
2009 Dofinansowanie: 45 000,00 zł Środki własne: 33 720,85 zł RAZEM: 78 720,85 zł

28 Remont drogi gminnej Iwkowa - Pańskie
2009 Dofinansowanie: 65 000,00 zł Środki własne: 20 229,81 zł RAZEM: 85 229,81 zł

29 Remont drogi gminnej Kąty - Pasterniki
2009 Dofinansowanie: 40 000,00 zł Środki własne: 18 491,03 zł RAZEM: 58 491,03 zł

30 Remont drogi gminnej Połom Mały - Porąbka Iwkowska
2009 Dofinansowanie: 50 000,00 zł Środki własne: 14 576,31 zł RAZEM: 64 576,31 zł

31 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dobrociesz - Bagna
2009 RAZEM: 31 139,57 zł

32 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska - Agronomówka
2009 Dofinansowanie: 23 320,01 zł Środki własne: RAZEM: 46 640,02 zł

33 Remont drogi gminnej Dobrociesz-Nawsie ETAP I
2009 Dofinansowanie: ,00 zł Środki własne: 45 074,59 zł RAZEM: ,59 zł

34 Bariery na drogach Iwkowa Kozieniec oraz Wojakowa Góry
2009 RAZEM: 16 104,00 zł

35 Remont Urzędu Gminy + Informatyzacja
2009 RAZEM: 74 370,00 zł

36 Plac przy Szkole Podstawowej w Kątach
2010 Dofinansowanie: ,00 zł Środki własne: ,78 zł RAZEM: ,78 zł

37 Plac w Centrum Iwkowej 2010 Dofinansowanie: 208 860,00 zł
Środki własne: ,78 zł RAZEM: ,78 zł

38 Plac przy OSP w Iwkowej 2010 Dofinansowanie: 208 860,00 zł
Środki własne: ,78 zł RAZEM: ,78 zł

39 Plac przy Szkole Podstawowej w Iwkowej
2010 Dofinansowanie: ,00 zł Środki własne: ,78 zł RAZEM: ,78 zł

40 Remont drogi gminnej Dobrociesz-Nawsie ETAP II
2010 Dofinansowanie: 45 000,00 zł Środki własne: 11 824,69 zł RAZEM: 58 824,59 zł

41 Remont drogi gminnej Porąbka Iwkowska-Drużków Pusty
2010 Dofinansowanie: 55 000,00 zł Środki własne: 14 127,21 zł RAZEM: 69 127,21 zł

42 Remont drogi gminnej Iwkowa - Dzięgielowo
2010 Dofinansowanie: 33 000,00 zł Środki własne: 27 760,53 zł RAZEM: 60 760,53 zł

43 Remont drogi gminnej Iwkowa - Skotnica
2010 Dofinansowanie: 33 000,00 zł Środki własne: 19 455,73 zł RAZEM: 52 455,73 zł

44 Remont drogi gminnej Wojakowa - Podgórki
2010 Dofinansowanie: 33 000,00 zł Środki własne: 72 030,09 zł RAZEM: ,09 zł

45 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska - Mulkówka
2010 Dofinansowanie: 15 980,00 zł Środki własne: 35 783,48 zł RAZEM: 51 763,48 zł

46 Usuwanie Azbestu 2010 2009 Dofinansowanie: 7 800,00 zł Środki własne:
RAZEM: 15 600,00 zł 2009

47 Remont drogi gminnej Iwkowa - Dzięgielowo
2007 7 850,00 zł 3 061,63 zł 10 911,63 zł Remont drogi gminnej Kąty – Drużków Pusty 15 600,00 zł 3 945,46 zł 19 545,46 zł Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Iwkowa – Stary Gościniec 11 120,00 zł 18 054,20 zł 29 174,20 zł Remont drogi gminnej Dobrociesz - Padoły 2008 32 500,00 zł 8 205,30 zł 40 705,30 zł Remont drogi gminnej Wojakowa-Podgórki ,00 zł ,00 zł ,00 zł Remont drogi gminnej Wojakowa-Rędziny ,47 zł Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Drużków Pusty 42 590,00 zł ,78 zł 65 583,32 zł Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska - Ścieżki 29 294,46 zł Żwirowanie dróg gminnych na terenie gminy Iwkowa 47 680,00 zł Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych 36 295,00 zł Bieżące utrzymanie dróg na terenie 25 000,00 zł Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Iwkowa ,00 zł Remont budynku OSP w Iwkowej 2010 39 747,00 zł ,97 zł ,97 zł

48 Remonty szkół, stołówek,
zakupy wyposażenia

49 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrocieszu
2007 2010 Pomoc dydaktyczna: 13 500,00 ,00 = ,00 zł Remonty i doposażenie: 34 200,00 ,00 = ,00 zł

50 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej
2007 2010 Pomoc dydaktyczna: 14 661,00 ,12,00 = ,12 zł Remonty i doposażenie: 30 460,00 ,00 = ,00 zł

51 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach
2007 2010 Pomoc dydaktyczna: 6 000,00 ,20 = ,20 zł Remonty i doposażenie: 84 574,30 + 854,00 = ,30 zł

52 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej-Nagórzu
2007 2010 Pomoc dydaktyczna: 6 000,00 + 0,00 = 6 000,00 zł Remonty i doposażenie: 15 000,00 ,00 = ,00 zł

53 Publiczne Gimnazjum w Iwkowej
2007 2010 Pomoc dydaktyczna: 80 300,00 ,00 = ,00 zł Remonty i doposażenie: 18 700,00 = ,00 zł

54 Zespół Szkół w Wojakowej
2007 2010 Pomoc dydaktyczna: 29 399,80 ,70 = ,50 zł Remonty i doposażenie: 70 068,80 ,00 = ,80 zł

55 Publiczne Przedszkole w Porąbce Iwkowskiej
2007 2010 Pomoc dydaktyczna: 4 000,00 ,00 = 6 000,00 zł Remonty i doposażenie: 33 500,00 ,00 = ,00 zł

56 Publiczne Przedszkole w Iwkowej
2007 2010 Pomoc dydaktyczna: 3 000,00 ,00 = ,00 zł Remonty i doposażenie: 0,00 ,00 = ,00 zł

57 Dziedzictwo kulturowe

58 Gmina Iwkowa w Krakowie

59 Festiwal Ziem Górskich

60 Iwkowska Orkiestra Dęta

61 Święto Suszonej Śliwki

62 Iwkowianie

63 Mali Iwkowianie

64 Gminna Biblioteka Publiczna

65 Powitanie Lata w Iwkowej

66 Górski Maraton na Orientację

67 Ochotnicze Straże Pożarne
Dofinansowanie: 14 308,00 zł Środki własne: ,00 zł RAZEM: ,00 zł

68 Warunki zabudowy Rok Wydanych decyzji Cel publiczny 2007 52 2008 63 9
2008 63 9 2009 78 3 2010 37 Razem 283 15

69 Ludność Liczba ludności 2006-2009 2006 2007 2008 2009 Iwkowa 2737 2762
2006 2007 2008 2009 Iwkowa 2737 2762 2773 2799 Drużków Pusty 301 305 312 Połom Mały 304 319 318 317 Porąbka Iwkowska 404 423 431 446 Kąty 711 716 714 721 Dobrociesz 606 621 622 Wojakowa 1072 1078 1104 1097 Razem: 6135 6220 6267 6313


Pobierz ppt "Wybrane zadania i inwestycje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google