Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania
Katarzyna Kowalczyk

2 Możliwe korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP/MRP II
7-19% - poprawa wydajności pracy do 95% - terminowość dostaw 30-40% - skrócenie czasu powstawania wyrobu poprawa funkcjonowania magazynów materiałów i produktów, zmniejszenie zapasów do 50% - zwiększenie zysku lepsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych równomierna podaż wyrobów finalnych zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

3 Etapy wdrażania systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP/MRP II (na podstawie zaleceń APICS)
APICS – American Production and Inventory Control Society 1. Przygotowanie kierownictwa firmy do zarządzania w warunkach stosowania systemu komputerowego oraz planowania procesu wdrożeniowego (pierwszy miesiąc). 2. Określenie zamierzeń oraz wyznaczenie celów komputeryzacji przedsiębiorstwa i wdrażanie poszczególnych modułów systemu (drugi miesiąc). 3. Szkolenie zespołu wdrożeniowego w zakresie zasad MRP II i znajomości modułów składających się na Closed Loop MRP II (2 - 4 miesiąc). 4. Inwentaryzacja obecnego otoczenia organizacyjnego, wybór użytkowników, zaprojektowanie przyszłego otoczenia systemu (3 - 6 miesiąc). 5. Projektowanie Systemu Informowania Kierownictwa w powiązaniu z modułami MRP II, projektowanie konfiguracji sprzętowej i programowej (5 - 6 miesiąc).

4 Etapy wdrażania systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP /MRP II (na podstawie zaleceń APICS)
6. Instalowanie komputerów, sieci, stacji roboczych lub terminali, systemu operacyjnego, oprogramowania MRP II (6 - 9 miesiąc). 7. Stworzenie tzw. pilota systemu i szkolenie pracowników z wykorzystaniem pilota ( miesiąc). 8. Sukcesywne dostosowanie modułów systemu do codziennej działalności przedsiębiorstwa i zastąpienie dotychczasowego systemu ( miesiąc). 9. Przeprowadzenie konwersji zasobów danych i sukcesywne wdrażanie Closed Loop MRP II ( miesiąc). 10. Rozszerzenie stopnia przetwarzania do pełnego zakresu MRP II ( miesiąc). 11. Przegląd rozwiązań po wdrożeniu i przeprowadzenie ewentualnych zmian ( miesiąc).

5 Procedura wdrożenia Metodyka dla systemu SAP R/3
Analiza wymagań i projekt. koncepcyjne Projektowanie i realizacja Przygotowanie pracy rzeczywistej Start produkcyjny Wdrożenie interfejsów i rozszerzeń Utworzenie środowiska roboczego Ustalenia globalne Zasady sprawozdaw- czości i raportowania Przygotowanie startu produkcyjnego Szkolenie użytkowników Szkolenie zespołu projektowego Ustalenie struktury org. przedsięb. Kontrola Kontrola Kontrola Optymalizacja systemu Koncep- cja Prototyp System produk- cyjny Przygotowanie Projektu Ustalenie zasad archiwizowania Tworzenie dokumentacji użytkowej Organizacja administracji systemu Definiowanie Funkcji i Procesów Modelowanie danych podstawowych Wsparcie funkcjonowa- nia systemu jakości Utworzenie systemu uprawnień jakości Utworzenie środowiska produkcyjnego Przeniesienie danych do systemu produkcyjnego jakości Projektowanie interfejsów i rozszerzeń Modelowanie funkcji i procesów Wykonanie testów Administrowanie projektem i kontrola prac projektowych Zarządzenie systemem i administrowanie nowymi wersjami

6 Faza 1: Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne
Cel sprawdzona, zaakceptowana koncepcja wdrożenia systemu R/3 SAP. Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Koncepcja i plan projektu

7 Faza 1: Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne
Organizacja projektu Analiza wymagań Definicja standardów projektowych Utworzenie środowiska testowego Szkolenie zespołu projektowego Definiowanie funkcji i procesów Projektowanie interfejsów i rozszerzeń Ustalenie infrastruktury systemu

8 Faza 2: Projektowanie i realizacja
Cel sprawdzony, dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa system Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Projektowanie i realizacja Koncepcja i plan projektu Udoku- mentowany prototyp

9 Faza 2: Projektowanie i realizacja
Dokonanie ustawień globalnych Ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Modelowanie danych podstawowych Modelowanie funkcji i procesów Wdrożenie interfejsów i rozszerzeń Dostosowanie raportów standardowych do potrzeb przedsiębiorstwa i tworzenie nowych Utworzenie systemu uprawnień Testowanie prototypu

10 Test prototypu Prototyp . . . Test systemu Test integracji Testy
FI CO MM . . . Test integracji Testy wydajnościowe

11 Faza 3: Przygotowanie do pracy rzeczywistej
Cel sprawdzony i zatwierdzony system roboczy Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Projektowanie i realizacja Przygotowanie do pracy rzeczywistej Koncepcja i plan projektu Udoku- mentowany prototyp Gotowy system produkcyjny

12 Faza 3: Przygotowanie do pracy rzeczywistej
Zaplanowanie czynności Tworzenie dokumentacji użytkowej Szkolenie użytkowników Organizacja środowiska roboczego Organizacja systemu administracji Analiza obciążenia systemu Przeprowadzenie testu integracji Przeniesienie danych do systemu roboczego

13 Faza 4: Start produkcyjny
Cel optymalizacja systemu oraz wsparcie funkcjonowania systemu ! Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne Projektowanie i realizacja Przygotowanie do pracy rzeczywistej Start produkcyjny Koncepcja i plan projektu Udoku- mentowany prototyp Gotowy system System w działaniu

14 Faza 4: Start produkcyjny
Optymalizacja parametrów technicznych systemu Optymalizacja organizacji pracy z systemem Wsparcie funkcjonowania systemu Formalne zakończenie projektu !

