Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania Katarzyna Kowalczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania Katarzyna Kowalczyk."— Zapis prezentacji:

1 Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania Katarzyna Kowalczyk

2 7-19% - poprawa wydajności pracy do 95% - terminowość dostaw 30-40% - skrócenie czasu powstawania wyrobu poprawa funkcjonowania magazynów materiałów i produktów, zmniejszenie zapasów do 50% - zwiększenie zysku lepsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych równomierna podaż wyrobów finalnych zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Możliwe korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP/MRP II

3 APICS – American Production and Inventory Control Society 1. Przygotowanie kierownictwa firmy do zarządzania w warunkach stosowania systemu komputerowego oraz planowania procesu wdrożeniowego (pierwszy miesiąc). 2. Określenie zamierzeń oraz wyznaczenie celów komputeryzacji przedsiębiorstwa i wdrażanie poszczególnych modułów systemu (drugi miesiąc). 3. Szkolenie zespołu wdrożeniowego w zakresie zasad MRP II i znajomości modułów składających się na Closed Loop MRP II (2 - 4 miesiąc). 4. Inwentaryzacja obecnego otoczenia organizacyjnego, wybór użytkowników, zaprojektowanie przyszłego otoczenia systemu (3 - 6 miesiąc). 5. Projektowanie Systemu Informowania Kierownictwa w powiązaniu z modułami MRP II, projektowanie konfiguracji sprzętowej i programowej (5 - 6 miesiąc). Etapy wdrażania systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP/MRP II (na podstawie zaleceń APICS)

4 6. Instalowanie komputerów, sieci, stacji roboczych lub terminali, systemu operacyjnego, oprogramowania MRP II (6 - 9 miesiąc). 7. Stworzenie tzw. pilota systemu i szkolenie pracowników z wykorzystaniem pilota (9 - 12 miesiąc). 8. Sukcesywne dostosowanie modułów systemu do codziennej działalności przedsiębiorstwa i zastąpienie dotychczasowego systemu (12 - 15 miesiąc). 9. Przeprowadzenie konwersji zasobów danych i sukcesywne wdrażanie Closed Loop MRP II (15 - 18 miesiąc). 10. Rozszerzenie stopnia przetwarzania do pełnego zakresu MRP II (18 - 24 miesiąc). 11. Przegląd rozwiązań po wdrożeniu i przeprowadzenie ewentualnych zmian (20 - 26 miesiąc).

5 Projektowanie i realizacja Projektowanie i realizacja Procedura wdrożenia Metodyka dla systemu SAP R/3 Koncep- cja Koncep- cja Kontrola jakości Przygotowanie Projektu Przygotowanie Projektu Utworzenie środowiska roboczego Utworzenie środowiska roboczego Szkolenie zespołu projektowego Szkolenie zespołu projektowego Definiowanie Funkcji i Procesów Definiowanie Funkcji i Procesów Projektowanie interfejsów i rozszerzeń Projektowanie interfejsów i rozszerzeń Ustalenia globalne Ustalenia globalne Ustalenie struktury org. przedsięb. Ustalenie struktury org. przedsięb. Modelowanie danych podstawowych Modelowanie danych podstawowych Modelowanie funkcji i procesów Modelowanie funkcji i procesów Przygotowanie startu produkcyjnego Przygotowanie startu produkcyjnego Tworzenie dokumentacji użytkowej Tworzenie dokumentacji użytkowej Utworzenie środowiska produkcyjnego Utworzenie środowiska produkcyjnego Organizacja administracji systemu Organizacja administracji systemu Szkolenie użytkowników Szkolenie użytkowników Przeniesienie danych do systemu produkcyjnego Przeniesienie danych do systemu produkcyjnego Wsparcie funkcjonowa- nia systemu Wsparcie funkcjonowa- nia systemu Optymalizacja systemu Optymalizacja systemu Przygotowanie pracy rzeczywistej Przygotowanie pracy rzeczywistej Start produkcyjny Start produkcyjny Analiza wymagań i projekt. koncepcyjne Analiza wymagań i projekt. koncepcyjne Administrowanie projektem i kontrola prac projektowych Kontrola jakości Prototyp Kontrola jakości System produk- cyjny System produk- cyjny Wdrożenie interfejsów i rozszerzeń Wdrożenie interfejsów i rozszerzeń Zasady sprawozdaw- czości i raportowania Zasady sprawozdaw- czości i raportowania Utworzenie systemu uprawnień Utworzenie systemu uprawnień Ustalenie zasad archiwizowania Ustalenie zasad archiwizowania Wykonanie testów Wykonanie testów Zarządzenie systemem i administrowanie nowymi wersjami

