Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawda. 2 Ćwiczenie z logiki Czy następujące rozumowania są prawidłowe: Wszystkie dzieci Funia są dziewczynkami. Zatem Funio ma córkę. Każdy kogoś kocha.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawda. 2 Ćwiczenie z logiki Czy następujące rozumowania są prawidłowe: Wszystkie dzieci Funia są dziewczynkami. Zatem Funio ma córkę. Każdy kogoś kocha."— Zapis prezentacji:

1 Prawda

2 2 Ćwiczenie z logiki Czy następujące rozumowania są prawidłowe: Wszystkie dzieci Funia są dziewczynkami. Zatem Funio ma córkę. Każdy kogoś kocha. Zatem każdy jest kochany przez kogoś.

3 Prawda3 Ćwiczenie z logiki Wszystkie dzieci Funia są dziewczynkami. Zatem Funio ma córkę. P = …jest dzieckiem Funia Q = …jest dziewczynką R = …jest córką Funia

4 Prawda4 Ćwiczenie z logiki Wszystkie dzieci Funia są dziewczynkami. Zatem Funio ma córkę. P = …jest dzieckiem Funia Q = …jest dziewczynką R = …jest córką Funia x[P(x) Q(x)] ---------------------------------------------------------------- x[R(x)]

5 Prawda5 Ćwiczenie z logiki Wszystkie dzieci Funia są dziewczynkami. Jeżeli ktoś jest dzieckiem Funia i dziewczynką, to jest córką Funia. Zatem Funio ma córkę. P = …jest dzieckiem Funia Q = …jest dziewczynką R = …jest córką Funia x[P(x) Q(x)] ---------------------------------------------------------------- x[R(x)]

6 Prawda6 Ćwiczenie z logiki Wszystkie dzieci Funia są dziewczynkami. Jeżeli ktoś jest dzieckiem Funia i dziewczynką, to jest córką Funia. Zatem Funio ma córkę. P = …jest dzieckiem Funia Q = …jest dziewczynką R = …jest córką Funia x[P(x) Q(x)], x[P(x) Q(x) R(x)] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x[R(x)]

7 Prawda7 Ćwiczenie z logiki x[P(x) Q(x)], x[P(x) Q(x) R(x)] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x[R(x)] Przypuśćmy, że x[ R(x)], czyli że wniosek jest fałszywy.

8 Prawda8 Ćwiczenie z logiki x[P(x) Q(x)], x[P(x) Q(x) R(x)] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x[R(x)] Przypuśćmy, że x[ R(x)] Wówczas każde podstawienie do następnika drugiej przesłanki jest fałszywe

9 Prawda9 Ćwiczenie z logiki x[P(x) Q(x)], x[P(x) Q(x) R(x)] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x[R(x)] Wówczas każde podstawienie do następnika drugiej przesłanki jest fałszywe. Żeby druga przesłanka była prawdziwa, każde podstawienie do jej poprzednika musi być fałszywe.

10 Prawda10 Ćwiczenie z logiki x[P(x) Q(x)], x[P(x) Q(x) R(x)] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x[R(x)] Żeby druga przesłanka była prawdziwa, każde podstawienie do jej poprzednika musi być fałszywe. Załóżmy, że każde podstawienie do pierwszego członu koniunkcji w poprzedniku implikacji jest fałszywe.

11 Prawda11 Ćwiczenie z logiki x[P(x) Q(x)], x[P(x) Q(x) R(x)] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x[R(x)] Załóżmy, że każde podstawienie do pierwszego członu koniunkcji w poprzedniku implikacji jest fałszywe. Wówczas każde podstawienie do formuły pod kwantyfikatorem w pierwszej przesłance jest prawdziwe.

12 Prawda12 Ćwiczenie z logiki x[P(x) Q(x)], x[P(x) Q(x) R(x)] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x[R(x)] Czyli pierwsza przesłanka jest prawdziwa. Jest zatem możliwe, że wniosek jest fałszywy, chociaż obie przesłanki są prawdziwe. Czyli wniosek nie wynika logicznie z przesłanek.

