Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy metodologiczne i główne nurty ekonomii politycznej Bibliografia: 1. Tsuru S., Ku nowej ekonomii politycznej; w: Dopfer, K. Ekonomia w przyszłości,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy metodologiczne i główne nurty ekonomii politycznej Bibliografia: 1. Tsuru S., Ku nowej ekonomii politycznej; w: Dopfer, K. Ekonomia w przyszłości,"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy metodologiczne i główne nurty ekonomii politycznej Bibliografia: 1. Tsuru S., Ku nowej ekonomii politycznej; w: Dopfer, K. Ekonomia w przyszłości, PWN, Wilkin, J. (red.) Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, WNE UW, Warszawa, Lange O. Ekonomia polityczna t. 1., PWN, Warszawa, 1963 Łukasz Żurawski

2 Plan wystąpienia: 1. Niewidzialna ręka rynku, praktyka, ewolucja 2. Ekonomia polityczna jako nauka społeczna, otwarta bardziej na inne dziedziny niż klasyczna ekonomia, metodologia 3. Główne nurty ekonomii politycznej 2

3 (Nie)zawodna niewidzialna ręka rynku? Mając na uwadze swój własny interes człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Adam Smith, Bogactwo Narodów (1776) założenia i wyjątki wskaźniki pozbawione manipulacji, odzwierciedlające zmiany w gospodarce ceny administrowane, marża, sztywne stawki płac leseferyzm (wolność wyboru konsumenta) sytuacja życiowa, podaż popyt (reklama, stres informacyjny), czynnik nieznany efekty zewnętrzne nieistotne różne optima, problem ryzyka, skala problemu oraz czas występowania 3

4 Niewidzialna ręka rynku – ewolucja jakości /i sposobu produkcji/ kiedyś, później i obecnie + kapitał, ziemia, praca /wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm/ + technologia /produkcja kapitalistyczna, socjalistyczna/ + informacja /produkcja wirtualna?/ podmioty mające wpływ na efektywność NRR: duże koncerny politycy (polityczny cykl koniunkturalny) 4

5 Ekonomia polityczna - nocny stróż NRR 1. badanie i objaśnianie wzajemnych związków między: instytucjami, polityką, legislacją i gospodarką 2. określanie priorytetów i sugerowanie działań 3. łączenie osiągnięć różnych podejść naukowych – przełożenie zmian w procesach produkcyjnych na inne niż ekonomiczna sfery życia ludzkiego – współwystępowanie kultur ze specyficznym podejściem do pracy – struktura konsumpcji 5

6 Ekonomia polityczna - metodologia interdyscyplinarność ewolucyjność holistyczność i systemowe podejście analizowanie wzajemnych związków między władzą a rynkiem normatywność ekonomii jako pomoc w polityce ekonomiczno-społecznej (np. polityka spójności) 6

7 Główne nurty ekonomii politycznej: Klasyczny (XVII-XIX) /Smith, D. Ricardo, J.S. Mill, A de Montchrétien/ niewidzialna ręka rynki (dobro publiczne jako suma dóbr prywatnych) teoria wartości (pozwala porównywać się ludziom przedsiębiorczym) problem podziału dóbr państwo – nocny stróż, poprawiający warunki gospodarowania płace to koszty utrzymania robotników Marksistowski /K. Marks, F. Engels, W. Lenin/ dorobek wyrósł z: socjalizmu utopijnego (Saint-Simon, Fourier, Owen), klasycznej filozofii niemieckiej (Kant, Hegel) angielskiej ekonomii klasycznej (Smith, Ricardo) silnie powiązanie wątków społecznych, filozoficznych,politycznych i ekonom. współwłasność środków produkcji klasy społeczne konflikty klas rewolucje i zmiany stosunków produkcji oraz nadbudowy (ideologii) stosunki kapitalistyczne eksploatacja klasy robotniczej państwo jest narzędziem w ręku klasy panującej 7

8 Główne nurty ekonomii politycznej: New Political Economy (Political Economics) market failures przełożone na efektywność funkcjonowania gospodarek rozszerzenie przedmiotu ekonomii na obszary dotychczas nie brane pod uwagę optymalizacja polityki do sfery gospodarczej (znaczenie instytucji - koszty transakcyjne) International Political Economy wiele wskaźników, z różnych dziedzin naukowych, na poziomie kilku gospodarek cel: opisywanie i wyjaśnianie przyczyn rozwoju krajów Keynesowska utrudnienia w mechanizmach rynkowych ekonomii klasycznej rynek NIE prowadzi do efektywnej alokacji, równowagi i pełnego wykorzystania zasobów produkcyjnych rola interwencji państwa w gospodarce (sygnał do paniki?) postulat bezrobocia przymusowego niestabilność produkcji i wzrostu gospodarczego przebieg zatrudnienia, a cykl koniunkturalny i polityczny (M. Kalecki) 8


Pobierz ppt "Podstawy metodologiczne i główne nurty ekonomii politycznej Bibliografia: 1. Tsuru S., Ku nowej ekonomii politycznej; w: Dopfer, K. Ekonomia w przyszłości,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google