Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CIEKAWE LICZBY DAWID ŁUBIK PALIDROM To liczba naturalna, którą czyta się tak samo od początku i od końca. Przykłady liczb palindromicznych to: 55474.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CIEKAWE LICZBY DAWID ŁUBIK PALIDROM To liczba naturalna, którą czyta się tak samo od początku i od końca. Przykłady liczb palindromicznych to: 55474."— Zapis prezentacji:

1

2 CIEKAWE LICZBY DAWID ŁUBIK

3 PALIDROM To liczba naturalna, którą czyta się tak samo od początku i od końca. Przykłady liczb palindromicznych to: 55474 50805 1235321

4 LICZBA AUTOMORFICZNA To liczba, której kwadrat zakończony jest tymi samymi cyframi co sama liczba. Przykład: 762 = 5776 252 = 625

5 LICZBA ZŁOTA To liczba ½(5 – 1). Wyraża ona długość odcinka spełniającego warunek tzw. złotego podziału. Jest to liczba niewymierna, równa ułamkowi dziesiętnemu 0,61804… albo też bardzo niezwykłemu ułamkowi łańcuchowemu: 1 1 + 1 1 + …

6 Złoty podział jako pierwszy wyrysował Hippasus w V wieku p.n.e.. Starożytni Grecy uważali złoty podział za idealną proporcję, którą chętnie realizowali w architekturze. Przykładem złotej figury może być złoty prostokąt, w którym po odcięciu od niego kwadratu otrzymujemy prostokąt podobny do poprzedniego. Liczba złota ma ciekawe właściwości: Aby ją podnieść do kwadratu, wystarczy dodać do niej jedynkę, Aby zaleźć jej odwrotność, wystarczy odjąć od niej jedynkę.

7 LICZBA DOSKONAŁA To liczba naturalna, która jest sumą wszystkich swoich dzielników właściwych (czyli mniejszych od wartości danej liczby). Przykład: 6boD6 = {1,2,3};1+2+3= 6 28boD28 = {1, 2, 4, 7, 14};1+2+4+7+14=28

8 Pierwsze dwie liczby doskonałe 6 i 28 znane były starożytnym. Kolejne dwie: 496 i 8128 znalazł Euklides. Następna liczba – 33550336 – została znaleziona ponad tysiąc lat później. Dziś znamy zaledwie kilkadziesiąt liczb doskonałych. Nie wiemy też, czy istnieją nieparzyste liczby doskonałe. Jeśli tak to są to okazy niezwykle rzadkie i wielkie.

9 LICZBY ZAPRZYJAŹNIONE Dwie liczby naturalne takie, że każda z nich jest równa sumie wszystkich naturalnych dzielników właściwych drugiej liczby. Przykłady liczb zaprzyjaźnionych to: 220 i 284. Dzielniki właściwe liczby 220 i 284 to: D220 = {1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110} 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 284 D284 = {1, 2, 4, 71, 142} 1+2+4+71+142 = 220

10 LICZBY LUSTRZANE 125 i521 68 i86 325 i5423 17 i71

11 LICZBY BLIŹNIACZE To dwie liczby pierwsze różniące się o 2. Przykłady to: 3 i 5; 5 i 7; 11 i 13; 17 i 19.

12 Do chwili obecnej nie wiadomo czy istnieje nieskończenie wiele par liczb bliźniaczych. Największa znana para to: 260497545 x 26625 + 1 i 260497545 x 26625 – 1. Bliźniaki rekordzistki mają po 11 713 cyfr. Zapisanie każdej z nich w postaci rozwiniętej zajęłoby zatem ponad 6.5 strony znormalizowanego maszynopisu !!!

13 Liczby Fibonacciego Liczby naturalne tworzące ciąg liczb o takiej własności, że każdy kolejny wyraz jest sumą dwóch poprzednich. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377… bo: 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 itd.

14 CZY WIESZ ŻE ? Ciąg Fabionacciego to ulubiony ciąg przyrody. W taki sposób opisana jest np. liczba pędów rośliny jednostajnie przyrastającej w latach (np. drzewa) lub róże kalafiora zielonego, ziarna słonecznika czy łuski szyszek. Ilość tworzonych spiral prawo- i lewoskrętnych kwiatostanów tworzy liczby Fibonacciego

15 PI

16 HISTORIA PI - Babilończycy (ok.2000p.n.e.) szacowali wartość liczby równą 3; - Egipcjanie (ok.2000p.n.e.) przyjmowali wartość (16/9)2; - Archimedes (IIIw.p.n.e.) stosował przybliżenie (22/7); - W 1610r holenderski matematyk Ludolf van Ceulen wyznaczył przybliżenie liczby z dokładnością do 35 miejsc po przecinku;

17 - W 1706r matematyk angielski W. Jones wprowadził dzisiaj stosowany symbol liczby; - Symbol liczby został spopularyzowany w połowie XVIIIw przez szwajcarskiego matematyka L. Eulera; - Obecnie dzięki technice elektronicznej obliczono milion cyfr rozwinięcia dziesiętnego LICZBA PI NOSI NAZWĘ LUDOLFINY

18 MNEMOTECHNIKA Jest to popularna dawniej sztuka układania wierszy lub innych tekstów, w których liczby liter poszczególnych słów są identyczne z zajmującymi to samo miejsce cyframi występującymi w rozwinięciu dziesiętnym danej liczby.

19 Przykładem mnemotechniki jest poniższy wiersz K. Cwojdzińskiego Kuć i orać w dzień zawzięcie, Bo plonów nie-ma bez trudu! Złocisty szczęścia okręcie Kołyszesz… Kuć. My nie czekajmy cudu. Robota to potęga ludu. 3,14159265358979323846264

20 Czy wiesz kto spowodował dziurę budżetową naszego Państwa ??? Okazuje się, że nasze współczesne problemy gospodarcze, dziurę budżetową oraz bezrobocie spowodował BOLESŁAW CHROBRY !!! Gdyby w roku 1002 złożył w banku 1gr to przy oprocentowaniu 4% rocznie i corocznym doliczaniu odsetek w roku 2002 w kasie państwa mielibyśmy dodatkowe 1 071 500 000 000 000zł (1 biliard 71 bilionów 500 miliardów zł)

21 CIEKAWA TRÓJKA 332 = 1089 3332= 110889 33332 = 11108889 333332 = 1111088889

22 Jak zapisujemy w systemie rzymskim liczby od 1 do kilku tysięcy uczyłeś się już w szkole, ale czy zastanawiałeś się kiedyś jak przedstawiać liczby większe? Zasada jest prosta – pomaga nam pozioma kreska zapisana nad liczbą rzymską! Powstała nowa liczba jest tysiąc razy większa od początkowej! Na przykład: M = 1000ale M = 1 000 000 X = 10ale X = 10 000

23 KONIEC DAWID ŁUBIK


Pobierz ppt "CIEKAWE LICZBY DAWID ŁUBIK PALIDROM To liczba naturalna, którą czyta się tak samo od początku i od końca. Przykłady liczb palindromicznych to: 55474."

Podobne prezentacje


Reklamy Google