Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO I POLITYKA POLITYKA I PRAWO. SOFOKLES: „NIKT NIE JEST BARDZIEJ ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA PRAWA NIŻ TEN, KTO TO PRAWO TWORZY” O. von BISMARCK:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO I POLITYKA POLITYKA I PRAWO. SOFOKLES: „NIKT NIE JEST BARDZIEJ ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA PRAWA NIŻ TEN, KTO TO PRAWO TWORZY” O. von BISMARCK:"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO I POLITYKA POLITYKA I PRAWO

2 SOFOKLES: „NIKT NIE JEST BARDZIEJ ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA PRAWA NIŻ TEN, KTO TO PRAWO TWORZY” O. von BISMARCK: „ABY MIEĆ SZACUNEK DO KIEŁBASY I PRAWA NIE POWINNO SIĘ OBSERWOWAĆ JAK SIĘ JE TWORZY” R. REAGAN: „POLITYKA JEST PONOĆ DRUGIM NAJSTARSZYM ZAWODEM ŚWIATA. ZDAŁEM SOBIE SPRAWĘ, JAK BARDZO ZBLIŻONA JEST CHARAKTEREM DO TEGO PIERWSZEGO”

3 G.B.SHAW: „DEMOKRACJA ZAPEWNIA WYBÓR KILKU SKORUMPOWANYCH LUDZI PRZEZ WIELU NIEKOMPETENTNYCH” A. De TOCQUEVILLE: „RZADKO POJAWIA SIĘ JAKIEŚ PYTANIE POLITYCZNE, KTÓRE NIE STAJE SIĘ WKRÓTCE PYTANIEM PRAWNYM” JOHN MARSHALL: „GOVERNMENT OF THE UNITED STATES IS GOVERNMENT OF LAWS, NOT OF MEN”. „WHENEVER THERE IS LEGAL RIGHT, THERE MUST BE LEGAL REMEDY”

4 RIGHT LAW PRAWO W ZNACZENIU PODMIOTOWYM: KATALOG UPRAWNIEŃ JEDNOSTKI CHRONIĄCYCH JEJ INTERESY I WARTOŚCI PRAWO W ZNACZENIU PRZEDMIOTOWYM: ZBIÓR NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ PODMIOTÓW/JEDNOSTEK

5 - Prawo cywilne – zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych i prawnych (rodzinne, spadkowe, umów i zobowiązań, pracy itd.) -Prawo karne – zespół norm prawnych określających czyny będące przestępstwami, grożące za nie sankcje, zasady odpowiedzialności przestępców oraz reguły wykonania kary -Prawo administracyjne – zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych (formy organizowania obywateli, nadawanie koncesji, działalność organów administracyjnych) -Prawo konstytucyjne – zespół norm prawnych regulujących podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa

6 - TWORZENIE PRAWA: KREOWANIE NORM PRAWNYCH (PROCES LEGISLACYJNY) - STOSOWANIE PRAWA: CZYNIENIE UŻYTKU Z KOMPETENCJI PRZYZNANYCH PRZEZ PRAWO (DZIAŁANIA EGZEKUTYWY) - INTERPRETACJA PRAWA: USTALENIE ZNACZENIA I ZAKRESU DZIAŁANIA NORMY PRAWNEJ (SĄDOWNICTWO – WYKŁADNIA)

7 - STANOWIENIE (PARLAMENT: USTAWY, EGZEKUTYWA: ROZPORZĄDZENIA) - UMOWA (MIĘDZYNARODOWA: TRAKTAT, PRYWATNA: PRAWO PRACY) - PRECEDENS (SĄDY: WYROK SĄDOWY OBOWIĄZUJĄCY W PRZYSZŁOŚCI WE WSZYSTKICH SPRAWACH PODOBNYCH) - REFERENDUM, PLEBISCYT (DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA)

8 POLITEJA (WSPÓLNOTA OBYWATELSKA) POLITYKA – ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PUBLICZNYMI NA FORUM PAŃSTWOWYM POLITYKA – DĄŻENIE DO WŁADZY LUB JEJ SPRAWOWANIE POLITYKA – ZASADY I TAKTYKA DZIAŁANIA POLITYKA POLITYKA – PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI ZMIERZAJĄCYCH DO UZYSKANIA KORZYŚCI

9 POLITICSPOLICY POLITICS: SPOSÓB ZARZĄDZANIA PAŃSTWEM, DĄŻENIE DO ZDOBYCIA I UTRZYMANIA WŁADZY PAŃSTWOWEJ POLICY: KIERUNEK DZIAŁANIA, PROGRAM POLITYCZNY, CELE DZIAŁANIA (PRZEDSIĘBIORSTWO, PAŃSTWO), REALIZOWANE ZA POMOCĄ POLITICS

