Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Programy Zdrowotne Plan na 2007 rok. Podstawy prawne art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U Nr 142 poz.1590.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Programy Zdrowotne Plan na 2007 rok. Podstawy prawne art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U Nr 142 poz.1590."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Programy Zdrowotne Plan na 2007 rok

2 Podstawy prawne art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U Nr 142 poz.1590 z późn.zm.)art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U Nr 142 poz.1590 z późn.zm.) art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn.zm.art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn.zm.

3 Podstawy prawne Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko – pomorskiego Nr 421/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przyjecia wieloletniego programu pn. Województwo Promujące ZdrowieUchwała Sejmiku Województwa Kujawsko – pomorskiego Nr 421/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przyjecia wieloletniego programu pn. Województwo Promujące Zdrowie Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 625/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Kujawsko – PomorskiegoUchwała Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 625/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Kujawsko – Pomorskiego

4 Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry

5 Koordynator programu prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek Konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medicum im.L.Rydygiera w Bydgoszczy

6 Tło problemu W województwie kujawsko-pomorskim w latach 1992-2001 na nowotwory skóry zachorowało 2481 osób, w tym 1250 mężczyzn i 1231 kobiet. Na czerniaka natomiast zachorowały 632 osoby, w tym 327 mężczyzn i 305 kobiet. Na przestrzeni lat 2000-2002 r. w woj. kujawsko- pomorskim obserwujemy wzrost liczby zachorowań na czerniaka skóry oraz na inne nowotwory złośliwe skóry.

7 Zachorowania na czerniaka i inne nowotwory skóry u kobiet w latach 2000-2002 w woj. kujawsko-pomorskim 2000 rok 2001 rok2002 rok Czerniak skóry492961 Inne nowotwory złośliwe skóry 144133168 Łącznie193162229 Zachorowania na czerniaka i inne nowotwory skóry u mężczyzn w latach 2000-2002 w woj. kujawsko-pomorskim 2000 rok 2001 rok2002 rok Czerniak skóry344254 Inne nowotwory złośliwe skóry 107157170 Łącznie141199224 źródło : MierzwaT.: Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. kujawsko-pomorskim

8 Cele programu 1. Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry, stanów przedrakowych 2. Zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa w zakresie nowotworów skóry i odpowiedniego zabezpieczania jej przed promieniowaniem słonecznym i infekcjami HPV 3. Wyleczenie infekcji HPV przed transformacją złośliwą

9 Wskaźniki osiągnięcia celów Liczba przebadanych osóbLiczba przebadanych osób Liczba wcześnie wykrytych zmianLiczba wcześnie wykrytych zmian Liczba osób zgłaszających się na dalszą diagnostykę i leczenie do Katedry i Kliniki Dermatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w BydgoszczyLiczba osób zgłaszających się na dalszą diagnostykę i leczenie do Katedry i Kliniki Dermatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Liczba osób uczestniczących w edukacjiLiczba osób uczestniczących w edukacji –Pacjentów –Personelu medycznego Liczba osób wyleczonych z infekcji HPVLiczba osób wyleczonych z infekcji HPV

10 Populacja objęta programem w roku 2007 PopulacjaLiczba Mieszkańcy miasta Chełmna 360 Mieszkańcy gminy Grudziądz 360 Mieszkańcy powiatu żnińskiego 180 Mieszkańcy gminy Stolno 180 Mieszkańcy gminy Lisewo 180 Mieszkańcy gminy Kijewo Królewskie 180 Mieszkańcy gminy Chełmno 180 Mieszkańcy gminy Papowo Biskupie 180 Mieszkańcy gminy Unisław 180 Mieszkańcy gminy Golub- Dobrzyń 360 Mieszkańcy powiatu nakielskiego 360 Razem2700

11 Czas realizacji programu Program ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizacjęProgram ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizację

12 Współpraca Samorząd Województwa I Koordynator programu Samorządy terytorialne Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medicum Zakład Organizacji I Zarządzania w Ochronie Zdrowia Collegium Medicum

