Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt : Procent w życiu codziennym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt : Procent w życiu codziennym"— Zapis prezentacji:

1 Projekt : Procent w życiu codziennym
Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

2 Plan prezentacji: Lekcja wprowadzająca (lekcja pierwsza)
Przedstawienie efektów pracy (lekcja druga) Lekcja realizująco – podsumowująca (lekcja trzecia) Podsumowanie projektu

3 Lekcja wprowadzająca lekcja pierwsza
Podanie tematu projektu Podanie kryteriów oceny Podanie terminu realizacji Podział na grupy i wybór lidera Rozdanie kart pracy zespołu i ich wypełnienie

4 Karta pracy zespołu

5 Tak zaczynaliśmy: uzupełniamy KARTĘ ZADAŃ GRUPY

6 Nasze terminy realizacji zadań
lp Zadanie Termin realizacji (Ustalały grupy) 1 Zgromadzenie danych potrzebnych do opracowania treści zadania 2 Zapisanie treści zadania (WORD) 3 Omówienie rozwiązania zadania 4 Wykonanie obliczeń (EXCEL) 3.12 5 Wykonanie diagramów (EXCEL) 4.12 6 Opracowanie wyników (WORD, EXCEL) 5.12 7 Podsumowanie pracy grupy, zapisanie wniosków (WORD) 6.12 8 Przygotowanie foliogramów do prezentacji zadania 9 Prezentacja wyników

7 Przedstawienie efektów pracy (lekcja druga)
uczniowie utworzone przez siebie treści zadań wraz z rozwiązaniami opracowali za pomocą technik informacyjnych następnie przedstawili je na forum klasy w postaci foliogramów

8 Prezentacja wyników Magda Piotr Marcin

9 Zadanie 1 Cena biletu na mecz wynosiła 30zł.
Gdy cenę obniżono okazało się, że na mecz przychodzi o 50% widzów więcej, a dochód uzyskany ze sprzedaży biletów na jeden mecz wzrósł o 25%. O ile obniżono cenę biletu? Przedstaw na wykresie zależność dochodu od liczby kibiców kiedy cena biletu wynosi 30zł i kiedy obniżono cenę biletu. cena biletu 30zł cena biletu po obniżce il. kibiców dochód il. kibiców dochód Dane: 30zł – cena biletu przed jej obniżeniem Szukane: O ile obniżono cenę biletu? Obliczenia: Przyjęliśmy określoną ilość kibiców.

10 Zadanie1 Jeżeli podzielimy dochód z meczu kiedy cenę
biletu obniżono przez ilość kibiców otrzymamy nową cenę biletu: Cena biletu po obniżce wynosiła 25zł. 30zł - 25zł = 5zł Bilet potaniał o 5zł.

11 Zadanie2 Marta robiła zakupy w supermarkecie.
Kupiła 30 owoców, w tym 6 gruszek, 2 śliwki, 3 banany, 15 mandarynek i 4 arbuzy. Oblicz, jaki procent wszystkich owoców stanowią poszczególne owoce. Narysuj diagram kołowy. Obliczenia zaokrąglij do całości. Dane: Ilość gruszek: 6 Ilość śliwek: 2 Ilość bananów: 3 Ilość mandarynek: 15 Ilość arbuzów: 4 Ilość wszystkich owoców: 30 Szukane: Oblicz ile procent stanowi każda grupa owoców?

12 Zadanie3 Pan Kowalski kupił 5 drzewek po 120zł., ale po posadzeniu ich stwierdził, że potrzebuje jeszcze trzech. W szkółce leśnej okazało się, że drzewka podrożały o 20%. Ile kosztują teraz drzewka? Jaki procent wszystkich pieniędzy pan Kowalski wydał na droższe drzewka, a jaki na tańsze? Przedstaw to na diagramie kołowym. Wyniki zaokrąglij do całości. Obliczenia; Cena drzewka przed podwyżką – zł Cena wszystkich drzewek przed podwyżką – 5 ∙ 120zł = 600zł Cena drzewka po podwyżce – 120zł +20% ∙ 120zł = 144zł Cena wszystkich drzewek po podwyżce – 3 ∙ 144zł = 432zł Cena wszystkich drzewek – zł + 432zł = 1032zł

13 Zadanie3 Procent wydanych pieniędzy na tańsze drzewka –
Procent wydanych pieniędzy na droższe drzewka –

14 Lekcja realizująco – podsumowująca (lekcja trzecia)
Prezentacja wyników projektu (pozostałe grupy) Samoocena poszczególnych członków grupy Ocena pracy grupy i poszczególnych uczniów przez nauczyciela Ankieta ewaluacyjna

