Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Remont drogi gminnej Dobrociesz-Psiorki Dofinansowanie: 34 000,00 zł Środki własne: 8 688,29 zł RAZEM: 42688,29 zł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Remont drogi gminnej Dobrociesz-Psiorki Dofinansowanie: 34 000,00 zł Środki własne: 8 688,29 zł RAZEM: 42688,29 zł"— Zapis prezentacji:

1

2 Remont drogi gminnej Dobrociesz-Psiorki Dofinansowanie: 34 000,00 zł Środki własne: 8 688,29 zł RAZEM: 42688,29 zł

3 Remont drogi gminnej Kąty-Grabie-Michalczowa Dofinansowanie: 37 780,00 zł Środki własne: 11 008,47 zł RAZEM: 48 788,47 zł

4 Remont drogi gminnej Iwkowa-Pagórek Dofinansowanie: 30 500,00 zł Środki własne: 7 676,00 zł RAZEM: 38 176,00 zł

5 Remont drogi gminnej Wojakowa-Piechówka Dofinansowanie: 33 900,00 zł Środki własne: 8 583,28 zł RAZEM: 42 483,28 zł

6 Remont drogi gminnej Połom Mały - Witowice Dofinansowanie: 18 400,00 zł Środki własne: 4 602,90 zł RAZEM: 23 002,90 zł

7 Remont drogi gminnej Połom Mały – Porąbka Iwkowska Dofinansowanie: 37 400,00 zł Środki własne: 9 397,49 zł RAZEM: 46 797,49 zł

8 Remont drogi gminnej Wojakowa - Gaboń Dofinansowanie: 11 200,00 zł Środki własne: 25 100,00 zł RAZEM: 36 300,00 zł

9 Remont drogi gminnej Kąty - Pasterniki Dofinansowanie: 16 300,00 zł Środki własne: 4 165,50 zł RAZEM: 20 465,50 zł

10 Remont drogi gminnej Kąty - Pasterniki Dofinansowanie: 17 600,00 zł Środki własne: 4 418,06 zł RAZEM: 22 018,06 zł

11 Remont drogi gminnej Iwkowa – Bacówka Dofinansowanie: 24 400,00 zł Środki własne: 6 358,64 zł RAZEM: 30 758,64 zł

12 Remont drogi gminnej Połom Mały – Wytrzyszczka Dofinansowanie: 59 090,00 zł Środki własne: 15 129,31 zł RAZEM: 74 219,31 zł

13 Zabezpieczenie przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej Kąty-Grabie Dofinansowanie: 101 400,00 zł Środki własne: 25 354,82 zł RAZEM: 126,754,82 zł

14 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dobrociesz - Bieleckówka Dofinansowanie: 20 000,00 zł Środki własne: 38 076,14 zł RAZEM: 58 076,14 zł

15 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W IWKOWEJ RAZEM: 65 970,64 zł

16 Remont chodnika przy Publicznym Gimnazjum w Iwkowej RAZEM: 33 956,83 zł

17 Remont placu przy Szkole Podstawowej w Iwkowej Nagorzu RAZEM: 33 528,66 zł

18 Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej RAZEM: 271 825,76 zł

19 Remont drogi gminnej Kąty - Sławikówka Dofinansowanie: 70 000,00 zł Środki własne: 17 659,20 zł RAZEM: 87 659,20 zł

20 Remont drogi gminnej Połom Mały-Wytrzyszczka Dofinansowanie: 61 000,00 zł Środki własne: 15 879,38 zł RAZEM: 77 379,38 zł

21 Remont drogi gminnej Iwkowa - Piłkówka Dofinansowanie: 50 000,00 zł Środki własne: 34 806,35 zł RAZEM: 84 806,35 zł

22 Remont drogi gminnej Wojakowa - Stawiska Dofinansowanie: 50 000,00 zł Środki własne: 28 953,04 zł RAZEM: 78 953,04 zł

23 Remont chodnika w Iwkowej Dofinansowanie: 286 204,82 zł Środki własne: 286 204,82 zł RAZEM: 572 409,64 zł

24 Remont chodnika w Wojakowej Dofinansowanie: 152 465,75 zł Środki własne: 152 465,75 zł RAZEM: 304,931,50 zł

25 Stabilizacja osuwiska w miejscowości WOJAKOWA - Piechówka Dofinansowanie: 118 294,00 zł Środki własne: 29 573,49 zł RAZEM: 147 867,49 zł