13 Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów

14 Koordynator programu Dr Gabriel Chęsy Katedra Fizjologii Collegium Medicum im.L.Rydygiera w Bydgoszczy

15 Tło problemu Brak aktywności fizycznej jest przyczyną chorób, kalectwa, a nawet przedwczesnej śmierci. Dane uzyskane z badań WHO nad czynnikami ryzyka wskazują, że brak aktywności fizycznej jest jednym z 10 głównych czynników powodujących śmierć lub kalectwo. Siedzący tryb życia zwiększa prawdopodobieństwo występowania głównych przyczyn zgonów w populacji, podwaja ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, otyłości, znacznie podnosi ryzyko wystąpienia raka odbytnicy, wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, depresji i stanów lękowych.Brak aktywności fizycznej jest przyczyną chorób, kalectwa, a nawet przedwczesnej śmierci. Dane uzyskane z badań WHO nad czynnikami ryzyka wskazują, że brak aktywności fizycznej jest jednym z 10 głównych czynników powodujących śmierć lub kalectwo. Siedzący tryb życia zwiększa prawdopodobieństwo występowania głównych przyczyn zgonów w populacji, podwaja ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, otyłości, znacznie podnosi ryzyko wystąpienia raka odbytnicy, wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, depresji i stanów lękowych.

16 Tło problemu Dane WHO wskazują, że w większości krajów między 60% a 85% dorosłej populacji nie jest wystarczająco aktywna fizycznie aby utrzymać właściwy poziom zdrowia. Badania przeprowadzone na populacji osób w wieku powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko – pomorskim potwierdzają obserwacje WHO i wskazują również na brak podstawowej wiedzy dotyczącej znaczenia i rodzajów zachowań prozdrowotnych w populacji mieszkańców regionu.Dane WHO wskazują, że w większości krajów między 60% a 85% dorosłej populacji nie jest wystarczająco aktywna fizycznie aby utrzymać właściwy poziom zdrowia. Badania przeprowadzone na populacji osób w wieku powyżej 50 roku życia w województwie kujawsko – pomorskim potwierdzają obserwacje WHO i wskazują również na brak podstawowej wiedzy dotyczącej znaczenia i rodzajów zachowań prozdrowotnych w populacji mieszkańców regionu.

17 Cele programu 1.Poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników programu 2.Zwiększenie wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie 3.Przygotowanie trenerów do pracy z ludźmi po 50 r.ż.

18 Wskaźniki osiągnięcia celów Liczba osób aktywnie uczestniczących w programieLiczba osób aktywnie uczestniczących w programie Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnychLiczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych Liczba przeszkolonych liderówLiczba przeszkolonych liderów Wyniki dotyczące sprawności fizycznej uczestników programuWyniki dotyczące sprawności fizycznej uczestników programu

19 Populacja objęta programem w roku 2007 PopulacjaLiczba Mieszkańcy miasta Grudziądza 100 Mieszkańcy gminy Lisewo 15 Mieszkańcy gminy Chełmno 15 Mieszkańcy gminy Unisław 15 Mieszkańcy powiatu nakielskiego 30 Mieszkańcy gminy Tłuchowo 30 Razem205

20 Czas realizacji programu Program ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizacjęProgram ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizację

21 Współpraca Samorząd Województwa I Koordynator programu Samorządy terytorialne Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska w Bydgoszczy Katedra Fizjologii Collegium Medicum im.L.Rydygiera w Bydgoszczy Zakład Organizacji I Zarządzania w Ochronie Zdrowia Collegium Medicum

22

23 Koordynator programu Dr Małgorzata Czajkowska - Malinowska Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

24 Tło problemu Zgony z powodu chorób układu oddechowego stanowią piątą z kolei przyczynę (5,1%) ogólnej liczby zgonów na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest istotną przyczyną absencji chorobowej, hospitalizacji, wizyt u lekarza oraz główną przyczynę przewlekłej niepełnosprawności.Zgony z powodu chorób układu oddechowego stanowią piątą z kolei przyczynę (5,1%) ogólnej liczby zgonów na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest istotną przyczyną absencji chorobowej, hospitalizacji, wizyt u lekarza oraz główną przyczynę przewlekłej niepełnosprawności.

