Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, do oceny efektywności nauczania Dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, do oceny efektywności nauczania Dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe."— Zapis prezentacji:

1 Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, do oceny efektywności nauczania Dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe

2 Wprowadzenie Wykorzystanie nowego wskaźnika jakości nauczania do oceny efektywności nauczania województw, powiatów, gmin, gimnazjów w rejonie nadzoru.

3 EWD, czyli odrobina historii Od 2002 r. system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach uczniów Rok 2005 umożliwił scalenie dwóch wyników dla ucznia kończącego gimnazjum –Wyniku sprawdzianu w 2002 r. oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego w 2005 r. –Pierwsze próby liczenia EWD na przykładzie powiatu oświęcimskiego (prace dr M.K. Szmigel i A. Rappe)

4 Prace nad EWD obecnie W ramach PO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych trwają Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Projekt obejmuje lata Kierownikiem projektu jest dr R. Dolata Pośród członków zespołu jest trzech pracowników OKE w Krakowie

5 Informacje o EWD Kalkulator EWD (2005, 2006, 2007, 2008) Warsztaty EWD dla konsultantów, metodyków, dyrektorów (2007 i 2008) Tematyka EWD na konferencjach PTDE od 2005 r. Szereg publikacji w biuletynach i wydaniach książkowych CKE Tematyka obecna na spotkaniach z dyrektorami Dostępne informacje na stronie Wyniki EWD szkół (OKE w Krakowie) - system OBIEG

6

7 Edukacyjna wartość dodana jako jedna z miar jakości nauczania Zasoby na wejściu Jakość nauczania Poziom końcowy wiedzy Szkoła Edukacyjna wartość dodana jest przyrostem wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego

8 Główne cele wprowadzania EWD Zmniejszenie roli surowych wyników egzaminów jako jedynej miary jakości nauczania. Diagnozowanie jakości nauczania celem nieustannej pracy nad poprawą efektywności nauczania. Zachęcanie szkół do konkurencji jakością nauczania. Docenienie pracy nauczycieli pracujących w środowiskach o niekorzystnych cechach społeczno- ekonomicznych.

9 Jak liczona jest EWD w polskim modelu? 1.Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacujemy za pomocą metody regresji wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym. 2.Obliczamy różnicę punktów – tzw. resztę – między faktycznym wynikiem ucznia na egzaminie a jego wynikiem przewidywanym. 3.Obliczamy średnią reszt, czyli EWD dla szkoły (gminy, powiatu, województwa). 4.Szacujemy przedział ufności dla EWD.

10 Część humanistyczna Wynik egzaminu Wartość EWD Część matematyczno- przyrodnicza Wynik egzaminu Wartość EWD Dwie miary jakości kształcenia

11 Krzywa regresji (linia przewidywanego wyniku) Linia regresji (przewidywanego wyniku)

12

13

14

15 Wykorzystanie danych na temat wyników egzaminów: nauka w służbie sztuki?

16 Wynik dla szkoły Wyniki według klas

17 Pojęcia, które należy znać, aby odczytać komunikat o EWD Edukacyjna wartość dodana Wyniki surowe (w punktach, procentach) Skala standardowej dziewiątki i jej stopnie – staniny Skala centylowa i jej stopnie– centyle Wynik na wejściu i wyjściu Wynik szkoły na wejściu odpowiada 5 staninowi, czyli wynosi …. Wynik szkoły po egzaminie gimnazjalnym to 7 i 8 stanin, czyli …. Centyl 56 oznacza, że …… Procent połączonych (scalonych) wyników to (jakich?) Przedział ufności (dlaczego wyniki podawane są wraz z tą informacją?) Wynik 3-letniego EWD w części humanistycznej równe 1,37 oznacza... Wynik 3-letniego EWD dla części matematyczno-przyrodniczej 2,56 oznacza, że …

