Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W latach 60 stwierdzono pierwsze oznaki niekorzystnych zmian w Bałtyku Właściwym: spadek zawartości tlenu na głębokości 150 – 400 m, w kilku głębokich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W latach 60 stwierdzono pierwsze oznaki niekorzystnych zmian w Bałtyku Właściwym: spadek zawartości tlenu na głębokości 150 – 400 m, w kilku głębokich."— Zapis prezentacji:

1

2 W latach 60 stwierdzono pierwsze oznaki niekorzystnych zmian w Bałtyku Właściwym: spadek zawartości tlenu na głębokości 150 – 400 m, w kilku głębokich basenach zaobserwowano znaczną zawartość fosforu. W połowie lat 70 oznaki eutrofizacji stwierdzono w Kattegacie, kiedy to zaobserwowano ogromne ilości Dinoflagellata wyrzucone na wybrzeże. W latach 1930 – 1980 przezroczystość wody w Bałtyku Południowym spadła o 3-4 m. W latach 80 rybacy szwedzcy zaobserwowali pierwsze oznaki śnięcia ryb, w skutek deficytu tlenowego. Rozszerzająca się ekspansja obszarów anaerobowych została zaobserwowana w płytkich wodach przybrzeżnych (Zatoka Meklemburska, Południowy Kattegat, zatoki bałtyckie).

3 Ogromy ładunek fosforu spowodował nieograniczony wzrost nitkowatych alg, które zablokowały dostęp światła makroglonom, co spowodowało wyginięcie makrofitów razem z fauną która zamieszkuje te podwodne lasy.

4 69,7 7,7 100,0 25,4 100,0 39,0 100,0 29,1 4,9 53,3 36,3 100, 0 70,9 63,7 98,61 0,34 0,42 0,11 0,08 0,25 0,03 0,06 0,10 194 424 674 837 224 154 485 50 114 203 98,15 0,39 0,48 0,13 0,12 0,43 0,04 0,10 0,15 1010,00 4,00 4,96 1,34 1,19 4,42 0,46 1,05 1,57 Wisła i dorzecze Motława Radunia Martwa Wisła Zagórska Struga Reda Gizdepka Płutnica Inne 100197 1651001028,99 Ogółem non III II I (%)km 2 (%)m 3 /s Stan czystości (%)Zlewnia [2]Przepływ [1] Ciek Cieki zasilające Zatokę Gdańską (w granicach RP)

5 Zmienność wieloletnia odpływu azotu i fosforu Wisłą w latach 1975-1989 a) azot b) fosfor

6 Odpływ zanieczyszczeń rzekami do Zatoki Gdańskiej (1988 – 1989) 1,4712,8 % nawożenia mineralnego 0,0380,690,89 ton/rok km 2 (gruntów ornych) 6161,851,1 % odpływu 3 58765 51684 470 ton/rok Zanieczyszczenia obszarowe 11,442,721,9 % ładunku zrzucanego 0,244,38,9 g/dobę M 3938,248,9 % odpływu 2 29840 496 80 833 ton/rok Źródła punktowe 5 885106 012165 303 ton/rok Ogółem FOSFORAZOTBZT 5 Jednostka

7 Średnie miesięczne (z lat 1981- 1985) zmiany stężeń azotu nieorganicznego i fosforu fosforanowego w wodzie Zatoki Gdańskiej a) azot nieorganiczny b) fosfor fosforanowy

8 443,6 2,2 32,5 0,39 km3/rok %/rok Wody rzeczne Wymiana wody 53 177 100 2,4 5 885 11,1 71,1 tys.ton % ton/km3 Fosfor 732 798 100 33,7 106 012 14,5 1280 tys.ton % ton/km3 Azot 396 501 100 33,7 93 719 23,6 314 km2 % km2/km3 Grunty orne 80 100 3,6 26 32,5 314 milionów M % M/m3 Ludność 1 649 550 100 197 165 11,9 km2 % Powierzchnia zlewiska 21 714 100 82,8 0,38 km3 % Pojemność Morze BałtyckieZatoka Gdańska Jednostka

9 Średnia roczna zmienność stężeń azotu nieorganicznego i fosforu fosforanowego w toni wodnej Zatoki Gdańskiej a) azot nieorganiczny b) fosfor fosforanowy

10 Ładunki azotu wprowadzone przez państwa nadbałtyckie (1995 r.)

11 Ładunki fosforu wprowadzone przez państwa nadbałtyckie (1995 r.)


Pobierz ppt "W latach 60 stwierdzono pierwsze oznaki niekorzystnych zmian w Bałtyku Właściwym: spadek zawartości tlenu na głębokości 150 – 400 m, w kilku głębokich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google