25 Cele programu Zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat chorób układu oddechowego (szczególnie POChP i raka płuca) i ich powikłań oraz głównych czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu.Zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat chorób układu oddechowego (szczególnie POChP i raka płuca) i ich powikłań oraz głównych czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu. Zwiększenie wiedzy lekarzy i pielęgniarek zakresie zwalczania chorób układu oddechowego, z uwzględnieniem nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia, szczególnie poprawnego wykonywania i interpretowania badania spirometrycznego oraz stosowania minimalnej interwencji antynikotynowej.Zwiększenie wiedzy lekarzy i pielęgniarek zakresie zwalczania chorób układu oddechowego, z uwzględnieniem nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia, szczególnie poprawnego wykonywania i interpretowania badania spirometrycznego oraz stosowania minimalnej interwencji antynikotynowej.

26 Cele programu Poprawa dostępu do badań diagnostycznych, prowadzących do wczesnego wykrywania chorób układu oddechowegoPoprawa dostępu do badań diagnostycznych, prowadzących do wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego Zwiększenie wykrywania wczesnych postaci raka płuca, szczególnie w powiatach o najwyższych wskaźnikach zachorowalności i umieralności, umożliwiających wczesne rozpoczęcie leczeniaZwiększenie wykrywania wczesnych postaci raka płuca, szczególnie w powiatach o najwyższych wskaźnikach zachorowalności i umieralności, umożliwiających wczesne rozpoczęcie leczenia stworzenie regionalnej bazy danych programu z możliwością konsultacji specjalistycznej z wykorzystaniem telespirometrii i teleradiologii.stworzenie regionalnej bazy danych programu z możliwością konsultacji specjalistycznej z wykorzystaniem telespirometrii i teleradiologii.

27 Wskaźniki osiągnięcia celów Liczba (odsetek) uczestników biorących udział w Narodowym Programie Wczesnego Wykrywania POChP w województwie kujawsko-pomorskimLiczba (odsetek) uczestników biorących udział w Narodowym Programie Wczesnego Wykrywania POChP w województwie kujawsko-pomorskim Liczba (odsetek) palaczy porzucających nałógLiczba (odsetek) palaczy porzucających nałóg Jakość wykonywania i interpretacji badania spirometrycznego przez lekarzy i pielęgniarki realizujących Narodowy Program Wczesnego Wykrywania POChP.Jakość wykonywania i interpretacji badania spirometrycznego przez lekarzy i pielęgniarki realizujących Narodowy Program Wczesnego Wykrywania POChP. Liczba osób zgłaszających się na dalsza diagnostykę i leczenie POChP i raka płucaLiczba osób zgłaszających się na dalsza diagnostykę i leczenie POChP i raka płuca

28 Populacja objęta programem w roku 2007 - działania edukacyjne PopulacjaLiczba Lekarze, pielęgniarki 240 Mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego

29 Populacja objęta programem w roku 2007 -badania diagnostyczne PopulacjaLiczba Mieszkańcy miasta Chełmna 500 Mieszkańcy miasta Brodnica 500 Mieszkańcy miasta Bydgoszcz 1500 Razem2500

30 Czas realizacji programu Program ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizacjęProgram ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizację

31 Współpraca Samorząd Województwa I Koordynator programu Samorządy terytorialne Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zakład Organizacji I Zarządzania w Ochronie Zdrowia Collegium Medicum Fundacja Oddech Nadziei w Bydgoszczy

32 Regionalny program przeciwnowotworowej edukacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

33 Koordynator programu dr Tomasz Mierzwa Kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy

34 Tło problemu Województwo Kujawsko-Pomorskie należy do regionów o wysokiej zachorowalności na nowotwory złośliwe. Największą liczbę zachorowań u mężczyzn notuje się w powiatach: inowrocławskim, rypińskim, radziejowskim, m. Włocławek, a u kobiet w powiatach: inowrocławski, rypińskim, radziejowskim, aleksandrowskim, m. Bydgoszcz i m. Włocławek.