18 Kalkulator Edukacyjnej Wartości Dodanej Dane potrzebne do wprowadzenia: wynik na sprawdzianie (jeżeli korzystał z dostosowań warunków lub kryteriów oceniania) płeć dysleksja na sprawdzianie wynik na egzaminie gimnazjalnym – GHU, GMP dysleksja w gimnazjum (jeżeli korzystał z dostosowań warunków lub kryteriów oceniania)

19

20 Gimnazjum

21

22 Duże zróżnicowanie wyników na wejściu w szkole Problem: różna efektywność pracy z uczniami o różnym potencjale

23 Gimnazjum

24

25

26 Klasa A

27 Klasa A – HUM

28 Klasa A – GMP

29 Klasa A 2008

30 Klasa A

31

32 Klasa B

33

34

35

36

37

38 Klasa C

39

40

41

42

43

44 Przedziały ufności dla wyników EWD w gimnazjum i dla 3 klas Klasa C Klasa B Klasa A Gimnazjum Nr 2 w Skawie

45 Tabela zależności dla szkół wyników średnich egzaminu i wskaźników EWD EWD Wyniki surowe w skali standardowej dziewiątki CH 7BFE 6I 5 4 3JG 2AD 1 Gimnazja A, B, C, D, E, F, G, H, I

46 Jakie bodźce mogą skłonić szkoły do wykorzystania wskaźników EWD? EWD Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki CH 7BFE 6I 5 4 3JG 2AD 1 Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach Szkoły nieefektywne Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami Szkoły, które spoczęły na laurach A B C D

47 Z badań międzynarodowych wynika, że... EWD Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki CH 7 BFE 6 I JG 2 AD 1 Szkoły mają słabą motywację do wykorzystania wskaźników EWD. Szczególnie zaangażowany dyrektor będzie starał się o podtrzymanie świadczonych usług; wsparcie nadzoru Szkoły mają pilne powody do wykorzystania wskaźników EWD. Nauczyciele mogą wykazać, że osiągają dobre wyniki kształcenia. Najmocniejsze bodźce!!! Trudno przekonać nauczycieli. Najsłabsza motywacja. Tylko świadomy dyrektor wykorzysta tę informację jako dźwignię zmian! Tylko zewnętrzny czynnik (...) lub nowo powołany dyrektor byłby wystarczająco otwarty na dane, aby zrobić z nich aktywny użytek!

48 Wynik części humanistycznej EWD części humanistycznej Województwo małopolskie Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach Szkoły, które spoczęły na laurach Szkoły nieefektywne

49 Wynik części matematyczno- przyrodniczej EWD części matematyczno- przyrodniczej Województwo małopolskie Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach Szkoły, które spoczęły na laurach Szkoły nieefektywne

50 Gimnazja EWD 2005EWD 2006EWD 2007 Trzy letnie EWD Liczba uczniów GHU**GMP***GHUGMPGHUGMPGHUGMP 1 1,93-1,803,72-0,143,991,433,55-0, ,36-1,70-0,01-1,82,370,040,94-1, ,88-4,18-1,92-1,151,09-1,59-1,24-2, ,366,100,282,273,522,821,503, ,63-0,130,45-2,540,440,240,71-0, ,580,82,621,432,181,302,131, ,124,150,871,272,45-1,972,310,9739 Przykładowe zestawienie wyników EWD dla gimnazjów w gminie

51 Komunikowanie EWD Skala standardowej dziewiątki Skala centylowa 14%najniższy 1 do 4 27%bardzo niski 5 do %niski 13 do %niżej średni 24 do %średni 40 do %wyżej średni 61 do %wysoki 79 do 89 87% bardzo wysoki 90 do 96 94%najwyższy 97 i >

