Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PRIORYTETOWE KIERUNKI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI, LECZENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PRIORYTETOWE KIERUNKI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI, LECZENIA."— Zapis prezentacji:

1 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PRIORYTETOWE KIERUNKI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI Dr inż. Piotr Ładyżyński Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk

2 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spodziewana długość życia przy urodzeniu Źródło danych: WHO Europe

3 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spodziewana długość życia w zdrowiu Źródło danych: WHO Europe

4 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umieralność (ang. mortality rate) jest to liczba zgonów spowodowanych daną chorobą na 100 tys. osób wśród ogółu obserwowanej populacji (czyli osób zdrowych i chorych łącznie). Standaryzowany wskaźnik umieralności (SDR) (ang. standard death rate) jest to umieralność w populacji o standardowym rozkładzie wieku. Umieralność spowodowana różnymi przyczynami zmienia się z wiekiem badanej populacji i uzależniona jest od płci. SDR ilustruje, jaka byłaby umieralność, gdyby rozkład wiekowy populacji, w której przeprowadzono badania był rozkładem standardowym. Śmiertelność (ang. mortality) jest to liczba zgonów spowodowanych daną chorobą wśród chorych na tę chorobę. Wskaźniki umieralności

5 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zapadalność (ang. incidence rate), zwana potocznie zachorowalnością, jest to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji. Chorobowość (ang. prevalence rate) jest to liczba chorych w danym okresie (najczęściej roku) na konkretną chorobę na 100 tys. osób badanej populacji. Współczynnik ten obejmuje zarówno osoby chorujące już wcześniej, jak i nowo stwierdzone przypadki. W populacji, w której zapadalność i chorobowość utrzymują się na stałym poziomie, istnieje zależność: Chorobowość = zapadalność x średni czas trwania choroby Wskaźniki zapadalności

6 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umieralność na 100 000 mieszkańców Źródło danych: WHO Europe 40% różnicy

7 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umieralność na 100 000 mieszkańców Średnia dla Europy: 936,45 Źródło danych: WHO Europe Brak danych

8 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Odsetek mieszkańców w podeszłym wieku Źródło danych: WHO Europe

9 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH W POLSCE

10 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SDR z powodu chorób układu krążenia Źródło danych: WHO Europe 80% różnicy

11 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SDR z powodu chorób układu krążenia Źródło danych: WHO Europe

12 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Hospitalizacje a choroby układu krążenia Źródło danych: WHO Europe Nadciśnienie tętnicze Hipercholesterolemia Nadciśnienie tętnicze Hipercholesterolemia Palenie tytoniu Otyłość (brak ruchu) Nadużywanie alkoholu Stres Palenie tytoniu Otyłość (brak ruchu) Nadużywanie alkoholu Stres

13 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SDR z powodu nowotworów złośliwych Źródło danych: WHO Europe Mężczyźni - 303 Kobiety - 155 Mężczyźni - 303 Kobiety - 155

14 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zapadalność na nowotwory złośliwe Źródło danych: WHO Europe Liczba zgonów do liczby nowych zachorowań 67,5% 37,1% Liczba zgonów do liczby nowych zachorowań 67,5% 37,1%

15 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Częstość nowotworów złośliwych u kobiet Źródło danych: Centralny Rejestr Nowotworów

16 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Częstość nowotworów złośliwych u mężczyzn Źródło danych: Centralny Rejestr Nowotworów

17 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Częstość nowotworów złośliwych Źródło danych: Centralny Rejestr Nowotworów

18 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SDR z powodu wypadków i zatruć Źródło danych: WHO Europe 22,5% -wypadki komunikacyjne (spadek o 40% od 1991 r.) 22,5% -wypadki komunikacyjne (spadek o 40% od 1991 r.) 66% różnicy

19 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Choroby układu oddechowego Źródło danych: WHO Europe Śmiertelność 5,4 razy niższa niż dla nowotworów Śmiertelność 5,4 razy niższa niż dla nowotworów Liczba hospitalizacji na 100 000 mieszkańców 15081216 Liczba hospitalizacji na 100 000 mieszkańców 15081216

20 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Choroby układu pokarmowego Źródło danych: WHO Europe Wzrost liczby hospitalizacji o 25,7% od 1996 r. Wzrost liczby hospitalizacji o 25,7% od 1996 r. Liczba hospitalizacji na 100 000 mieszkańców 17121805 Liczba hospitalizacji na 100 000 mieszkańców 17121805

21 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cukrzyca Źródło danych: WHO Europe Chorobowość z powodu cukrzycy wynosi 6%. Pochłania 9,3% całkowitych wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Koszt leczenia pacjenta z cukrzycą typu 1 jest 6,4 a z cukrzycą typu 2 – ponad 3 razy wyższy od średniego kosztu na mieszkańca. Zapadalność na choroby serca i chorobę naczyniową mózgu jest 2-3 razy wyższa u osób z cukrzycą. Jest główną przyczyną amputacji kończyn dolnych (poza wypadkami komunikacyjnymi). Jest główną przyczyną utraty wzroku osób w wieku produkcyjnym. Skraca życie o 16-19 lat (typ 1) lub o 4-6 lat (typ 2).