35 Tło problemu W całym Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2003 roku zarejestrowano 2 927 nowych zachorowań u mężczyzn i 2 855 u kobiet, co daje ogółem liczbę 5 782. Współczynnik standaryzowany wyniósł odpowiednio 167,29 i 124,95. Już od kilku lat najczęstszym nowotworem u mężczyzn jest rak płuca (27,23 %), drugim po nim rak jelita grubego (11,93 %), a w dalszej kolejności rak gruczołu krokowego (8,40 %). U pań zachorowalność przedstawia się następująco: rak sutka (20,95 %), rak jelita grubego (9,53 %), rak płuca (8,30 %), rak szyjki macicy (6,87 %).

36 Cele programu Celem długoterminowy: obniżenie umieralności na najczęstsze nowotwory złośliwe.obniżenie umieralności na najczęstsze nowotwory złośliwe. Cele pośrednie: Zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwaZwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnychwytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych umiejętność dostrzegania niepokojących objawówumiejętność dostrzegania niepokojących objawów zminimalizowanie lęku przed rakiem, pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.zminimalizowanie lęku przed rakiem, pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.

37 Wskaźniki osiągnięcia celów ocena wiedzy prozdrowotnej osób poddanych edukacji na podstawie analizy ankietocena wiedzy prozdrowotnej osób poddanych edukacji na podstawie analizy ankiet liczba osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, których rekrutacja nastąpiła w wyniku działań edukacyjnychliczba osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, których rekrutacja nastąpiła w wyniku działań edukacyjnych liczba odbytych spotkań edukacyjnychliczba odbytych spotkań edukacyjnych liczba powiatów objętych programemliczba powiatów objętych programem liczba osób poddanych edukacjiliczba osób poddanych edukacji

38 Populacja objęta programem w roku 2007 Adresatami programu będzie młodzież w wieku od 16 do 19 lat, ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych regionu Kujawsko-Pomorskiego. W roku 2007 przeprowadzonych zostanie 350 spotkań edukacyjnych w następujacych powiatach: rypińskiego, chełmińskiego, aleksandrowskim, inowrocławskim, brodnickim, bydgoskim, tucholskim, żnińskim, świeckim oraz m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Grudziądz i m. Włocławek, Golub- Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie. W 2007 r. programem objętych zostanie 7 000 osób.

39 Czas realizacji programu Program ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizacjęProgram ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizację

40 Współpraca Samorząd Województwa I Koordynator programu Samorządy terytorialne Centrum Onkologii w Bydgoszczy Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zakład Organizacji I Zarządzania w Ochronie Zdrowia Collegium Medicum Szkoły ponadgimnazjalne

41 Regionalny program edukacyjny w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i prostaty

42 Koordynator programu dr Tomasz Mierzwa Kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy

43 Tło problemu Województwo Kujawsko-Pomorskie należy do regionów o wysokiej zachorowalności na nowotwory złośliwe. Współczynnik zgonów z powodu raka jelita grubego i raka gruczołu krokowego w roku 2001 były najwyższe w Polsce i wynosiły: Współczynnik zgonów z powodu raka jelita grubego - 18 na 100 tys. ludności (w województwie lubelskim gdzie wskaźnik ten był najniższy wynosił 10 na 100 tys. ludności), współczynnik zgonów z powodu raka gruczołu krokowego - 26 na 100 tys. ludności ( najniższy w województwie opolskim 16/100 tys.)

44 Cele programu Celem długoterminowy: obniżenie umieralności na nowotwory jelita grubego oraz nowotwory gruczołu krokowego.obniżenie umieralności na nowotwory jelita grubego oraz nowotwory gruczołu krokowego. Cele pośrednie: Zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwaZwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnychwytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych umiejętność dostrzegania niepokojących objawówumiejętność dostrzegania niepokojących objawów zminimalizowanie lęku przed rakiem, pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.zminimalizowanie lęku przed rakiem, pokazanie możliwości wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.