6 Faza 1: Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Cel sprawdzona, zaakceptowana koncepcja wdrożenia systemu R/3 SAP. Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Koncepcja i plan projektu

7 Organizacja projektu Analiza wymagań Definicja standardów projektowych Utworzenie środowiska testowego Szkolenie zespołu projektowego Definiowanie funkcji i procesów Projektowanie interfejsów i rozszerzeń Ustalenie infrastruktury systemu Faza 1: Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne

8 Faza 2: Projektowanie i realizacja Cel sprawdzony, dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa system Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Projektowanie i realizacja Koncepcja i plan projektu Udoku- mentowany prototyp

9 Faza 2: Projektowanie i realizacja Dokonanie ustawień globalnych Ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Modelowanie danych podstawowych Modelowanie funkcji i procesów Wdrożenie interfejsów i rozszerzeń Dostosowanie raportów standardowych do potrzeb przedsiębiorstwa i tworzenie nowych Utworzenie systemu uprawnień Testowanie prototypu

10 Test prototypu Prototyp Test systemu FICOMM... Test integracji FIMM Testy wydajnościowe CO

11 Faza 3: Przygotowanie do pracy rzeczywistej Cel sprawdzony i zatwierdzony system roboczy Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Projektowanie i realizacja Przygotowanie do pracy rzeczywistej Koncepcja i plan projektu Udoku- mentowany prototyp Gotowy system produkcyjny

12 Zaplanowanie czynności Tworzenie dokumentacji użytkowej Szkolenie użytkowników Organizacja środowiska roboczego Organizacja systemu administracji Analiza obciążenia systemu Przeprowadzenie testu integracji Przeniesienie danych do systemu roboczego Faza 3: Przygotowanie do pracy rzeczywistej

13 Faza 4: Start produkcyjny Cel optymalizacja systemu oraz wsparcie funkcjonowania systemu ! Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Projektowanie i realizacja Przygotowanie do pracy rzeczywistej Start Startprodukcyjny Koncepcja i plan projektu Udoku- mentowany prototyp Gotowy system produkcyjny System produkcyjny w działaniu

14 Faza 4: Start produkcyjny Optymalizacja parametrów technicznych systemu Optymalizacja organizacji pracy z systemem Wsparcie funkcjonowania systemu Formalne zakończenie projektu !

15 Projektowanie i realizacja Projektowanie i realizacja Procedura wdrożenia Koncep- cja Koncep- cja Kontrola jakości Przygotowanie Projektu Przygotowanie Projektu Utworzenie środowiska roboczego Utworzenie środowiska roboczego Szkolenie zespołu projektowego Szkolenie zespołu projektowego Definiowanie Funkcji i Procesów Definiowanie Funkcji i Procesów Projektowanie interfejsów i rozszerzeń Projektowanie interfejsów i rozszerzeń Ustalenia globalne Ustalenia globalne Ustalenie struktury org. przedsięb. Ustalenie struktury org. przedsięb. Modelowanie danych podstawowych Modelowanie danych podstawowych Modelowanie funkcji i procesów Modelowanie funkcji i procesów Przygotowanie startu produkcyjnego Przygotowanie startu produkcyjnego Tworzenie dokumentacji użytkowej Tworzenie dokumentacji użytkowej Utworzenie środowiska produkcyjnego Utworzenie środowiska produkcyjnego Organizacja administracji systemu Organizacja administracji systemu Szkolenie użytkowników Szkolenie użytkowników Przeniesienie danych do systemu produkcyjnego Przeniesienie danych do systemu produkcyjnego Wsparcie funkcjonowa- nia systemu Wsparcie funkcjonowa- nia systemu Optymalizacja systemu Optymalizacja systemu Przygotowanie pracy rzeczywistej Przygotowanie pracy rzeczywistej Start produkcyjny Start produkcyjny Analiza wymagań i projekt. koncepcyjne Analiza wymagań i projekt. koncepcyjne Administrowanie projektem i kontrola prac projektowych Kontrola jakości Prototyp Kontrola jakości System produk- cyjny System produk- cyjny Wdrożenie interfejsów i rozszerzeń Wdrożenie interfejsów i rozszerzeń Zasady sprawozdaw- czości i raportowania Zasady sprawozdaw- czości i raportowania Utworzenie systemu uprawnień Utworzenie systemu uprawnień Ustalenie zasad archiwizowania Ustalenie zasad archiwizowania Wykonanie testów Wykonanie testów Zarządzenie systemem i administrowanie nowymi wersjami

