Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym UE. Tworzenie budżetu projektu Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym UE. Tworzenie budżetu projektu Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański."— Zapis prezentacji:

1 1 Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym UE. Tworzenie budżetu projektu Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja UAM ul. Rubież 46, Poznań tel. 061-8279745 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl

2 2 MODELE ROZLICZANIA KOSZTÓW Eliminacja modeli rozliczania kosztów, jakie występowały w poprzednich Programach Ramowych (AC, FCF, FC). Wszystkie jednostki mają się rozliczać według podobnych zasad. możliwość rozliczania kosztów pośrednich za pomocą stawki procentowej stworzenie możliwości dla organizacji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych i instytucji badawczych, które nie są w stanie prawidłowo wyliczyć swoich kosztów pośrednich w sposób rzeczywisty, uproszczonego sposobu wyliczania kosztów pośrednich.

3 3 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organizacji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP do 75%) Działania wdrożeniowe – do 50% Frontier research, działania koordynujące, wspomagające – do 100% Zarządzanie – do 100%

4 4 FORMY DOFINANSOWANIA FORMY DOFINANSOWANIA refundacja poniesionych kosztów (reimbursement of eligible costs), ryczałt kwotowy (lump sum) stała stawka (flat rate)

5 5 REIMBURSEMENT OF ELIGIBLE COSTS refundacja poniesionych kosztów –Główna forma finansowania w 7.PR –Wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych –Może być stosowane do finansowania całego projektu –Mogą być włączone schematy finansowania typu lump sum i flat rate dla poszczególnych typów kosztów (np. koszty podróży, personelu itd.)

6 6 LUMP SUM ryczałt kwotowy –Określona kwota na realizację działania –Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych –Wypłacana na podstawie oceny wypełnienia określonych kryteriów/wskaźników –Może być zastosowane w skali całego projektu (NoE), lecz głównie do pewnych części kosztów projektu finansowanego w formie refundacji poniesionych kosztów (np.dieta dla personelu biorącego udział w konferencji)

7 7 FLAT RATE stała stawka –Ustalone stawki np. ustalone przez KE stawki wynagrodzeń dla pracowników w poszczególnych krajach z uwzględnieniem różnych typów personelu np. stawki na podróże – X euro za podróż pociągiem na odległość <500 km –Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych –Może być zastosowane w skali całego projektu lub do pewnych części kosztów projektu finansowanego w formie refundacji poniesionych kosztów (np. koszty personelu )

8 8 Sposoby sprawozdawania kosztów DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW Uczestnik wykazuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonywaniem zadań projektu (wymagany system księgowości analitycznej precyzyjnie wykazujący koszty pośrednie przypadające na projekt) Stworzenie możliwości uproszczonego sposobu wyliczania kosztów pośrednich dla jednostek, które nie posiadają księgowości analitycznej Uczestnik wykazuje koszty pośrednie za pomocą stawki procentowej – 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem subcontractingu DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NON-PROFIT, SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH, INSTYTUCJI BADAWCZYCH I MŚP, (które nie są w stanie wyliczyć rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na projekt), GDY UCZESTNICZĄ W PROJEKTACH ZAWIERAJĄCYCH KOMPONENT RTD Ryczałt na koszty pośrednie - 60% dla konkursów zamkniętych do 31 grudnia 2009 i nie mniejszy niż 40% dla zamkniętych po 31 grudnia 2009

9 9 Pozostałe zmiany Ograniczenie ilości audytów (zaświadczeń audytora) audyt obowiązkowy, gdy suma kwot dofinansowania z KE jest równa lub przekracza 375.000 Euro dla projektów trwających krócej niż 2 lata nie więcej niż 1 zaświadczenie na koniec projektu zaświadczenie audytora nie jest wymagane dla projektów w całości finansowanych w formie lump sum lub flat rate Odejście od zasady wspólnej odpowiedzialności finansowej partnerów w konsorcjum – odpowiedzialność każdego partnera ograniczona do jego własnych długów

10 10 Więcej informacji: 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7 6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6 MŚP: http://sme.cordis.lu/home/index.cfm Strony w języku polskim: http://www.kpk.gov.pl/7pr/ http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn)

11 11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: jk@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "1 Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym UE. Tworzenie budżetu projektu Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google