Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA"— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA
Konkurs-WebQuest Elżbieta Jaskuła Sabina Śniechota Edyta Kandziora Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach Klasa 4 Technikum Ekonomicznego

2 Studia w kraju czy za granicą?

3 W Polsce mamy około 314 uczelni wyższych
Studia w Polsce W Polsce mamy około 314 uczelni wyższych w 83 miastach.

4 Co gwarantują nasze uczelnie?
Kształcimy młodych ludzi, którzy z łatwością potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie. Atrakcyjnie nauczamy - co rok unowocześniamy i uaktualniamy programy studiów. Rzetelna wiedza, którą zdobędziesz stanie się Twoim atutem w każdej dziedzinie życia. U nas otrzymasz edukację spójną i przemyślaną. Uwaga, jaką poświęcą Ci prowadzący, spowoduje, że nabierzesz pewności siebie i w zdobywaniu wiedzy, i w życiu. Nasza kadra to wybitni specjaliści, którzy przekażą Ci swoją wiedzę z zaangażowaniem i pasją. Proponujemy wiele specjalizacji, spośród których wybierzesz tę najbardziej zgodną z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Prężnie rozwijamy kontakty z zagranicą, dzięki czemu coraz więcej studentów wyjeżdża na międzynarodowe staże i stypendia. Staniesz się nowoczesnym obywatelem świata.

5 Co możemy osiągnąć studiując za granicą?
Dzisiejszy rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi wysokie wymagania. W czasach, kiedy umiejętność obsługi komputera i znajomość języków obcych stała się standardem, zmuszeni zostaliśmy do poszukiwania nowych sposobów podniesienia swojej atrakcyjności dla potencjalnego pracodawcy. Jednym z nich są studia za granicą. Korzyści, które wynikają z pobytu na zagranicznej uczelni są znaczące.

6 Co możemy osiągnąć studiując za granicą?
Lata 90 były czasem pierwszej świadomej fali wyjazdów na studia za granicą. Młodzież wyjeżdżała nie tyle dlatego, że nie widziała dla siebie w Polsce przyszłości, lecz dlatego, że w ten sposób po powrocie do kraju miała szanse zrobić zawrotną karierę. Dziś jest podobnie. Wielu ludzi wraca z zagranicznym dyplomem po to, by znaleźć ciekawą, satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę. Ponadto, studia w innym kraju mają wiele innych bezsprzecznych zalet. Po pierwsze dają możliwość perfekcyjnego opanowania języka lub nawet kilku języków obcych. Poza tym, mamy szansę poznać obcą kulturę, styl życia, zagraniczny system edukacji, przez co stajemy się bardziej otwarci na świat, tolerancyjni, oczytani i obyci. Nie da się ukryć, że sposoby nauczania w wielu krajach różnią się subtelnie od siebie.

7 Co możemy osiągnąć studiując za granicą?
Wykształceni, młodzi i ambitni ludzie wrócą do kraju z zagranicznym dyplomem, zaczną wykorzystywać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte za granicą . Będą otwierać własne firmy lub pracować w rodzimych wprowadzając w życie nowatorskie pomysły , a to może się okazać motorem rozwoju polskiej gospodarki.

8 Zagraniczne miejsca studiów najczęściej wybierane przez Polaków
Studia w Anglii są odpłatne, a wysokość czesnego ustalają uczelnie. Możesz uzyskać pożyczkę na opłacenie czesnego, którą rozpoczniesz spłacać dopiero w momencie podjęcia pracy. Możliwe jest uzyskanie różnych stypendiów oraz dofinansowania do studiów. Studia w Danii są bezpłatne i prowadzone w języku angielskim. Uczelnie nie wymagają od studentów certyfikatów językowych. Studenci mogą legalnie pracować w trakcie studiów. Zarobki z prac studenckich umożliwiają pokrycie kosztów życia i studiowania.

9 Zagraniczne miejsca studiów najczęściej wybierane przez Polaków
Studia w Irlandii są odpłatne i prowadzone w języku angielskim. Kandydaci, dla których są to pierwsze studia nie ponoszą kosztów czesnego, studia są bezpłatne. Na studiach można otrzymać stypendium lub grant. Studenci mogą legalnie pracować w trakcie studiów. Studia w Holandii w języku angielskim są odpłatne, a wysokość czesnego zależy od kierunku oraz poziomu studiów (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Można jednak ubiegać się o grant bądź zdobyć stypendium. Możliwa jest legalna praca podczas studiów.

