Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak obserwujemy, umysł człowieka ma wrodzoną tendencję do akceptowania symetrii obiektów jako swojego rodzaju doskonałości. Tak było od najdawniejszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak obserwujemy, umysł człowieka ma wrodzoną tendencję do akceptowania symetrii obiektów jako swojego rodzaju doskonałości. Tak było od najdawniejszych."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Jak obserwujemy, umysł człowieka ma wrodzoną tendencję do akceptowania symetrii obiektów jako swojego rodzaju doskonałości. Tak było od najdawniejszych czasów. Dla starożytnych Greków: symetryczny znaczy mający właściwe proporcje; symetria to zgodność części składowych, dzięki której jednoczą się one w całość. Z greckiego,,symetria oznacza mierzyć; rachować. W szczególności dla Pitagorejczyków (VI – IV w. p.n.e) symetria to źródło porządków bytów; symetria zawiera w sobie liczbę…,,Symetria jest ideą, za pomocą której człowiek stara się od niepamiętnych czasów, ogarnąć myślą i tworzyć porządek, piękno i doskonałość. Herman Weyl

4 Na każdym z tych rysunków jedna z figur jest odbiciem drugiej względem narysowanej prostej. O takich figurach mówimy, że są symetryczne do siebie względem prostej. Prostą, względem której dwie figury są do siebie symetryczne nazywamy osią symetrii tych figur.

5 Właściwości : Leżą na prostej prostopadłej do prostej l, Leżą po przeciwnych stronach prostej l, Leżą w równych odległościach od prostej l.

6 Symetria środkowa to przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni) przyporządkowujące każdemu jej punktowi A punkt A' symetryczny względem ustalonego punktu S (środka symetrii), co oznacza, że A i A' leżą na tej samej prostej przechodzącej przez S, po przeciwnych stronach S i w równej od S odległości.

7 Figurę, która ma oś symetrii nazywamy figurą osiowosymetryczną.

8 Co by się stało gdyby wszyscy mieli oś symetrii twarzy…

9 Naprawdę… Prawa część twarzy Lewa część twarzy

10 Na prawdę Prawa część twarzy Lewa część twarzy

11 Na prawdę Lewa część twarzy Prawa część twarzy

12 Na prawdęPrawa część twarzyLewa część twarzy

13 Rysunki są prawie symetryczne do siebie względem pewnej prostej. Symetrię psuje pięć szczegółów. Znajdź je. rozwiązanie

14 Wymień własności figur symetrycznych względem punktu.

15 Która z poniższych figur ma dokładnie dwie osie symetrii?? rozwiązanie

16 Czy dane 2 punkty są symetrycznie położone względem narysowanej prostej??

17 Natalka Szymanek =)


Pobierz ppt "Jak obserwujemy, umysł człowieka ma wrodzoną tendencję do akceptowania symetrii obiektów jako swojego rodzaju doskonałości. Tak było od najdawniejszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google