52 W których województwach uczniowie uczynili największy względny postęp w okresie nauki w gimnazjum? (2007)

53 Terytorialne zróżnicowanie surowych wyników egzaminów i EWD część humanistyczna

54 Terytorialne zróżnicowanie surowych wyników egzaminów i EWD część matematyczno-przyrodnicza

55 Wskaźnik EWD 3-letni, Małopolska ( )

56 EWD bez zaleceń i rozporządzeń Kto winien zainicjować pracę nad wykorzystaniem EWD w szkole? W ilu gimnazjach w wykorzystano dane o EWD do analizy wyników nauczania? Czego warto dowiedzieć się w związku z wykorzystaniem informacji o EWD w szkole? –Czy w szkole obliczono wskaźnik EWD? –Czy w szkole natrafiono na trudności z obliczeniem tego wskaźnika? –Jakie konkretne działania podejmowano w trakcie przygotowania się do analizy EWD i w trakcie jej przeprowadzania? –Z jakimi innymi danymi jakościowymi próbowano powiązać informację o EWD? –Kto przeprowadzał analizę w szkole? –(…)

57 Materiały potrzebne do wykonania zadań 1.Zestawienie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach dla poszczególnych gmin w powiecie. 2.Edukacyjna wartość dodana – badania pilotażowe 2007 (wydruki dla szkół – materiały w systemie OBIEG) 3.Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach w skali standardowej dziewiątki. 4.Wskaźnik EWD gimnazjów w skali standardowej dziewiątki 5.Wykresy rozrzutu dwóch miar jakości nauczania w roku szkolnym 2007/ Mapy terytorialnego zróżnicowania wyników egzaminów i EWD dla roku Załącznik 1.

58 Czego możemy dowiedzieć się na temat efektów nauczania w gimnazjach na podstawie danych otrzymanych z OKE w Krakowie? Zadanie 1. Na podstawie Tabeli nr 2 (strona 10) oceń postęp, jaki uczynili uczniowie województwa małopolskiego w okresie trzech lat nauki w gimnazjum ( ). Sprawdź czy w kolejnych latach dla każdej z części egzaminu gimnazjalnego zarejestrowano podobne rezultaty. Zapisz wnioski z przeprowadzonej analizy.

59 Załącznik do zadania 1.(fragment tabeli str.10) WOJ. Wyniki surowe egzaminu w % 2007 Edukacyjna wartość dodana (EWD) Ogółem w latach GHUGMPGHUGMPGHUGMPGHUGMPGHUGMP MAZOWIECKIE 65,653,50,280,211,702,290,650,700,660,52 MAŁOPOLSKIE 65,552,30,27-0,240,52-0,170,670,310,810,16 PODKARPACKIE 64,050,30,30-0,240,55-0,600,820,230,890,00 LUBELSKIE 64,350,30,370,040,36-0,981,070,350,930,00 SLĄSKIE 63,650,00,55-0,070,07-0,420,25-0,310,58-0,11

60 Zadanie 2. W której mierze (na podstawie Tabeli nr 2 - strona 10): wyników egzaminów czy EWD, województwo małopolskie osiąga wyższe rezultaty w stosunku do innych województw? ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

61 Zadanie 3. Na podstawie danych w Tabeli 4. wypisz nazwy czterech powiatów województwa małopolskiego, w których uczniowie osiągają najwyższe i najniższe wskaźniki EWD w części humanistycznej. EWD Nazwy 4 powiatów Najwyższe suskiwadowickinowosądeckitarnowski Najniższe dąbrowskiNowy Sączmyślenickioświęcimski

62 powiat Ogółem EWDWyniki na sprawdzianie w roku 2004 GHUGMP Niskie Stanin 1-3 Średnie Stanin 4-6 Wysokie Stanin 7-9 brzeski 1,451,091,210,221,861,290,561,49 wadowicki 2,050,761,230,472,400,581,771,68 nowosądecki 1,87-0,771,60-1,182,19-0,671,27-0,46 KRAKÓW 1,150,810,46-0,081,621,080,881,98 TARNÓW 1,18-0,030,89-0,721,49-0,020,620,34 Fragment tabeli do zadania 3 i 4.

