Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych realizowany na mocy uchwały Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych realizowany na mocy uchwały Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Programu."— Zapis prezentacji:

1 Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych realizowany na mocy uchwały Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej /Biuletyn Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 41/. Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych realizowany na mocy uchwały Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej /Biuletyn Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 41/.

2 O Programie Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej powstał z uwagi na: Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej powstał z uwagi na: niekorzystną sytuację demograficzną Wrocławia (niski wskaźnik dzietności, nie gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń); słabą kondycję materialną rodzin wielodzietnych, spośród których ponad 22% wymaga wsparcia pomocy społecznej.

3 Cele Programu Promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej. Poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Plus. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z Rodzin Plus. Umacnianie rodziny i wspieranie jej funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin wielodzietnych.

4 Adresaci Programu Oferta Programu skierowana jest do wszystkich wrocławskich rodzin, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24 lat (bez względu na dochód).

5 Rodziny wielodzietne przystępujące do Programu, otrzymują Kartę Rodzina Plus. Jest to legitymacja, uprawniająca do korzystania z oferty Programu. Karta Rodzina Plus ważna jest z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (dowody osobiste, legitymacje szkolne). Wydawana jest na rok, po czym można ją prolongować.

6 Oferta Programu Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, dla osób bezrobotnych, praca terapeutyczna) Oferta programów zdrowotnych (bezpłatne szczepienia przeciw grypie, pneumokokom, meningokokom i rehabilitacja wad postawy) Oferta rekreacyjno-wypoczynkowa (ZOO, kąpieliska, lodowisko Pergola, Aquapark, baseny kryte, Opatowicka Wyspa Przygody, rejsy po Odrze) bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej, na wszystkich liniach, w soboty, niedziele i święta dla rodziców i dzieci z Rodzin Plus..

7 Oferta kulturalna (bezpłatny lub ulgowy wstęp do muzeów, galerii, teatrów, Opery i Filharmonii Wrocławskiej oraz innych placówek kulturalnych) Pomoc finansowa MOPS dla rodzin spełniających kryterium dochodowe (zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r.) Pomoc dzieciom w nauce, rozwoju zainteresowań i zdolności (wolontariat, bezpłatne lub ulgowe zajęcia w placówkach miejskich i niepublicznych, projekt Aktywni razem z nami) Inne formy pomocy (Bank Pomocy Rzeczowej, organizacja imprez rodzinnych)

8 Promocja Programu Informacja w mediach: na stronie internetowej www.mops.wroclaw.pl; w prasie, w Radio Rodzina;www.mops.wroclaw.pl Informacja na bilbordach, plakatach, ulotkach, banerach, biuletynie. Reklamy w kasetonach tramwajowych; Promowanie logo Rodziny Plus na gadżetach np. koszulkach, smyczach, parasolach; Organizowanie Forum Wymiany Doświadczeń, konferencji, wygłaszanie prelekcji poświęconych problematyce rodzin wielodzietnych i Programowi dwa plus trzy i jeszcze więcej;

9 Promocja Programu Ogłoszenie w 2009 roku konkursów plastycznych na logo i plakat Programu rozpisanych wśród uczniów wrocławskich szkół i studentów, których efektem jest nowe logo i plakat Programu. Logo Programu w latach 2005-2008 Logo Programu od 2009 r. Program

10 Plakaty promujące Program W latach 2005 - 2008od 2009 r.

11 Promocja Programu w ramach imprez

12 Program dwa plus trzy i jeszcze więcej realizowany jest we Wrocławiu od września 2005 roku. Do 31 sierpnia 2011 roku do Programu przystąpiło 3267 rodzin wielodzietnych, łącznie 15 950 osób, w tym od początku 2011 roku deklarację uczestnictwa w Programie wypełniło 384 rodziny (1963 nowych uczestników Programu). Jednocześnie 212 rodzin przestało spełniać kryteria uczestnictwa w Programie. Program w statystykach Wykres 1. Struktura Rodzin Plus, liczba dzieci [N=3055]

13 ] Wykres 2. Struktura ankietowanych rodzin, liczba dzieci [N=1146] Ewaluacja Programu za 2010 rok objęła 1146 rodzin wychowujących łącznie 3885 dzieci.

14 Wykres 3. Korzystanie z form pomocy i wsparcia Rodzin Plus [N=1146].

15 Wpływ uczestnictwa w Programie na funkcjonowanie rodziny Wykres 4. Wpływ uczestnictwa w Programie na funkcjonowanie rodziny [N=1146]

16 Poziom zadowolenia beneficjentów Programu Wykres nr 5. Poziom zadowolenia beneficjentów Programu [N=1146] Chęć kontynuowania Programu wyraziło 96,2 % Rodzin Plus.

17 Koszty realizacji Programu za 2010 r. Oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej554 830,00 zł Oferta Wydziałów Miejskich167 118,00 zł Oferta organizacji pozarządowych181 100,00 zł

18 Nagroda dla Samorządu Miasta Wrocławia za Program dwa plus trzy i jeszcze więcej Kapituła konkursu Tulipany Narodowego Dnia Życia doceniła Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej przyznając Samorządowi Wrocławia statuetkę tulipana w kategorii Samorząd przyjazny rodzinie. Nagrodę wręczono podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 24 marca 2010 r.

19 Opracowanie: Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS


Pobierz ppt "Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych realizowany na mocy uchwały Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google