Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

0 Perspektywy finansowania potrzeb sektora energetycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "0 Perspektywy finansowania potrzeb sektora energetycznego."— Zapis prezentacji:

1 0 Perspektywy finansowania potrzeb sektora energetycznego

2 11 Potrzeby inwestycyjne w sektorze - przyczyny Podaż Stan techniczny infrastruktury wytwórczej i dystrybucyjnej: -60% mocy ma ok. 30 lat a 45% ok. 35 lat -Straty na przesyle i dystrybucji wynoszą ok.12% -Rosnące wymagania środowiskowe wymuszą wyłączenia starszych jednostek Popyt Rozwój gospodarczy kraju – wzrost zapotrzebowania na energie szacuje się w proporcji 0,8% na każdy 1% wzrostu PKB

3 2 Zapotrzebowanie na moce wytwórcze Osiągnięcie planowanej na 2020r. mocy wytwórczej wymaga wybudowania nowych bloków o łącznej mocy ok. 15 GW w ciągu najbliższych 10 lat.

4 3 Zastosowanie tych paliw będzie nadal znacznie tańsze (z wyjątkiem energetyki jądrowej), nawet z uwzględnieniem kosztów środowiskowych. 3 Wytwarzanie Wybudowanie 15 GW nowych mocy wytwórczych może pochłonąć nawet 100 mld PLN w ciągu najbliższych 10 lat. Kolejne kilkadziesiąt miliardów będzie związane z głęboką modernizacją starych bloków. Pomimo zielonej polityki UE, w Polsce są raczej ograniczone alternatywy dla elektrowni opartych o węgiel kamienny i brunatny W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat produkcja energii elektrycznej w Polsce może być nadal zdominowana przez węgiel kamienny i brunatny. Potencjał dla energetyki odnawialnej w Polsce jest zbyt mały, aby znacząco wpływać na bilans paliwowy w elektroenergetyce. Jednostki gazowe raczej będą odgrywały niewielką rolę na polskim rynku, z uwagi na ograniczone zasoby gazu krajowego. Jedynym zagrożeniem dla węgla może być energetyka jądrowa… …aczkolwiek, może ona zacząć odgrywać istotną rolę dopiero w latach 2030-2040.

5 44 Przesył i dystrybucja Cztery grupy energetyczne, będące właścicielami większości sieci dystrybucyjnych w kraju, planują łącznie zainwestować w ten sektor niemal 30 mld PLN do 2020 r. Do tego dochodzą jeszcze inwestycje w sieci przesyłowe planowane przez PSE Operator. Wymiana transgraniczna energii Niska przepustowość istniejących połączeń transgranicznych Zagrożenie niedoboru mocy krajowych Dystrybucja i przesył w obrębie kraju Promowanie rozwoju połączeń transgranicznych w krajach UE Brak przystosowania do odbioru mocy ze źródeł rozproszonych Niska efektywność istniejących sieci Zużycie techniczne Wdrożenie inteligentnych sieci Zaopatrzenie w energię elektryczną w Polsce jeszcze długo będzie musiało opierać się na krajowej produkcji Ograniczenia polityczne i ekonomiczne

6 55 Ryzyko inwestycji w ocenie instytucji finansujących Przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego banki wymagają przedstawienia przez spółki szczegółowego modelu finansowego. Wyniki modelu zależą od przyjętych założeń, z których każdy jest mniej lub bardziej przewidywalny Założenia makroekonomiczne - inflacja - wzrost gospodarczy -stopy procentowe Założenia operacyjne - wielkość produkcji - wolumen zakupów paliw -- koszty stałe Założenia rynkowe - ceny energii i paliw - popyt i podaż Regulacje prawne - przepisy środowiskowe - systemy wsparcia dla kolorowej energii - polityka przyznawania uprawnień do emisji CO2 -- całościowa liberalizacja sprzedaży energii -- liberalizacja sektora gazowego Regulacje prawne są tym elementem, który znacząco wpływa na opłacalność inwestycji, i który jest najgorzej przewidywalny dla spółek.

7 66 Otoczenie prawne i regulacyjne Ciągłe zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym sektora elektroenergetyki nie budują dobrego klimatu dla inwestycji Uwolnienie i ponowne przywrócenie taryfy G Niepewność co do przyszłości certyfikatów zielonych (po 2017r.) i czerwonych (po 2012r.) Niepewność co do przydziału darmowych uprawnień CO2 Pojawianie się innych kolorowych certyfikatów Polityka Komisji UE Rozwiązanie KDT, niejasne zasady rekompensat Obligo giełdowe Niepewność co do wprowadzenia nowych standardów emisji SO2 i Nox Brak przepisów w zakresie akcyzy dla węgla i gazu

8 7 Alternatywy dla finansowania inwestycji w energetyce na dziś Finansowanie długiem w oparciu o bilans spółki Rynek regulowany - emisje obligacji na rynku krajowym i na Eurorynku (Euroobligacje) Instytucje multilateralne – EBI, EBOR Środki pomocowe z funduszy unijnych - OZE

9 8 Zalety finansowania na bilansie spółek Relatywnie krótki czas: możliwość zamknięcia finansowania w ciągu kilku miesięcy, nawet przy dużych kwotach. Atrakcyjna cena, niemożliwa do uzyskania przy finansowaniu projektowym Łatwa dostępność, duża liczba banków zainteresowanych tego typu finansowaniem Dużo prostsza niż w przypadku project finance struktura kowenantów umownych i wskaźników finansowych

10 9 Potencjalne negatywne konsekwencje finansowania wyłącznie w oparciu o bilans Zagrożenia związane z dużą skalą finansowania na bilansie spółki to m.in.: Ryzyko refinansowania rolowania zadłużenia w czasie kryzysu Ryzyko pogorszenia ratingu w przypadku przekroczenia wskaźnika zadłużenia NET DEBT/EBITDA na poziomie 2,5% Ryzyko niekontrolowanego rozwodnienia akcjonariatu w przypadku konieczności zwiększenia kapitału dla zachowania wskaźników

11 10 Co robić by zachować elastyczność finansowania w długim horyzoncie czasowym? Zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa poprzez długofalowe planowanie struktury zadłużenia i właściwie dobrany mix finansowania z udziałem: Project finance Finansowania bilansowego Wykorzystaniem rynku dłużnego – obligacji krajowych i Euroobligacji Zwiększania kapitału własnego


Pobierz ppt "0 Perspektywy finansowania potrzeb sektora energetycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google