Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Projekt : Procent w życiu codziennym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Projekt : Procent w życiu codziennym."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Projekt : Procent w życiu codziennym

3 2 Lekcja wprowadzająca (lekcja pierwsza) Przedstawienie efektów pracy (lekcja druga) Lekcja realizująco – podsumowująca (lekcja trzecia) Podsumowanie projektu Plan prezentacji:

4 3 Podanie tematu projektu Podanie kryteriów oceny Podanie terminu realizacji Podział na grupy i wybór lidera Rozdanie kart pracy zespołu i ich wypełnienie Lekcja wprowadzająca lekcja pierwsza

5 4 Karta pracy zespołu

6 5 Tak zaczynaliśmy: uzupełniamy KARTĘ ZADAŃ GRUPY

7 6 Nasze terminy realizacji zadań lpZadanieTermin realizacji (Ustalały grupy) 1Zgromadzenie danych potrzebnych do opracowania treści zadania28. 11-29.11 2Zapisanie treści zadania (WORD)29.11 -30.11 3Omówienie rozwiązania zadania1.12 - 2.12 4Wykonanie obliczeń (EXCEL)3.12 5Wykonanie diagramów (EXCEL)4.12 6Opracowanie wyników (WORD, EXCEL)5.12 7Podsumowanie pracy grupy, zapisanie wniosków (WORD)6.12 8Przygotowanie foliogramów do prezentacji zadania6.12 9Prezentacja wyników7.12 -8.12

8 7 Przedstawienie efektów pracy ( lekcja druga ) uczniowie utworzone przez siebie treści zadań wraz z rozwiązaniami opracowali za pomocą technik informacyjnych następnie przedstawili je na forum klasy w postaci foliogramów

9 8 Prezentacja wyników Magda Marcin Piotr

10 9 Zadanie 1 Cena biletu na mecz wynosiła 30zł. Gdy cenę obniżono okazało się, że na mecz przychodzi o 50% widzów więcej, a dochód uzyskany ze sprzedaży biletów na jeden mecz wzrósł o 25%. O ile obniżono cenę biletu? Przedstaw na wykresie zależność dochodu od liczby kibiców kiedy cena biletu wynosi 30zł i kiedy obniżono cenę biletu. Dane: 30zł – cena biletu przed jej obniżeniem Szukane: O ile obniżono cenę biletu? Obliczenia: Przyjęliśmy określoną ilość kibiców. cena biletu 30złcena biletu po obniżce il. kibicówdochódil. kibicówdochód 1030015375 2060030750 30900451125 401200601500 501500751875 601800902250 7021001052625 8024001203000 9027001353375 10030001503750

11 10 Zadanie1 Jeżeli podzielimy dochód z meczu kiedy cenę biletu obniżono przez ilość kibiców otrzymamy nową cenę biletu: Cena biletu po obniżce wynosiła 25zł. 30zł - 25zł = 5zł Bilet potaniał o 5zł.

12 11 Zadanie2 Marta robiła zakupy w supermarkecie. Kupiła 30 owoców, w tym 6 gruszek, 2 śliwki, 3 banany, 15 mandarynek i 4 arbuzy. Oblicz, jaki procent wszystkich owoców stanowią poszczególne owoce. Narysuj diagram kołowy. Obliczenia zaokrąglij do całości. Dane: Ilość gruszek: 6 Ilość śliwek: 2 Ilość bananów: 3 Ilość mandarynek: 15 Ilość arbuzów: 4 Ilość wszystkich owoców: 30 Szukane: Oblicz ile procent stanowi każda grupa owoców?

13 12 Zadanie3 Pan Kowalski kupił 5 drzewek po 120zł., ale po posadzeniu ich stwierdził, że potrzebuje jeszcze trzech. W szkółce leśnej okazało się, że drzewka podrożały o 20%. Ile kosztują teraz drzewka? Jaki procent wszystkich pieniędzy pan Kowalski wydał na droższe drzewka, a jaki na tańsze? Przedstaw to na diagramie kołowym. Wyniki zaokrąglij do całości. Obliczenia; Cena drzewka przed podwyżką – 120zł Cena wszystkich drzewek przed podwyżką – 5 120zł = 600zł Cena drzewka po podwyżce – 120zł +20% 120zł = 144zł Cena wszystkich drzewek po podwyżce – 3 144zł = 432zł Cena wszystkich drzewek – 600zł + 432zł = 1032zł

14 13 Zadanie3 Procent wydanych pieniędzy na tańsze drzewka – Procent wydanych pieniędzy na droższe drzewka –

15 14 Lekcja realizująco – podsumowująca (lekcja trzecia) Prezentacja wyników projektu (pozostałe grupy) Samoocena poszczególnych członków grupy Ocena pracy grupy i poszczególnych uczniów przez nauczyciela Ankieta ewaluacyjna

