Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych nr 2 Chorzów, 8.02.2005 Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna Byłoby lepiej, gdybyś zabrał się do uczenia innych dopiero wtedy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych nr 2 Chorzów, 8.02.2005 Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna Byłoby lepiej, gdybyś zabrał się do uczenia innych dopiero wtedy,"— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Technicznych nr 2 Chorzów, 8.02.2005 Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna Byłoby lepiej, gdybyś zabrał się do uczenia innych dopiero wtedy, gdy sam się czegoś nauczysz

3 1.Setna rocznica Annus Mirabilis 1905 2.Pięćdziesiąta rocznica śmierci Alberta Einsteina 3.Okazja do popularyzacji fizyki w społeczeństwie

4 17 marca - praca o kwantowej naturze światła 30 kwietnia - rozprawa doktorska o rozmiarach molekuł 11 maja – praca o ruchach Browna 30 czerwca – pierwsza praca o STW 27 września – druga praca o STW (zawierająca wzór E=mc 2 ) Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego wynalazku

5

6 Milionerzy

7 Popularyzacja nauki ma chyba swoje granice. Nie może być łatwa i przyjemna. Łatwo można podać jedynie banały. Nowe, istotne koncepcje wymagają wysiłku nie tylko od piszącego, ale także od czytelnika. Jerzy Gluza Relikt w fizyce- pojęcie masy relatywistycznej Fizyka w Szkole 1/1994

8 fałszywe przekonanie, pogląd o czymś, wymysł Istnieją tylko dwie rzeczy, które nie mają granic: Wszechświat i ludzka głupota. Choć co do tej pierwszej to mam wątpliwości

9 Czy STW twierdzi, że wszystko jest względne? Czy z postulatów STW wynika, że informacje nie mogą rozchodzić się z szybkością większą od szybkości światła? Czy zdarzenia jednoczesne w jednym układzie są niejednoczesne w innym układzie? Czy zegary poruszające się chodzą wolniej? Czy masa ciała zależy od prędkości? Czy zasada zachowania masy nie obowiązuje? Czy masa może przekształcić się w energię?

10 Czy STW twierdzi, że wszystko jest względne? Względność zależność od wyboru inercjalnego układu odniesienia (pojęcia względne np. ruch, prędkość, tor ruchu) Absolutność niezależność od wyboru inercjalnego układu odniesienia (przed powstaniem STW uważano, że czas i długość są absolutne)

11 Prawa fizyki i prędkość światła (postulaty STW) Interwał czasoprzestrzenny s Czas własny τ Masa m (tzw. spoczynkowa)

12

13 I.(Zasada względności Einsteina) Wszystkie prawa fizyki we wszystkich inercjalnych układach odniesienia mają jednakową postać. II.Szybkość światła (w próżni) względem wszystkich obserwatorów w inercjalnych układach odniesienia ma jednakową wartość c Z samych postulatów nie wynika jeszcze, że informacji (sygnałów) nie można przesyłać z szybkością większą od szybkości światła. Trzeba je uzupełnić zasadą przyczynowości.

14 Zdarzenie P, będące przyczyną zdarzenia S (skutku P), w każdym układzie odniesienia powinno poprzedzać zdarzenie S.

15

16

17 A B O x y O v x y

18

19 A B O x y O v x y

20 O x y A B O v x y

21

22 Czy zegary poruszające się chodzą wolniej? Czy ruch wpływa na chód zegara? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego jaki ruch mamy na myśli. Jeżeli ruch zmienny, to tak! Jeżeli ruch jednostajny prostoliniowy, to nie!

23 R.P. Feynman pisze (na str. 236 Wykładów z fizyki t.1 ): Jeżeli wszystkie poruszające się zegary chodzą wolniej,... musimy również powiedzieć, że w pewnym sensie sam czas też płynie wolniej w pojeździe kosmicznym. W.A.Ugarow pisze (na str.72 STW):..często mówi się, że poruszający się zegar chodzi wolniej od spoczywającego. Taka interpretacja jest bałamutna. We wszystkich IUO zegary chodzą tak samo

24

25 Względność czasu oznacza, że: pomiar czasu tego samego zjawiska dokonany przez obserwatorów w układach inercjalnych poruszających się względem siebie, może dać różne wyniki Względność czasu nie oznacza, że czas płynie wolniej ani, że zegary chodzą wolniej!

26 Transformacje Lorentza dla czasu

27 t A -t B czas własny mierzony przez jeden zegar (Zdarzenia A i B zaszły w tym samym miejscu) t A - t B czas mierzony przez dwa zegary (Zdarzenia A i B zaszły w różnych miejscach) Rakieta

28 1.Ruch jednostajny prostoliniowy nie może wpływać na chód zegara- wynika to z zasady względności. 2.Gdyby poruszające się zegary chodziły wolniej, to czas pomiędzy dwoma dowolnymi zdarzeniami mierzony zegarami poruszającymi się, byłby zawsze krótszy od czasu zmierzonego przez spoczywające zegary, a tak nie jest 3.Czas własny jest niezmiennikiem oznacza to, że dwa identyczne zegary w dwóch różnych układach inercjalnych mierzą jednakowe odstępy czasu własnego, czyli np. odstępy sekundowe na tych zegarach są równe.

