Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna Szko ł y Podstawowej im.kpt.Floriana Laskowskiego i Gimnazjum w Grucie. mgr Hanna Dziubkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna Szko ł y Podstawowej im.kpt.Floriana Laskowskiego i Gimnazjum w Grucie. mgr Hanna Dziubkowska."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentacja multimedialna Szko ł y Podstawowej im.kpt.Floriana Laskowskiego i Gimnazjum w Grucie. mgr Hanna Dziubkowska

3 SPIS TREŚCI : 1. 1.Zarys historii szkołyZarys historii szkoły 2. 2.Baza Zespołu SzkółBaza Zespołu Szkół 3. 3.Działalność dydaktyczno-wychowawczaDziałalność dydaktyczno-wychowawcza - DyrekcjaDyrekcja - SekretariatSekretariat - ŚwietlicaŚwietlica - BibliotekaBiblioteka - PedagogPedagog - LogopedaLogopeda - Pracownia komputerowaPracownia komputerowa - Zajęcia zintegrowaneZajęcia zintegrowane 4. 4.Koła zainteresowańKoła zainteresowań 5. 5.KolarstwoKolarstwo 6. 6.Osiągnięcia i sukcesy edukacyjneOsiągnięcia i sukcesy edukacyjne 7. 7.Osiągnięcia i sukcesy sportoweOsiągnięcia i sukcesy sportowe 8. 8.Współpraca szkoły z zagranicąWspółpraca szkoły z zagranicą 9. 9.Szkolne obchody wstąpienia do Unii EuropejskiejSzkolne obchody wstąpienia do Unii Europejskiej PodsumowaniePodsumowanie Adres szkołyAdres szkoły

4 Zarys historii szko ł y Pierwsza wzmiankowana źródłowo informacja o szkole w Grucie pochodzi z roku Pierwsza wzmiankowana źródłowo informacja o szkole w Grucie pochodzi z roku W czasie I rozbioru Polski król Prus Fryderyk II nakazał założenie szkoły w Grucie. Została ona zlokalizowana w centralnej części wsi, w budynku byłej karczmy. W czasie I rozbioru Polski król Prus Fryderyk II nakazał założenie szkoły w Grucie. Została ona zlokalizowana w centralnej części wsi, w budynku byłej karczmy. Pierwszym nauczycielem był organista kościoła w Grucie, który nauczał łaciny, rachunków, religii i śpiewu. Zajęcia były prowadzone zarówno w języku niemieckim, jak i polskim. Początek XIX wieku – rok 1811 przyniósł pożar wsi, w którym obok zabudowań chłopskich spłonęła szkoła. Zaraz po pożarze podjęto decyzję o odbudowie szkoły. Oddano ją do użytku już w 1812 r. Jednym z pierwszych kierowników szkoły został w 1856 roku Franciszek Mausolf. Po śmierci F. Mausolfa kierownikiem szkoły w 1871 r. został jego syn Leon. Koniec XIX w. przyniósł wzrost uczącej się młodzieży i dwukrotną rozbudowę szkoły. Pierwsze lata XX w. to stały wzrost liczby uczniów pobierających naukę w Grucie. W 1903 roku w szkole uczyło się 168 katolików i 22 ewangelików. Następcą L. Mausolfa w latach 1906 – 1914 został Wojciech Powalski – zgermanizowany Polak, który ze szczególną zaciętością tępił mowę polską i polskość w szkole w Grucie. Funkcjonowała ona pod nazwą Ewangelicka jednoklasowa szkoła ludowa. W grudniu 1919 r. szkoła ta została zamknięta do czerwca 1924 roku. Powodem tej przerwy był brak opału i wyjazd z Polski części kadry nauczycielskiej pochodzenia niemieckiego. Pierwszym nauczycielem był organista kościoła w Grucie, który nauczał łaciny, rachunków, religii i śpiewu. Zajęcia były prowadzone zarówno w języku niemieckim, jak i polskim. Początek XIX wieku – rok 1811 przyniósł pożar wsi, w którym obok zabudowań chłopskich spłonęła szkoła. Zaraz po pożarze podjęto decyzję o odbudowie szkoły. Oddano ją do użytku już w 1812 r. Jednym z pierwszych kierowników szkoły został w 1856 roku Franciszek Mausolf. Po śmierci F. Mausolfa kierownikiem szkoły w 1871 r. został jego syn Leon. Koniec XIX w. przyniósł wzrost uczącej się młodzieży i dwukrotną rozbudowę szkoły. Pierwsze lata XX w. to stały wzrost liczby uczniów pobierających naukę w Grucie. W 1903 roku w szkole uczyło się 168 katolików i 22 ewangelików. Następcą L. Mausolfa w latach 1906 – 1914 został Wojciech Powalski – zgermanizowany Polak, który ze szczególną zaciętością tępił mowę polską i polskość w szkole w Grucie. Funkcjonowała ona pod nazwą Ewangelicka jednoklasowa szkoła ludowa. W grudniu 1919 r. szkoła ta została zamknięta do czerwca 1924 roku. Powodem tej przerwy był brak opału i wyjazd z Polski części kadry nauczycielskiej pochodzenia niemieckiego.

