Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Grucie Prezentacja multimedialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Grucie Prezentacja multimedialna"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Grucie Prezentacja multimedialna
Szkoły Podstawowej im.kpt.Floriana Laskowskiego i Gimnazjum w Grucie . mgr Hanna Dziubkowska

2 SPIS TREŚCI : Zarys historii szkoły Baza Zespołu Szkół Działalność dydaktyczno-wychowawcza - Dyrekcja - Sekretariat - Świetlica - Biblioteka - Pedagog - Logopeda - Pracownia komputerowa - Zajęcia zintegrowane Koła zainteresowań Kolarstwo Osiągnięcia i sukcesy edukacyjne Osiągnięcia i sukcesy sportowe Współpraca szkoły z zagranicą Szkolne obchody wstąpienia do Unii Europejskiej Podsumowanie Adres szkoły

3 Zarys historii szkoły Pierwsza wzmiankowana źródłowo informacja o szkole w Grucie pochodzi z roku 1667. W czasie I rozbioru Polski król Prus Fryderyk II nakazał założenie szkoły w Grucie. Została ona zlokalizowana w centralnej części wsi, w budynku byłej karczmy.   Pierwszym nauczycielem był organista kościoła w Grucie, który nauczał łaciny, rachunków, religii i śpiewu. Zajęcia były prowadzone zarówno w języku niemieckim, jak i polskim.     Początek XIX wieku – rok 1811 przyniósł pożar wsi, w którym obok zabudowań chłopskich spłonęła szkoła. Zaraz po pożarze podjęto decyzję o odbudowie szkoły. Oddano ją do użytku już w 1812 r. Jednym z pierwszych kierowników szkoły został w 1856 roku Franciszek Mausolf. Po śmierci F. Mausolfa kierownikiem szkoły w 1871 r. został jego syn Leon . Koniec XIX w. przyniósł wzrost uczącej się młodzieży i dwukrotną rozbudowę szkoły. Pierwsze lata XX w. to stały wzrost liczby uczniów pobierających naukę w Grucie. W 1903 roku w szkole uczyło się 168 katolików i 22 ewangelików. Następcą L. Mausolfa w latach 1906 – 1914 został Wojciech Powalski – zgermanizowany Polak, który ze szczególną zaciętością tępił mowę polską i polskość w szkole w Grucie. Funkcjonowała ona pod nazwą „Ewangelicka jednoklasowa szkoła ludowa”. W grudniu 1919 r. szkoła ta została zamknięta do czerwca 1924 roku. Powodem tej przerwy był brak opału i wyjazd z Polski części kadry nauczycielskiej pochodzenia niemieckiego.

4 Zarys historii szkoły W nowej, odrodzonej Polsce, w kwietniu 1920 r., uroczyście otwarto trzyklasową szkołę dla 165 polskich dzieci i jeden oddział dla 22 niemieckich uczniów. W 1921 r. kierownikiem szkoły został Jan Poćwiardowski. Prowadzono naukę j. polskiego, arytmetyki, religii, rysunku, dodatkowo w klasie IV nauczano historii, geografii, biologii. W czterech oddziałach uczyło się 168 dzieci. Okres hitlerowskiej okupacji przyniósł ruinę szkoły. Spaleniu uległa cała dokumentacja szkolna, a w biurze kierownika szkoły został utworzony posterunek policji niemieckiej, przeniesiony później do Cukrowni w Mełnie. 27 stycznia 1945 roku wojska sowieckie, które wkroczyły do Gruty, przejęły budynek szkolny. Pierwszym tymczasowym kierownikiem szkoły w Grucie, po zakończeniu wojny, została Bronisława Nowakowska. Pełniła ona swoją funkcję do 26 III 1945 roku, kiedy to kierownikiem szkoły został ponownie J. Poćwiardowski. 1 września 1951 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Funkcję tę objął Leopold Chrustowski. 15 I 1959 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Grucie. Komitet zajmować się miał również gromadzeniem środków finansowych na przyszłą budowę. 15 maja 1967 roku rozpoczęto budowę szkoły. Dotychczasowa liczyła 8 klas, z których dwie nie odpowiadały wymogom higienicznym pracy szkolnej. Rok szkolny 1968/69 rozpoczęty został w nowym budynku szkolnym. W nowym gmachu mieściło się początkowo 6 izb lekcyjnych, dwie pracownie specjalistyczne i sala gimnastyczna.