10 Co zrobić, aby zostać przyjętym na zagraniczną uczelnię ?
Po pierwsze, należy wysłać kompletnie wypełnioną aplikację, którą można znaleźć na stronie internetowej interesującej nas uczelni. Zwykle trzeba uiścić opłatę aplikacyjną lub wpisowe. Musimy też określić, czy chcemy podjąć studia zaraz po maturze, na pierwszym roku, czy planujemy podjęcie studiów na roku drugim lub trzecim. Należy także złożyć wniosek o wstępne przyjęcie na studia w Ambasadzie danego kraju. Wniosek ten wraz z certyfikatem językowym zostaje przesłany do wskazanej przez nas uczelni, po czym odpowiedź z tejże uczelni przychodzi bezpośrednio na nasz adres.

11 Co zrobić, aby zostać przyjętym na zagraniczną uczelnię?
Potrzebne też będzie świadectwo maturalne przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o stanie konta - uczelnia musi mieć pewność, że stać nas na studia, które są nierzadko bardzo kosztowne jak na polskie warunki. Szkoły wyższe nie zawsze, choć prawie zawsze wymagają także certyfikatów potwierdzających naszą znajomość języka, w którym odbywają się wykłady Jest to podstawowa sprawa, jeżeli w ogóle zaczynamy myśleć o studiach poza krajem.

12 W skład opłat wchodzi czesne za studia, koszt akademika lub mieszkania, wyżywienie. Początkowo sumy te wydają się horrendalne, lecz uczelnie bardzo często pomagają znaleźć zatrudnienie na terenie campusu, co pozwala nam pokryć chociaż część kosztów utrzymania. Niektóre szkoły wyższe, zamiast stypendiów czy pożyczek zapewniają studentom pracę, a z uzyskanych zarobków potrącają opłaty np. za czesne. Stypendia przysługują najczęściej najlepszym studentom, więc trudno je zdobyć. Natomiast na pewno warto się starać, gdyż bardzo często pokrywają one znaczny procent naszych wydatków.

13 Jednak ostateczny wybór powinien należeć do ucznia …
Na decyzję o wyborze dalszej drogi edukacyjnej , po zakończeniu nauki w szkole średniej mają wpływ: uczniowie rodzice uczelnie wyższe Jednak ostateczny wybór powinien należeć do ucznia …

14 Poglądy według uczniów o studiach … w kraju
Negatywy: brak możliwości nauczenia się w szybszym czasie języków obcych, mniejsze możliwości poznania nowych znajomych z innych krajów oraz ich zwyczajów i kultury, ograniczone perspektywy do poznania technik nauczania w innych krajach. Pozytywy: jest bliżej domu i przyjaciół, mniejsze koszty dojazdów na zajęcia , znajomość języka ojczystego, mniejsze koszty utrzymania się, możliwość uzyskania stypendiów.

15 ... za granicą Negatywy: Pozytywy:
niewystarczająca znajomość języka ogranicza komunikację studentów z otoczeniem, nieznajomość kultury i zwyczajów danego kraju sprawia, że uczniowie czują się obcy, tęsknota za bliskimi, samotność. Pozytywy: większa możliwość nauczenia się języka obcego w krótszym czasie, możliwość poznania kultury, obyczajów i tradycji innych krajów, większe szanse znalezienia pracy po studiach zagranicznych, poznawanie nowych ludzi, dofinansowanie studentów z innych krajów.

16 Poglądy rodziców o studiach w kraju
blisko rodziny, mniejsze koszty studiowania, częste przebywanie dziecka w domu, możliwość mieszkania u rodziny, wystarczalny, wysoki poziom nauczania polskich uczelni, domaganie się od dziecka pójścia na tą samą uczelnię, którą ukończyli rodzice.

17 Poglądy rodziców o studiach za granicą
poznawanie nowych krajów, samodzielność dzieci, wkraczanie w dorosłe życie, nauka języka obcego w krótszym czasie, samotność dzieci, z dala od rodziny, martwienie się o losy dziecka, wejście w złe towarzystwo.

18 Poglądy rektorów uczelni wyższych o studiach w kraju
duży wybór kierunków studiowania, dobrze wykształceni wykładowcy, odpowiednie wyposażenie sal wykładowych, wysoki poziom polskich uczelni, możliwość studiowania dziennie lub zaocznie, Możliwość mieszkania w akademikach, dbałość o jakość procesu nauczania, utrzymanie europejskich standardów nauczania, uczelnie realizują programy kształcenia oparte na autorskich programach profesorów Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

19 Poglądy uczniów o studiach za granicą
Partnerskie relacje z wykładowcami Przyjazne podejście do studenta: - z kadrą uniwersytecką jesteśmy po imieniu - wykładowcy są dostępni praktycznie w każdym momencie. Osobisty opiekun - każdy student ma przydzielonego osobistego opiekuna, który jest jednym z wykładowców.

