Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego?"— Zapis prezentacji:

1 Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego?
Wpisz tytuł PREZENTACJI do stopki (widok / nagłówek i stopka…) – dzięki temu tytuł prezentacji zostanie automatycznie wyświetlony na kolejnych slajdach. Maciej R. Tumasz Poznań,

2 Właściwy tytuł mojej prezentacji:
Jak nie zmarnować Państwa cennego czasu biorąc pod uwagę, że jestem piątym prelegentem wypowiadającym się na podobny temat i w chwili tworzenia prezentacji nie znam treści wystąpień poprzedzających? Instytut Logistyki i Magazynowania

3 Odpowiedź: Nie da się. Instytut Logistyki i Magazynowania

4 Odpowiedzieć na pytanie postawione przez organizatorów
Mimo to, spróbujmy: Odpowiedzieć na pytanie postawione przez organizatorów Postawić i spróbować odpowiedzieć na kilka innych pytań z tematu „rola eksperta w ocenie wniosków projektowych w programach ramowych UE” Instytut Logistyki i Magazynowania

5 Wstęp - Autoprezentacja
Maciej R. Tumasz Od 5 lat pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania Główny Specjalista w Dziale Obsługi Rynku Absolwent UAM – filologia angielska Zajmuje się m. in. pozyskiwaniem i nadzorowaniem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy publicznych Ekspert Komisji Europejskiej pracujący przy ocenie wniosków do 6. Programu Ramowego Ekspert Komisji Europejskiej pracujący przy ocenie realizacji projektów 6. Programu Ramowego Instytut Logistyki i Magazynowania

6 Odpowiedź na pytanie tytułowe:
Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego? zdefiniowany proces oceny kryteria oceny (dostarcza KE) doświadczenia z pisania i realizacji własnych projektów zdrowy rozsądek Instytut Logistyki i Magazynowania

7 Proces oceny FP7 (1/2) różne kryteria i proces oceny w COOPERATION, IDEAS, PEOPLE i CAPACITIES szczegóły w tekście ogłoszenia o konkursie (call text) lub w programie pracy (UWAGA na BAŁAGAN: „evaluation criteria and sub-criteria (including weights and thresholds) for the different funding schemes are set out in Annex 2 to this work programme”) różne kryteria i progi (threshold) dla ewaluacji 1- i 2-stopniowej (w 1.stopniu tylko kryteria opisane kursywą) w przypadku dużych projektów wybrane konsorcja zostaną zaproszone na rozmowę (hearing) Instytut Logistyki i Magazynowania

8 Proces oceny FP7 (2/2) Indywidualna ocena wniosków Konieczny consensus
Consensus meeting Consensus meeting minutes Spotkanie panelowe Review of the Consensus group results  preparation of Evaluation Summary Reports (ESR) Below-threshold proposals Final discussion for proposals: prioritisation of above-threshold proposals Raporty The Panel Report The Strategic Objective Report Finał ewaluacji i wybór zwycięskich projektów Instytut Logistyki i Magazynowania

9 Kryteria oceny FP6 Instytut Logistyki i Magazynowania

10 Kryteria oceny FP7 – Cooperation (1/2)
Instytut Logistyki i Magazynowania

11 Kryteria oceny FP7 – Cooperation (2/2)
Instytut Logistyki i Magazynowania

12 Kryteria oceny FP7 – Ideas (1/3)
1. Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania naukowym liderem światowej klasy A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia Instytut Logistyki i Magazynowania

13 Kryteria oceny FP7 – Ideas (2/3)
2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach? Instytut Logistyki i Magazynowania

14 Kryteria oceny FP7 – Ideas (3/3)
3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi Głównemu Badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy proponowane inne instytucje uczestniczące w projekcie (oprócz instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona? Instytut Logistyki i Magazynowania

15 Kryteria oceny FP7 - Ogólnie
Ewaluatorzy będą punktować każde z trzech głównych kryteriów -nie kryteria cząstkowe (bullet points) Kryteria cząstkowe to aspekty, które ekspert powinien wziąć pod uwagę przy ocenie - należy je omówić podczas późniejszej dyskusji Każde kryterium ocenia się w skali do 5. Można używać połówek Zrezygnowano z systemu wag. Obowiązują progi. Próg dla każdego kryterium to 3 (UWAGA!). Próg ogólny, dla sumy z 3 kryteriów to 10 (UWAGA!). Instytut Logistyki i Magazynowania

16 dla doświadczenia – niezastąpione wejście w rolę „drugiej strony”
Po co być ewaluatorem? dla sławy/kariery dla Ojczyzny dla kontaktów dla doświadczenia – niezastąpione wejście w rolę „drugiej strony” ale należy pamiętać o poufności! Instytut Logistyki i Magazynowania

17 jak słabe można składać wnioski jak rozmaite można składać wnioski
Niespodzianki? jak słabe można składać wnioski jak rozmaite można składać wnioski jak różne mogą być oceny tego samego wniosku jak więcej nie znaczy lepiej Instytut Logistyki i Magazynowania

18 potrzebne są odpowiednie nastawienie i cechy charakteru:
Inne wnioski? potrzebne są odpowiednie nastawienie i cechy charakteru: abstrahować od własnych poglądów na dany temat, nie myśleć kategoriami stereotypów, dostrzec dobry projekt ukryty za słabą angielszczyzną Instytut Logistyki i Magazynowania

19 Nowa jakość pisania własnych wniosków,
Jak daleko idą skutki? Nowa jakość pisania własnych wniosków, Szacunek dla ludzkiej pomysłowości i własnej niewiedzy, (przy dobrych wnioskach) edukacja, Kluczowe: przekonanie o uczciwości procesu oceny wniosków. Instytut Logistyki i Magazynowania

20 kryteria oceny – fp6! meals @ canteen travel: www.momondo.com
Errata kryteria oceny – fp6! canteen travel: częściej lufthansą niż lotem Instytut Logistyki i Magazynowania

21 Dziękuję za uwagę! maciej.tumasz@ilim.poznan.pl
Instytut Logistyki i Magazynowania


Pobierz ppt "Jak ewaluator odróżnia dobry projekt od złego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google