5 Zarys historii szkoły Początkowo jej patronem miał zostać Wiktor Kulerski – urodzony w Grucie działacz ruchu ludowego, założyciel „Gazety Grudziądzkiej”. Tablica pamiątkowa W. Kulerskiego W efekcie rozmów, w roku szkolnym 1977/78, szkole nadano imię kpt. pil. Floriana Laskowskiego i ufundowano sztandar .

6 Sztandar Szkoły Widnieje na nim znak Orła Białego na biało – czerwonym tle oraz księga i płonący kaganek symbolizujący wiedzę, którą ma zdobywać młodzież w szkole.

7 Zarys historii szkoły Od 1 I 1973 roku szkoła w Grucie przekształciła się w Zbiorczą Szkołę Gminną, do której należały szkoły w Nicwałdzie, Słupie, Orlu, Annowie, Okoninie, Plemiętach, Pokrzywnie, Boguszewie, Mełnie i Dąbrówce Królewskiej. Gminnym dyrektorem szkoły został mgr Jan Zadykowicz. W roku 1995 nastąpiła kolejna rozbudowa. Oddano do użytku 4 klasy w budynku Ośrodka Zdrowia. Mieszczą się one na piętrze. Naukę zdobywa w nich 104 uczniów klas I-III. Od dnia 1 września 1999 roku w Szkole Podstawowej w Grucie mieści się Gimnazjum i sześcioklasowa Szkoła Podstawowa. Uchwałę taką podjęła Rada Gminy w dniu 8 marca 1999 r. Decyzja ta wiąże się z ogólnokrajową reformą oświaty, która weszła w życie 1 września roku szkolnego 1999/2000. Od roku szkolnego 2002/2003 Szkołę Podstawową i Gimnazjum połączono w Zespół Szkół , którym kierowała mgr Iwona Mikołajczak . Od roku szkolnego 2004/2005 Zespołem Szkół w Grucie kieruje dr Marzena Samborska , a zastępcą jest mgr Roman Zadykowicz .

8 Baza Zespołu Szkół Gimnazjum Szkoła Podstawowa

9 Baza Zespołu Szkół Budynek szkoły to piętrowy gmach przeznaczony dla uczniów klas starszych . Oprócz sal lekcyjnych mieści się tu gabinet dyrektora szkoły i jego zastępcy , sekretariat , świetlica , biblioteka , gabinet pedagoga , pokój nauczycielski , gabinet lekarski , sala gimnastyczna oraz łazienki dla dziewcząt i chłopców . Na korytarzach szkoły znajdują się zamykane szafki dla każdego ucznia gimnazjum .

10 Baza Zespołu Szkół W drugim budynku – przeznaczonym dla Szkoły Podstawowej mieszczą się 4 sale lekcyjne dla młodszych uczniów szatnia , pokój nauczycielski i łazienki.

11 Dyrekcja szkoły Placówką kieruje dr Marzena Samborska - dyplomowany nauczyciel języka angielskiego . Zastępcą jest mgr Roman Zadykowicz - nauczyciel matematyki .

12 Sekretariat W sekretariacie szkoły można uzyskać szczegółowe informacje o funkcjonowaniu szkoły oraz miłą i profesjonalną obsługę każdego interesanta – klienta szkoły .

13 Świetlica szkolna Całodzienną opiekę nad uczniami sprawuje świetlica szkolna. Tu odbywają się przedstawienia, konkursy, wystawy i spotkania. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy czuwają także nad sprawnym przebiegiem dożywiania uczniów szkoły w stołówce szkolnej.

14 Świetlica szkolna W świetlicy Zespołu Szkół prowadzone są dla uczniów koła zainteresowań . „Bajeczka Wielkanocna” w wykonaniu „aktorów” z koła teatralnego Uczestnicy koła plastycznego prezentują swoje prace

15 Świetlica szkolna Tradycją szkoły są jasełka przygotowywane przez uczniów i prezentowane społeczności szkolnej oraz lokalnej przed Świętami Bożego Narodzenia. Biorą także udział w corocznym „Powiatowym Przeglądzie Jasełek” ( w roku szkolnym 2002/2003 zdobyli wyróżnienie ).

