Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań, 24 kwietnia 2008 r Seminarium: Stypendia indywidualne Marie Curie w 7.PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich Dostałem, byłem,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań, 24 kwietnia 2008 r Seminarium: Stypendia indywidualne Marie Curie w 7.PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich Dostałem, byłem,"— Zapis prezentacji:

1 Poznań, 24 kwietnia 2008 r Seminarium: Stypendia indywidualne Marie Curie w 7.PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich Dostałem, byłem, wróciłem - doświadczenia stypendysty Marie Curie Jacek Dach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej

2 czerwiec 2000 - doktorat marzec 2003 - złożenie wniosku o stypendium MC sierpień 2003 - akceptacja ekspertów KE Grant Heavy metal removal from manure (akronim Light Manure). czerwiec 2004 - rozpoczęcie 2-letniego stypendium Instytucja przyjmująca (host): Agrotechnology & Food Innovations, Wageningen University & Research Center (NL). Podstawowe informacje o stypendium Marie Curie na realizację projektu Light Manure (stypendysta: dr inż. Jacek Dach)

3 Typowy model przebiegu kariery naukowej Magisterium Studia doktoranckie Doktorat Habilitacja Profesura

4 Doktorat… i co dalej?? Podstawowy problem młodych doktorów: brak środków finansowych => problemy z kontynuacją badań i/lub rozpoczęciem nowych tematów badawczych. Utrudniony (czasem niemożliwy) dostęp do nowoczesnej aparatury dla kontynuacji badań. Rzeczywista i szybka kariera naukowa – TYLKO przy udziale kontaktów i współpracy międzynarodowej. Brak środków na uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych => mniejsze możliwości nawiązania cennych kontaktów.

5 Jak z tego wybrnąć? Rezygnacja z pracy naukowej praca w przemyśle (znacznie lepsza pensja, stabilizacja, ale zazwyczaj brak satysfakcji dla kogoś z zamiłowaniem badacza). Kontynuacja pracy naukowej (problemy bytowe pozostają). Walka o granty w MNiSW (szansa powodzenia dla młodego doktora raczej mizerna). Wyjazd za granicę na post-doka celem podniesienia kwalifikacji naukowych, zdobycia nowych doświadczeń i przyspieszenia kariery zawodowej (wybór stypendiów jest obecnie bardzo szeroki).

6 Dlaczego warto starać się właśnie o stypendia Marie Curie?? 100% pokrycie kosztów wyjazdu i pobytu przez KE. Możliwość pracy w najlepszych instytucjach naukowych, a tym samym nabycie szerokiego doświadczenia i cennych kontaktów osobistych. Świadczenia dla stypendysty (wysokie wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży, relokacji, badań) oraz fundusze dla instytucji przyjmującej. Prestiż dla stypendysty. Reasumując – jest to najlepsza oferta stypendialna w UE (w opinii mojej i znajomych stypendystów)

7 Jak napisać dobry wniosek?? (moje doświadczenia) Przede wszystkim: wybór właściwej instytucji przyjmującej - hosta (im host jest bardziej znany w świecie, tym większe szanse. Nie trzeba znać osobiście naukowców z hosta – kontakt mailowy jest wystarczający do napisania wniosku). Wybór dobrego tematu (duże szanse mają tematy modne lub bardzo ambitne). Bardzo ważne: uwzględnienie pozanaukowych aspektów wniosku (korzyści dla stypendysty, hosta, placówki macierzystej stypendysty czy nawet całej UE). Wpadający w oko akronim (przyjaźniej nastawia recenzentów). Racjonalny harmonogram (przekona recenzentów, że projekt jest przemyślany i możliwy do realizacji).

8 Warunki realizacji projektu Pełny dostęp do aparatury badawczej i laboratoriów. Własne fundusze stypendysty na badania (700 Euro/mies.). Współpraca z innymi naukowcami z hosta i spoza niego. Udział w innych badaniach prowadzonych w jednostce.

9 Co daje pobyt na stypendium MC?? Korzyści naukowe (bezpośrednie i pośrednie). Korzyści finansowe (bardzo wysoka jak na polskie warunki pensja). Korzyści osobiste (nawiązanie trwałych przyjaźni, poznawanie nowych regionów Europy, zwyczajów, przepisów kulinarnych itp.).

10 Bezpośrednie efekty pobytu na stypendium MC Zdobycie wiedzy i doświadczenia w szerokim zakresie badań. Zaproszenia do współpracy w ramach konsorcjów naukowych w 6. i 7. PR., InterReg i in. Grant reintegracyjny: Technology of compost production from sewage sludge with reduction of ammonia emission and heavy metal content (acronim CleanCompost) - 40 tys. euro wsparcia ze strony KE w okresie 1. roku po powrocie + dofinansowanie z MNiSW.

11 Zalety grantu reintegracyjnego Bardzo duże (jak na polskie warunki) środki do prowadzenia badań, z reguły w zupełności wystarczające do dokończenia badań do habilitacji. Całkowita niezależność w dysponowaniu środkami finansowymi przez stypendystę (ale musi być uzasadnienie ich wydawania związane z reintegracją naukowca w krajowe środowisko). Umiejętnie wykorzystane – środki te zapewniają kontynuację badań przez następne lata. Prowadzenie grantu reintegracyjnego pomaga w pozyskiwaniu kolejnych projektów badawczych.

12 KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE!!!! (Zaproszenia do współpracy w ramach konsorcjów naukowych w 7. PR w ramach przyszłych projektów badawczych, zaproszenia do uczestnictwa w konferencjach europejskich sieci naukowych). Uczestnictwo w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji oraz sympozjów Komisji Europejskiej (wciąż brakuje ekspertów w UE z naszej części Europy). Konsekwencja publikacji wyników badań w czasopismach z IF => prośby o recenzje artykułów w renomowanych czasopismach (w polskich czasopismach recenzje można wykonywać po habilitacji). Możliwość wykonywania recenzji projektów badawczych KE i Funduszu Norweskiego Pośrednie efekty pobytu na stypendium MC

13 Podsumowanie Stypendium zagraniczne jest dla młodego naukowca milowym krokiem w jego karierze naukowej. Warto próbować starać się o stypendia Marie Curie gdyż oferują one najlepsze warunki dla młodych naukowców. Wyjazd za granicę wiąże się z pewnym stresem (obcy język i kultura, nowe środowisko pracy), jednakże pracownicy hosta służą pomocą – im również zależy na dobrej realizacji projektu! Wielostronne korzyści z pobytu za granicą rozciągają się na długie lata dalszej kariery naukowej, bardzo ją zresztą ułatwiając.

14 Dziękuję za uwagę e-mail: jdach@au.poznan.pl


Pobierz ppt "Poznań, 24 kwietnia 2008 r Seminarium: Stypendia indywidualne Marie Curie w 7.PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich Dostałem, byłem,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google