22 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zapadalność na choroby psychiczne Źródło danych: WHO Europe Zaburzenia nerwicowe Zaburzenia spowodowane chorobami alkoholowymi Depresja Zaburzenia nerwicowe Zaburzenia spowodowane chorobami alkoholowymi Depresja

23 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego IDENTYFIKACJA TECHNOLOGII, TECHNIK, SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ROZWIJANYCH W KRAJOWYCH PLACÓWKACH NAUKOWYCH, KLUCZOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA CHORÓB STANOWIĄCYCH PODSTAWOWY PROBLEM ZDROWOTNY W POLSCE

24 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przeprowadzone badania Badania ankietowe w ośrodkach naukowych Analiza tematyki projektów badawczych MNiSW

25 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przeprowadzone badania Badania ankietowe w ośrodkach naukowych Analiza tematyki projektów badawczych MNiSW

26 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Badanie ankietowe Czy w Państwa ośrodku (grupie badawczej, instytucie, wydziale itp.) prowadzone są badania nad technologiami / technikami / systemami / urządzeniami, których zastosowanie może w istotny sposób pomóc w prewencji, screeningu, diagnostyce, monitorowaniu, terapii i / lub rehabilitacji chorób stanowiących podstawowy problem zdrowotny społeczeństwa lub pomóc w ograniczeniu czynników ryzyka (monitorowanie) sprzyjających rozwojowi niektórych z tych chorób

27 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Choroba / czynnik ryzyka Choroby układu krążenia Choroba niedokrwienna serca Choroba naczyniowa mózgu Nadciśnienie tętnicze Inne Choroba nowotworowa Nowotwory złośliwe oskrzeli i płuca Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego Nowotwory złośliwe sutka Nowotwory złośliwe jajnika i macicy Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Cukrzyca Późne powikłania cukrzycy Retinopatia cukrzycowa Nefropatia Neuropatia Zespół Stopy Cukrzycowej Choroby układu oddechowego Astma Przewlekła obturacyjna choroba płuc Choroby psychiczne (w tym depresja) Następstwa wypadków i zatrucia Zewnętrzne przyczyny uszkodzenia ciała Zatrucia Czynniki ryzyka Otyłość Brak aktywności fizycznej Hipercholesterolemia Palenie tytoniu Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka

28 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Badanie ankietowe 1.Obiektem zgłoszenia jest: technologia / technika / system / urządzenie (podkreślić właściwe) 2.Nazwa obiektu zgłoszenia: wpisać nazwę.... 3.Krótki opis istoty obiektu zgłoszenia (1-3 zdania): Zamieścić krótki opis... 4.Obiekt opisu ma zastosowanie w prewencji / screeningu / diagnostyce / monitorowaniu / terapii / rehabilitacji następujących chorób lub czynników ryzyka: (wstawić znak X w odpowiadających komórkach tabeli)

29 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Choroba / czynnik ryzykaPSDMTR Choroby układu krążenia Choroba niedokrwienna serca Choroba naczyniowa mózgu Nadciśnienie tętnicze Inne Choroba nowotworowa Nowotwory złośliwe oskrzeli i płuca Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego Nowotwory złośliwe sutka Nowotwory złośliwe jajnika i macicy Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Cukrzyca Późne powikłania cukrzycy Retinopatia cukrzycowa Nefropatia Neuropatia Zespół Stopy Cukrzycowej Choroby układu oddechowego Astma Przewlekła obturacyjna choroba płuc Choroby psychiczne (w tym depresja) Następstwa wypadków i zatrucia Zewnętrzne przyczyny uszkodzenia ciała Zatrucia Czynniki ryzyka Otyłość Brak aktywności fizycznej Hipercholesterolemia Palenie tytoniu Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka

30 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Badanie ankietowe 5.Wobec obiektu zgłoszenia prawdziwe są następujące stwierdzenia: zakończono prace koncepcyjne, zakończono badania laboratoryjne, zakończono badania stosowalności w docelowym środowisku (np. w szpitalu, domu pacjenta), potwierdzono skuteczność działania w stopniu umożliwiającym wdrożenie, udostępniono.......... ośrodkom (podać liczbę ośrodków) w.......... egzemplarzach do dalszych testów, przeprowadzono analizę rynku, uzyskano zgody / certyfikaty itp. wymagane do wdrożenia w kraju / za granicą, przygotowano do wdrożenia, zgłoszono wniosek patentowy w kraju / zgłoszono wniosek patentowy za granicą, uzyskano patent w kraju / uzyskano patent za granicą, wdrożono w......... placówkach odpłatnie / nieodpłatnie, podpisano umowę licencyjną.

31 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozwiązania zgłoszone w badaniach ankietowych

32 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pole zastosowania zgłoszonych rozwiązań 9 9 10 7 7 4 4 4 4 6 6

33 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pole zastosowania zgłoszonych rozwiązań 7 7

34 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Etap realizacji zgłoszonych rozwiązań

35 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przeprowadzone badania Badania ankietowe w ośrodkach naukowych Analiza tematyki projektów badawczych MNiSW

36 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przeprowadzone badania Badania ankietowe w ośrodkach naukowych Analiza tematyki projektów badawczych MNiSW

37 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty badawcze MNiSW (2003-2007) Jednostka chorobowaLiczba projektów Liczba instytucji realizujących Choroby układu krążenia 1916 Choroba nowotworowe9062 Cukrzyca119 Choroby układu oddechowego 44 Choroby psychiczne11 Następstwa wypadków i zatrucia 66 Czynniki ryzyka44

38 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podsumowanie Najistotniejsze problemy zdrowotne w Polsce to: –choroby układu krążenia, –choroba nowotworowa, –następstwa wypadków i zatrucia, –choroby układu oddechowego i pokarmowego, –cukrzyca i jej powikłania, –choroby psychiczne. Zebrano niewielką liczbę odpowiedzi w badaniach ankietowych. Rozkład opracowań dotyczących poszczególnych chorób i czynników ryzyka odzwierciedla stopień ich dolegliwości dla społeczeństwa. Większość rozwiązań znajduje się obecnie (i prawdopodobnie kończy) na wczesnych etapach badań. Wśród projektów badawczych MNiSW zdecydowanie przeważają te dotyczące choroby nowotworowej.

39 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

40 Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PRIORYTETOWE KIERUNKI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI, LECZENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google