Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca w przemianie izotermicznej. Praca w przemianie izochorycznej dostarczone ciepło = zmiana energii wewnętrznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca w przemianie izotermicznej. Praca w przemianie izochorycznej dostarczone ciepło = zmiana energii wewnętrznej."— Zapis prezentacji:

1 Praca w przemianie izotermicznej

2 Praca w przemianie izochorycznej dostarczone ciepło = zmiana energii wewnętrznej

3 Praca w przemianie izobarycznej

4 ObliczymyObliczymy Jeśli gaz wykonuje pracę, to jest ona ujemna I zasada termodynamiki dla przemiany izobarycznej

5 różnica ciepeł właściwych różnica ciepeł molowych

6 Energia wewnętrzna 1 mola gazu doskonałego Dla ogrzewania przy V = const Ciepło molowe przy stałej objętości

7 Wykładnik adiabaty zawsze!!!

8 cząsteczkaiCVCV CpCp 1-atomowa31.67 2-atomowa – sztywne wiązanie (3 translacyjne + 2 rotacyjne) 51.40 2-atomowa – sprężyste wiązanie (3 translacyjne + 2 rotacyjne + 1 oscylacyjny) 71.29 3 lub więcej atomów – sztywne wiązanie (3 translacyjne + 3 rotacyjne) 61.33

9 gazNCVCV CpCp He112.5 20.820.91.67 O2O2 220.820.929.128.91.40 CO220.821.029.129.31.40 H2OH2O3 (i=6) 25.027.833.236.21.331.31 H2OH2O3 (i=8) 33.241.51.25 teor. dośw.

10 Zależność C V od temperatury

11 Praca w przemianie adiabatycznej Z I zasady termodynamiki wynika, że Dla 1 mola gazu doskonałego Zmiana energii wewnętrznej = wykonanej pracy

12 Równania przemiany adiabatycznej

13

14

15 Prawo Poissona dla kwazistatycznej przemiany adiabatycznej łączące temperaturę gazu i objętość

16 Ponieważ Prawo Poissona dla kwazistatycznej przemiany adiabatycznej łączące temperaturę gazu i ciśnienie

17 Prawo Poissona dla kwazistatycznej przemiany adiabatycznej łączące temperaturę ciśnienie gazu i objętość

18 Współczynniki kierunkowy adiabaty jest razy większy od współczynnika kierunkowego izotermy

19 Praca przy zmianie objętości - przypomnienie Elementarna praca Praca wykonana podczas zwiększania objętości od do

20 Izotermiczne i adiabatyczne rozprężanie A B C D Wartość pracy wykonanej podczas adiabatycznego rozprężania od V 1 do V 2 jest równa polu ABCD C Wartość pracy wykonanej podczas izotermicznego rozprężania od V 1 do V 2 jest równa polu ABCD Pole ABCD > ABCD. Przy rozprężaniu

21 A B C D Izotermiczne i adiabatyczne sprężanie B Wartość pracy wykonanej podczas adiabatycznego sprężania od V 2 do V 1 jest równa polu ABCD Wartość pracy wykonanej podczas izotermicznego sprężania od V 1 do V 2 jest równa polu ABCD Pole ABCD < ABCD. Przy sprężaniu

22 Przy rozprężaniu Przy sprężaniu Praca wykonana przez układ jest ujemna, praca pobrana przez układ jest dodatnia Praca wykonana w procesie adiabatycznym jest zawsze większa niż w izotermicznym.

23 Praca w procesie kołowym praca dodatnia praca ujemna Praca wykonana podczas cyklu liczbowo równa jest polu ograniczonemu krzywą zamkniętą

24 Przemiana politropowa Pojemność cieplna jest stała I zasada termodynamiki dla 1 mola gazu doskonałego Równanie Clapeyrona

25

26 równanie politropy gazu doskonałego dla n – współczynnik politropy

27 przemiana izochoryczna

28 Przemiana izotermiczna Przemiana izobaryczna Przemiana adiabatyczna


Pobierz ppt "Praca w przemianie izotermicznej. Praca w przemianie izochorycznej dostarczone ciepło = zmiana energii wewnętrznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google