Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marie Curie Conferences and Training Courses (SCF)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marie Curie Conferences and Training Courses (SCF)"— Zapis prezentacji:

1 Marie Curie Conferences and Training Courses (SCF)
Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, Poznań Tel , Fax

2 Dokumenty potrzebne przy pisaniu wniosku:
Guide for proposers – przewodnik dla wnioskodawców- FORMULARZE Workprogramme- dokument programowy Call Text – tekst konkursu Handbook The 6th Framework Programme in Brief – broszura z informacjami na temat 6 PR Guidelines for Evaluators – poradnik dla oceniających wnioski

3 Część A – formularze administracyjne
A1 – informacje ogólne o projekcie A2 – informacje o organizacji A3 – nie występuje A4 – Funding Request

4 A1 – informacje ogólne o projekcie
Tytuł (do 200 znaków) Akronim (do 20 znaków) Czas trwania projektu Dziedzina naukowa Słowa kluczowe Abstrakt (do 2000 znaków)

5 A2 – informacja o organizacji
Dane instytucji ( nazwa, adres itd..), Dane osoby odpowiedzialnej za projekt,

6 A4 – Funding Request (I) Numer partnera,
(29) Liczba konferencji i/lub kursów, (30) – Grupa I - proponowana liczba naukowców z max.4-letnim doświadczeniem, którzy zostaną zakwalifikowani, (31) – Grupa II - proponowana liczba naukowców z doświadczeniem badawczym od lat lub posiadający tytuł doktora, (32) – Grupa III - proponowana liczba naukowców z doświadczeniem powyżej 10 lat, którzy są obywatelami MS lub AS, a którzy pracują poza tymi krajami w czasie gdy odbywa się impreza.

7 Funding Request (II) (33) podać oczekiwaną liczbę uczestników,
(34) podać kwotę wnioskowaną do KE – na wpisowe zakwalifikowanych uczestników, (35) podać kwotę związaną z organizacją wszystkich imprez w ramach projektu,

8 Część B – opis merytoryczny projektu
B1 – Scientific Quality of the project B2 – Quality of the research training B3 - Quality of the host(s) B4 – Management and feasibility B5 – Added value to the community and relevance to the objectives of the action B6 – Previous proposals and contracts B7 – Other issues

9 B1. Scientific quality of the project (max. 4 strony)
Ogólny opis projektu: Naukowe, technologiczne, społeczne przyczyny organizacji imprez o danym charakterze; Opis istniejącego stanu rzeczy w danej dziedzinie, oraz jak proponowany projekt może prowadzić do znaczącego postępu w danej dziedzinie; Zarys programu konferencji, kursów (możliwe podanie zaproszonych już prowadzących etc..); Spójność imprez ( metod nauczania, infrastruktury, formy, etc..)

10 B2 – Quality of the research training (max. 3 strony) (I)
Uzasadnienie, dlaczego potrzebne są takie konferencje, kursy – dla naukowców; Czy projekt również obejmuje możliwość uzupełniania innych umiejętności naukowców (zarządzanie, kwestie etyczne, komunikacja, etc..);

11 B2 – Quality of the research training (II)
Szczegółowy opis imprez proponowanych w projekcie, poprzez opis: środowiska treningowego, możliwości osiągania przez naukowców korzyści w danej dziedzinie, aspekt międzynarodowy, obecności naukowców wiodących, możliwości nawiązywania współpracy. Przy kursach praktycznych należy opisać oferowane możliwości zdobycia bezpośrednich doświadczeń; Zgodność z głównymi założeniami programu MC – by projekt umożliwiał młodym naukowcom zdobywanie wiedzy od doświadczonych naukowców.

12 B3 – Quality of the host(s) (max. 1 str./partnera)
Opisać doświadczenie badawcze oraz organizacyjne instytucji; CV naukowca odpowiedzialnego za projekt (max. 2 str. + w tym publikacje); Opis lokalizacji i infrastruktury; Uzasadnienie, jeżeli występują partnerzy spoza UE i AS – dlaczego ich udział jest konieczny.

13 B4 – Management and feasibility (max. 3 str.) (I)
B4.1 Organisational Management struktura organizacyjna, efektywna koordynacja i integracja, polityka związana z prawami własności intelektualnej, która powstanie w trakcie projektu (jeśli dotyczy).

14 B4 – Management and feasibility (II)
B4.2. Publicity and Selection Opis w jaki sposób będzie rozpowszechniana informacja o imprezach, Opis procedury kwalifikacyjnej naukowców. B4.3. Dissemination Rozpowszechnianie wyników poszczególnych imprez, Możliwość dostępu i przygotowanie do publikacji informacji o imprezie on-line oraz możliwości w niej uczestnictwa, Jedna lub więcej z imprez może mieć charakter wirtualny.

15 B4 – Management and feasibility (III)
B4.4. Financial Management Jasno opisać, czy fundusze z UE będą przeznaczone na pokrycie odpowiednich kosztów związanych z podróżami, utrzymaniem naukowców; Wskazać, która z imprez będzie imprezą wirtualną;

16 B4 – Management and feasibility (IV)
Uzasadnienie dla wnioskowanej kwoty dotyczącej wpisowego z formularza A4 (jasno wskazując oficjalną kwotę wpisowego dla naukowców i rodzaj kosztów jakie to wpisowe pokrywa) Przedstawienie analizy finansowej kosztów organizacyjnych zgodnie z formularzem A4 (ogłoszenie, publikacje, wynajęcie pomieszczeń, sekretariat imprez, etc..)