15 Liderzy pozostałych grup:
Krystian Dominik

16 Zadanie4 Dane: 1 syrop – 6 litrów o stężeniu 80%
Mamy dwa rodzaje syropu: jeden o stężeniu 80% w ilości 6 litrów i drugi o stężeniu 60% w ilości 10 litrów. Ile litrów syropu 80% i 60% zużyto do przygotowania 5 litrów nowego 75% syropu? Ile pozostanie syropów wyjściowych? Czy ilość ta jest wystarczająca na otrzymanie drugiej takiej samej porcji syropu? Dane: 1 syrop – 6 litrów o stężeniu 80% 2 syrop – 10 litrów o stężeniu 60% Szukane: x – ilość 1 syropu użytego do sporządzenia nowego syropu y – ilość 2 syropu użytego do sporządzenia nowego syropu

17 Zadanie4 x= 3.75 litra y= 1.25 litra y= 1.25 Odpowiedź:
Zużyto 3.75 litra syropu 80% oraz 1.25 litra syropu 60% Syropu 80% pozostało 2.25 l., a syropu 60% pozostało 8.75 l. Na otrzymanie drugiej porcji brakuje 1.5 litra syropu 80% y= 1.25 x= 3.75 litra y= 1.25 litra

18 Zadanie5 Klasa IIf wybrała się na trzydniową wycieczkę do Zakopanego.
Uczniowie mieli do pokonania trzy trasy. Pierwsza trasa wynosiła 5 kilometrów, druga była dwa razy dłuższa od pierwszej, a trzecia cztery razy krótsza od drugiej. Oblicz jaki procent całej pokonanej drogi stanowiły poszczególne trasy. Narysuj diagram stożkowy. Dane: s – droga całkowita Trasa 1 = 5km Trasa 2 = 2* Trasa 1 Trasa 3 =1/4 Trasa 2 Szukane: Oblicz, jaki procent s stanowi każda trasa

19 Zadanie5 Obliczenia: Trasa1 = 5km Trasa 2 = 2* 5km = 10km
s = 5km + 10km +2,5km = 17,5km Trasa 1 stanowi całej drogi Trasa 2 stanowi całej drogi Trasa 3 stanowi całej drogi

20 Kryteria oceny KARTA OCENY GRUPY- ocena nauczyciela
100% - 91% bdb 90% - 75% db 74% - 51% dst 50% - 35% dop 34% - 0% ndst KARTA OCENY GRUPY- ocena nauczyciela grupa logiczny układ treści 0-2pkt estetyka i poprawność opracowania danych atrakcyjność opracowania danych sposób prezentacji 0-1pkt suma punktów KARTA OCENY CZŁONKÓW GRUPY- samoocena członkowie grupy terminowość wykonania powierzonych zadań 0-1pkt zaangażowanie w realizację projektu współpraca z członkami zespołu suma punktów

21 Podsumowanie projektu
Analiza ankiety uczniów Problemy w trakcie projektu Co zadziałało najlepiej Korzyści z przeprowadzonego projektu

22 Analiza ankiety uczniów

23 Analiza ankiety uczniów
Pytanie 2. W którym momencie pracy byłeś najbardziej zaangażowany? (zaznacz jedną odpowiedź) Pytanie 3. Który z elementów projektu uważasz za najbardziej ciekawy? (zaznacz jedną odpowiedź) Pytanie 4. Jakie nowe umiejętności zdobyłeś pracując nad projektem?

24 Problemy w trakcie projektu:
termin oddania opracowanych kart pracy grupy (etap wstępny), zbyt dużo czasu przewidziano na prezentację, Dwa możliwe wyjścia: 1. zamiast dwóch lekcji podsumowujących przeprowadzić jedną, 2. prezentacja połączona z rozwiązywaniem zadania przez pozostałe grupy: lider wyświetla treść zadania, 5min. na próbę rozwiązania przez pozostałe grupy, lider wyświetla poprawne rozwiązanie zadania.

25 Co zadziałało najlepiej:
współpraca w grupie widoczna na każdym etapie realizacji projektu odpowiedzialność członków grupy za przydzielone zadania prezentacja: każda grupa sumiennie przygotowała materiały na foliach, a lider grupy sprawnie przedstawił wyniki pracy

26 Korzyści z przeprowadzonego projektu:
Dla ucznia: wskazuje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym, układa i rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą procentów, wykorzystuje diagramy procentowe w zadaniach, wykorzystuje programy komputerowe EXCEL, WORD do rozwiązywania prostych zadań, współpracuje w grupie, prezentuje wyniki. Dla nauczyciela: uatrakcyjnia zajęcia z matematyki, aktywizuje uczniów, poznaje umiejętności ucznia, nie tylko matematyczne.

27 Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała: Bożena Szymanowicz


Pobierz ppt "Projekt : Procent w życiu codziennym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google