16 Biblioteka W bibliotece szkolnej połączonej z niewielką czytelnią , w sprzyjającej atmosferze, można nie tylko wypożyczyć książkę, ale skorzystać z bogatego wachlarza encyklopedii, słowników, pozycji popularno-naukowych stanowiących bogaty materiał na zajęcia z poszczególnych przedmiotów.

17 Biblioteka W bibliotece działa koło „Przyjaciół książki”.
Bibliotekarka mgr K. Rafalska jest liderem kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

18 Pedagog szkolny W gabinecie pedagoga szkolnego mgr Jolanty Kanios , goszczą systematycznie uczniowie, z którymi prowadzone są zajęcia reedukacyjne oraz terapia. Z porad pedagoga chętnie korzystają nauczyciele oraz rodzice.

19 Logopeda „l l l ...” „o o o...” „a a a..” „ż ż ż...”
Szkoła zapewnia uczniom z wadami wymowy specjalistyczną opiekę logopedyczną . Zajęcia terapii prowadzone są przez nauczyciela , logopedę – mgr Hannę Dziubkowską i ujęte są w planie lekcyjnym uczniów . „l l l ...” „o o o...” „a a a..” „ż ż ż...”

20 Pracownia komputerowa
Początki komputeryzacji szkoły sięgają 1990 roku , kiedy to otrzymaliśmy pierwszy komputer „Atari” , a z pieniędzy pozyskanych od sołectw zakupiono jeszcze dwa komputery . W 1998 r. komputer najnowszej wówczas generacji - „Pentium” 166MMX otrzymaliśmy od Urzędu Gminy Gruta . Dzięki pozyskiwaniu funduszy od sponsorów i organizowanym imprezom dochodowym przez rodziców naszych uczniów , szkoła wzbogaciła się o klejne komputery tego samego typu . W maju 1998 r. nastąpiło otwarcie pierwszej w Gminie Gruta pracowni komputerowej . Zarząd Gminy Gruta wytypował naszą szkołę do programu „Pracownia internetowa w każdej gminie”. Dzięki temu przybyło z MEN 10 zestawów komputerowych . Kolejne uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni z siecią internetową nastąpiło roku .

21 Pracownia komputerowa
Lekcje informatyki i dodatkowe zajęcia w pracowni cieszą się ogromnym uznaniem zarówno wśród uczniów jak i rodziców .

22 Uczniom najmłodszych klas stwarza się rodzinną atmosferę do nauki.
Zajęcia zintegrowane Uczniom najmłodszych klas stwarza się rodzinną atmosferę do nauki. Sala klasy I Klasa II Klasa III

23 Koła zainteresowań Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej jak i dla starszych uczniów Gimnazjum.

24 Koła zainteresowań dla uczniów Szkoły Podstawowej
Koło komputerowe dla klasy I – mgr Maria Zadykowicz Koło komputerowe dla klasy II – mgr Hanna Dziubkowska Koło języka niemieckiego – mgr Iwona Piwowarska Koło języka polskiego – mgr Mirela Kurnik Koło dziennikarskie – mgr Ewa Ceglewska Koło matematyczne – Elżbieta Adelman Zajęcia profilaktyczne „SPÓJRZ INACZEJ” dla klasy I – mgr Maria Zadykowicz dla klasy III – mgr Aleksandra Górecka

25 Koło komputerowe Na zajęciach koła komputerowego uczniowie klas I-III uczą się poprzez zabawę .

26 Gazetka Szkoły Podstawowej

27 „SPÓJRZ INACZEJ” Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne ułatwiają kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju . Dzieci poprzez ciekawe formy uczą się np.: rozwiązywania problemów i konfliktów , poznają różne sposoby spędzania czasu , nabywają umiejętności dbania o zdrowie .