63 Zadanie 4. Na podstawie danych w Tabeli 4. wypisz nazwy czterech powiatów województwa małopolskiego, które osiągają najwyższe i najniższe wskaźniki EWD w części matematyczno-przyrodniczej. EWD Nazwy 4 powiatów Najwyższe SUSKIBRZESKINowy Sącznowotarski Najniższe oświęcimskidąbrowskichrzanowskinowosądecki

64 Zadanie 5. Czym można wytłumaczyć zróżnicowanie postępu, jaki uczynili uczniowie w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie trzech lat nauki w gimnazjum ( )? ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

65

66

67 Zadanie 6 powiat Ogółem EWDWyniki na sprawdzianie w roku 2004 GHUGMP Niskie Stanin 1-3 Średnie Stanin 4-6 Wysokie Stanin 7-9 brzeski 1,451,091,210,221,861,290,561,49 wadowicki 2,050,761,230,472,400,581,771,68 oświęcimski 0,48-1,100,90-0,520,13-1,060,74-1,63 nowosądecki 1,87-0,771,60-1,182,19-0,671,27-0,46 KRAKÓW 1,150,810,46-0,081,621,080,881,98 TARNÓW 1,18-0,030,89-0,721,49-0,020,620,34 Na podstawie danych dotyczących powiatu, w którym pracujesz (patrz Tabela 4.), napisz, z którą grupą uczniów: z wynikiem niskim, średnim, czy wysokim pracowano najefektywniej.

68 Zadanie 7. Wykonaj analizy dla roku Wykorzystaj materiały otrzymane od prowadzącego: 1.Edukacyjna wartość dodana – badania pilotażowe 2007 (wydruki dla szkół – materiały w systemie OBIEG) lub 2.Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach w skali standardowej dziewiątki 3.Wskaźnik EWD gimnazjów w skali standardowej dziewiątki –Pogrupuj w tabeli gimnazja powiatu, w którym pracujesz zgodnie z kryteriami podanymi w poniższej tabeli. –Zapisz wyniki osobno dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. –Zapisz wnioski wynikające z tego zestawienia.

69 Pogrupuj w tabeli gimnazja powiatu… EWD Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki CH 7BFE 6I 5 4 3JG 2AD 1 Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach Szkoły nieefektywne Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami Szkoły, które spoczęły na laurach A B C D

70 WYPISZ NUMERY ODPOWIADAJĄCE SZKOŁOM Grupa gimnazjów Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza A Szkoły nieefektywne393, 392, , 393, 387 B Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach 58, 60, 72, 6158, 60, 72, 74, C Szkoły, które spoczęły na laurach 218, 222, 223, 224, 236, 219, 224, D Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami 329, 331, 334, 337, 339,564, 566, 562, 563, 570, 571, 574, , 337, 339, 340, 341, 343, 344, 566, 563, 574, 576, 577

71 Zadanie 8. W tabelach w Załączniku 1 przedstaw pozycję 5 gimnazjów z powiatu, w którym pracujesz - osobno dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Wykorzystaj obie miary jakości nauczania. 25 Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki EWD

72 Zadanie 9. Czy na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskałeś jakieś zaskakujące informacje dotyczące jakości nauczania w wybranych gimnazjach? Zwróć szczególną uwagę na szkoły występujące w zespołach w odróżnieniu od szkół samodzielnych. Zapisz spostrzeżenia. ……………………………………………………………………

73 Zadanie 10. Zaproponuj działania, które można by podjąć wobec każdej z 4 grup gimnazjów stosownie do aspiracji edukacyjnych społeczności lokalnych i znajomości kadry nauczającej w gimnazjach. D. Grupa pierwsza (wysoce efektywne): ………………………………………… B. Grupa druga (dobra efektywność): ………………………………………… C. Grupa trzecia (spoczęły na laurach): ………………………………………… A. Grupa czwarta (nieefektywne): …………………………………………

74 Zadanie 11. Na podstawie dotychczasowych analiz opisz gimnazjum, którego wyniki najbardziej Cię zainteresowały. Wykorzystując wszystkie otrzymane materiały (również te dotyczące roku 2008) zaplanuj możliwe do wykonania analizy dla tej szkoły. Następnie zaplanuj dodatkowe działania, w których możesz wykorzystać dane z OKE. Gimnazjum

75 Pytania, problemy, prośby (wyniki)


Pobierz ppt "Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, do oceny efektywności nauczania Dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google