5 Zarys historii szko ł y W nowej, odrodzonej Polsce, w kwietniu 1920 r., uroczyście otwarto trzyklasową szkołę dla 165 polskich dzieci i jeden oddział dla 22 niemieckich uczniów. W 1921 r. kierownikiem szkoły został Jan Poćwiardowski. Prowadzono naukę j. polskiego, arytmetyki, religii, rysunku, dodatkowo w klasie IV nauczano historii, geografii, biologii. W czterech oddziałach uczyło się 168 dzieci. Okres hitlerowskiej okupacji przyniósł ruinę szkoły. Spaleniu uległa cała dokumentacja szkolna, a w biurze kierownika szkoły został utworzony posterunek policji niemieckiej, przeniesiony później do Cukrowni w Mełnie. 27 stycznia 1945 roku wojska sowieckie, które wkroczyły do Gruty, przejęły budynek szkolny. Pierwszym tymczasowym kierownikiem szkoły w Grucie, po zakończeniu wojny, została Bronisława Nowakowska. Pełniła ona swoją funkcję do 26 III 1945 roku, kiedy to kierownikiem szkoły został ponownie J. Poćwiardowski. 1 września 1951 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Funkcję tę objął Leopold Chrustowski. 15 I 1959 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Grucie. Komitet zajmować się miał również gromadzeniem środków finansowych na przyszłą budowę. 15 maja 1967 roku rozpoczęto budowę szkoły. Dotychczasowa liczyła 8 klas, z których dwie nie odpowiadały wymogom higienicznym pracy szkolnej. Rok szkolny 1968/69 rozpoczęty został w nowym budynku szkolnym. W nowym gmachu mieściło się początkowo 6 izb lekcyjnych, dwie pracownie specjalistyczne i sala gimnastyczna. W nowej, odrodzonej Polsce, w kwietniu 1920 r., uroczyście otwarto trzyklasową szkołę dla 165 polskich dzieci i jeden oddział dla 22 niemieckich uczniów. W 1921 r. kierownikiem szkoły został Jan Poćwiardowski. Prowadzono naukę j. polskiego, arytmetyki, religii, rysunku, dodatkowo w klasie IV nauczano historii, geografii, biologii. W czterech oddziałach uczyło się 168 dzieci. Okres hitlerowskiej okupacji przyniósł ruinę szkoły. Spaleniu uległa cała dokumentacja szkolna, a w biurze kierownika szkoły został utworzony posterunek policji niemieckiej, przeniesiony później do Cukrowni w Mełnie. 27 stycznia 1945 roku wojska sowieckie, które wkroczyły do Gruty, przejęły budynek szkolny. Pierwszym tymczasowym kierownikiem szkoły w Grucie, po zakończeniu wojny, została Bronisława Nowakowska. Pełniła ona swoją funkcję do 26 III 1945 roku, kiedy to kierownikiem szkoły został ponownie J. Poćwiardowski. 1 września 1951 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Funkcję tę objął Leopold Chrustowski. 15 I 1959 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Grucie. Komitet zajmować się miał również gromadzeniem środków finansowych na przyszłą budowę. 15 maja 1967 roku rozpoczęto budowę szkoły. Dotychczasowa liczyła 8 klas, z których dwie nie odpowiadały wymogom higienicznym pracy szkolnej. Rok szkolny 1968/69 rozpoczęty został w nowym budynku szkolnym. W nowym gmachu mieściło się początkowo 6 izb lekcyjnych, dwie pracownie specjalistyczne i sala gimnastyczna.