28 Koła zainteresowań dla uczniów Gimnazjum
polonistyczne – mgr K. Ficek polonistyczno-teatralne – mgr B. Bojarski języka niemieckiego – mgr J. Śródka języka angielskiego – dr M. Samborska matematyczne – mgr E. Tęgowska , mgr W. Tęgowski , mgr R. Zadykowicz geograficzne – mgr E. Modrak historyczno – chiropterologiczne – mgr T. Piwowarski turystyki rowerowej – mgr M. Kurkus muzyczne – mgr G. Grzanka komputerowe – mgr G. Bociek „Przyjaciół książki”- mgr K. Rafalska SKS – mgr M. Kurkus , mgr R. Lorenc , mgr A. Zadykowicz

29 Gazetka Gimnazjum

30 Koło historyczno-chiropterologiczne
Nauczyciel historii mgr Tomasz Piwowarski współpracując z pracownikami naukowymi UMK w Toruniu , członkami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy wraz z uczniami bierze udział w corocznej akcji liczenia nietoperzy oraz zakładają budki lęgowe dla sów płomykówek na terenie gm. Gruta .

31 Koło turystyki rowerowej
Członkami koła są uczniowie , którzy preferują aktywne spędzanie wolnego czasu. Podczas przejażdżek rowerowych młodzi cykliści poznają piękne zakątki odległych okolic . W Białym Borze – „Mini ZOO” Słupski Młyn – przy pomnikach przyrody , dębach „Adam” i „Ewa” Na lotnisku w Lisich Kątach

32 Kolarstwo Od 1991 roku działa przy szkole sekcja kolarska, przekształcona w Uczniowski Klub Sportowy OMEGA , którego opiekunem i trenerem jest mgr Aleksander Zadykowicz.

33 Kolarstwo Do jego największych sukcesów należy z pewnością tytuł :
Najbardziej utytuowanym kolarzem wywodzącym się z gruckiej Omegi jest jak dotąd - Łukasz Kwiatkowski. Do jego największych sukcesów należy z pewnością tytuł : Wicemistrza Świata juniorów w sprincie, który wywalczył w 2000r. na torze we włoskiej miejscowości Fiorenzuola. W 2001 roku wywalczył na Mistrzostwach Europy w Brnie brązowy medal w sprincie w kategorii orlik oraz srebrny w sprincie olimpijskim w kategorii elita. Łukasz jest jednym z najlepszych torowców w Polsce. Po tych sukcesach został włączony do kadry torowej na Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 2004r.

34 Nasze osiągnięcia i sukcesy edukacyjne
Szkoła Podstawowa : II miejsce w „Wojewódzkiej Olimpiadzie Tolkienowskiej” (Agnieszka Kosik) I miejsce w gminnym konkursie dla klas I-III „Przyjaciele Kubusia Puchatka” I Gminny konkurs językowy : język angielski – uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze trzy miejsca Język niemiecki – II miejsce

35 Uczestnicy konkursu „PRZYJACIELE KUBUSIA PUCHATKA”

36 Nasze osiągnięcia i sukcesy edukacyjne
GIMNAZJUM I miejsce w V Powiatowym Przeglądzie Poezji „Złote Usta” ( Anna Kuich) Wyróżnienie w Rejonowym konkursie gramatycznym „Z gramatyką za pan brat” (Paulina Nasarzewska) I miejsce (Agnieszka Kosik) i IV miejsce (Ewelina Kurowska) w Powiatowym konkursie historycznym „Rzeczpospolita Królów Elekcyjnych”

37 Osiągnięcia i sukcesy sportowe
Szkoła Podstawowa Dziewczęta : IV miejsce w powiecie – Sztafetowe biegi przełajowe I miejsce w Gminie Gruta i II miejsce w Powiecie Grudziądz – Mini piłka ręczna I miejsce w Gminie i III miejsce w Powiecie – „5” piłkarskie

38 Osiągnięcia i sukcesy sportowe
Szkoła Podstawowa Chłopcy : I miejsce w Powiecie, XI w woj. kujawsko-pomorskim -Sztafetowe biegi przełajowe I miejsce w Gminie i IV miejsce w Powiecie – Mini piłka ręczna I miejsce w Gminie i II miejsce w Powiecie – Mini-siatkówka I miejsce w Gminie i IV miejsce w powiecie – Halowe „5” piłkarskie I miejsce drużynowo w Gminnym Konkursie Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich zajęli uczniowie : Anna Sara Kwiatkowska , Natalia Keller Kamil Bubic .

