Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapotrzebowanie na energię elektryczną, aktualne i perspektywiczne źródła jej pozyskiwania Andrzej Krawulski ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Toruń,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapotrzebowanie na energię elektryczną, aktualne i perspektywiczne źródła jej pozyskiwania Andrzej Krawulski ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Toruń,"— Zapis prezentacji:

1 Zapotrzebowanie na energię elektryczną, aktualne i perspektywiczne źródła jej pozyskiwania Andrzej Krawulski ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Toruń, maj 2008

2 Struktura produkcji Moc zainstalowana 35,448 GW Produkcja energii el. 156,933 TWh

3 Produkcja energii elektrycznej w roku 2006 160.848 GWh

4 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [GWh ] ELEKTROCIEPŁ. NA WĘGLU KAMIENNYM ELEKTROCIEPŁ. ZAWODOWE GAZOWE ELEKTROCIEPŁOWNIE NIEZALEŻNE 20 823 1 977 1 316 96,00 % 99,50 % 116,00 % 20 928 2 358 1 444 ELEKTROWNIE NA WĘGLU BRUNATNM ELEKTROWNIE NA WĘGLU KAMIENNYM 50 881 71 669 99,60% 95,00% 53 559 71 957 2007 / 200620072006 * 2007 SZACOWANY PO WYNIKACH ZA 11 M-CY ELEKTROWNIE WIATROWE I INNE OZE 70

5 PRZYCHÓD 166 648 GWh 166 981 GWh ( 99,09 %) IMPORT (POBÓR) 4 789 GWh 8 620 GWh (180,0 %) KRAJOWY BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ ** 2007 / 2006 ** ŁĄCZNIE Z ELEKTROWNIAMI DYSTRYBUCJI ZUŻYCIE KRAJOWE 150 873 GWh 153 740 GWh (101,90 %) EXPORT (ODDANIE) 15 775 GWh 14 702 GWh ( 93,2 %) 2007 2006 * SZACOWANY PO WYNIKACH ZA 11 M-CY

6 Sieć przesyłowa i połączenia transgraniczne

7 Struktura sprzedaży energii elektrycznej

8 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ [%] ZMIANY ROK DO ROKU 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1999200020012002200320042005 EL.NA WĘGIEL KAMIENNY EL.NA WĘGIEL BRUNATNY PRODUKCJA CAŁKOWITA* 2006 2007* 0,92 0,90 1,10 98,00% 95,00% 99,60% * SZACOWANY PO WYNIKACH ZA 11 M-CY

9 ... ŹRÓDŁO: WYSTĄPIENIE PSE OPERATOR S.A. LICHEŃ- KONFERENCJA 28-29 LIST 2007 ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA SZCZYTOWEGO W LATACH 2005, 2006 I 2007 (ŚREDNIA Z 7 DNI) 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 13579111315171921232527293133353739414345474951 2005 2006 2007 KOLEJNE TYGODNIE ROKU :

10 ROK 2008 09 0304 0201 08 070605 1211 10 PROGNOZOWANA ZNADWYŻKA MOCY DOSTĘPNA BEZPOŚREDNIO OSP ROK 2009 09 0304 0201 08 070605 1211 10 ROK 2010 09 0304 0201 08 070605 1211 10 NADWYŻKA MOCY W LATACH 2008 - 2010 [MW] 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 MW WYMAGANAA ZNADWYŻKA MOCY DOSTĘPNA BEZPOŚREDNIO OSP... ŹRÓDŁO: WYSTĄPIENIE PSE OPERATOR S.A. LICHEŃ- KONFERENCJA 28-29 LIST 2007

11 ... NIEDOSTATKI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJI W KRAJU MOGĄ WYSTĄPIĆ JUŻ W 2008 ROKU !!!

12 PodmiotMiejsce Moc (w MW) Data otwarciaTechnologia PGEOpole4602012na węgiel kamienny Opole4602013na węgiel kamienny Turów5002014na węgiel brunatny Dolna Odra4002016blok gazowy CCGT Dolna Odra4002019blok gazowy CCGT Południowy Koncern Energetyczny Halembado 4402012na węgiel kamienny Blachownia100-2002012na węgiel kamienny lub gaz koksowniczy EC Bielsko-Biała1002012na węgiel kamienny VatenfallVatenfall Heat Poland, Warszawa 4002013na węgiel kamienny CEZElektrownia Skawina600-1000ok. 2014na węgiel kamienny Polish PowerŻarnowiec16002013-2014na węgiel kamienny (technologia zgazowania węgla) Planowana budowa nowych źródeł wytwórczych

13 Inne źródła pozyskania energii elektrycznej Wykorzystanie energii Słońca Wykorzystanie energii geotermalnej Wykorzystanie energii wiatru Wykorzystanie energii wody Wykorzystanie energii jądrowej

14 Wykorzystanie energii Słońca Energia Słońca może być wykorzystywana do produkcji : energii cieplnej, pozyskiwanej w procesie konwersji fototermicznej w kolektorach słonecznych; energii elektrycznej, wytwarzanej w procesie konwersji fotowoltaicznej w ogniwach fotowoltaicznych. Courtesy of DOE/NREL