6 Zarys historii szko ł y Zarys historii szko ł y Początkowo jej patronem miał zostać Wiktor Kulerski – urodzony w Grucie działacz ruchu ludowego, założyciel Gazety Grudziądzkiej. Tablica pamiątkowa W. Kulerskiego W efekcie rozmów, w roku szkolnym 1977/78, szkole nadano imię kpt. pil. Floriana Laskowskiego i ufundowano sztandar.

7 Sztandar Szko ł y Widnieje na nim znak Orła Białego na biało – czerwonym tle oraz księga i płonący kaganek symbolizujący wiedzę, którą ma zdobywać młodzież w szkole.

8 Zarys historii szko ł y Od 1 I 1973 roku szkoła w Grucie przekształciła się w Zbiorczą Szkołę Gminną, do której należały szkoły w Nicwałdzie, Słupie, Orlu, Annowie, Okoninie, Plemiętach, Pokrzywnie, Boguszewie, Mełnie i Dąbrówce Królewskiej. Gminnym dyrektorem szkoły został mgr Jan Zadykowicz. W roku 1995 nastąpiła kolejna rozbudowa. Oddano do użytku 4 klasy w budynku Ośrodka Zdrowia. Mieszczą się one na piętrze. Naukę zdobywa w nich 104 uczniów klas I-III. Od dnia 1 września 1999 roku w Szkole Podstawowej w Grucie mieści się Gimnazjum i sześcioklasowa Szkoła Podstawowa. Uchwałę taką podjęła Rada Gminy w dniu 8 marca 1999 r. Decyzja ta wiąże się z ogólnokrajową reformą oświaty, która weszła w życie 1 września roku szkolnego 1999/2000. Od roku szkolnego 2002/2003 Szkołę Podstawową i Gimnazjum połączono w Zespół Szkół, którym kierowała mgr Iwona Mikołajczak. Od roku szkolnego 2004/2005 Zespołem Szkół w Grucie kieruje dr Marzena Samborska, a zastępcą jest mgr Roman Zadykowicz.

9 Baza Zespołu Szkół Gimnazjum Szkoła Podstawowa

10 Baza Zespołu Szkół Budynek szkoły to piętrowy gmach przeznaczony dla uczniów klas starszych. Oprócz sal lekcyjnych mieści się tu gabinet dyrektora szkoły i jego zastępcy, sekretariat, świetlica, biblioteka, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, sala gimnastyczna oraz łazienki dla dziewcząt i chłopców. Budynek szkoły to piętrowy gmach przeznaczony dla uczniów klas starszych. Oprócz sal lekcyjnych mieści się tu gabinet dyrektora szkoły i jego zastępcy, sekretariat, świetlica, biblioteka, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, sala gimnastyczna oraz łazienki dla dziewcząt i chłopców. Na korytarzach szkoły znajdują się zamykane szafki dla każdego ucznia gimnazjum.

11 Baza Zespołu Szkół W drugim budynku – przeznaczonym dla Szkoły Podstawowej mieszczą się 4 sale lekcyjne dla młodszych uczniów szatnia, pokój nauczycielski i łazienki. W drugim budynku – przeznaczonym dla Szkoły Podstawowej mieszczą się 4 sale lekcyjne dla młodszych uczniów szatnia, pokój nauczycielski i łazienki.

12 Dyrekcja szko ł y Placówką kieruje dr Marzena Samborska - dyplomowany nauczyciel języka angielskiego. Zastępcą jest mgr Roman Zadykowicz - nauczyciel matematyki.

13 Sekretariat W sekretariacie szkoły można uzyskać szczegółowe informacje o funkcjonowaniu szkoły oraz miłą i profesjonalną obsługę każdego interesanta – klienta szkoły.

