Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Projekt : Procent w życiu codziennym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Projekt : Procent w życiu codziennym."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Projekt : Procent w życiu codziennym

3 2 Lekcja wprowadzająca (lekcja pierwsza) Przedstawienie efektów pracy (lekcja druga) Lekcja realizująco – podsumowująca (lekcja trzecia) Podsumowanie projektu Plan prezentacji:

4 3 Podanie tematu projektu Podanie kryteriów oceny Podanie terminu realizacji Podział na grupy i wybór lidera Rozdanie kart pracy zespołu i ich wypełnienie Lekcja wprowadzająca lekcja pierwsza

5 4 Karta pracy zespołu

6 5 Tak zaczynaliśmy: uzupełniamy KARTĘ ZADAŃ GRUPY

7 6 Nasze terminy realizacji zadań lpZadanieTermin realizacji (Ustalały grupy) 1Zgromadzenie danych potrzebnych do opracowania treści zadania Zapisanie treści zadania (WORD) Omówienie rozwiązania zadania Wykonanie obliczeń (EXCEL)3.12 5Wykonanie diagramów (EXCEL)4.12 6Opracowanie wyników (WORD, EXCEL)5.12 7Podsumowanie pracy grupy, zapisanie wniosków (WORD)6.12 8Przygotowanie foliogramów do prezentacji zadania6.12 9Prezentacja wyników

8 7 Przedstawienie efektów pracy ( lekcja druga ) uczniowie utworzone przez siebie treści zadań wraz z rozwiązaniami opracowali za pomocą technik informacyjnych następnie przedstawili je na forum klasy w postaci foliogramów

9 8 Prezentacja wyników Magda Marcin Piotr

10 9 Zadanie 1 Cena biletu na mecz wynosiła 30zł. Gdy cenę obniżono okazało się, że na mecz przychodzi o 50% widzów więcej, a dochód uzyskany ze sprzedaży biletów na jeden mecz wzrósł o 25%. O ile obniżono cenę biletu? Przedstaw na wykresie zależność dochodu od liczby kibiców kiedy cena biletu wynosi 30zł i kiedy obniżono cenę biletu. Dane: 30zł – cena biletu przed jej obniżeniem Szukane: O ile obniżono cenę biletu? Obliczenia: Przyjęliśmy określoną ilość kibiców. cena biletu 30złcena biletu po obniżce il. kibicówdochódil. kibicówdochód

11 10 Zadanie1 Jeżeli podzielimy dochód z meczu kiedy cenę biletu obniżono przez ilość kibiców otrzymamy nową cenę biletu: Cena biletu po obniżce wynosiła 25zł. 30zł - 25zł = 5zł Bilet potaniał o 5zł.

12 11 Zadanie2 Marta robiła zakupy w supermarkecie. Kupiła 30 owoców, w tym 6 gruszek, 2 śliwki, 3 banany, 15 mandarynek i 4 arbuzy. Oblicz, jaki procent wszystkich owoców stanowią poszczególne owoce. Narysuj diagram kołowy. Obliczenia zaokrąglij do całości. Dane: Ilość gruszek: 6 Ilość śliwek: 2 Ilość bananów: 3 Ilość mandarynek: 15 Ilość arbuzów: 4 Ilość wszystkich owoców: 30 Szukane: Oblicz ile procent stanowi każda grupa owoców?

13 12 Zadanie3 Pan Kowalski kupił 5 drzewek po 120zł., ale po posadzeniu ich stwierdził, że potrzebuje jeszcze trzech. W szkółce leśnej okazało się, że drzewka podrożały o 20%. Ile kosztują teraz drzewka? Jaki procent wszystkich pieniędzy pan Kowalski wydał na droższe drzewka, a jaki na tańsze? Przedstaw to na diagramie kołowym. Wyniki zaokrąglij do całości. Obliczenia; Cena drzewka przed podwyżką – 120zł Cena wszystkich drzewek przed podwyżką – 5 120zł = 600zł Cena drzewka po podwyżce – 120zł +20% 120zł = 144zł Cena wszystkich drzewek po podwyżce – 3 144zł = 432zł Cena wszystkich drzewek – 600zł + 432zł = 1032zł

14 13 Zadanie3 Procent wydanych pieniędzy na tańsze drzewka – Procent wydanych pieniędzy na droższe drzewka –

15 14 Lekcja realizująco – podsumowująca (lekcja trzecia) Prezentacja wyników projektu (pozostałe grupy) Samoocena poszczególnych członków grupy Ocena pracy grupy i poszczególnych uczniów przez nauczyciela Ankieta ewaluacyjna

