Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10/05 1 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Modele oświetlenia Punktowe źródła światła Inne Światło otoczenia Pada jednakowo na wszystkie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10/05 1 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Modele oświetlenia Punktowe źródła światła Inne Światło otoczenia Pada jednakowo na wszystkie."— Zapis prezentacji:

1 10/05 1 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Modele oświetlenia Punktowe źródła światła Inne Światło otoczenia Pada jednakowo na wszystkie powierzchnie obiektów I = I a k a Odbicie rozproszone Odbicie zwierciadlane

2 10/05 2 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Odbicie rozproszone L – kierunek od źródła światła N – normalna powierzchni Dla świateł punktowych I = I p k d cos Jasność zależy jedynie od kąta padania promieni na powierzchnię

3 10/05 3 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Odbicie zwierciadlane (1) Maksimum refleksu dla kierunku odbicia, ale trzeba definiować funkcję dla kierunków podobnych L-kierunek od źródła światła N – normalna powierzchni R – kierunek odbicia V – kierunek od obserwatora

4 10/05 4 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Odbicie zwierciadlane (2)

5 10/05 5 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Model oświetlenia Phonga k a, k d, k s - współczynniki z przedziału określające własności obiektu I a - światło otoczenia I p - światło bezpośrednio od źródła światła I s - światło wynikające z odbicia zwierciadlanego od powierzchni - kąt między rzeczywistym kierunkiem odbicia a kierunkiem obserwacji I = k a I a + k d I p cos + k s I s cos n

6 10/05 6 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Zaawansowane modele oświetlenia Uwzględnienie świateł barwnych Rozpatrywanie każdej składowej modelu barw (np. niezależne współczynniki dla składowych RGB) Dodatkowe własności w zaawansowanych modelach oświetlenia Uwzględnienie przezroczystości powierzchni Uwzględnienie załamana światła Tłumienie atmosferyczne Zależności własności powierzchni od długości fali padającej

7 10/05 7 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Cieniowanie wielokątów Powierzchnie reprezentowane jako zbiór wielokątów Cieniowanie siatek wielokątowych Cieniowanie wartością stałą Metody z interpolacją Cieniowanie Gourauda Cieniowanie Phonga

8 10/05 8 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Metoda Gourauda Cieniowanie z interpolowaniem jasności (interpolowaniem barwy) 1. Obliczenie barwy pierwotnej ściany 2. Obliczenie barwy wierzchołków (poprzez uśrednienie barw pierwotnych ścian) 3. Interpolacja liniowa barwy wzdłuż krawędzi 4. Obliczenie barwy piksela w każdej (poziomej) linii wielokąta jako kombinacja liniowa barwy początku i końca

9 10/05 9 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Model Phonga Cieniowanie z interpolacją wektora normalnego 1. Wyznaczenie normal- nych w wierzchołkach wielokąta 2. Interpolacja normalnych wzdłuż krawędzi wielokąta 3.Wyznaczenie normalnej początku i końca segmentu i interpolacja normalnej w poziomych segmentach

10 10/05 10 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Teksturowanie (1) Tekstura - określa wzór (obraz), który jest odwzorowany na powierzchnię obiektu Teksel - elementarny fragment tekstury (odpowiednik piksela obrazu) Odwzorowanie wprost Tekstura definiowana w układzie współrzędnych u, v Odwzorowanie do współrzędnych obrazu (x,y)

11 10/05 11 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Teksturowanie (2) Odwzorowanie odwrotne Piksel odwzorowany na powierzchnię tekstury Barwa piksela określana na podstawie tekseli

12 10/05 12 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Teksturowanie (3) Początkowo tekstur używano do modyfikacji barwy obiektu. (Dalej jest to podstawowy sposób ich wykorzystania). Tekstury zmieniają też inne parametry obiektów: normalną do powierzchni, współczynniki odbicia zwierciadlanego, współczynniki załamania światła, przezroczystość, odległości punktu od powierzchni obiektu


Pobierz ppt "10/05 1 Instytutu Informatyki P.W.Zakład Grafiki Komputerowej Modele oświetlenia Punktowe źródła światła Inne Światło otoczenia Pada jednakowo na wszystkie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google