13 Prawda13 Ćwiczenie z logiki x[P(x) Q(x)], x[P(x) Q(x) R(x)] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x[R(x)] Czyli wniosek nie wynika logicznie z przesłanek. Jest możliwe, że Funio nie ma ani jednej córki nawet jeśli wszystkie jego dzieci są dziewczynkami.

14 Prawda14 Ćwiczenie z logiki Jest możliwe, że Funio nie ma ani jednej córki nawet jeśli wszystkie jego dzieci są dziewczynkami. Zaskakujące? Wyjaśnienie: jeśli Funio w ogóle nie ma dzieci, to wszystkie jego dzieci są dziewczynkami, krokodylami albo nawet smokami.

15 Prawda15 Ćwiczenie z logiki Wyjaśnienie: jeśli Funio w ogóle nie ma dzieci, to wszystkie jego dzieci są dziewczynkami, kosmitkami albo nawet smokami. x[P(x) Q(x)] Jeśli bowiem żadne podstawienie do poprzednika implikacji nie jest prawdziwe, to przy każdym podstawieniu implikacja jest prawdziwa.

16 Prawda16 Ćwiczenie z logiki Każdy kogoś kocha. Zatem każdy jest kochany przez kogoś. x yP(x, y) ------------------------------------------------- y xP(x, y)

17 Prawda17 Ćwiczenie z logiki Każdy kogoś kocha. Zatem każdy jest kochany przez kogoś. x yP(x, y) ------------------------------------------------- y xP(x, y) Przypuśćmy, że każdy kocha tylko Kundzię Blond.

18 Prawda18 Ćwiczenie z logiki Każdy kogoś kocha. Zatem każdy jest kochany przez kogoś. x yP(x, y) ------------------------------------------------- y xP(x, y) Przypuśćmy, że każdy kocha tylko Kundzię Blond. Wówczas przesłanka jest prawdziwa, a wniosek fałszywy. Zatem nie wynika logicznie z przesłanki.

19 Prawda19 Realizm naukowyInstrumentalizm Przedmioty teoretyczne (hipotetycznie) istniejąsą dogodnymi fikcjami Teorie naukowe sądomys ł ami na temat prawdynarzędziami przewidywania zjawisk Celem nauki jestposzukiwanie prawdy przewidywanie zjawisk panowanie nad przyrodą postęp techniczny Argumenty (motywy) Potrzeby: wyjaśniania heurystyki idei regulatywnej nieufno ść do metafizyki (empiryzm) niejasno ść pojęcia prawdy

20 Prawda20 Klasyczna/realistyczna koncepcja prawdy Arystoteles: Mówić o tym, co istnieje, że istnieje, a o tym co nie istnieje, że nie istnieje, jest prawdą, zaś mówić o tym, co istnieje, że nie istnieje, zaś o tym co nie istnieje, że istnieje, jest fałszem

21 Prawda21 Klasyczna/realistyczna koncepcja prawdy Arystoteles: Mówić o tym, co istnieje, że istnieje, a o tym co nie istnieje, że nie istnieje, jest prawdą, zaś mówić o tym, co istnieje, że nie istnieje, zaś o tym co nie istnieje, że istnieje, jest fałszem Filozofia scholastyczna: Prawda = zgodność myśli z rzeczywistością

22 Prawda22 Klasyczna/realistyczna koncepcja prawdy Prawda = zgodność myśli z rzeczywistością Trudności: Na czym polega zgodność myśli z rzeczywistością? Jak można byłoby ją stwierdzić? (Jakie jest kryterium prawdy?)