16 Jest to opracowana przez firmę Intentia metodyka, w oparciu o którą wdrażany jest system Movex. W Polsce w oparciu o tę metodykę system Movex wdrażany jest przez firmę Intentia-Vimex. Metodyka ta składa się z pięciu etapów. 1. Definiowanie projektu 2. Projektowanie rozwiązania 3. Konfiguracja rozwiązania 4. Wdrożenie rozwiązania 5. Rozruch eksploatacyjny W metodyce IMPLEX poszczególne fazy realizowane są na ogół kolejno, choć niekiedy mogą się pokrywać. Metodyka Implex

17 Metodyka ta została opracowana przez amerykańską firmę SSA (System Software Associates Inc.) dla potrzeb wdrażania systemu BPCS. Wykorzystywana jest przez firmy ISA oraz Deliotte & Touche i obejmuje 5 faz: 1. Definicja projektu, 2. Przygotowanie wdrożenia, 3. Wykonanie zmian i ich weryfikację, 4. Wdrożenie, 5. Przegląd oraz optymalizację działania systemu. Fazy projektu 1, 2, 3 mogą częściowo na siebie nachodzić. Metodyka Basis

18 Metodyka ta jest stosowana przy wdrożeniu systemu BAAN IV przez firmę Ernst & Young. Składa się ona z następujących etapów: 1. Odwzorowanie, 2. Pilotaż, 3. Migracja. Fazy wdrożenia następują kolejno po sobie, forma płatności regulowana jest każdorazowo w oparciu o umowę. Metodyka Target Enterprise

19 Zgodnie z metodologią AIM, wdrożenie składa się z sześciu faz / etapów: 1. Definicja 2. Analiza Operacyjna 3. Budowa Rozwiązania 4. Budowa 5. Przejście 6. Produkcja Produkcja jest ostatnim etapem wdrożenia, mającym na celu ostateczne rozpoczęcie rzeczywistej pracy z systemem. Etapy wdrożenia zgodnie z metodologią wdrożenia AIM (Application Implementation Method)

20 MM SD PP FI CO PM QM AM OC IS HR PS Financial Accounting Controlling Assets Management Office and Communication Industry Solutions HumanResources Project System Quality Management Production Planning Plant Maintenance Sales and Distribution Material Management Przykład - wybór modułów przez Microsoft Rozpoczęte Moduły wdrożone Planowane Nie ma potrzeby wdrożenia APO Planning/ Scheduling BW BusinessWarehouse

21 Schemat wdrożenia dla Microsoft Financials HR Order Mgmt & Billing 96979899 Large & Medium Subsidiaries Small & Medium Subsidiaries OEM Software OEM Software Worldwide U.S. HR 95 Corp GL & Canada AP AP PO & PO & FA FA Core Core Config Config OEM H/W OEM H/W Small & New Subsidiaries Packaged Product, Retail Licensing Packaged Product, Retail Licensing and Services Billing and Services Billing U.S. Benefits U.S. Benefits U.S. Payroll U.S. Payroll 2000

22 Bibliografia 1. Ireneusz Durlik, Inżynieria Zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2002 2. Zintegrowane Systemy Zarządzania, Vogel Publishing, Wrocław 1997 3. Tomasz Parys, Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy MRP II, cz. I, Informatyka 99/11 4. Tomasz Parys, Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy MRP II, cz. II, Informatyka 99/12 5. Przemysław Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003 5. Materiały SAP AG: http://www.sap.com


Pobierz ppt "Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania Katarzyna Kowalczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google