20 Nowoczesny, przyjazny system studiów
Możliwość łączenia kierunków. Wybór przedmiotów według zainteresowań. Możliwość zmiany kierunku na zupełnie innym wydziale w pierwszym miesiącu studiów i po roku czasu w obrębie wydziału. Dużo praktyki, a mało teorii. Studia ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, a nie wkuwanie na pamięć. Wykłady mają często formę prezentacji multimedialnej . Seminarium to luźna dyskusja na temat wcześniej zapowiedziany. Nie stosuje się metody przymusowego odpytywania na oceny w czasie zajęć na forum klasy. Nie ma egzaminów ustnych, wszystkie egzaminy mają formę pisemną. Mniejsze niż w Polsce obciążenie zajęciami w ciągu tygodnia Więcej czasu na naukę indywidualną, rozwój zainteresowań i życie towarzyskie.

21 Bogate zaplecze techniczne i socjalne
Bezpłatny internet i dostęp do komputerów 24 godziny na dobę Bezpłatne podłączenie do internetu w każdym pokoju w akademiku. Nieodpłatne kursy dla studentów podczas studiów. Wyrównawczy kurs angielskiego dla obcokrajowców w ramach studiów.

22 Studiowanie poza ojczyzną ma obiektywną wartość istotną dla Polaka:
Elastyczność życiowa – bez wątpienia „zagraniczny” student uzyskuje coś takiego. Łatwej podejmuje odważne decyzje, nie boi się biurokracji i związanych z nią formalności, zna sposoby walki o swoje prawa oraz potrafi dostosować się do zmieniających się warunków życia – to wszystko w „dorosłej” przyszłości okaże się niezmiernie cenne. Język – na wszelkich kursach nauczysz się tylko technicznych zasad języka. Problem rzeczywistego komunikowania się w danym języku, umiejętność konwersacji, dostrzegania niuansów i podtekstów – to wszystko można zdobyć obcując na co dzień z „żywym” językiem. Trudne zasady, regułki, schematy i wyjątki, których prze lata nie mogliśmy się nauczyć nagle, zupełnie przez przypadek stają się oczywiste.

23 Studiowanie poza ojczyzną ma obiektywną wartość istotną dla Polaka:
Poznanie nowej kultury, społeczeństwa, cywilizacji – w nowej wspólnej Europie jest i będzie to olbrzymia wartość. W chwili, gdy umiejętność współpracy, zrozumienia kompromisu staje się nieodzowna do skutecznego działania, dogłębne poznanie tego „jak myślą” Włosi, Hiszpanie czy Czesi, staje się nie do przecenienia Warto zauważyć, że studiując zagranicą żyjemy najczęściej w „międzynarodowych komunach” – wszyscy studenci obcokrajowcy trzymają się razem, wymieniając się swoimi doświadczeniami i poglądami.

24 Studiowanie poza ojczyzną ma obiektywną wartość istotną dla Polaka:
Szanse na rynku pracy – takich właśnie „otwartych umysłów” poszukują wszystkie wielkie międzynarodowe korporacje a także zupełnie małe firmy, które konkurują na europejskim rynku. Charakterystyczne jest również i to, że Irlandczyk otwierający filię swojej firmy w Polsce wybierze pewnie kogoś kto zna Irlandię i Irlandczyków, bo taką osobą łatwej się przecież dogada. Samodzielność – last but not least. Zagraniczne studia są bowiem również dowodem niezależności i asertywności, bo nawet najlepiej zorganizowana wyprawa po dyplom przynosi mnóstwo nieoczekiwanych sytuacji, w których musimy improwizować, działać dynamicznie i skutecznie.

25 Polska, czy inny kraj ? Naszym zdaniem polskie szkolnictwo nieco odbiega poziomem i organizacją od światowego, i od europejskiego szkolnictwa wyższego. Dlatego być może warto zastanowić się nad perspektywą studiowania w Europie Drzwi największych renomowanych uczelni stoją otworem.

26 Polska, czy inny kraj ? Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, przed młodymi ludźmi otworzyły się nieograniczone możliwości studiowania na najlepszych uczelniach europejskich. Wyjazdy za granicę ułatwiają różnego rodzaju stypendia oraz programy. Wyjechać można na 1-2 semestry bądź na cały okres studiów. Konieczna jest doskonała znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, potwierdzona egzaminem międzynarodowym. Papiery należy złożyć z rocznym wyprzedzeniem. Wybór uczelni nie jest z pewnością łatwy.

27 W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych ludzi opuszcza nasz kraj w pogoni za lepszym życiem Nie bójmy się spróbować naszych sił w walce na zagranicznych studiach, ponieważ nie tylko praca może poprawić naszą sytuację finansową, ale również dobre wykształcenie.

28 Dziękujemy Prezentacja przygotowana przez uczniów
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach uczestniczących w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Innowacyjna Szkoła Zawodowa” organizowanym przez WODiP Opole, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google