Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obraz przestępczości i patologii społecznych w województwie podlaskim na przestrzeni ostatnich lat 1 dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB Wydział Prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obraz przestępczości i patologii społecznych w województwie podlaskim na przestrzeni ostatnich lat 1 dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB Wydział Prawa."— Zapis prezentacji:

1 Obraz przestępczości i patologii społecznych w województwie podlaskim na przestrzeni ostatnich lat 1 dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku 1 Źródła informacji przedstawionych w prezentacji stanowią, w szczególności: bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl; a także dane z corocznych raportów KGP dotyczących przestępczości i patologii wśród nieletnich, dane z Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i obliczenia własne oraz informacje z prasy lokalnej i ogólnopolskiej.

2 Charakterystyka województwa podlaskiego Położone jest w północno-wschodniej Polsce. Graniczy z Republiką Litewską (długość km) i Republiką Białoruś (długość km). Obszar województwa wynosi ok km 2 (6,5% powierzchni kraju). Zamieszkuje go niewiele ponad ludzi (ok. 3% ludności Polski). Leży ono na trasie ważnych drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych prowadzących z Europy Środkowej na Wschód. Część województwa (Pojezierze Suwalskie i Pojezierze Augustowskie oraz Puszcza Białowieska) stanowi obszar o charakterze turystycznym. Znaczna część terenów ma charakter rolniczy.

3 Przestępczość stwierdzona w województwie podlaskim na tle przestępczości w Polsce w latach Rok Liczba przestępstw stwierdzonych w Polsce Liczba przestępstw stwierdzonych w woj. podlaskim Udział w % , , , , , , , , , ,28

4 Przestępczość stwierdzona w województwie podlaskim na tle innych województw w latach L.p.Województwo Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie (z KSP) Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio- pomorskie

5 Podejrzani w województwie podlaskim na tle liczby podejrzanych w Polsce w latach Rok Liczba podejrzanych w Polsce Liczba podejrzanych w woj. podlaskim Udział w % , , , , , , , , , ,95

6 Wykrywalność przestępstw w województwie podlaskim na tle wykrywalności w Polsce w latach Rok Wykrywalność przestępstw w Polsce [%] Wykrywalność przestępstw w woj. Podlaskim [%] ,855, ,865, ,966, ,264, ,266, ,667, ,469, ,668, ,969, ,168,7

7 Dynamika wybranych kategorii przestępstw w woj. podlaskim w latach Rok Przestępstwa kryminalne Przestępstwa gospodarcze Przestępstwa narkotykowe

8 Dynamika zdarzeń w ruchu drogowym w woj. podlaskim w latach RokWypadkiZabici Śmiertelność osób na 100 wypadków drogowych Ranni , , , , , , , , , ,81.353

9 Czyny karalne popełniane przez nieletnich oraz nieletni sprawcy w województwie podlaskim w latach Rok PrzestępstwaSprawcy Ogółem przestępstw stwierdzonych Czyny karalne nieletnich % udziału nieletnich Osoby podejrzane ogółem Nieletni sprawcy % udziału nieletnich , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8

10 Charakterystyka poszczególnych kategorii przestępczości Przestępczość kryminalna – kradzieże cudzej rzeczy, rozboje i wymuszenia rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, bójka lub pobicie. Obecnie kradzieże samochodów stanowią tu niewielki problem. Przestępczość narkotykowa – posiadanie, handel, przemyt narkotyków. Przestępczość gospodarcza – przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego (w tym akcyzowe). Problem stanowi przemyt różnych towarów (papierosów, alkoholu, ikon, podrobionych ubrań markowych, kosmetyków i farmaceutyków).

11 Patologie na terenie województwa podlaskiego przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, wykorzystywanie dzieci (seksualne i w celu żebractwa), prostytucja i handel ludźmi, bezdomność i żebractwo.

12 Geneza przestępczości w województwie podlaskim położenie geograficzne województwa w obszarze przygranicznym, na trasie szlaków komunikacyjnych o charakterze międzynarodowym (migracja, przerzut ludzi oraz przemyt towarów), sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa (wysoki wskaźnik bezrobocia, niskie zarobki, rozwarstwienie społeczne), różnice w cenach alkoholu, papierosów i paliwa, zwłaszcza na Białorusi oraz różnice cen tych towarów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, słaba organizacja lokalnych grup przestępczych, specyfika społeczeństwa zamieszkującego tzw. ścianę wschodnią (wysoki poziom religijności, tradycyjne wychowanie w rodzinie), struktura wiekowa ludności zamieszkującej te tereny (początek dominacji ludzi starych), wysoka efektywność podlaskiej policji.

13 Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego podczas spacerów o zmroku

14 Skuteczność Policji w walce z przestępczością w okolicy miejsca zamieszkania

15 Zagrożenia jakich najbardziej obawiają się mieszkańcy Polski/woj. podlaskiego

16 Przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania przestępczości i patologii na terenie województwa podlaskiego (I) Wobec nieletnich Monitorowanie miejsc spotkań młodzieży (puby, kawiarenki internetowe, dyskoteki, kluby) oraz interweniowanie wobec przypadków spożywania i sprzedaży środków odurzających nieletnim i kierowanie wniosków do sądów dla nieletnich, a także ujawnianie czynów karalnych. Przykłady akcji: Stop patologiom, Festiwal Małych Form Teatralnych pn. Dramat i tragedię pozostaw teatrowi oraz program Bezpieczne wakacje/ferie, Bezpieczna komórka, Bezpieczna droga do szkoły/domu, Wychowawca podwórkowy.

17 Przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania przestępczości i patologii na terenie województwa podlaskiego (II) Wobec dorosłych Reagowanie na problemy osób zagrożonych przemocą, w tym domową (np. Stop przemocy, Program Wspierania Ofiar Przestępstw,Studenckie punkty informacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie oraz członków rodzin nieletnich zagrożonych zjawiskami patologii społecznej, Nie będę obojętny), alkoholizmem, narkomanią, prostytucją (Stop patologiom), handlem ludźmi (np.Twoje życie – Twój wybór (kampania informacyjna przeciwko handlowi ludźmi Nie ufaj bezgranicznie pod hasłem: Kto o Tobie decyduje). Służą też przeciwdziałaniu korupcji (Stop korupcji). Ponadto prowadzone są akcje edukacyjne wobec rodziców i opiekunów, np.: Znajdź czas dla swojego dziecka.

18 Mieszkańcy województwa podlaskiego powinni czuć się bezpiecznie Niewysoki poziom przestępczości na jego obszarze, właściwy poziom działalności organów ścigania oraz wysoki poziom zadowolenia z życia gwarantuje im życie jak u Pana Boga za piecem.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obraz przestępczości i patologii społecznych w województwie podlaskim na przestrzeni ostatnich lat 1 dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB Wydział Prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google