26 Stabilizacja osuwiska w miejscowości Iwkowa - Pańskie Dofinansowanie: 68 340,20 zł Środki własne: 17 085,93 zł RAZEM: 85 426,13 zł

27 Remont drogi gminnej Dobrociesz - Kąty - Pasterniki Dofinansowanie: 45 000,00 zł Środki własne: 33 720,85 zł RAZEM: 78 720,85 zł

28 Remont drogi gminnej Iwkowa - Pańskie Dofinansowanie: 65 000,00 zł Środki własne: 20 229,81 zł RAZEM: 85 229,81 zł

29 Remont drogi gminnej Kąty - Pasterniki Dofinansowanie: 40 000,00 zł Środki własne: 18 491,03 zł RAZEM: 58 491,03 zł

30 Remont drogi gminnej Połom Mały - Porąbka Iwkowska Dofinansowanie: 50 000,00 zł Środki własne: 14 576,31 zł RAZEM: 64 576,31 zł

31 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dobrociesz - Bagna RAZEM: 31 139,57 zł

32 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska - Agronomówka Dofinansowanie: 23 320,01 zł Środki własne: 23 320,01 zł RAZEM: 46 640,02 zł

33 Remont drogi gminnej Dobrociesz-Nawsie ETAP I Dofinansowanie: 100 000,00 zł Środki własne: 45 074,59 zł RAZEM: 145 074,59 zł

34 Bariery na drogach Iwkowa Kozieniec oraz Wojakowa Góry RAZEM: 16 104,00 zł

35 Remont Urzędu Gminy + Informatyzacja RAZEM: 74 370,00 zł

36 Plac przy Szkole Podstawowej w Kątach Dofinansowanie: 208 860,00 zł Środki własne: 206 274,78 zł RAZEM: 415 134,78 zł

37 Plac w Centrum Iwkowej Dofinansowanie: 208 860,00 zł Środki własne: 206 274,78 zł RAZEM: 415 134,78 zł

38 Plac przy OSP w Iwkowej Dofinansowanie: 208 860,00 zł Środki własne: 206 274,78 zł RAZEM: 415 134,78 zł

39 Plac przy Szkole Podstawowej w Iwkowej Dofinansowanie: 208 860,00 zł Środki własne: 206 274,78 zł RAZEM: 415 134,78 zł

40 Remont drogi gminnej Dobrociesz-Nawsie ETAP II Dofinansowanie: 45 000,00 zł Środki własne: 11 824,69 zł RAZEM: 58 824,59 zł

41 Remont drogi gminnej Porąbka Iwkowska-Drużków Pusty Dofinansowanie: 55 000,00 zł Środki własne: 14 127,21 zł RAZEM: 69 127,21 zł

42 Remont drogi gminnej Iwkowa - Dzięgielowo Dofinansowanie: 33 000,00 zł Środki własne: 27 760,53 zł RAZEM: 60 760,53 zł

43 Remont drogi gminnej Iwkowa - Skotnica Dofinansowanie: 33 000,00 zł Środki własne: 19 455,73 zł RAZEM: 52 455,73 zł

44 Remont drogi gminnej Wojakowa - Podgórki Dofinansowanie: 33 000,00 zł Środki własne: 72 030,09 zł RAZEM: 105 030,09 zł

45 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska - Mulkówka Dofinansowanie: 15 980,00 zł Środki własne: 35 783,48 zł RAZEM: 51 763,48 zł