15 Potencjał energii Słońca w Polsce Warunki helioenergetyczne w naszym kraju nie są zbyt korzystne. cechą charakterystyczną jest wybitnie nierównomierny rozkład promieniowania słonecznego w ciągu roku: na półrocze letnie przypada średnio 77% całorocznego promieniowania słonecznego w takich warunkach trudno wykorzystywać kolektory słoneczne do produkcji energii elektrycznej można za to stosować je w rolnictwie, gdyż okres maksymalnego nasłonecznienia zbiega się z okresem suszenia pasz objętościowych Energia Słońca dostarcza zaledwie 0,03% światowej energii elektrycznej

16 Energia geotermalna Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne.. Courtesy of DOE/NREL do produkcji energii elektrycznej nadają się tylko bardzo gorące wody, których temperatura przekracza 150 st. C, wody o niższych temperaturach znajdują zastosowanie w ciepłownictwie, w balneologii, w rolnictwie i ogrodnictwie (do upraw szklarniowych), w hodowli ryb, energię wnętrza Ziemi wykorzystuje się również za pomocą pomp ciepła, stosowanych do ogrzewania i klimatyzowania budynków

17 Potencjał i wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce W Polsce zasoby geotermalne znajdują się pod powierzchnią 80% terytorium, ich eksploatacja nie jest jednak łatwa. Zakłady geotermalne pracują w: Zakopanem, Pyrzycach k. Szczecina, Uniejowie Mszczonowie k. Warszawy, zaś źródła geotermalne są wykorzystywane w uzdrowiskach, takich jak Cieplice, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Ustroń, Konstancin i Ciechocinek Courtesy of DOE/NREL

18 Warunki sprzyjające wykorzystaniu energii wiatru duża siła wiatru częste występowanie wiatru elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością od 5 do 25 m/s, prędkość od 15 do 20 m/s uznawana jest za optymalną, zbyt małe prędkości uniemożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej o wystarczającej mocy, zbyt duże zaś – przekraczające 30 m/s – mogą doprowadzić do mechanicznych uszkodzeń wiatraka Courtesy of DOE/NREL

19 Potencjał energii wiatru w Polsce w Polsce najlepsze warunki wiatrowe panują na Pomorzu i w północno-wschodnich rejonach kraju, dużym potencjałem energii wiatru dysponują też górzyste i pagórkowate tereny Sudetów, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Bieszczad, Pogórza Dynowskiego, Garbu Lubawskiego i Kielecczyzny Courtesy of DOE/NREL

20 Wykorzystanie energii wiatru w Polsce W roku 2005 Polska dysponowała 58 MW mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych. To najwięcej wśród nowych członków Unii Europejskiej. W 2003 roku w naszym kraju pracowało około 40 profesjonalnych siłowni wiatrowych, a największą polską farmą wiatrową był posiadający dziewięć elektrowni wiatrowych park w Cisowie koło Darłowa Obecnie największą farma zlokalizowana jest w Tymieniu a jej moc to 50MW ( 25 turbin o mocy 2 MW każda ) Rozmieszczenie elektrowni wiatrowych na terenie Polski.

21 Potencjał i wykorzystanie energii wody w Polsce Polska nie posiada zbyt dobrych warunków do rozwoju energetyki wodnej. Zasoby energii wody w naszym kraju wynoszą 13,7 TWh na rok, z czego ponad 45% przypada na Wisłę. Potencjał energii wody w Polsce jest wykorzystywany tylko w 11%, a największe znaczenie mają pełniące rolę magazynów energii elektrownie szczytowo-pompowe.

22 Lokalizacja dużych elektrowni wodnych w Polsce Największe elektrownie wodne w Polsce Żarnowiec o mocy 716 MW, Porąbka-Żar o mocy 550 MW, Włocławek o mocy 162 MW, Żydowo o mocy 152 MW, Solina o mocy 137 MW.

23 Pozyskiwanie energii z biomasy Energię z biomasy pozyskuje się w procesach: spalania, wykorzystywanego zarówno do produkcji energii elektrycznej jak i energii cieplnej, gazyfikacji, polegającej na przetwarzaniu biopaliw stałych w gaz, pirolizy, czyli obróbki cieplnej w warunkach ograniczonego dostępu powietrza fermentacji alkoholowej, fermentacji metanowej.

24 Światowe źródła energii elektrycznej (stan na rok 2002)

25 Wykorzystanie energii jądrowej Udział elektrowni jądrowych w rynku energii elektrycznej w roku 2002

26 Rozmieszczenie siłowni jądrowych w Europie siłownia jądrowa

27 Wykorzystanie energii jądrowej Rysunek satyryczny pochodzący z portalu IAEA ukazujący wyraźną przewagę energii atomowej wobec innych form generacji energii

28 DOBREGO DNIA ! W prezentacji wykorzystano materiały: PSE Operator Agencji Rynku Energii Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Pana H.L. Gabrysia www.if.pw.edu.pl www.biomasa.org/edukacja


Pobierz ppt "Zapotrzebowanie na energię elektryczną, aktualne i perspektywiczne źródła jej pozyskiwania Andrzej Krawulski ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Toruń,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google