14 Świetlica szkolna Całodzienną opiekę nad uczniami sprawuje świetlica szkolna. Tu odbywają się przedstawienia, konkursy, wystawy i spotkania. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy czuwają także nad sprawnym przebiegiem dożywiania uczniów szkoły w stołówce szkolnej.

15 Świetlica szkolna Uczestnicy koła plastycznego prezentują swoje prace Bajeczka Wielkanocna w wykonaniu aktorów z koła teatralnego W świetlicy Zespołu Szkół prowadzone są dla uczniów koła zainteresowań.

16 Świetlica szkolna Tradycją szkoły są jasełka przygotowywane przez uczniów i prezentowane społeczności szkolnej oraz lokalnej przed Świętami Bożego Narodzenia. Biorą także udział w corocznym Powiatowym Przeglądzie Jasełek ( w roku szkolnym 2002/2003 zdobyli wyróżnienie ).

17 Biblioteka W bibliotece szkolnej połączonej z niewielką czytelnią, w sprzyjającej atmosferze, można nie tylko wypożyczyć książkę, ale skorzystać z bogatego wachlarza encyklopedii, słowników, pozycji popularno-naukowych stanowiących bogaty materiał na zajęcia z poszczególnych przedmiotów.

18 Biblioteka W bibliotece działa koło Przyjaciół książki. Bibliotekarka mgr K. Rafalska jest liderem kampanii Cała Polska czyta dzieciom

19 Pedagog szkolny W gabinecie pedagoga szkolnego mgr Jolanty Kanios, goszczą systematycznie uczniowie, z którymi prowadzone są zajęcia reedukacyjne oraz terapia. W gabinecie pedagoga szkolnego mgr Jolanty Kanios, goszczą systematycznie uczniowie, z którymi prowadzone są zajęcia reedukacyjne oraz terapia. Z porad pedagoga chętnie korzystają nauczyciele oraz rodzice. Z porad pedagoga chętnie korzystają nauczyciele oraz rodzice.

20 Logopeda Szkoła zapewnia uczniom z wadami wymowy specjalistyczną opiekę logopedyczną. Zajęcia terapii prowadzone są przez nauczyciela, logopedę – mgr Hannę Dziubkowską i ujęte są w planie lekcyjnym uczniów. Szkoła zapewnia uczniom z wadami wymowy specjalistyczną opiekę logopedyczną. Zajęcia terapii prowadzone są przez nauczyciela, logopedę – mgr Hannę Dziubkowską i ujęte są w planie lekcyjnym uczniów. a a a.. o o o... ż ż ż... l l l...

21 Pracownia komputerowa Początki komputeryzacji szkoły sięgają 1990 roku, kiedy to otrzymaliśmy pierwszy komputer Atari, a z pieniędzy pozyskanych od sołectw zakupiono jeszcze dwa komputery. W 1998 r. komputer najnowszej wówczas generacji - Pentium 166MMX otrzymaliśmy od Urzędu Gminy Gruta. Dzięki pozyskiwaniu funduszy od sponsorów i organizowanym imprezom dochodowym przez rodziców naszych uczniów, szkoła wzbogaciła się o klejne komputery tego samego typu. W maju 1998 r. nastąpiło otwarcie pierwszej w Gminie Gruta pracowni komputerowej. Zarząd Gminy Gruta wytypował naszą szkołę do programu Pracownia internetowa w każdej gminie. Dzięki temu przybyło z MEN 10 zestawów komputerowych. Kolejne uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni z siecią internetową nastąpiło roku.

22 Pracownia komputerowa Lekcje informatyki i dodatkowe zajęcia w pracowni cieszą się ogromnym uznaniem zarówno wśród uczniów jak i rodziców.

23 Zajęcia zintegrowane Uczniom najmłodszych klas stwarza się rodzinną atmosferę do nauki. Sala klasy I Klasa II Klasa III

24 Koła zainteresowań Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej jak i dla starszych uczniów Gimnazjum. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej jak i dla starszych uczniów Gimnazjum.Szkoły Podstawowej Gimnazjum.Szkoły Podstawowej Gimnazjum.

