Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

News about Poland ~Wiadomości o Polsce  The official name of the Republic of Poland. The country is located in Central Europe, the Baltic Sea, covers.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "News about Poland ~Wiadomości o Polsce  The official name of the Republic of Poland. The country is located in Central Europe, the Baltic Sea, covers."— Zapis prezentacji:

1

2 News about Poland ~Wiadomości o Polsce  The official name of the Republic of Poland. The country is located in Central Europe, the Baltic Sea, covers an area of ​​ 312 685 km ². Total population of Poland is 38 million. The capital city is Warsaw.  Oficjalna nazwa państwa to Rzeczpospolita Polska. Kraj jest położony w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim, zajmuje powierzchnię 312 685 km². Liczba ludność w Polsce wynosi 38 milionów. Stolicą państwa jest Warszawa.

3 Polish flag ~Flaga Polski  The flag of Poland consists of two horizontal stripes of equal width, the upper one white and the lower one red.  White is the color of purity and innocence of noble intentions. It is the color of joy and wisdom. For Christians, white is the color of God the Father and priests as His representatives.  Red is the color of authority. Red is the color of earth, is blood, fire, war, and I rule. It is also the color of passion, courage, fertility of the time.  Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów o równej szerokości, górny jeden biały i dolnej czerwonej.  Biel jest barwą czystości i niewinności szlachetnych zamiarów. Jest barwą radości i mądrości. Dla chrześcijan biel jest barwą Boga Ojca i kapłanów jako Jego przedstawicieli.  Czerwień to barwa władzy. Czerwień jest kolorem ziemskim, oznacza krew, ogień, wojnę i rządzę. Jest także kolorem namiętności płodności o raz odwagi.

4 Polish coat of arms ~Polskie godło  The white eagle in the crown on the red background - so in short one can describe the emblem of Poland. Eagle has a head returned rightwards, fully developed wings, the crown, the beak and gripe are the colour of the golden. Eagle situated is on the red disk.  Biały orzeł w koronie na czerwonym tle - tak w skrócie można opisać godło Polski. Orzeł ma głowę zwróconą w prawą stronę, rozwinięte skrzydła, korona, dziób i szpony są koloru złotego. Orzeł umieszczony jest na czerwonej tarczy.

5 The Polish anthem ~Hymn Polski  A national anthem is the song under the title the „Mazurek Dąbrowskiego”. The words and the resultant music in the year 1797. The anthem was written by Józef Wybicki. Current words of the Hymn of Poland are following:  Hymnem państwowym jest pieśń pod tytułem „Mazurek Dąbrowskiego”. Słowa oraz muzyka powstały w roku 1797. Hymn napisał Józef Wybicki. Aktualne słowa Hymnu Polski są następujące:

6 The Polish anthem ~Hymn Polski Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz... Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Marsz, marsz... Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany — Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany.

7

8 Warsaw - the capital Polish ~Warszawa – stolica Polski  Warsaw is a capital of Poland. Warsaw this greatest Polish city.  Warszawa jest stolicą Polski. Warszawa to największe miasto Polskie.

9 Cracow ~Kraków  Cracow is one of oldest cities of Poland.  Kraków jest jednym z najstarszych miast Polski.

10 Zakopane ~Zakopane  Zakopane is a situated city in the mountains „Tatry”.  Zakopane jest miastem położonym w górach „ Tatrach”.

11 Gdańsk ~Gdańsk  Gdańsk is situated at the seaside of Baltic.  Gdańsk jest położony nad morzem Bałtyckim.

12

13 The Palace of the Culture ~Pałac Kultury  The Palace of the Culture is found in Warsaw. It is a most celebrated building in Poland.  Pałac Kultury znajduje się w Warszawie. Jest najsłynniejszym budynkiem w Polsce.

14 The national stadium ~Stadion narodowy  The national stadium is one of most modern stadiums in the world.  Stadion narodowy jest jednym z najnowocześniejszych stadionów na świecie.

15 The Wawel Dragon ~Smok Wawelski  The dragon is found in Cracow. The dragon a legendary beast.  Smok znajduje się w Krakowie. Jest on legendarną bestią.

16 The gate the Crane in Gdańsk ~Brama Żuraw w Gdańsku  The crane is an old port-crane. The crane is found in Gdańsk.  Żuraw jest zabytkowym dźwigiem portowym. Żuraw znajduje się w Gdańsku.

17 Ski jump ~Skocznia narciarska  Ski jump in Zakopane called with the name of the skier Stanislaus Marusarz. K 120m, HS 134m.  Skocznia narciarska w Zakopanem nazwana imieniem narciarza Stanisława Marusarza. K 120m, HS 134m.


Pobierz ppt "News about Poland ~Wiadomości o Polsce  The official name of the Republic of Poland. The country is located in Central Europe, the Baltic Sea, covers."

Podobne prezentacje


Reklamy Google