Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN Matematyka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN Matematyka"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN Matematyka

2 Zadanie 1 - P Bochenek chleba kosztuje 1,20zł, a bułka jest trzykrotnie tańsza. Ile zapłacono za bochenek chleba i bułkę? A.0,40 zł B.1,60 zł C.4,80 zł D.2,10 zł Odp. B Zadanie 2 - P Która liczba jest największa? A. 3, B.  C. 3, D. 3,5 Odp.C

3 Zadanie 3-P Analizując diagram, na którym przedstawiono oceny uzyskane za sprawdzian z matematyki, określ, ile procent uczniów otrzymało stopień co najmniej dobry. A.20% B.45% C.25% D.75% Odp. B

4 Zadanie 4 – PP Cena biletu ulgowego stanowi 75% ceny biletu normalnego. Bilet ulgowy kosztuje 12 zł. Za bilet normalny zapłacimy: A.16 zł B.15 zł C.9 zł D.21 zł Odp.A Zadanie 5 - P Każdy kąt zewnętrzny trójkąta równobocznego ma miarę: A.60º B.30º C.300º D.120º Odp. B

5 Zadanie 6 - P Okno ma wymiary 40cm i 8dm. Firanki są symetryczne i mają kształt wycinków koła. Oblicz pole powierzchni okna, którą nie zasłaniają firanki. (Do obliczeń przyjmij =3) A.Około 24 dm2 B.Około 34,5 dm2 C.Około 30,4 dm2 D.Około 31,4 dm2 Odp. D

6 Zadanie 7 - P W którym przedziale jest liczba spełniająca to równanie: (3x-2)2+4x=9x2-4 ? A. B. X X C. C. X X Odp. A

7 Zadanie 8 - P Na którym grafie nie przedstawiono funkcji? X Y X Y A. B. D. C. X Y X Y Odp.C

8 Zadanie 9 - P Wykres pewnej funkcji liniowej jest równoległy do wykresu funkcji y=3x-3 i przecina oś y w punkcie (0,5).Który wzór opisuje tę funkcję? A.y=3x B.y=5 C.y=5x D.y=3x+5 Odp. D

9 Część pręta wystająca ponad mur ma długość: A.4 m B.3 m C.5 m D.2 m
Zadanie 10 - P Metalowy pręt o długości 8 metrów jest oparty o mur o wysokości 3 metrów tak, jak na rysunku: Część pręta wystająca ponad mur ma długość: A.4 m B.3 m C.5 m D.2 m Odp.B

10 KONIEC


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN Matematyka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google