39 Osiągnięcia i sukcesy sportowe
Gimnazjum Dziewczęta : Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych : I miejsce A. Tarnowska , II miejsce M. Wojtusik Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych – II miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej – II miejsce Mistrzostwa Powiatu w siatkówce – II miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej „7” osobowa – IV miejsce Tenis stołowy – III miejsce w Powiecie

40 Osiągnięcia i sukcesy sportowe
Gimnazjum Chłopcy : Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych : I miejsce w Powiecie Mistrzostwa Powiatu : III miejsce w siatkówce IV miejsce w koszykówce V miejsce w piłce ręcznej Tenis stołowy – III miejsce drużynowo w powiecie

41 Osiągnięcia i sukcesy sportowe
Puchary zdobyte przez szkolnych sportowców zdobią korytarze szkoły .

42 Współpraca szkoły z zagranicą
Współpraca rozpoczęła się w roku szkolnym 1999/2000 z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego – dr M. Samborskiej Uczniowie wysłali swoje zgłoszenie do Wielkiej Brytanii w celu nawiązania współpracy z równorzędnymi klasami w innych krajach. Jedną ze szkół , która nawiązała z nami współpracę jest szkoła RUBEN DARIO w Buenos Aires, Argentyna. Uczniowie naszej szkoły

43 Współpraca szkoły z zagranicą
Drugą partnerską szkołą jest szkoła COLEGIO SAN ANSELMO (San Lorenzo i San Benito) w Santiago, Chile. SAN LORENZO SAN ANSELMO Budynek szkolny

44 Współpraca szkoły z zagranicą
Nasi przyjaciele z Chile przysłali nam również projekt, przedstawiający nowe muzeum, gdzie mogą sami poeksperymentować.

45 Współpraca szkoły z zagranicą
Korespondencję ze szkołami w Stanach Zjednoczonych Ameryki nawiązali uczniowie „szperając” w zasobach, oferowanych przez Internet. Dzięki stronie nawiązali korespondencję z dwiema różnymi szkołami w Kalifornii. Klasa z partnerskiej szkoły WARREN T.EICH INTERMEDIATE SCHOOL w Roseville

46 Współpraca szkoły z zagranicą
Od roku szkolnego 2002/2003 uczniowie gimnazjum korespondują ze szkołami europejskimi : Portugalii, Włoch i Łotwy. Uczniowie otrzymują listy za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną . Poprzez kontakty młodzież integruje się z rówieśnikami krajów będących i wstępujących do Unii Europejskiej .

47 Szkolne obchody wstąpienia do Unii Europejskiej
1 maja 2004r. Cała społeczność szkolna świętowała wejście Polski do Unii Europejskiej .

48 Szkolne obchody wstąpienia do Unii Europejskiej
Na boiskach szkolnych odbyło się szereg imprez sportowych .

49 Szkolne obchody wstąpienia do Unii Europejskiej
2 maja uczniowie ze Szkół Podstawowych Gminy Gruta rozgrywali mecze piłki nożnej w barwach poszczególnych państw UE .

50 Podsumowanie Zespół Szkół w Grucie Gwarantuje:
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, Podmiotowe traktowanie ucznia, Indywidualizację procesu dydaktycznego, Wszechstronny rozwój młodego człowieka, Naukę na I etapie edukacyjnym w oddzielnym budynku. Zapewnia: Fachową opiekę pedagoga szkolnego, Sprawnie działającą świetlicę szkolną, Nowoczesną salę komputerową , Zajęcia gimnastyki korekcyjnej , Zajęcia logopedyczne , Szeroką gamę kół zainteresowań , Wprowadzenie dzieci w dziedzictwo kultury poprzez wyjazdy do opery, operetki, teatru, kina, Naukę języków obcych w grupach , Wychowanie w duchu tradycji narodowej , Imprezy integracyjne dla społeczności szkolnej i lokalnej ,

51 Adres szkoły Zespół Szkół w Grucie Gruta Mełno Tel.: (0-56)


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Grucie Prezentacja multimedialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google