17 B5. – Added value to the community and relevance to the objectives of the action (max. 2 str.) (I)
Określić wartość dodaną organizowanych imprez w danym temacie na płaszczyźnie europejskiej lub międzynarodowej; Związek z założeniami ERA lub innymi politykami wspólnotowymi; Wpływ na upublicznianie nauki; Wpływ na uatrakcyjnienie nauki dla kobiet; Inne społeczne i ekonomiczne aspekty.

18 B5. – Added value to the community and relevance to the objectives of the action (II)
Opisać związek projektu z założeniami systemu stypendialnego MC – SCF; Związek tematyki imprez z ostatnimi europejskimi osiągnięciami naukowymi i europejskimi interesami; Korzyści dla organizatorów z organizacji konferencji lub kursów; Jak proponowane działania będą promować politykę równości szans oraz udziału kobiet w nauce; W jaki sposób projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Europy dla naukowców

19 B6. Previous porposals and contracts
Czy wniosek jest ponownie składany, jeżeli tak: (a) numer wniosku (b) czy obecny wniosek różni się od poprzedniego (1000 znaków) Czy wniosek związany jest z poprzednim (innym) wnioskiem finansowanym w ramach 5 PR lub 6 PR, jeżeli tak: (a) akronim (b) numer kontraktu (c) czas trwania

20 B7. Other issues Czy projekt porusza sprawy etyczne, jakie wymagania prawne będą respektowane, inne regulacje narodowe i międzynarodowe, Gotowość zaangażowania różnych czynników do rozpowszechniani wyników, podnoszenia świadomości itd.., Synergie działań na poziomie edukacyjnym.

21 Przykładowy kosztorys organizacji 4 konferencji
Ogólna liczba uczestników: 120 osób Wpisowe (fee): 100 euro Czas trwania: 3 dni Zaplecze organizacyjne: wynajem sali głównej 375 euro/dzień hall (wystawa,miejsce na komputery, itd..) 200 euro 2 mniejsze sale na sesje równoległe 175 euro x 2 Inne: Banery 500 euro Stand information 500 euro Technical service euro

22 Sekretariat konferencji:
Personel – 3-osobomiesiące 3 x 1000euro Materiały biurowe 400 euro Reklama (ulotka, mailing, strona internetowa..) euro Publikacja pokonferencyjna euro

23 Catering: 3x kawa +ciastka x 120 osób 540 euro Lunch 3x120 x 40zl euro 2 kolacje 2x120 x 70zl euro Materiały konferencyjne euro Inne koszty: transport materiałów itd euro Spotkanie komitetu organizacyjnego 2 x 1000 euro

24 Wykładowcy: 10 osób Bilet, hotel, wynagrodzenie w tym dieta 500 e x e = 1580 euro / osobę 1580 euro x 10 osób = euro Sprzęt np. komputer 6000 euro (amortyzacja na 1 imprezę 1000 euro)

25 Dofinansowanie Wnioskujemy o dofinansowanie uczestnictwa 70 osób
Cała kwota organizacji konferencji np. : około euro euro euro

26 euro x 70/120 = euro = euro Koszty podróży 70 uczestników Średnio 150 euro x 70 = euro Koszty utrzymania 70 uczestników Średnio 132 euro x 70 x 3 = euro Koszt jednej imprezy: = % = Łączny koszt wszystkich imprez: x 4 = euro

27 Kryteria oceny wniosku
naukowa jakość projektu (25%): wartość i oryginalność tematyki; czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i aktualna; zgodność/związek pomiędzy imprezami tworzącymi serie konferencji jakość aspektu szkoleniowego (15%): jakość programu szkoleniowego, ustalenia co do możliwości nawiązywania kontaktów; wartość kursów z zakresu dodatkowych umiejętności jakość instytucji goszczącej (10%): jakość i możliwości organizacyjne, lokalizacja, jakość infrastruktury

28 Kryteria oceny wniosku II
zarządzanie projektem (20%): możliwość realizacji i wiarygodności planów; dostępność niezbędnych zasobów; promowanie i rozpowszechnianie informacji włączając w to Internet. zgodność z celami sytemu stypendialnego MC oraz wartość dodana dla UE(30%): zgodność z celami programu systemu stypendialnego MC, ważność tematyki w relacji do osiągnięć i interesów europejskich, skład uczestników; korzyści dla organizatorów wynikające ze wzrostu umiejętności przeprowadzania szkoleń lub organizowania konferencji, wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych Wspólnotowych strategii; wkład w zwiększenie publicznego zainteresowania nauką, jej atrakcyjności i osiągnięć; wpływ na równy dostęp obu płci do prac naukowych.

29 Terminy Harmonogram Budżet konkursu: 12.250.000 euro
18 Maja 2005 – g – zamknięcie konkursu Czerwiec 2005 – ocena wniosków Wrzesień 2005 – przesłanie kart oceny wniosków do koordynatorów Grudzień 2005 – podpisywanie kontraktów z Komisją

30 Ważne dokumenty http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=192
CALL TEXT Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Broszura „FP6 in Brief” Guidelines on Proposal Evaluation Procedures Guidelines for Evaluators Model Contracts HANDBOOK

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Marie Curie Conferences and Training Courses (SCF)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google