Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest to uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest to uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Jest to uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika. Na klawiaturze komputerowej każde naciśnięcie lub puszczenie klawisza powoduje wysłanie sygnału do komputera.

5 Jest to urządzenie wskazujące używane podczas pracy z systemem komputerowym. Mysz umożliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni płaskiej. Najczęściej wyposażona jest w kółko do przewijania ekranu.

6 Jest to urządzenie, za pomocą którego można wczytać do komputera obraz dowolnego przedmiotu oraz tekstu, zdjęcia lub grafiki. Skanowany obiekt, umieszczony na szybie skanera, jest po zamknięciu pokryw oświetlany. Następnie urządzenie zamienia odbite światło (za pomocą elementów światłoczułych) w obraz, który w postaci cyfrowej zapisywany jest w komputerze. Zeskanowane przedmioty możemy potem dowolnie obrabiać za pomocą odpowiedniego oprogramowania, np. rozpoznać obiekt jako tekst i dokonać w nim poprawek albo zmieniać kolory, usuwać niepotrzebne elementy na zdjęciu.

7 Umo ż liwia rejestrowanie (nagrywanie) w komputerze ró ż nych d ź wi ę ków, np. muzyki, mowy. Staje si ę bardzo pomocny przy obsłudze programów multimedialnych np. do nauki j ę zyka obcego, podczas której za pomoc ą mikrofonu mo ż emy sprawdzi ć nasz ą wymow ę. Podł ą czenie mikrofonu do komputera jest mo ż liwe, je ś li komputer wyposa ż ony jest w kart ę muzyczn ą.

8 Jest to kamera cyfrowa podłączana bezpośrednio do komputera zazwyczaj za pomocą złącza USB. Kamera może transmitować obrazy statyczne (co pewien czas, zwany czasem odświeżania, przesyła pojedynczy obraz) lub transmisja może odbywać się w sposób ciągły. Często wykorzystuje się kamery internetowe do nagrywania amatorskich filmów.

9 Za pomocą tego urządzenia możemy robić zdjęcia, które zapisywane są w jego pamięci w postaci cyfrowej. Wykonanych nim fotografii nie trzeba wywoływać i przenosić na papier fotograficzny jak w tradycyjnych aparatach. Zdjęcia zapisane w postaci cyfrowej przenosimy do komputera w celu ich wydrukowania lub dalszej obróbki specjalnym oprogramowaniem. Do połączenia aparatu z komputerem można wykorzystać gniazdo USB.

10 urządzenia peryferyjne wyjściowe Natomiast urządzenia peryferyjne wyjściowe (poprzez Kart Wyjścia) wyprowadzają informacje z komputera, np. w postaci obrazu, druku dźwięku, przekazując efekty pracy. Do urządzeń tego rodzaju zalicza się, np.:

11 Często nazywany jest automatycznym kreślarzem. Urządzenie to wykreśla na papierze bardzo skomplikowane i precyzyjne schematy elektroniczne czy mechaniczne, mapy geograficzne i meteorologiczne, plany budowlane, które następnie wykorzystywane są przez inżynierów podczas konstruowania maszyn czy budowy domów.

12 Używane są do odsłuchiwania dźwięków. Każdy komputer wyposażony jest w mały głośniczek umieszczony w obudowie jednostki centralnej. Spełnia on rolę sygnalizatora, np. błędów popełnionych przez użytkownika czy awarii komputera. Jakość dźwięku emitowanego przez taki głośnik jest bardzo słaba i niewystarczająca do sprostania wymogom programów multimedialnych – do słuchania muzyki lub mowy. Dlatego też wykorzystuje się dodatkowe głośniki przyłączane do komputera poprzez kartę muzyczną. Jakość dźwięku takich głośników jest bardzo dobra. Do odsłuchania dźwięków możemy również użyć słuchawek.

13 Jest to najważniejsze urządzenie wyjściowe. Służy do porozumiewania się z człowiekiem – jego użytkownikiem. Na monitorze komputer wyświetla przebieg swojej pracy, a także jej wyniki.

14 Jest to urządzenie optyczne umożliwiające rzucanie na ścianę obrazów nieruchomych lub ruchomych bezpośrednio z aparatów cyfrowych, komputera, lub innych nośników danych w zastępstwie wyświetlania ich na monitorze komputerowym.

15 Za jej pomocą możemy przelać na papier lub folię tekst lub grafikę (zdjęcia, rysunki), które znajdują się na ekranie monitora. Wydruki mogą być czarno-białe lub kolorowe. Istnieją różne typy drukarek komputerowych. Zależnie od tego, do jakich zadań będą używane, stosuje się drukarki igłowe, atramentowe, laserowe. DRUKARKI IGŁOWE DRUKARKI IGŁOWE – wykorzystywane są np. do wystawiania rachunków w sklepach, gdzie nie jest wymagana bardzo dobra jakość wydruku, za to trzeba wystawić kilka rachunków jednocześnie. Drukarki te mają cieniutkie igły, które uderzają w taśmę barwiącą i w ten sposób pozostawiają punkty na papierze.

16 DRUKARKI ATRAMENTOWE DRUKARKI ATRAMENTOWE – są obecnie najbardziej popularne ze względu na niską cenę i bardzo dobrą jakość wydruków, a także szybkość pracy. Druk odbywa się poprzez wytryskiwanie atramentu dyszami umieszczonym w specjalnej głowicy. DRUKARKI LASEROWE DRUKARKI LASEROWE – wykorzystują do drukowania światło lasera, którym steruje komputer. Laser oddziałuje na specjalny bęben światłoczuły, zmieniając w wybranych jego miejscach ładunek elektryczny, który z kolei przyciąga do siebie drobinki proszku zwanego tonerem. Następnie obraz powstały na papierze jest utrwalany na gorąco. Drukarki laserowe dają najwyższej jakości wydruki, są jednak – zwłaszcza kolorowe – bardzo drogie.

17 URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE Współcześnie również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE, w skład których wchodzą: drukarka laserowa skaner kopiarka istnieją już również modele z wbudowanym telefonem i faksem

18


Pobierz ppt "Jest to uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google