Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USŁUGI TURYSTYCZNE. W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie dzielą się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USŁUGI TURYSTYCZNE. W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie dzielą się."— Zapis prezentacji:

1 USŁUGI TURYSTYCZNE

2 W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie dzielą się na :  obiekty hotelarskie (hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe, schronisko młodzieżowe, dom wycieczkowy, schronisko), które powinny zostać ocenione przez wojewodę i otrzymać decyzję o zaszeregowaniu do danej kategorii,  inne obiekty, które nie wykorzystują nazw rodzajowych w/w chronionych prawem. Świadczący w nich usługi nie muszą uzyskiwać decyzji o ich zaszeregowaniu, tylko zgłosić obiekt do ewidencji obiektów prowadzonej przez organ gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta)

3 Ewidencja obiektów nie wymaga uzyskania decyzji organu ewidencjonującego, jedynie przedsiębiorcy obowiązani są do przedłożenia danych:  określenie przedsiębiorcy,  nazwa i adres obiektu,  informacja o charakterze świadczonych usług(stale lub sezonowo)  liczba miejsc noclegowych.

4 Zgłoszenie do ewidencji już działających obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, powinno nastąpić zgodnie z następującymi zasadami:  wpisanie obiektu do ewidencji nie zmienia ubocznego charakteru działalności zarobkowej i nie powoduje związanych z tym skutków podatkowych i ubezpieczeniowych;  ewidencję taką prowadzi gmina;  do ewidencji należy zgłaszać zmiany w zakresie świadczonych usług, ich zaprzestanie lub czasowe zaniechanie;  brak zgłoszenia może powodować odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń.

5 Przedsiębiorca nie może się spotkać z odmową przyjęcia zgłoszenia obiektu do ewidencji. Nie jest również konieczne wydawanie mu decyzji o wpisaniu obiektu. Organ ewidencyjny może dokonać kontroli każdego obiektu na swoim terenie pod względem spełniania wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych. W przypadku zastrzeżeń może być wydana decyzja wstrzymująca świadczenie usług w obiekcie na czas usunięcia niedociągnięć.

6 Wykreślenie z ewidencji może nastąpić jedynie na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu gdy:  przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok prowadzenia działalności, nie zgłaszając tego do ewidencji,  przedsiębiorcą była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,  przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług w obiekcie.  Rolnik wynajmujący pokoje i zgodnie z art.3 Prawa działalności gospodarczej nie jest przedsiębiorcą nie ma obowiązku zgłaszania obiektu do ewidencji.


Pobierz ppt "USŁUGI TURYSTYCZNE. W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie dzielą się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google