Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport samochodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport samochodowy"— Zapis prezentacji:

1 Transport samochodowy

2 Charakterystyka Transport samochodowy (zwany też drogowym) – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Przykładowo w krajach UE odpowiada on za 45,6% wykonanej pracy przewozowej.

3 Historia Początki transportu drogowego sięgają VI w. p.n.e., kiedy to rozwijały się ścieżki, dominował ruch pieszy, a w Persji i Grecji powstały pierwsze niewielkie odcinki dróg o twardej nawierzchni. W Polsce budowa pierwszej drogi o nawierzchni twardej nastąpiła na przełomie XIX i XX w. w okolicach Łodzi i Wrocławia . Transport drogowy przyjął swój współczesny wygląd w wyniku rozwoju motoryzacji .

4 Infrastruktura Infrastrukturę transportu samochodowego podzielić można analogicznie jak infrastruktury innych gałęzi transportu na infrastrukturę liniową (drogi) i punktową – np. węzły drogowe, przystanki autobusowe, centra logistyczne i punkty przeładunkowe, jak również mające charakter pomocniczy, np. parkingi, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, czy też stacje kontroli pojazdów lub stacje obsługi pojazdów (warsztaty). To najlepszy przykład infrastruktury zagranicznej Infrastruktura USA koło Waszyngtonu

5 Funkcjonowanie transportu drogowego w Polsce
Według raportu NIK 161/2005 z kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 8% polskich dróg krajowych spełnia wymogi UE dotyczące standardów naciskowych (115 kN/oś), 16,1% dróg posiada pęknięcia nawierzchni, 15,8% dróg posiada nierówną nawierzchnię, 36,8% dróg posiada koleiny, 21,5% dróg ma złe właściwości przeciwpoślizgowe, na 100 wypadków w Polsce przypada 11 zabitych (dla porównania w UE na 100 wypadków jest 3 zabitych). w związku z powierzeniem Polsce organizacji Mistrzostw Europy, ma powstać 960 km autostrad i 2,7 tys. km dróg ekspresowych.

6 Autostrada Autostrada - oznaczona symbolem A (1,2,4,6,18) – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, charakteryzująca się bezkolizyjnymi skrzyżowaniami oraz podzielona na pasy ruchu dla różnych szybkości i kierunków (co najmniej dwa w każdą stronę, oddzielone pasem zieleni lub barierami). Autostrada wyposażona jest w miejsca obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi. Na autostradzie obowiązuje zakaz ruchu poprzecznego, zawracania, zatrzymywania się na pasie awaryjnym, poruszania się pieszo i na rowerach. Autostrady charakteryzują się wyższą jakością nawierzchni, osobnymi pasami do włączania się do ruchu, ogrodzeniami przed dziką zwierzyną i ludźmi. Drogi te z reguły omijają tereny zamieszkane.

7 Mapy Budowy Dróg i Autostrad

8 Inne Informacje Kierowcy od lat narzekają na zły stan polskich dróg i to że żadna droga nie została dokończona. Dziury, wyrwy i koleiny nie tylko negatywnie wpływają komfort jazdy. Powodują też niszczenie zawieszeń pojazdów i bywają przyczyną wypadków.. Bardzo poważne zagrożenie realizacji planu budowy autostrad i dróg ekspresowych do 2013 roku ujawniła konferencja zorganizowana 20 marca 2008 przez Krajową Izbę Gospodarczą. Zagrożenie to występuje w trzech niezależnych obszarach: - niedostatku środków finansowych (co jest dużym zaskoczeniem w świetle ponad 40 mld euro wsparcia przez UE); wątpliwości odnośnie wystarczającej mocy przerobowej przedsiębiorstw wykonawczych budownictwa drogowego; - niedostosowania obowiązującej legislacji do wyzwań ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego, jakim jest program budownictwa drogowego. Premier zapowiada wielki remont Polskich dróg i obiecuje, że autostrady zostaną wykonane przed euro 2012

9 Najciekawsze obiekty infrastruktury
  Most im. Jana Pawła II w Puławach


Pobierz ppt "Transport samochodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google