45 Wskaźniki osiągnięcia celów ocena wiedzy prozdrowotnej osób poddanych edukacji na podstawie analizy ankietocena wiedzy prozdrowotnej osób poddanych edukacji na podstawie analizy ankiet liczba osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, których rekrutacja nastąpiła w wyniku działań edukacyjnychliczba osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, których rekrutacja nastąpiła w wyniku działań edukacyjnych liczba odbytych spotkań edukacyjnychliczba odbytych spotkań edukacyjnych liczba powiatów objętych programemliczba powiatów objętych programem liczba osób poddanych edukacjiliczba osób poddanych edukacji

46 Populacja objęta programem w roku 2007 Program jest adresowany do osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od 50 do 69 roku życia głównie z powiatów o najczęstszych zachorowaniach na nowotwory złośliwe tj. powiatu rypińskiego, chełmińskiego, aleksandrowskiego, inowrocławskiego, brodnickiego, bydgoskiego, tucholskiego, żnińskiego, świeckiego oraz m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Grudziądz i m. Włocławek, Golub- Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie. Przewiduje się w 2007 r. objęcie edukacją 7 000 osób podczas 160 spotkań stacjonarnych i 190 sesji wyjazdowych. W sumie podczas 350 spotkań edukacyjnych.

47 Czas realizacji programu Program ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizacjęProgram ma charakter wieloletni, realizowany będzie w latach 2007-2011 z możliwością kontynuacji w latach kolejnych. Szczegółowy harmonogram opracowywany będzie na jeden rok kalendarzowy, w terminie do 31 sierpnia każdego roku poprzedzającego realizację

48 Współpraca Samorząd Województwa I Koordynator programu Samorządy terytorialne Centrum Onkologii w Bydgoszczy Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Zakład Organizacji I Zarządzania w Ochronie Zdrowia Collegium Medicum

49 Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży

50 Koordynator programu dr Danuta Kurylak Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy

51 Tło problemu Otyłość jest najczęstszą współczesną chorobą cywilizacyjną. W województwie kujawsko –pomorskim w roku 2004 liczba dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u których stwierdzono otyłość wynosiła 7765 osób co stanowiło 1,6% populacji w tej grupie wiekowej. Osoby, u których stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w roku 2004 stanowiły 0,3 % populacji (1297 osób). Liczba osób otyłych w populacji rośnie wraz z wiekiem. Największy procentowy udział osób z nadwagą wśród dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat występuje w powiecie świeckim, grudziądzkim, sępoleńskim, żnińskim i mieście Toruń.

52 Cele programu Zmniejszenie w województwie kujawsko - pomorskim liczby dzieci i młodzieży z otyłością o 40%Zmniejszenie w województwie kujawsko - pomorskim liczby dzieci i młodzieży z otyłością o 40% ograniczenie zaburzeń ortopedycznych (płaskostopie, skrzywienia kręgosłupa) u dzieci objętych programemograniczenie zaburzeń ortopedycznych (płaskostopie, skrzywienia kręgosłupa) u dzieci objętych programem zmiana zachowań zdrowotnych w grupie dzieci objętych programemzmiana zachowań zdrowotnych w grupie dzieci objętych programem zwiększenie świadomości zdrowotnejzwiększenie świadomości zdrowotnej

53 Wskaźniki osiągnięcia celów Liczba dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu otyłościLiczba dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu otyłości procentowy udział dzieci i młodzieży z otyłością w liczbie dzieci i młodzieży w danym wiekuprocentowy udział dzieci i młodzieży z otyłością w liczbie dzieci i młodzieży w danym wieku liczba dzieci otyłych u których zaobserwowano poprawę w zakresie zaburzeń ortopedycznychliczba dzieci otyłych u których zaobserwowano poprawę w zakresie zaburzeń ortopedycznych liczba dzieci otyłych, które zmieniły niewłaściwe zachowania zdrowotne.liczba dzieci otyłych, które zmieniły niewłaściwe zachowania zdrowotne.

