Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykład polskiej firmy wysokich technologii typu start-up

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykład polskiej firmy wysokich technologii typu start-up"— Zapis prezentacji:

1 Przykład polskiej firmy wysokich technologii typu start-up
Marcin Szumowski

2 Od pomysłu do firmy Krótka historia
2003: Marek Dziubiński, doktorant Politechniki Gdańskiej, ma pomysł - zastosowanie metod analizy i przetwarzania sygnału audio (DSP) w medycynie (projekt HeartSounds i PocketECG) 2004: Poprzez program CI FIRE Marek trafia na konferencję w Łodzi … 2005: Opracowanie wstępnego modelu biznesowego, pozyskanie inwestora „zalążkowego” (120 tys. zł) – powstaje Medicalgorithmics Spółka z o. o. Pierwsze kroki 2005 – 2006 Rozwój pierwszego prototypu urządzenia i oprogramowania Poszukiwanie inwestora (umowa: grudzień 2006: 0,5M USD) Przygotowanie pierwszego projektu celowego na rozwój technologii Zatrudnienie pierwszych pracowników – styczeń - luty 2007 r. Pierwsze zgłoszenia patentowe EPO, PCT

3 Od pomysłu do firmy Główne problemy - wyzwania
Czy innowacyjne technologia = biznes? Dotarcie do inwestorów – pomysł + prezentacja + zespół Zasoby ludzkie – bardzo trudno pozyskać / utrzymać dobry zespół Bariery administracyjno-prawne Bariery proceduralne (pozyskiwanie środków publicznych + certyfikacja) Wspieranie innowacji = bicie piany? Brak płatnika, ograniczone zasoby finansowe klientów Czynniki sukcesu Rynek (wielkość, faza rozwoju, popyt) Technologia (przewaga konkurencyjna + ochrona) Ludzie (zespół, motywacja, utrzymanie) Otoczenie (ekonomiczne, prawne, usługi specjalistyczne)

4 Rynek: Diagnostyka kardiologiczna – telemedycyna
Nisze: Wielotygodniowa diagnostyka napadowych i bezobjawowych zaburzeń rytmu pracy serca Zdalna i automatycznie sterowana rehabilitacja kardiologiczna w warunkach domowych Finansowanie: Prywatne – fundusze inwestycyjne: New Europe Ventures, LLC, USA BIB Seed Capital Sp. z o.o., Polska Publiczne – projekty badawcze: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2 Projekty Celowe w ramach SPO WKP 1.4 oraz programu Inicjatywa Technologiczna I Fundacja Nauki Polskiej w ramach programu Innowator Ministerstwo Gospodarki – SPO WKP 2.2.2

5 Telemetryczny system do diagnostyki zaburzeń rytmu serca

6 Patenty: 3 międzynarodowe zgłoszenia patentowe PCT( ) 6 zgłoszeń patentowych w USA ( ) 1 zgłoszenie patentowe w Polsce (2007) Obszary ochrony: USA, UE, Indie Użytkownicy - UE: Heart Rhythm Management Institute, Bruksela, Belgia – prof. P. Brugada, dr C. de Asmundis Szpital Bad Oyenhausen, Niemcy - dr H. Koertke, dr A. Hoffman Szpital Freiburg, Niemcy - prof. Ch. Hehrlein, dr T. Faber TCare – centrum monitorowania, Vila Real, Portugalia

7 Użytkownicy – ośrodki referencyjne w Polsce:
Instytut Kardiologii, Warszawa – Anin, Prof. Walczak, Prof. Piotrowicz, Doc. Baranowski, Dr Szumowski 7 Samodzielny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice – Ochojec, Prof. Trusz-Gluza, Prof. Kargul, Dr Szydło Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa – Międzylesie – Doc. Bieganowska Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – Prof. Kalarus, Doc. Średniawa Warszawski Uniwersytet Medyczny – Szpital Kliniczny Banacha – Prof. Opolski, Dr Koźluk 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu – Prof. Ponikowski, Dr Fuglewicz Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka – Doc. Szydłowski Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – Doc. Gielerak

8 Ewolucja systemów do wielotygodniowej diagnostyki zaburzeń rytmu
Trans-telefoniczne EKG (telefonia stacjonarna) Wysyła krótki fragment słabej jakości sygnału EKG wykorzystując telefonię stacjonarną (np. Aerotel Heartline, Proplus, Aspel) Aktywowane przez pacjenta event holtery GSM/CDMA Transmisja cyfrowego framentu EKG (SHL: CARDIOPOCKET™, Pro-plus ECHO-6) Event holtery z auto-analizą tempa/nieregularności HR Wysyłają fragmenty sygnału EKG z zaburzeniem rytmu (Card Guard’CG-6108 ACT ) Event holtery z auto-analizą morfologii i HR Wysyłają automatycznie wykryte ewolucje EKG z indentyfikacją morfologii (kiształtu) sygału w zdarzeniach patologicznych (e.g., CardioNet’s MCOT ) Pełna analiza holterowska w czasie rzeczywistym Przesyła cały sygnał EKG (tzw full-disclosure) z opisem każdego uderzenia serca. Pozwala na edycję wykrytych zdarzeń oraz generowanie pełnych statystyk holtera. PocketECG PocketECG zdalny system diagnostyki EKG z bieżącą auto-analizą

