Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Techniki informatyczne w filozofii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Techniki informatyczne w filozofii"— Zapis prezentacji:

1 Techniki informatyczne w filozofii
Prezentacja skryptu i zebranych doświadczeń Hanna Michalczyk Paweł Polak Małgorzata Stawarz

2 Plan referatu Koncepcja e-skryptu bazującego na technologii WIKI (Paweł Polak) E-learning w teorii i praktyce (Małgorzata Stawarz) Założenia edukacyjne e-skryptu Prezentacja treści e-skryptu (Hanna Michalczyk)

3 E-skrypt Koncepcja i założenia
Paweł Polak

4 E-skrypt – przyczyny zainteresowania
Nowe metody i wyzwania przed humanistyką (humanistyka w erze komputerowej). Zebranie doświadczeń z możliwością wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu. Test zdalnej współpracy. Test środowiska do współtworzenia treści. Chcemy porównać reakcje studentów na przekaz internetowy i tradycyjny (książka).

5 E-skrypt i idea hipertekstu
Weryfikacja hipotez o przydatności (lepszym dopasowaniu) hipertekstu do procesu zdobywania wiedzy. hipertekst – «sposób organizacji informacji w tekście komputerowym, polegający na zastosowaniu wyróżnionych odsyłaczy, które automatycznie przenoszą użytkownika do innych informacji; też: tekst zorganizowany w ten sposób» (Słownik języka polskiego PWN) Ted Nelson (1965) – idea hipertekstu

6 E-skrypt i idea hipertekstu
„Hipertekst to nielinearna i niesekwencyjna organizacja danych - tekst rozbity na fragmenty, które na wiele sposobów połączone są ze sobą odsyłaczami”. discrete hypertext – połączenia cząstek („leksji”) typu węzeł-link stretchtext – rozwijane poziomy szczegółowości „To tekst, który rozgałęzia się lub działa na żądanie czytelnika”. Hipertekst nie da się w pełni zrealizować w druku. Lata 80. XX w. – hipertekst w literaturze. Hipermedia – hipertekst połączony z multimediami. Źródło informacji i cytatów:

7 E-skrypt i idea hipertekstu
„HTML jest dokładnie tym, czego chciałem UNIKNĄĆ – wiecznie pozrywane odsyłacze, cytaty, które nie odwołują się do źródeł, żadnego zarządzania wersjami, żadnego zarządzania prawami”. (Ted Nelson) Mechanizm WIKI pozwala uzyskać większość cech środowiska hipermediów (nadbudowane na HTML). Czy hipertekst (hipermedia) posiadają cechy, które ulepszą dotychczasową koncepcję podręcznika?

8 E-skrypt – zalety (student)
Korzyści dla studenta: łatwy i wygodny dostęp do podręcznika – większa liczba czytelników możliwość sprawnego przechodzenia z jednej strony na inną, z jednego tematu na drugi (sieciowa struktura wiedzy — przeciwieństwo linearnej) pomoce w nawigacji i wyszukiwaniu bezpośrednie połączenie z zewnętrznymi stronami internetowymi (linki do bibliotek, materiałów filozoficznych, itp.) przykłady i materiały „na miejscu”

9 E-skrypt – zalety (autor)
Korzyści dla autorów: możliwość dokonywania bieżących zmian, aktualizacji, ulepszeń w podręczniku; łatwość wprowadzania materiałów; rejestracja wersji (bezpieczeństwo); możliwość stworzenia kopii zapasowej; dokładna rejestracja kontrybucji autorów, monitorowanie postępów prac; powiadomienia o zmianach.

10 E-learning M. Stawarz

11 E-learning – wprowadzenie
E-learning – nauczanie z wykorzystaniem Internetu i technik komputerowych, system kształcenia łączący elementy tradycyjnego procesu nauczania i możliwości edukacji online (internetowa platforma nauczania). Cel: uzupełnienie i wspomaganie dydaktyki, a nie całkowite zastąpienie tradycyjnego systemu nauczania.

12 E-Learning – specyficzne możliwości
Bezpośredni dostęp do materiałów audiowizualnych – np. wykłady, wideokonferencje, etc. Linki do zasobów internetowych dotyczących danego przedmiotu. Narzędzia do komunikacji z innymi uczestnikami kursu oraz prowadzącym (np. poczta elektroniczna, fora dyskusyjne). Monitoring nauczania – sprawdzanie aktywności studentów (dostęp do materiałów, postępy w nauce), a także prowadzącego (zaangażowanie w przygotowanie zajęć). Zarządzanie procesem dydatkycznym i ocenianiem (przyjęto model: wielu prowadzących i wielu oceniających)

13 E-learning – korzyści Stały dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca (uzależniony tylko od dostępu do Internetu). Rozszerzenie oferty uczelni (konkretnych zajęć) o zagadnienia wykraczające poza normalny program kształcenia z danego przedmiotu. Urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów. Możliwość wyrównywania dysproporcji edukacyjnych u studentów (np. zaległości związanych z nieobecnością na zajęciach). Kształcenie u studenta umiejętności samodzielnego uczenia się i dysponowania własnym czasem przeznaczonym na naukę. Własna mobilizacja studenta do nauki.