29 1.Nie powinniśmy używać stwierdzeń typu: zegar poruszający się chodzi wolniej gdyż są bałamutne i mylące. We wszystkich IUO zegary chodzą tak samo! 2.Powinniśmy uczniom powiedzieć, że z STW wynika, że czas jest wielkością względną, ale nie oznacza to, że zegary chodzą inaczej w różnych inercjalnych układach odniesienia. 3.Dylatacja czasu jest przykładem względności czasu potwierdzonym doświadczalnie (doświadczenia z mionami), ale nie oznacza to, że zegary chodzą wolniej (czas płynie wolniej) w układzie poruszającym się. 4.Omawiając doświadczenie z zegarem w samolocie okrążającym Ziemię, zwracamy uczniom uwagę, że samolot nie jest układem inercjalnym i w związku z tym zegar w samolocie chodzi wolniej od zegara na Ziemi. Jest to potwierdzenie paradoksu bliźniąt, a nie dylatacji czasu!

30 Znaczenia nazwy masa: 1.masa w znaczeniu ciało o masie 2.masa jako miara ilości materii 3.masa tzw. bezwładna 4.masa tzw. grawitacyjna 5.masa tzw. spoczynkowa 6.masa tzw. relatywistyczna

31 1.Masami m 1 i m 2 mogą być też ciała... 2.... tor masy poruszającej się (matura próbna zad. 17) 3....a pendulum whose mass swings (z E=mc 2 ) 4....ein Pendel, dessen Masse zwischen den Pukten...schwingt z rękopisuE=mc 2

32 Masa jest ilością materii w ciele sir Isaac Newton

33 STW: masa bezwładna jest wielkością tensorową, gdyż przyśpieszenie i siła (w ogólności) nie mają tego samego kierunku. Wartość masy bezwładnej zależy od kierunku siły względem kierunku prędkości i od wartości prędkości!!! Mechanika klasyczna: masa jest stałą wielkością skalarną charakteryzującą ciało pod względem bezwładności

34 Najszczęśliwsza myśl mojego życia: Dla obserwatora spadającego swobodnie z dachu pole grawitacyjne nie istnieje

35 Masa nie zależy od prędkości!!!

36 Masa relatywistyczna zależy od prędkości !!!

37

38 Masa układu zamkniętego jest stała Uwaga! W STW masy układu nie można obliczać jako sumę mas składników układu, bo masa nie jest addytywna

39 a więc nie zmienia się również jego masa!

40 Masa układu zamkniętego jest wielkością zachowaną W zamkniętym układzie zachowują się i energia i pęd....Jego masa Mc 2 =(E/c 2 )-P 2 zachowuje się. Oczywiście prawo zachowania masy układu zamkniętego nie oznacza addytywności mas w układzie. W. A. Ugarow STW

41 Fragment rękopisu Alberta Einsteina

42 jest wielkością fizyczną określoną przez stanu układu, spełniającą zasadę zachowania. Zgodnie z tą zasadą przekształcić się w energię może tylko inny rodzaj energii np.: energia potencjalna w kinetyczną energia mechaniczna w cieplną energia elektryczna w mechaniczną itd..

43 Energia spoczynkowa ciała (układu) jest wprost proporcjonalna do jego masy!...mówienie o zamianie masy na energię, jak się to niekiedy czyni, nie ma po prostu sensu. W.A. Ugarow STW

44 energia ciała (układu) w stanie spoczynku lub w układzie, w którym pęd całkowity układu jest równy zero. Jest sumą wszystkich rodzajów energii wszystkich składników układu. T- energia kinetyczna składników U–energia potencjalna oddziaływań wewnętrznych

45 Każde ciało ma pewną energię już przez to, że istnieje.…Wzór na energię masy pierwszy znalazł Einstein. R.Feynman Wykłady z fizyki Zatem przekształcenie masy w energię to poprawnie: Przekształcenie energii spoczynkowej w inne formy energii

46 Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę w sprawach drobnych, nie można mu ufać w sprawach istotnych

47 Naukowiec jest niczym mimoza, gdy sam popełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy odkryje błąd zrobiony przez kogoś innego

48 O autorze Aleksander Nowik jest nauczycielem fizyki i przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie. Jest również muzykiem Telefoniada 1998 TVP Katowice


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych nr 2 Chorzów, 8.02.2005 Konferencja Przedmiotowo-Metodyczna Byłoby lepiej, gdybyś zabrał się do uczenia innych dopiero wtedy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google