Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poland ~Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poland ~Polska."— Zapis prezentacji:

1 Poland ~Polska

2 News about Poland ~Wiadomości o Polsce
The official name of the Republic of Poland. The country is located in Central Europe, the Baltic Sea, covers an area of ​​ km ². Total population of Poland is 38 million. The capital city is Warsaw. Oficjalna nazwa państwa to Rzeczpospolita Polska. Kraj jest położony w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim, zajmuje powierzchnię km². Liczba ludność w Polsce wynosi 38 milionów. Stolicą państwa jest Warszawa.

3 Polish flag ~Flaga Polski
The flag of Poland consists of two horizontal stripes of equal width, the upper one white and the lower one red. White is the color of purity and innocence of noble intentions. It is the color of joy and wisdom. For Christians, white is the color of God the Father and priests as His representatives. Red is the color of authority. Red is the color of earth, is blood, fire, war, and I rule. It is also the color of passion, courage, fertility of the time. Flaga Polski składa się z dwóch poziomych pasów o równej szerokości, górny jeden biały i dolnej czerwonej. Biel jest barwą czystości i niewinności szlachetnych zamiarów. Jest barwą radości i mądrości. Dla chrześcijan biel jest barwą Boga Ojca i kapłanów jako Jego przedstawicieli. Czerwień to barwa władzy. Czerwień jest kolorem ziemskim, oznacza krew, ogień, wojnę i rządzę. Jest także kolorem namiętności płodności o raz odwagi.

4 Polish coat of arms ~Polskie godło
The white eagle in the crown on the red background - so in short one can describe the emblem of Poland. Eagle has a head returned rightwards, fully developed wings, the crown, the beak and gripe are the colour of the golden. Eagle situated is on the red disk. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle - tak w skrócie można opisać godło Polski. Orzeł ma głowę zwróconą w prawą stronę, rozwinięte skrzydła, korona, dziób i szpony są koloru złotego. Orzeł umieszczony jest na czerwonej tarczy.

5 The Polish anthem ~Hymn Polski
A national anthem is the song under the title the „Mazurek Dąbrowskiego”. The words and the resultant music in the year The anthem was written by Józef Wybicki. Current words of the Hymn of Poland are following: Hymnem państwowym jest pieśń pod tytułem „Mazurek Dąbrowskiego”. Słowa oraz muzyka powstały w roku Hymn napisał Józef Wybicki. Aktualne słowa Hymnu Polski są następujące:

6 The Polish anthem ~Hymn Polski
Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Marsz, marsz Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany — Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz...

7 Cities of Polands ~Miasta Polski

8 Warsaw - the capital Polish ~Warszawa – stolica Polski
Warsaw is a capital of Poland. Warsaw this greatest Polish city. Warszawa jest stolicą Polski. Warszawa to największe miasto Polskie.

9 Cracow ~Kraków Cracow is one of oldest cities of Poland.
Kraków jest jednym z najstarszych miast Polski.

10 Zakopane ~Zakopane Zakopane is a situated city in the mountains „Tatry”. Zakopane jest miastem położonym w górach „ Tatrach”.

11 Gdańsk ~Gdańsk Gdańsk is situated at the seaside of Baltic.
Gdańsk jest położony nad morzem Bałtyckim.

12 Most celebrated buildings and ancient monuments ~Najsłynniejsze budowle i zabytki

13 The Palace of the Culture ~Pałac Kultury
The Palace of the Culture is found in Warsaw. It is a most celebrated building in Poland. Pałac Kultury znajduje się w Warszawie. Jest najsłynniejszym budynkiem w Polsce.

14 The national stadium ~Stadion narodowy
The national stadium is one of most modern stadiums in the world. Stadion narodowy jest jednym z najnowocześniejszych stadionów na świecie.

15 The Wawel Dragon ~Smok Wawelski
The dragon is found in Cracow. The dragon a legendary beast. Smok znajduje się w Krakowie. Jest on legendarną bestią.

16 The gate the Crane in Gdańsk ~Brama Żuraw w Gdańsku
The crane is an old port-crane. The crane is found in Gdańsk. Żuraw jest zabytkowym dźwigiem portowym. Żuraw znajduje się w Gdańsku.

17 Ski jump ~Skocznia narciarska
Ski jump in Zakopane called with the name of the skier Stanislaus Marusarz. K 120m, HS 134m. Skocznia narciarska w Zakopanem nazwana imieniem narciarza Stanisława Marusarza. K 120m, HS 134m.


Pobierz ppt "Poland ~Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google