14 E-learning – wady i zagrożenia
Wydłużenie czasu spędzanego przed komputerem. Problemy techniczne (np. związane ze sprzętem, oprogramowaniem, etc.). Problemy w obsłudze i korzystaniu z platformy e-learningowej. Uwarunkowania psychologiczne – trudności z recepcją skomplikowanych materiałów (konieczność specjalnego przygotowania materiałów – zagrożenie trywializacji). Porzucenie modelu relacji mistrz-uczeń na której bazowała idea uniwersytetu (model: podręcznik-egzaminator).

15 Założenia edukacyjne

16 Założenia edukacyjne punkt wyjścia:
coraz większe problemy studentów I stopnia z metodyką pracy (wynik poziomu nauczania w liceach) istotne trudności z wdrożeniem do samodzielnej pracy problemy z pisaniem i redagowaniem prac (obniżenie wymogów w szkołach) wiele różnych „szkół” (dezorientacja studentów) skutki widoczne w postawie studentów (zaniedbanie metodyki) i w ich pracach pisemnych dążenie do zmiany obserwowanej sytuacji: Metodyka to ważny przedmiot, wskazuje podstawowe narzędzia pracy konieczne dla Studenta

17 Założenia edukacyjne usystematyzowanie wiadomości przekazywanych na zajęciach: skrypt złożony jest z trzech rozdziałów, które dotyczą części teoretycznej, praktycznej i filozoficznej/refleksyjnej zajęć; ma on stanowić podstawę odniesienia dla Prowadzącego oraz łatwo dostępny dla Studentów zbiór najważniejszych informacji przekazywanych podczas zajęć nacisk na przydatność i niezbędność wiedzy z obszaru metodyki zintegrowane treści mają pomóc w rozbudzeniu zainteresowania tematyką skrypt ma pomóc w organizowaniu pracy grupy (kalendarz) – pomocne przy zróżnicowanej formie kolejnych zajęć (np. przewidziano zajęcia w Bibliotece na Kampusie).

18 Założenia edukacyjne forma pozwala na samodzielną nawigację,
każdy może studiować we własnym rytmie i samodzielnie dobierając sobie kolejność powinno to pomóc w zrozumieniu współzależności między różnymi treściami. e-skrypt ma być wygodnym narzędziem w pracy filozofa np. miejsce rozpoczynania poszukiwań spis ważnych adresów w sieci oddziaływanie nie zakończy się wraz z zaliczeniem zajęć skrypt ma pomóc w dalszym rozwoju (części dla zaawansowanych, skierowane np. do doktorantów)

19 Prezentacja treści e-skryptu
Hanna Michalczyk

20 Ogólne informacje o układzie i zawartości e-skryptu

21 Ogólne informacje o układzie i zawartości e-skryptu

22 Ogólne informacje o układzie i zawartości e-skryptu

23 Ogólne informacje o układzie i zawartości e-skryptu

24 Ogólne informacje o układzie i zawartości e-skryptu

25 Ogólne informacje o układzie i zawartości e-skryptu

26 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

27 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

28 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

29 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

30 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

31 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

32 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

33 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

34 Wybrane aspekty: perspektywa Czytelnika

35 Wybrane aspekty: perspektywa Autora

36 Wybrane aspekty: perspektywa Autora

37 Wybrane aspekty: perspektywa Autora

38 Wybrane aspekty: perspektywa Autora

39 Wybrane aspekty: perspektywa Autora

40 Wybrane aspekty: perspektywa Autora

41 Wybrane aspekty: perspektywa Autora

42 Wybrane aspekty: perspektywa Autora

43 Literatura Irena Pulak, „Od podręcznika do hipermediów, czyli kilka refleksji o e-bookach i hipertekstach w edukacji”. Janusz Taborek, „System hipertekstowy w dydaktyce akademickiej” (analiza wykorzystania materiałów z gramatyki opisowej j. niemieckiego).

44 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do dyskusji.


Pobierz ppt "Techniki informatyczne w filozofii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google