25 Koła zainteresowań dla uczniów Szkoły Podstawowej Koło komputerowe dla klasy I – mgr Maria Zadykowicz Koło komputerowe dla klasy I – mgr Maria Zadykowicz Koło komputerowe dla klasy II – mgr Hanna Dziubkowska Koło komputerowe dla klasy II – mgr Hanna Dziubkowska Koło komputerowe dla klasy II – mgr Hanna Dziubkowska Koło komputerowe dla klasy II – mgr Hanna Dziubkowska Koło języka niemieckiego – mgr Iwona Piwowarska Koło języka niemieckiego – mgr Iwona Piwowarska Koło języka polskiego – mgr Mirela Kurnik Koło języka polskiego – mgr Mirela Kurnik Koło dziennikarskie – mgr Ewa Ceglewska Koło dziennikarskie – mgr Ewa Ceglewska Koło dziennikarskie Koło dziennikarskie Koło matematyczne – Elżbieta Adelman Koło matematyczne – Elżbieta Adelman Zajęcia profilaktyczne SPÓJRZ INACZEJ Zajęcia profilaktyczne SPÓJRZ INACZEJ Zajęcia profilaktyczne SPÓJRZ INACZEJ Zajęcia profilaktyczne SPÓJRZ INACZEJ dla klasy I – mgr Maria Zadykowicz dla klasy I – mgr Maria Zadykowicz dla klasy III – mgr Aleksandra Górecka dla klasy III – mgr Aleksandra Górecka

26 Koło komputerowe Na zajęciach koła komputerowego uczniowie klas I-III uczą się poprzez zabawę.

27 Gazetka Szkoły Podstawowej

28 SPÓJRZ INACZEJ Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne ułatwiają kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne ułatwiają kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju. Dzieci poprzez ciekawe formy uczą się np.: rozwiązywania problemów i konfliktów, poznają różne sposoby spędzania czasu, nabywają umiejętności dbania o zdrowie. Dzieci poprzez ciekawe formy uczą się np.: rozwiązywania problemów i konfliktów, poznają różne sposoby spędzania czasu, nabywają umiejętności dbania o zdrowie.

29 Koła zainteresowań dla uczniów Gimnazjum polonistyczne – mgr K. Ficek polonistyczne – mgr K. Ficek polonistyczne – mgr K. Ficek polonistyczne – mgr K. Ficek polonistyczno-teatralne – mgr B. Bojarski polonistyczno-teatralne – mgr B. Bojarski języka niemieckiego – mgr J. Śródka języka niemieckiego – mgr J. Śródka języka angielskiego – dr M. Samborska języka angielskiego – dr M. Samborska matematyczne – mgr E. Tęgowska, mgr W. Tęgowski, matematyczne – mgr E. Tęgowska, mgr W. Tęgowski, mgr R. Zadykowicz mgr R. Zadykowicz geograficzne – mgr E. Modrak geograficzne – mgr E. Modrak historyczno – chiropterologiczne – mgr T. Piwowarski historyczno – chiropterologiczne – mgr T. Piwowarski historyczno – chiropterologiczne – mgr T. Piwowarski historyczno – chiropterologiczne – mgr T. Piwowarski turystyki rowerowej – mgr M. Kurkus turystyki rowerowej – mgr M. Kurkus turystyki rowerowej – mgr M. Kurkus turystyki rowerowej – mgr M. Kurkus muzyczne – mgr G. Grzanka muzyczne – mgr G. Grzanka komputerowe – mgr G. Bociek komputerowe – mgr G. Bociek Przyjaciół książki- mgr K. Rafalska Przyjaciół książki- mgr K. Rafalska SKS – mgr M. Kurkus, mgr R. Lorenc, mgr A. Zadykowicz SKS – mgr M. Kurkus, mgr R. Lorenc, mgr A. Zadykowicz

30 Gazetka Gimnazjum

31 Koło historyczno-chiropterologiczne Nauczyciel historii mgr Tomasz Piwowarski współpracując z pracownikami naukowymi UMK w Toruniu, członkami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy wraz z uczniami bierze udział w corocznej akcji liczenia nietoperzy oraz zakładają budki lęgowe dla sów płomykówek na terenie gm. Gruta.