10 KRAJOWA MIĘDZYNARODOWA WEWNĘTRZNA ZAGRANICZNA KULTURALNA SOCJALNA GOSPODARCZA FINANSOWA BEZPIECZEŃSTWA MILITARNA

11 PIERWOTNE WTÓRNE ZBIOROWEINDYWIDUALNE DECYZJI WPŁYWU BARDZIEJ AKTYWNE MNIEJ AKTYWNE BEZPOŚREDNIEPOŚREDNIE

12 WŁADCA JEST BOGIEM WŁADZA POCHODZI OD BOGA WŁADZA W IMIĘ IDEOLOGII WŁADZA POCHODZI OD LUDU

13 INDYWIDUALNYGRUPOWYOGÓLNOSPOŁECZNY

14 CELE, METODY, ŚRODKI REALIZACJI INTERESÓW INDYWIDUALNYCH, GRUPOWYCH I SPOŁECZNYCH - DECYZJE STRATEGICZNE – DŁUGOFALOWE I PERSPEKTYWICZNE, USTALANE I WCIELANE W ŻYCIE PRZEZ KIEROWNICZE ORGANY POLITYCZNE (PROGRAMY ROZWOJU) - DECYZJE TAKTYCZNE – SPOSOBY ETAPOWEJ REALIZACJI DECYZJI STRATEGICZNYCH (TWORZENIE PRAWA) - DECYZJE OPERACYJNE – KRÓTKOWZROCZNE I BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZYCH DECYZJI, BIEŻĄCA POLITYKA (STOSOWANIE PRAWA)

15 ORGANIZACJA SPOŁECZNA DĄŻĄCA DO ZDOBYCIA WŁADZY, DO JEJ SPRAWOWANIA I UTRZYMANIA - REPREZENTUJE CZĘŚĆ SPOŁECZEŃSTWA - JAKO ORGANIZACJA POSIADA STATUT, CZŁONKÓW, WŁADZE I PROGRAM POLITYCZNY - JEST POŚREDNIKIEM MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWEM A WŁADZĄ (RZĄD LUB OPOZYCJA) - WYSUWA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA FUNKCJI PUBLICZNYCH - PROWADZI KAMPANIĘ WYBORCZĄ - LOBBUJE LUB JEST PODMIOTEM LOBBINGU

16 SYSTEM DWUPARTYJNY - FRAKCJE POLITYCZNE - ROZWÓJ PARTII POLITYCZNYCH – DEMOKRACJA JACKSONIAŃSKA - PARTIA DEMOKRATYCZNA - PARTIA REPUBLIKAŃSKA - ROLA PARTII TRZECICH - AMERYKAŃSKI KONSERWATYZM I LIBERALIZM: IDEOLOGIA W SŁUŻBIE POLITYKI - SPOŁECZEŃSTWO A POLITYKA - PARTYCYPACJA

17 SAMUEL HUNTINGTON: TRANSFORMACJA PRZEMIESZCZENIE ZASTĄPIENIE

18 - SUPREMACJA PRAWA: NIKT NIE MOŻE STAĆ PONAD PRAWEM, PRAWO OBOWIĄZUJE NA RÓWNI WSZYSTKICH - SZANOWANIE PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTEK - SYSTEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI NAKIEROWANY NA ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI („SPRAWIEDLIWY WYROK”) - NIEZALEŻNE SĄDOWNICTWO: GWARANT RZĄDÓW PRAWA - PRAWO MUSI BYĆ PROSPEKTYWNE A NIE RETROSPEKTYWNE - DEMOKRACJA

19 SYSTEM: POLITYCZNY WŁADZA PUBLICZNA PRAWNY

20 PROCES: POLITYCZNY WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWNY

21 POLITYKA POLICY PRAWO PRAWO JEST NARZĘDZIEM SPRAWOWANIA POLITYKI (POLICY) POLITYKA (POLITICS) JEST NARZĘDZIEM WPŁYWANIA NA PRAWO

22 - POLITYKA STANÓW ZJEDNOCZONYCH WZGLĘDEM AMERYKI ŁACIŃSKIEJ: POLICY: DOKTRYNA MONROE POLITYKA: KAMPANIA McKINLEYA PRAWO: POPRAWKA PLATTA - POLITYKA STANÓW ZJEDNOCZONYCH WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYZMEM: POLICY: HOMELAND SECURITY POLITYKA: UKŁAD W KONGRESIE PRAWO: U.S.A. PATRIOT ACT


Pobierz ppt "PRAWO I POLITYKA POLITYKA I PRAWO. SOFOKLES: „NIKT NIE JEST BARDZIEJ ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA PRAWA NIŻ TEN, KTO TO PRAWO TWORZY” O. von BISMARCK:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google