Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca w przemianie izotermicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca w przemianie izotermicznej"— Zapis prezentacji:

1 Praca w przemianie izotermicznej

2 Praca w przemianie izochorycznej
dostarczone ciepło = zmiana energii wewnętrznej

3 Praca w przemianie izobarycznej

4 Obliczymy I zasada termodynamiki dla przemiany izobarycznej
Jeśli gaz wykonuje pracę, to jest ona ujemna

5 różnica ciepeł właściwych
różnica ciepeł molowych

6 Energia wewnętrzna 1 mola gazu doskonałego
Dla ogrzewania przy V = const Ciepło molowe przy stałej objętości

7 Wykładnik adiabaty zawsze!!!

8 2-atomowa – sztywne wiązanie 5 1.40
cząsteczka i CV Cp 1-atomowa 3 1.67 2-atomowa – sztywne wiązanie (3 translacyjne + 2 rotacyjne) 5 1.40 2-atomowa – sprężyste wiązanie (3 translacyjne + 2 rotacyjne + 1 oscylacyjny) 7 1.29 3 lub więcej atomów – sztywne wiązanie (3 translacyjne + 3 rotacyjne) 6 1.33

9 gaz N CV Cp He 1 12.5 20.8 20.9 1.67 O2 2 29.1 28.9 1.40 CO 21.0 29.3 H2O 3 (i=6) 25.0 27.8 33.2 36.2 1.33 1.31 (i=8) 41.5 1.25 teor dośw. teor dośw. teor dośw.

10 Zależność CV od temperatury

11 Praca w przemianie adiabatycznej
Z I zasady termodynamiki wynika, że Dla 1 mola gazu doskonałego Zmiana energii wewnętrznej = wykonanej pracy

12 Równania przemiany adiabatycznej

13

14

15 Prawo Poissona dla kwazistatycznej przemiany adiabatycznej łączące temperaturę gazu i objętość

16 Ponieważ Prawo Poissona dla kwazistatycznej przemiany adiabatycznej łączące temperaturę gazu i ciśnienie

17 Prawo Poissona dla kwazistatycznej przemiany adiabatycznej łączące temperaturę ciśnienie gazu i objętość

18 Współczynniki kierunkowy adiabaty jest  razy większy od współczynnika kierunkowego izotermy

19 Praca przy zmianie objętości - przypomnienie
Elementarna praca Praca wykonana podczas zwiększania objętości od do

20 Izotermiczne i adiabatyczne rozprężanie
Wartość pracy wykonanej podczas adiabatycznego rozprężania od V1 do V2 jest równa polu ABCD Wartość pracy wykonanej podczas izotermicznego rozprężania od V1 do V2 jest równa polu ABC’D B Pole ABC’D > ABCD. Przy rozprężaniu C’ C A D

21 Izotermiczne i adiabatyczne sprężanie
Wartość pracy wykonanej podczas adiabatycznego sprężania od V2 do V1 jest równa polu ABCD Wartość pracy wykonanej podczas izotermicznego sprężania od V1 do V2 jest równa polu AB’CD B Pole AB’CD < ABCD. Przy sprężaniu B’ C A D

22 Przy sprężaniu Przy rozprężaniu Praca wykonana przez układ jest ujemna, praca pobrana przez układ jest dodatnia Praca wykonana w procesie adiabatycznym jest zawsze większa niż w izotermicznym.

23 Praca w procesie kołowym
praca dodatnia praca ujemna Praca wykonana podczas cyklu liczbowo równa jest polu ograniczonemu krzywą zamkniętą

24 Przemiana politropowa
Pojemność cieplna jest stała I zasada termodynamiki dla 1 mola gazu doskonałego Równanie Clapeyrona

25

26 równanie politropy gazu doskonałego dla
n – współczynnik politropy

27 przemiana izochoryczna

28 Przemiana izotermiczna
Przemiana izobaryczna Przemiana adiabatyczna


Pobierz ppt "Praca w przemianie izotermicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google