32 Koło turystyki rowerowej Członkami koła są uczniowie, którzy preferują aktywne spędzanie wolnego czasu. Podczas przejażdżek rowerowych młodzi cykliści poznają piękne zakątki odległych okolic. Na lotnisku w Lisich Kątach Słupski Młyn – przy pomnikach przyrody, dębach Adam i Ewa W Białym Borze – Mini ZOO

33 Kolarstwo Od 1991 roku działa przy szkole sekcja kolarska, przekształcona w Uczniowski Klub Sportowy OMEGA, którego opiekunem i trenerem jest mgr Aleksander Zadykowicz.

34 Kolarstwo Najbardziej utytuowanym kolarzem wywodzącym się z gruckiej Omegi jest jak dotąd - Łukasz Kwiatkowski. Do jego największych sukcesów należy z pewnością tytuł : Wicemistrza Świata juniorów w sprincie, który wywalczył w 2000r. na torze we włoskiej miejscowości Fiorenzuola. W 2001 roku wywalczył na Mistrzostwach Europy w Brnie brązowy medal w sprincie w kategorii orlik oraz srebrny w sprincie olimpijskim w kategorii elita. Łukasz jest jednym z najlepszych torowców w Polsce. Po tych sukcesach został włączony do kadry torowej na Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 2004r.

35 Nasze osiągnięcia i sukcesy edukacyjne Szkoła Podstawowa : II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Tolkienowskiej (Agnieszka Kosik) I miejsce w gminnym konkursie dla klas I-III Przyjaciele Kubusia Puchatka I Gminny konkurs językowy : język angielski – uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze trzy miejsca Język niemiecki – II miejsce

36 Uczestnicy konkursu PRZYJACIELE KUBUSIA PUCHATKA

37 Nasze osiągnięcia i sukcesy edukacyjne GIMNAZJUM I miejsce w V Powiatowym Przeglądzie Poezji Złote Usta ( Anna Kuich) Wyróżnienie w Rejonowym konkursie gramatycznym Z gramatyką za pan brat (Paulina Nasarzewska) I miejsce (Agnieszka Kosik) i IV miejsce (Ewelina Kurowska) w Powiatowym konkursie historycznym Rzeczpospolita Królów Elekcyjnych

38 Osiągnięcia i sukcesy sportowe Dziewcz ę ta : Dziewcz ę ta : IV miejsce w powiecie – Sztafetowe biegi prze ł ajowe IV miejsce w powiecie – Sztafetowe biegi prze ł ajowe I miejsce w Gminie Gruta i II miejsce w Powiecie Grudziądz – Mini pi ł ka r ę czna I miejsce w Gminie Gruta i II miejsce w Powiecie Grudziądz – Mini pi ł ka r ę czna I miejsce w Gminie i III miejsce w Powiecie – 5 pi ł karskie I miejsce w Gminie i III miejsce w Powiecie – 5 pi ł karskie Szkoła Podstawowa

39 Osiągnięcia i sukcesy sportowe Ch ł opcy : I miejsce w Powiecie, XI w woj. kujawsko-pomorskim -Sztafetowe biegi przełajowe I miejsce w Gminie i IV miejsce w Powiecie – Mini piłka ręczna I miejsce w Gminie i II miejsce w Powiecie – Mini-siatkówka I miejsce w Gminie i IV miejsce w powiecie – Halowe 5 piłkarskie I miejsce drużynowo w Gminnym Konkursie Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich zajęli uczniowie : Anna Sara Kwiatkowska, Anna Sara Kwiatkowska, Natalia Keller Natalia Keller Kamil Bubic. Kamil Bubic. Szkoła Podstawowa

40 Osiągnięcia i sukcesy sportowe Dziewczęta : Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych : I miejsce A. Tarnowska, II miejsce M. Wojtusik Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych – II miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej – II miejsce Mistrzostwa Powiatu w siatkówce – II miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej 7 osobowa – IV miejsce Tenis stołowy – III miejsce w Powiecie Gimnazjum

41 Osiągnięcia i sukcesy sportowe Chłopcy : Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych : I miejsce w Powiecie Mistrzostwa Powiatu : III miejsce w siatkówce IV miejsce w koszykówce V miejsce w piłce ręcznej Tenis stołowy – III miejsce drużynowo w powiecie Gimnazjum