15 Procedura wdrożenia Analiza wymagań i projekt. koncepcyjne Projektowanie i realizacja Przygotowanie pracy rzeczywistej Start produkcyjny Wdrożenie interfejsów i rozszerzeń Utworzenie środowiska roboczego Ustalenia globalne Zasady sprawozdaw- czości i raportowania Przygotowanie startu produkcyjnego Szkolenie użytkowników Szkolenie zespołu projektowego Ustalenie struktury org. przedsięb. Kontrola Kontrola Kontrola Optymalizacja systemu Koncep- cja Prototyp System produk- cyjny Przygotowanie Projektu Ustalenie zasad archiwizowania Tworzenie dokumentacji użytkowej Organizacja administracji systemu Definiowanie Funkcji i Procesów Modelowanie danych podstawowych Wsparcie funkcjonowa- nia systemu jakości Utworzenie systemu uprawnień jakości Utworzenie środowiska produkcyjnego Przeniesienie danych do systemu produkcyjnego jakości Projektowanie interfejsów i rozszerzeń Modelowanie funkcji i procesów Wykonanie testów Administrowanie projektem i kontrola prac projektowych Zarządzenie systemem i administrowanie nowymi wersjami

16 Metodyka Implex Jest to opracowana przez firmę Intentia metodyka, w oparciu o którą wdrażany jest system Movex. W Polsce w oparciu o tę metodykę system Movex wdrażany jest przez firmę Intentia-Vimex. Metodyka ta składa się z pięciu etapów. 1. Definiowanie projektu 2. Projektowanie rozwiązania 3. Konfiguracja rozwiązania 4. Wdrożenie rozwiązania 5. Rozruch eksploatacyjny W metodyce IMPLEX poszczególne fazy realizowane są na ogół kolejno, choć niekiedy mogą się pokrywać.

17 Metodyka Basis Metodyka ta została opracowana przez amerykańską firmę SSA (System Software Associates Inc.) dla potrzeb wdrażania systemu BPCS. Wykorzystywana jest przez firmy ISA oraz Deliotte & Touche i obejmuje 5 faz: 1. Definicja projektu, 2. Przygotowanie wdrożenia, 3. Wykonanie zmian i ich weryfikację, 4. Wdrożenie, 5. Przegląd oraz optymalizację działania systemu. Fazy projektu 1, 2, 3 mogą częściowo na siebie nachodzić.

18 Metodyka Target Enterprise
Metodyka ta jest stosowana przy wdrożeniu systemu BAAN IV przez firmę Ernst & Young. Składa się ona z następujących etapów: 1. Odwzorowanie, 2. Pilotaż, 3. Migracja. Fazy wdrożenia następują kolejno po sobie, forma płatności regulowana jest każdorazowo w oparciu o umowę.

19 Etapy wdrożenia zgodnie z metodologią wdrożenia AIM (Application Implementation Method)
Zgodnie z metodologią AIM, wdrożenie składa się z sześciu faz / etapów: 1. Definicja 2. Analiza Operacyjna 3. Budowa Rozwiązania 4. Budowa 5. Przejście 6. Produkcja Produkcja jest ostatnim etapem wdrożenia, mającym na celu ostateczne rozpoczęcie rzeczywistej pracy z systemem.

20 Nie ma potrzeby wdrożenia Office and Communication
Przykład - wybór modułów przez Microsoft Financial Accounting Controlling Assets Management FI CO Material Management AM MM Human Resources HR Sales and Distribution SD Moduły wdrożone BW Business Warehouse PP Production Planning Nie ma potrzeby wdrożenia Rozpoczęte APO Planning/ Scheduling Planowane PM PS Project System Plant Maintenance QM IS OC Quality Management Industry Solutions Office and Communication

21 Packaged Product, Retail Licensing
Schemat wdrożenia dla Microsoft 95 96 97 98 99 2000 AP PO & FA Financials Large & Medium Subsidiaries Small & Medium Subsidiaries Small & New Subsidiaries Core Config Corp GL & Canada HR U.S. HR U.S. Benefits Worldwide U.S. Payroll Order Mgmt & Billing OEM Software OEM H/W Packaged Product, Retail Licensing and Services Billing

22 Bibliografia 1. Ireneusz Durlik, Inżynieria Zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2002 2. Zintegrowane Systemy Zarządzania, Vogel Publishing, Wrocław 1997 3. Tomasz Parys, Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy MRP II, cz. I, Informatyka 99/11 4. Tomasz Parys, Wdrożenie systemu zintegrowanego klasy MRP II, cz. II, Informatyka 99/12 5. Przemysław Lech, Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003 5. Materiały SAP AG:


Pobierz ppt "Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google