16 15 Liderzy pozostałych grup: Dominik Krystian

17 16 Zadanie4 Mamy dwa rodzaje syropu: jeden o stężeniu 80% w ilości 6 litrów i drugi o stężeniu 60% w ilości 10 litrów. Ile litrów syropu 80% i 60% zużyto do przygotowania 5 litrów nowego 75% syropu? Ile pozostanie syropów wyjściowych? Czy ilość ta jest wystarczająca na otrzymanie drugiej takiej samej porcji syropu? Dane: 1 syrop – 6 litrów o stężeniu 80% 2 syrop – 10 litrów o stężeniu 60% Szukane: x – ilość 1 syropu użytego do sporządzenia nowego syropu y – ilość 2 syropu użytego do sporządzenia nowego syropu

18 17 Zadanie4 y= 1.25 x= 3.75 litra y= 1.25 litra Odpowiedź: Zużyto 3.75 litra syropu 80% oraz 1.25 litra syropu 60% Syropu 80% pozostało 2.25 l., a syropu 60% pozostało 8.75 l. Na otrzymanie drugiej porcji brakuje 1.5 litra syropu 80%

19 18 Zadanie5 Klasa IIf wybrała się na trzydniową wycieczkę do Zakopanego. Uczniowie mieli do pokonania trzy trasy. Pierwsza trasa wynosiła 5 kilometrów, druga była dwa razy dłuższa od pierwszej, a trzecia cztery razy krótsza od drugiej. Oblicz jaki procent całej pokonanej drogi stanowiły poszczególne trasy. Narysuj diagram stożkowy. Dane: s – droga całkowita Trasa 1 = 5km Trasa 2 = 2* Trasa 1 Trasa 3 =1/4 Trasa 2 Szukane: Oblicz, jaki procent s stanowi każda trasa

20 19 Zadanie5 Obliczenia: Trasa1 = 5km Trasa 2 = 2* 5km = 10km Trasa 3 = 1/4 *10km = 2,5km s = 5km + 10km +2,5km = 17,5km Trasa 1 stanowi całej drogi Trasa 2 stanowi Trasa 3 stanowi

21 20 Kryteria oceny 100% - 91%bdb 90% - 75%db 74% - 51%dst 50% - 35%dop 34% - 0%ndst KARTA OCENY CZŁONKÓW GRUPY- samoocena członkowie grupyterminowość wykonania powierzonych zadań 0-1pkt zaangażowanie w realizację projektu 0-1pkt współpraca z członkami zespołu 0-1pkt suma punktów KARTA OCENY GRUPY- ocena nauczyciela grupalogiczny układ treści 0-2pkt estetyka i poprawność opracowania danych 0-2pkt atrakcyjność opracowania danych 0-2pkt sposób prezentacji 0-1pkt suma punktów

22 21 Podsumowanie projektu Analiza ankiety uczniów Problemy w trakcie projektu Co zadziałało najlepiej Korzyści z przeprowadzonego projektu

23 22 Analiza ankiety uczniów

24 23 Analiza ankiety uczniów Pytanie 4. Jakie nowe umiejętności zdobyłeś pracując nad projektem? Pytanie 2. W którym momencie pracy byłeś najbardziej zaangażowany? (zaznacz jedną odpowiedź) Pytanie 3. Który z elementów projektu uważasz za najbardziej ciekawy? (zaznacz jedną odpowiedź)

25 24 termin oddania opracowanych kart pracy grupy (etap wstępny), zbyt dużo czasu przewidziano na prezentację, Dwa możliwe wyjścia: 1. zamiast dwóch lekcji podsumowujących przeprowadzić jedną, 2. prezentacja połączona z rozwiązywaniem zadania przez pozostałe grupy: lider wyświetla treść zadania, 5min. na próbę rozwiązania przez pozostałe grupy, lider wyświetla poprawne rozwiązanie zadania. Problemy w trakcie projektu:

26 25 współpraca w grupie widoczna na każdym etapie realizacji projektu odpowiedzialność członków grupy za przydzielone zadania prezentacja: każda grupa sumiennie przygotowała materiały na foliach, a lider grupy sprawnie przedstawił wyniki pracy Co zadziałało najlepiej:

27 26 Dla ucznia: wskazuje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym, układa i rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą procentów, wykorzystuje diagramy procentowe w zadaniach, wykorzystuje programy komputerowe EXCEL, WORD do rozwiązywania prostych zadań, współpracuje w grupie, prezentuje wyniki. Dla nauczyciela: uatrakcyjnia zajęcia z matematyki, aktywizuje uczniów, poznaje umiejętności ucznia, nie tylko matematyczne. Korzyści z przeprowadzonego projektu:

28 27 Prezentację przygotowała: Bożena Szymanowicz Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Klasa II pod opieką Bożeny Szymanowicz Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Projekt : Procent w życiu codziennym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google