23 Prawda23 Nieklasyczne (antyrealistyczne) koncepcje prawdy Prawda = spełnianie kryterium. Koncepcje antyrealistyczne: epistemiczna pragmatyczna

24 Prawda24 Realizm i antyrealizm semantyczny Rozumieć zdanie = znać warunki jego prawdziwości Rozumieć zdanie = znać warunki jego słusznej stwierdzalności (correct assertability) Donald Davidson (1917-2003) Michael Dummett (1925- )

25 Prawda25 Realizm i antyrealizm semantyczny Antyrealizm Dummetta: pojęcie prawdy nierozpoznawalnej (verification- transcendent) jest niezrozumiałe argument z uczenia się języka (language-acquisition)

26 Prawda26 Realizm i antyrealizm semantyczny Antyrealizm Dummetta: pojęcie prawdy nierozpoznawalnej (verification-transcendent) jest niezrozumiałe argument z uczenia się języka (language-acquisition) czy może być prawdą, że przedwcześnie zmarły Jones był odważny? zdania nierozstrzygalne nie są ani prawdziwe, ani fałszywe rewizja logiki

27 Prawda27 Epistemiczna koncepcja prawdy Zdanie prawdziwe = = zdanie słusznie stwierdzalne (correctly assertable); np. weryfikowalne empirycznie; dowodliwe (w matematyce); należące do koherentnego systemu zdań (koherencyjna teoria prawdy).

28 Prawda28 Epistemiczna koncepcja prawdy Trudności: Jak ustalić kryteria słusznej stwierdzalności? Żeby coś uzasadnić, trzeba wcześniej coś wiedzieć. Kryteria słusznej stwierdzalności zmieniają się ze wzrostem wiedzy.

29 Prawda29 Zasada pragmatyczna Myśl jest sensowna wtedy i tylko wtedy, gdy zawiera jakieś dyrektywy działania. wedle pragmatycznej koncepcji człowieka (pragma = czyn), człowiek myśli po to, aby działać, człowiek jest najpierw podmiotem działania, a dopiero potem istotą myślącą Charles Sanders Peirce (1839-1914) How to Make Our Ideas Clear 1878

30 Prawda30 Pragmatyczna teoria prawdy Krytyka błędu intelektualistycznego człowiek nie jest widzem, lecz aktorem William James 1842-1910

31 Prawda31 Pragmatyczna teoria prawdy Krytyka błędu intelektualistycznego człowiek nie jest widzem, lecz aktorem Myśl jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy działanie podjęte na jej podstawie okazuje się skuteczne. Skuteczne działanie uprawdziwia myśl.

32 Prawda32 Koncepcja prawdy realistycznaepistemicznapragmatyczna Truth- makerfakt możliwość rozpoznania skuteczne działanie Argument (motyw) potrzeba idei normatywnej odrzucenie pojęcia prawdy nierozpoznawalnej koncepcja człowieka jako aktora, nie widza Trudnościniejasność pojęcia brak kryterium niedyskutowalność kryterium brak heurystyki posmak relatywizmu

33 Prawda33 Realizm wewnętrzny Prawda jest zrelatywizowana do układu pojęciowego stąd wewnętrzny Przy ustalonym układzie pojęciowym prawda zależy od świata stąd realizm Hilary Putnam 1926-

34 Prawda34 Realizm wewnętrzny Prawda jest zrelatywizowana do układu pojęciowego (stąd wewnętrzny) Przy ustalonym układzie pojęciowym prawda zależy od świata (stąd realizm) Prawda = wyidealizowana słuszna stwierdzalność motyw (umiarkowanie) epistemiczny Są układy pojęciowe lepsze i gorsze (ze względu na określone potrzeby poznawcze) motyw pragmatyczny i normatywny


Pobierz ppt "Prawda. 2 Ćwiczenie z logiki Czy następujące rozumowania są prawidłowe: Wszystkie dzieci Funia są dziewczynkami. Zatem Funio ma córkę. Każdy kogoś kocha."

Podobne prezentacje


Reklamy Google