9 9

10 Obszary diagnostyczne
Długotrwała diagnostyka zaburzeń rytmu serca: długotrwałe monitorowanie pod kątem wykrycia rzadko występujących arytmii, takich jak: - napadowe migotanie przedsionków - napadowa tachykardia nadkomorowa monitoring po-ablacyjny w celu diagnostyki skuteczności zabiegu oraz wykrywania nawrotów monitoring podczas / po farmakologicznym leczeniu arytmii

11 Obszary diagnostyczne
Długotrwała diagnostyka zaburzeń rytmu serca u dzieci: jak u dorosłych, rozszerzone o diagnostykę umożliwiającą zdiagnozowanie kardiologicznego podłoża omdleń, bądź ich braku diagnostyka taka umożliwić może wybór najskuteczniejszej metody terapii – leczenie farmakologiczne, ablacja, lub wszczepienie kardiowertera-defibrylatora

12 Obszary diagnostyczne
Nadzór kardiologiczny: dla osób po zdarzeniach kardiologicznych, takich jak: - ostre zespoły wieńcowe - zawały - operacje kardiochirurgiczne wykrywanie występujących zagrożeń i predyktorów powtórnych lub nowych groźnych zdarzeń kardiologicznych

13 Obszary diagnostyczne
Zdalna rehabilitacja kardiologiczna: nadzór nad rehabilitacją kardiologiczną w warunkach domowych z możliwością zdalnej konfiguracją programu ćwiczeń dodatkowa możliwość automatycznego monitoringu pacjentów non-stop przez całą dobę zdalne dopouszczenie pacjenta do ćwiczeń, zmiana parametrów ćwiczeń, generowanie trendów, raportów i statystyk

14 Obszary diagnostyczne
Badanie metodą holtera dzieci i niemowląt: diagnostyka kardiologiczna z technicznym nadzorem jakości mocowania elektrod i poprawności przebiegu badania bardzo istotne w przypadku stosowania elektrod dla dzieci o niższej drażliwości skóry, które łatwiej odpadają

15 Obszary diagnostyczne
Badanie metodą holtera dorosłych : diagnostyka kardiologiczna z możliwością przedłużenia badania bez potrzeby wzywania pacjenta dostęp do wyników w czasie rzeczywistym automatyczna interpretacja każdego zespołu QRS przez 24 godziny na dobę przy pomocy inteligentnych algorytmów zainstalowanych na urządzeniu pacjenta

16 Analiza S.W.O.T Silne strony: Słabe strony:
innowacyjna technologia (na skalę światową) silna pozycja i ochrona własności intelektualnej (międzynarodowe zgłoszenia patentowe) bardzo dobry zespół informatyków doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych bliskie kontakty i poparcie w środowisku medycznym dobre kontakty międzynarodowe Słabe strony: brak doświadczenia w dystrybucji i sprzedaży brak stałych przychodów (usługa w Polsce nierefundowana) usługa specjalistyczna (droga z perspektywy klienta indywidualnego) brak doświadczenia na rynkach międzynarodowych ograniczone środki finansowe

17 Analiza S.W.O.T Szanse: Zagrożenia:
Szybko rozwijający się nowy segment rynku Silna tendencja wzrostowa na świecie (szczególnie w USA) zainteresowanie ze Zainteresowanie ze strony autorytetów we wiodących ośrodkach kardiologicznych w Polsce i Europie wykorzystanie środków publicznych (w szczególności Fundusze Strukturalne ) zmiany w systemie refundacji usług telemedycznych Zagrożenia: Recesja i brak zmian w systemie refundacji nieosiągnięcie poziomu zakładanych przychodów brak powszechnej akceptacji produktu przez liderów opinii zagrożenia technologiczne – zawodność konkurencja ze strony dużych firm: Philips, Cardionet

18 Wspieranie przedsiębiorczości innowacyjnej
Rola samorządów i uczelni Współpraca z funduszami prywatnymi / aniołami biznesu Tolerancja ryzyka Uregulowanie praw majątkowych do własności intelektualnej – motywacja dla wynalazców Zapewnienie warunków „inkubacyjnych” – obsługa administracyjna, infrastruktura, promocyjne stawki Elastyczne formy dofinansowania działań firmy, t.j. Ochrona patentowa Prace B+R Rozwój modelu biznesowego Współpraca z partnerami zagranicznymi

19 Czy w Polsce można rozwinąć dużą firmę w oparciu o zaawansowane technologie?

20 5 czynnik sukcesu: szczęście…
Dziękuje za uwagę!


Pobierz ppt "Przykład polskiej firmy wysokich technologii typu start-up"

Podobne prezentacje


Reklamy Google