42 Osiągnięcia i sukcesy sportowe Puchary zdobyte przez szkolnych sportowców zdobią korytarze szkoły.

43 Współpraca szkoły z zagranicą Współpraca rozpoczęła się w roku szkolnym 1999/2000 z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego – dr M. Samborskiej Uczniowie wysłali swoje zgłoszenie do Wielkiej Brytanii w celu nawiązania współpracy z równorzędnymi klasami w innych krajach. Jedną ze szkół, która nawiązała z nami współpracę jest szkoła RUBEN DARIO w Buenos Aires, Argentyna. Uczniowie naszej szkoły

44 Współpraca szkoły z zagranicą Drugą partnerską szkołą jest szkoła COLEGIO SAN ANSELMO (San Lorenzo i San Benito) w Santiago, Chile. SAN LORENZOSAN ANSELMO Budynek szkolny

45 Współpraca szkoły z zagranicą Nasi przyjaciele z Chile przysłali nam również projekt, przedstawiający nowe muzeum, gdzie mogą sami poeksperymentować. Nasi przyjaciele z Chile przysłali nam również projekt, przedstawiający nowe muzeum, gdzie mogą sami poeksperymentować.

46 Współpraca szkoły z zagranicą Korespondencję ze szkołami w Stanach Zjednoczonych Ameryki nawiązali uczniowie szperając w zasobach, oferowanych przez Internet. Dzięki stronie nawiązali korespondencję z dwiema różnymi szkołami w Kalifornii. Korespondencję ze szkołami w Stanach Zjednoczonych Ameryki nawiązali uczniowie szperając w zasobach, oferowanych przez Internet. Dzięki stronie nawiązali korespondencję z dwiema różnymi szkołami w Kalifornii. Klasa z partnerskiej szkoły WARREN T.EICH INTERMEDIATE SCHOOL w Roseville

47 Współpraca szkoły z zagranicą Od roku szkolnego 2002/2003 uczniowie gimnazjum korespondują ze szkołami europejskimi : Portugalii, Włoch i Łotwy. Uczniowie otrzymują listy za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Od roku szkolnego 2002/2003 uczniowie gimnazjum korespondują ze szkołami europejskimi : Portugalii, Włoch i Łotwy. Uczniowie otrzymują listy za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Poprzez kontakty młodzież integruje się z rówieśnikami krajów będących i wstępujących do Unii Europejskiej. Poprzez kontakty młodzież integruje się z rówieśnikami krajów będących i wstępujących do Unii Europejskiej.

48 Szkolne obchody wstąpienia do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. Cała społeczność szkolna świętowała wejście Polski do Unii Europejskiej.

49 Szkolne obchody wstąpienia do Unii Europejskiej Na boiskach szkolnych odbyło się szereg imprez sportowych.

50 Szkolne obchody wstąpienia do Unii Europejskiej 2 maja uczniowie ze Szkół Podstawowych Gminy Gruta rozgrywali mecze piłki nożnej w barwach poszczególnych państw UE.

51 Podsumowanie Zespół Szkół w Grucie Gwarantuje: Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, Podmiotowe traktowanie ucznia, Indywidualizację procesu dydaktycznego, Wszechstronny rozwój młodego człowieka, Naukę na I etapie edukacyjnym w oddzielnym budynku. Zapewnia: Fachową opiekę pedagoga szkolnego, Sprawnie działającą świetlicę szkolną, Nowoczesną salę komputerową, Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, Zajęcia logopedyczne, Szeroką gamę kół zainteresowań, Wprowadzenie dzieci w dziedzictwo kultury poprzez wyjazdy do opery, operetki, teatru, kina, Naukę języków obcych w grupach, Wychowanie w duchu tradycji narodowej, Imprezy integracyjne dla społeczności szkolnej i lokalnej,

52 Adres szkoły Zespół Szkół w Grucie Gruta Mełno Tel.: (0-56)


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna Szko ł y Podstawowej im.kpt.Floriana Laskowskiego i Gimnazjum w Grucie. mgr Hanna Dziubkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google