54 Populacja objęta programem Mieszkańcy województwa kujawsko -pomorskiego w grupie wiekowej 10 - 14 lat. Roczniki 1992 – 1996 w latach 2006 - 2010 Rok 2006 – 26.285 osób Rok 2007 – 26.285 osób Rok 2008 – 26.285 osób Rok 2009 – 26.285 osób Rok 2010 – 26.285 osób Razem: 131. 423 osoby

55 Czas realizacji programu Program ma charakter wieloletni. Realizowany będzie w latach 2006-2010. Realizowany będzie w latach 2006-2010.

56 Współpraca Samorząd Województwa I Koordynator programu Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Zakład Organizacji I Zarządzania w Ochronie Zdrowia Collegium Medicum Podstawowa opieka zdrowotna

57 Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej

58 Koordynator programu Mgr Małgorzata Leźnicka Kierownik Biura Planowania Polityki Zdrowotnej Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

59 Tło problemu W województwie kujawsko-pomorskim mieszka 630 Romów. Osoby te znajdują się przeważnie w bardzo trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, w sposób zasadniczy odbiegającej od współczesnych standardów cywilizacyjnych. Na problemy społeczności romskiej wielokrotnie zwracali uwagę: Rzecznik Praw Obywatelskich, posłowie na Sejm RP (szczególnie członkowie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych), administracja rządowa i samorządowa, media, a także organizacje pozarządowe. Wg danych MSWiA Romowie w większym stopniu, niż ogół społeczeństwa polskiego, zapadają na cały szereg chorób. Częstsze są wśród nich przypadki cukrzycy, chorób układu krążenia i układu oddechowego (astmy, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc) oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B. Wśród Romów zamieszkujących zdegradowane socjalnie osiedla i domostwa zdarzają się przypadki gruźlicy. Wyższa zapadalność na choroby, w połączeniu z problemami natury ekonomicznej oraz nie korzystaniem przez wielu Romów z bezpłatnej opieki zdrowotnej, wpływają na zwiększenie wskaźnika umieralności, a tym samym na niższą od ogółu obywateli polskich średnią długość życia Romów.

60 Cele programu poprawa stanu zdrowia poprzez objęcie Romów szerszym dostępem do opieki lekarskiejpoprawa stanu zdrowia poprzez objęcie Romów szerszym dostępem do opieki lekarskiej wczesne wykrycie chorób układu krążeniawczesne wykrycie chorób układu krążenia wczesne wykrycie chorób układu oddechowegowczesne wykrycie chorób układu oddechowego zmniejszenie zachorowalności na gruźlicęzmniejszenie zachorowalności na gruźlicę zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczności romskiejzwiększenie świadomości zdrowotnej społeczności romskiej

61 Wskaźniki osiągnięcia celów Liczba przebadanych osóbLiczba przebadanych osób Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnychLiczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych Liczba osób u których stwierdzono nieprawidłowości w stanie zdrowiaLiczba osób u których stwierdzono nieprawidłowości w stanie zdrowia Liczba osób wymagających dalszej opieki medycznejLiczba osób wymagających dalszej opieki medycznej

62 Populacja objęta programem w roku 2007 PopulacjaLiczba Społeczność romska – dzieci i młodzież 280 Społeczność romska – osoby dorosłe 350 Razem:630

63 Współpraca Samorząd Województwa Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce, ROMA® we Włocławku Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Oddział kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu Zakład Organizacji I Zarządzania w Ochronie Zdrowia Collegium Medicum Fundacja Oddech Nadziei W Bydgoszczy


Pobierz ppt "Regionalne Programy Zdrowotne Plan na 2007 rok. Podstawy prawne art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U Nr 142 poz.1590."

Podobne prezentacje


Reklamy Google