Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego? Maciej R. Tumasz Poznań, 27.03.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego? Maciej R. Tumasz Poznań, 27.03.2007."— Zapis prezentacji:

1 Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego? Maciej R. Tumasz Poznań,

2 Instytut Logistyki i Magazynowania Właściwy tytuł mojej prezentacji : Jak nie zmarnować Państwa cennego czasu biorąc pod uwagę, że jestem piątym prelegentem wypowiadającym się na podobny temat i w chwili tworzenia prezentacji nie znam treści wystąpień poprzedzających?

3 Instytut Logistyki i Magazynowania Odpowiedź: Nie da się.

4 Instytut Logistyki i Magazynowania Mimo to, spróbujmy: Odpowiedzieć na pytanie postawione przez organizatorów Postawić i spróbować odpowiedzieć na kilka innych pytań z tematu rola eksperta w ocenie wniosków projektowych w programach ramowych UE

5 Instytut Logistyki i Magazynowania Wstęp - Autoprezentacja Maciej R. Tumasz Od 5 lat pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania Główny Specjalista w Dziale Obsługi Rynku Absolwent UAM – filologia angielska Zajmuje się m. in. pozyskiwaniem i nadzorowaniem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy publicznych Ekspert Komisji Europejskiej pracujący przy ocenie wniosków do 6. Programu Ramowego Ekspert Komisji Europejskiej pracujący przy ocenie realizacji projektów 6. Programu Ramowego

6 Instytut Logistyki i Magazynowania Odpowiedź na pytanie tytułowe: Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego? zdefiniowany proces oceny kryteria oceny (dostarcza KE) doświadczenia z pisania i realizacji własnych projektów zdrowy rozsądek

7 Instytut Logistyki i Magazynowania Proces oceny FP7 (1/2) różne kryteria i proces oceny w COOPERATION, IDEAS, PEOPLE i CAPACITIES szczegóły w tekście ogłoszenia o konkursie (call text) lub w programie pracy (UWAGA na BAŁAGAN:evaluation criteria and sub-criteria (including weights and thresholds) for the different funding schemes are set out in Annex 2 to this work programme) różne kryteria i progi (threshold) dla ewaluacji 1- i 2- stopniowej (w 1.stopniu tylko kryteria opisane kursywą) w przypadku dużych projektów wybrane konsorcja zostaną zaproszone na rozmowę (hearing)

8 Instytut Logistyki i Magazynowania Proces oceny FP7 (2/2) Indywidualna ocena wniosków Konieczny consensus Consensus meeting Consensus meeting minutes Spotkanie panelowe Review of the Consensus group results preparation of Evaluation Summary Reports (ESR) Below-threshold proposals Final discussion for proposals: prioritisation of above-threshold proposals Raporty The Panel Report The Strategic Objective Report Finał ewaluacji i wybór zwycięskich projektów

9 Instytut Logistyki i Magazynowania Kryteria oceny FP6

10 Instytut Logistyki i Magazynowania Kryteria oceny FP7 – Cooperation (1/2)

11 Instytut Logistyki i Magazynowania Kryteria oceny FP7 – Cooperation (2/2)

12 Instytut Logistyki i Magazynowania Kryteria oceny FP7 – Ideas (1/3) 1. Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania naukowym liderem światowej klasy A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia

13 Instytut Logistyki i Magazynowania Kryteria oceny FP7 – Ideas (2/3) 2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach?

14 Instytut Logistyki i Magazynowania Kryteria oceny FP7 – Ideas (3/3) 3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi Głównemu Badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy proponowane inne instytucje uczestniczące w projekcie (oprócz instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona?

15 Instytut Logistyki i Magazynowania Kryteria oceny FP7 - Ogólnie Ewaluatorzy będą punktować każde z trzech głównych kryteriów - nie kryteria cząstkowe (bullet points) Kryteria cząstkowe to aspekty, które ekspert powinien wziąć pod uwagę przy ocenie - należy je omówić podczas późniejszej dyskusji Każde kryterium ocenia się w skali do 5. Można używać połówek Zrezygnowano z systemu wag. Obowiązują progi. Próg dla każdego kryterium to 3 (UWAGA!). Próg ogólny, dla sumy z 3 kryteriów to 10 (UWAGA!).

16 Instytut Logistyki i Magazynowania Po co być ewaluatorem? dla sławy/kariery dla Ojczyzny dla kontaktów dla doświadczenia – niezastąpione wejście w rolę drugiej strony ale należy pamiętać o poufności!

17 Instytut Logistyki i Magazynowania Niespodzianki? jak słabe można składać wnioski jak rozmaite można składać wnioski jak różne mogą być oceny tego samego wniosku jak więcej nie znaczy lepiej

18 Instytut Logistyki i Magazynowania Inne wnioski? potrzebne są odpowiednie nastawienie i cechy charakteru: abstrahować od własnych poglądów na dany temat, nie myśleć kategoriami stereotypów, dostrzec dobry projekt ukryty za słabą angielszczyzną

19 Instytut Logistyki i Magazynowania Jak daleko idą skutki? Nowa jakość pisania własnych wniosków, Szacunek dla ludzkiej pomysłowości i własnej niewiedzy, (przy dobrych wnioskach) edukacja, Kluczowe: przekonanie o uczciwości procesu oceny wniosków.

20 Instytut Logistyki i Magazynowania Errata kryteria oceny – fp6! canteen travel: częściej lufthansą niż lotem

21 Instytut Logistyki i Magazynowania Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego? Maciej R. Tumasz Poznań, 27.03.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google