46 Usuwanie Azbestu Dofinansowanie: 7 800,00 zł Środki własne: 0 zł RAZEM: 15 600,00 zł

47 Remont drogi gminnej Iwkowa - Dzięgielowo2007 7 850,00 zł 3 061,63 zł 10 911,63 zł Remont drogi gminnej Kąty – Drużków Pusty2007 15 600,00 zł 3 945,46 zł 19 545,46 zł Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Iwkowa – Stary Gościniec 2007 11 120,00 zł 18 054,20 zł 29 174,20 zł Remont drogi gminnej Dobrociesz - Padoły2008 32 500,00 zł 8 205,30 zł 40 705,30 zł Remont drogi gminnej Wojakowa-Podgórki2008 197 000,00 zł- 72 340,00 zł 124 660,00 zł Remont drogi gminnej Wojakowa-Rędziny2008 122 749,47 zł Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Drużków Pusty2008 42 590,00 zł 278 262,78 zł 65 583,32 zł Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Porąbka Iwkowska - Ścieżki 2008 29 294,46 zł Żwirowanie dróg gminnych na terenie gminy Iwkowa2008 47 680,00 zł Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych2008 36 295,00 zł Bieżące utrzymanie dróg na terenie2008 25 000,00 zł Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Iwkowa2008 117 000,00 zł Remont budynku OSP w Iwkowej2010 39 747,00 zł 104 831,97 zł 144 578,97 zł

48

49 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrocieszu Pomoc dydaktyczna: 13 500,00 + 9 400,00 = 22 900,00 zł Remonty i doposażenie: 34 200,00 + 111 840,00 = 146 040,00 zł

50 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej Pomoc dydaktyczna: 14 661,00 + 6 847,12,00 = 21 508,12 zł Remonty i doposażenie: 30 460,00 + 136 059,00 = 166 519,00 zł

51 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Pomoc dydaktyczna: 6 000,00 + 19 156,20 = 25 156,20 zł Remonty i doposażenie: 84 574,30 + 854,00 = 85 428,30 zł

52 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej-Nagórzu Pomoc dydaktyczna: 6 000,00 + 0,00 = 6 000,00 zł Remonty i doposażenie: 15 000,00 + 9 000,00 = 24 000,00 zł

53 Publiczne Gimnazjum w Iwkowej Pomoc dydaktyczna: 80 300,00 + 20 400,00 = 100 700,00 zł Remonty i doposażenie: 18 700,00 + 122 300 = 141 000,00 zł

54 Zespół Szkół w Wojakowej Pomoc dydaktyczna: 29 399,80 + 80 476,70 = 109 876,50 zł Remonty i doposażenie: 70 068,80 + 137 845,00 = 207 913,80 zł

55 Publiczne Przedszkole w Porąbce Iwkowskiej Pomoc dydaktyczna: 4 000,00 + 2 000,00 = 6 000,00 zł Remonty i doposażenie: 33 500,00 + 91 900,00 = 125 400,00 zł

56 Publiczne Przedszkole w Iwkowej Pomoc dydaktyczna: 3 000,00 + 15 138,00 = 18 138,00 zł Remonty i doposażenie: 0,00 + 143 479,00 = 143 479,00 zł

57

58 Gmina Iwkowa w Krakowie

59 Festiwal Ziem Górskich

60 Iwkowska Orkiestra Dęta

61 Święto Suszonej Śliwki

62 Iwkowianie

63 Mali Iwkowianie

64 Gminna Biblioteka Publiczna

65 Powitanie Lata w Iwkowej

66 Górski Maraton na Orientację

67 Dofinansowanie: 14 308,00 zł Środki własne: 100 579,00 zł RAZEM: 114 887,00 zł

68 RokWydanych decyzjiCel publiczny 200752 2008639 2009783 2010373 Razem28315

69 Liczba ludności 2006-2009 2006200720082009 Iwkowa2737276227732799 Drużków Pusty301 305312 Połom Mały304319318317 Porąbka Iwkowska404423431446 Kąty711716714721 Dobrociesz606621622621 Wojakowa1072107811041097 Razem:6135622062676313


Pobierz ppt "Remont drogi gminnej Dobrociesz-Psiorki Dofinansowanie: 34 000,00 zł Środki własne: 8 688,29 zł RAZEM: 42688,29 zł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google