16 15 Liderzy pozostałych grup: Dominik Krystian

17 16 Zadanie4 Mamy dwa rodzaje syropu: jeden o stężeniu 80% w ilości 6 litrów i drugi o stężeniu 60% w ilości 10 litrów. Ile litrów syropu 80% i 60% zużyto do przygotowania 5 litrów nowego 75% syropu? Ile pozostanie syropów wyjściowych? Czy ilość ta jest wystarczająca na otrzymanie drugiej takiej samej porcji syropu? Dane: 1 syrop – 6 litrów o stężeniu 80% 2 syrop – 10 litrów o stężeniu 60% Szukane: x – ilość 1 syropu użytego do sporządzenia nowego syropu y – ilość 2 syropu użytego do sporządzenia nowego syropu

18 17 Zadanie4 y= 1.25 x= 3.75 litra y= 1.25 litra Odpowiedź: Zużyto 3.75 litra syropu 80% oraz 1.25 litra syropu 60% Syropu 80% pozostało 2.25 l., a syropu 60% pozostało 8.75 l. Na otrzymanie drugiej porcji brakuje 1.5 litra syropu 80%

19 18 Zadanie5 Klasa IIf wybrała się na trzydniową wycieczkę do Zakopanego. Uczniowie mieli do pokonania trzy trasy. Pierwsza trasa wynosiła 5 kilometrów, druga była dwa razy dłuższa od pierwszej, a trzecia cztery razy krótsza od drugiej. Oblicz jaki procent całej pokonanej drogi stanowiły poszczególne trasy. Narysuj diagram stożkowy. Dane: s – droga całkowita Trasa 1 = 5km Trasa 2 = 2* Trasa 1 Trasa 3 =1/4 Trasa 2 Szukane: Oblicz, jaki procent s stanowi każda trasa

20 19 Zadanie5 Obliczenia: Trasa1 = 5km Trasa 2 = 2* 5km = 10km Trasa 3 = 1/4 *10km = 2,5km s = 5km + 10km +2,5km = 17,5km Trasa 1 stanowi całej drogi Trasa 2 stanowi Trasa 3 stanowi

21 20 Kryteria oceny 100% - 91%bdb 90% - 75%db 74% - 51%dst 50% - 35%dop 34% - 0%ndst KARTA OCENY CZŁONKÓW GRUPY- samoocena członkowie grupyterminowość wykonania powierzonych zadań 0-1pkt zaangażowanie w realizację projektu 0-1pkt współpraca z członkami zespołu 0-1pkt suma punktów KARTA OCENY GRUPY- ocena nauczyciela grupalogiczny układ treści 0-2pkt estetyka i poprawność opracowania danych 0-2pkt atrakcyjność opracowania danych 0-2pkt sposób prezentacji 0-1pkt suma punktów

22 21 Podsumowanie projektu Analiza ankiety uczniów Problemy w trakcie projektu Co zadziałało najlepiej Korzyści z przeprowadzonego projektu

23 22 Analiza ankiety uczniów

24 23 Analiza ankiety uczniów Pytanie 4. Jakie nowe umiejętności zdobyłeś pracując nad projektem? Pytanie 2. W którym momencie pracy byłeś najbardziej zaangażowany? (zaznacz jedną odpowiedź) Pytanie 3. Który z elementów projektu uważasz za najbardziej ciekawy? (zaznacz jedną odpowiedź)

25 24 termin oddania opracowanych kart pracy grupy (etap wstępny), zbyt dużo czasu przewidziano na prezentację, Dwa możliwe wyjścia: 1. zamiast dwóch lekcji podsumowujących przeprowadzić jedną, 2. prezentacja połączona z rozwiązywaniem zadania przez pozostałe grupy: lider wyświetla treść zadania, 5min. na próbę rozwiązania przez pozostałe grupy, lider wyświetla poprawne rozwiązanie zadania. Problemy w trakcie projektu:

26 25 współpraca w grupie widoczna na każdym etapie realizacji projektu odpowiedzialność członków grupy za przydzielone zadania prezentacja: każda grupa sumiennie przygotowała materiały na foliach, a lider grupy sprawnie przedstawił wyniki pracy Co zadziałało najlepiej:

27 26 Dla ucznia: wskazuje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym, układa i rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą procentów, wykorzystuje diagramy procentowe w zadaniach, wykorzystuje programy komputerowe EXCEL, WORD do rozwiązywania prostych zadań, współpracuje w grupie, prezentuje wyniki. Dla nauczyciela: uatrakcyjnia zajęcia z matematyki, aktywizuje uczniów, poznaje umiejętności ucznia, nie tylko matematyczne. Korzyści z przeprowadzonego projektu:

28 27 Prezentację przygotowała: Bożena Szymanowicz Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Projekt : Procent w życiu codziennym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google